Usługa Secure SignIn

Usługa Secure SignIn

Funkcje

 • Zwiększa możliwości usługi logowania do kont DSM o dwie metody logowania — zatwierdzanie logowania i sprzętowy klucz zabezpieczeń
 • Zapewnia metody logowania, które mogą zastąpić używanie haseł, umożliwiając bezproblemowe logowanie w systemie DSM
 • Integruje funkcję weryfikacji tożsamości w systemie DSM, zapewniając bardziej zaawansowaną funkcję uwierzytelniania dwuelementowego
  • Oprócz korzystania z jednorazowego kodu weryfikacyjnego (OTP) użytkownicy mają opcję korzystania z zatwierdzania logowania lub sprzętowego klucza zabezpieczeń jako drugiego kroku uwierzytelniania dwuelementowego

Dane techniczne

 • Obsługuje portal internetowy systemu DSM i portale logowania aplikacji systemu DSM
 • Zintegrowana z funkcjami automatycznego blokowania i ochrony konta w celu uwzględniania nieudanych prób logowania i nieudanej weryfikacji tożsamości w niepowodzeniach logowania
 • Zatwierdzanie logowania
  • Aplikacja mobilna Synology Secure SignIn obsługuje urządzenia z systemem Android i iOS
  • Może być używana zamiast hasła lub jako drugi krok procesu uwierzytelniania dwuelementowego
  • Umożliwia płynne logowanie do systemu DSM za pomocą jednego dotknięcia podłączonego urządzenia
  • Umożliwia szybką konfigurację poprzez skanowanie kodu QR za pomocą aplikacji mobilnej Synology Secure SignIn
  • Obsługuje połączenie z serwerem Synology NAS za pośrednictwem publicznego adresu IP, nazwy domeny lub QuickConnect – Sprzętowy klucz zabezpieczeń
  • Obsługuje sprzętowe klucze zabezpieczeń zgodne ze standardami U2F i FIDO2 do logowania do konta DSM (Patrz niniejsza lista zgodności)
  • Obsługa różnych typów kluczy, w tym zewnętrznych kluczy USB lub wbudowanych kluczy (Touch ID w urządzeniach z systemem macOS lub Windows Hello w urządzeniach z systemem Windows)
  • Może zastępować hasło lub być używana jako drugi krok procesu uwierzytelniania dwuelementowego

Ograniczenia

 • Usługa Secure SignIn wymaga zalogowania się na konto Synology
  • Zatwierdzanie logowania wymaga usługi powiadomień push systemu DSM i nie może działać prawidłowo, jeśli serwer Synology NAS nie może połączyć się z kontem Synology
 • Zatwierdzanie logowania
  • Dostępne tylko w aplikacji mobilnej Synology Secure SignIn
 • Sprzętowy klucz zabezpieczeń
  • Wymaga dostępu do serwera Synology NAS za pośrednictwem protokołu HTTPS
  • Nie obsługuje połączenia z serwerem Synology NAS za pośrednictwem IP lub QuickConnect
  • Obsługuje tylko określone przeglądarki i systemy operacyjne (Dowiedz się więcej)
  • Producent i model klucza zabezpieczeń obsługiwane przez system DSM mogą się różnić. Używaj przetestowanych i zalecanych produktów firmy Synology (Patrz niniejsza Lista zgodności)

Aplikacja mobilna Synology Secure SignIn

Funkcje

 • Obsługuje urządzenia z systemem Android i iOS
 • Obsługuje używanie jednej aplikacji do dwóch metod weryfikacji - zatwierdzania logowania i jednorazowego kodu weryfikacyjnego (OTP)
 • Integruje analizę logowania systemu DSM w celu powiadamiania użytkowników funkcji zatwierdzania logowania o nietypowych aktywnościach związanych z logowaniem
 • Obsługuje tworzenie kopii zapasowych profili zatwierdzania logowania i jednorazowych haseł OTP na koncie Synology i przywracanie ich w przypadku utraty urządzenia mobilnego

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • iOS: 11.0 lub nowszy
  • Android: 7.0 lub nowszy
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z aplikacji Synology Secure SignIn na urządzeniu mobilnym powinna być włączona blokada ekranu
 • Zatwierdzanie logowania
  • Obsługuje odbieranie żądań logowania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem powiadomień push w urządzeniu mobilnym
  • Obsługiwane nawet bez włączonej funkcji powiadomień push, o ile użytkownik jest w stanie odblokować ekran
  • Obsługuje połączenia HTTPS w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji sieciowej
  • Obsługuje ręczną konfigurację bez logowania do pulpitu DSM
  • Obsługuje konfigurację przy użyciu publicznego adresu IP, nazwy domeny lub QuickConnect
  • Obsługuje do 20 kont korzystających z zatwierdzania logowania
 • Jednorazowy kod weryfikacyjny (OTP)
  • Obsługuje standard TOTP (Time-based one One-Time Password) dla odbierania haseł jednorazowych dla systemu DSM oraz usług innych firm obsługujących ten sam standard
  • Obsługuje uzyskiwanie kodu weryfikacyjnego nawet bez połączenia sieciowego (zaleca się synchronizację czasu NTP w celu zapewnienia prawidłowego czasu w urządzeniu mobilnym)
  • Obsługuje do 50 profili OTP na urządzenie mobilne – Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych
  • Obsługuje automatyczne tworzenie kopii zapasowych kont zatwierdzania logowania i profili haseł jednorazowych na koncie Synology. Każde konto Synology może być użyte do utworzenia kopii zapasowej jednego urządzenia przenośnego
  • Obsługuje automatyczną synchronizację wszelkich modyfikacji w pamięci masowej w chmurze
  • Przywracanie danych z konta Synology na nowym urządzeniu mobilnym spowoduje automatyczne włączenie funkcji tworzenia kopii zapasowej na nowym urządzeniu i wyłączenie jej na oryginalnym urządzeniu
   • Po przywróceniu wymienione na liście konta zatwierdzania logowania zostaną wylogowane. Użytkownicy muszą kliknąć profile, aby je ponownie uwierzytelnić

Ograniczenia

 • Nie obsługuje dostępu do serwera Synology NAS przez prywatny adres IP podczas konfiguracji lub używania funkcji zatwierdzania logowania
 • Nie obsługuje algorytmu HOTP (HMAC-based One-time Password; określonego w dokumencie IETF RFC 4226)