Glacier Backup

Wersja DSM

Glacier Backup

Funkcje

 • Zaprojektowane specjalnie z myślą o tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu plików z konta Amazon Glacier w celu zaoszczędzenia miejsca na serwerze Synology NAS i zapewnienia planu awaryjnego, pozwalającego uniknąć utraty danych

Dane techniczne

 • Obsługiwane regiony usługi Amazon Glacier:
  • Wschodnie USA (Wirginia Północna, Ohio)
  • Zachodnie USA (Północna Kalifornia, Oregon)
  • Ameryka Południowa (São Paulo)
  • Kanada (Środkowa)
  • Unia Europejska (Irlandia, Frankfurt, Londyn, Paryż, Sztokholm)
  • Azja i Pacyfik (Tokio, Seul, Singapur, Sydney, Bombaj)
  • Chiny (Pekin, Ningxia)
 • Maksymalny rozmiar elementów plików przesyłanych wieloczęściowo: 512 MB
 • Szyfrowanie transferu plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych
 • Tworzenie przyrostowej kopii zapasowej na poziomie plików i deduplikacja oparta na plikach w ramach tego samego zadania tworzenia kopii zapasowych
 • Opcje zachowywania kopii zapasowych plików w miejscu docelowym, nawet gdy pliki zostaną usunięte ze źródła
 • Elastyczny harmonogram uruchamiania zadań tworzenia kopii zapasowych co godzinę, codziennie, co miesiąc, co roku o określonej godzinie i dacie
 • Centralna konsola do przeglądania,, przywracania, usuwanie plików i folderów z kopii zapasowej oraz zarządzania nimi
 • Możliwość eksportowania logów ze szczegółowymi informacjami o zdarzeniach i czasie zadania
 • Obsługa przywracania wszystkich lub określonych plików na serwerze Synology NAS
 • Obsługa odzyskiwania usuniętych zadań kopii zapasowej po zapisaniu ich na koncie Amazon Glacier
 • Planowanie zadania automatycznego usuwania danych po 90 dniach od przesłania pliku w przypadku usunięcia danych przesłanych w ciągu ostatnich 90 dni. Zmniejsza to koszty całkowite ponoszone przy usuwaniu danych, przechowywanych krócej niż 90 dni

Ograniczenia

 • usługa Amazon Glacier Deep Archive nie jest obsługiwana
 • Region GovCloud US nie jest obsługiwany
 • Nazwa zadania kopii zapasowej: od 1 do 32 znaków Unicode (za wyjątkiem: ! " # $ % & ' ( ) * + , / : ; <= > ? @ [ ] \ ^ ` { } | ~)
 • Przywracanie trwa średnio 4-5 godzin, ale całkowity czas w dużym stopniu zależy od środowiska sieciowego i usługi w chmurze
 • Przywracanie nie powiedzie się, jeśli nazwy docelowych folderów współdzielonych do przywracania zostaną zmienione lub foldery te zostaną usunięte
 • Tworzenie kopii zapasowej przywróconych zadań jest niedostępne
 • Uruchamianie innych aplikacji do tworzenia kopii zapasowych, takich jak Hyper Backup, nie jest dostępne, gdy wykonywane jest zadanie Glacier Backup
 • Używanie folderów zdalnych jako źródła kopii zapasowej i miejsca docelowego przywracania jest niedostępne
 • Szczegółowe reguły i ograniczenia usługi Glacier Backup można znaleźć w tym artykule