Audio Station

Wersja DSM

Audio Station

Funkcje

 • Zapewnia różne tryby wyświetlania dla bibliotek muzycznych przy użyciu pola wyszukiwania w celu prostego wyszukiwania muzyki
 • Odtwarzanie i przesyłanie muzyki za pośrednictwem przeglądarek internetowych, urządzeń mobilnych, urządzeń z certyfikatem DLNA oraz urządzeń z certyfikatem AirPlay i wyświetlanie utworów w kolejce odtwarzania
 • Kategoryzowanie list odtwarzania na osobiste i grupowe listy odtwarzania udostępnione użytkownikom DSM, zapewniając łatwy dostęp do ulubionych
 • Generowanie łączy w celu udostępniania muzyki
 • Dostarczanie listy internetowych stacji radiowych gromadzonych przez SHOUTcast(TM) i dodawanie stacji radiowych do list ulubionych w celu szybkiego dostępu

Dane techniczne

 • Wyświetla przypięte listy odtwarzania/foldery/albumy/wykonawców i zalecane gatunki na stronie głównej w celu szybkiego dostępu
 • Automatycznie organizuje całą zawartość muzyczną według wykonawców, albumów, kompozytorów i gatunków
 • Wyświetla całą muzykę w strukturze folderów
 • Pozwala użytkownikom przeglądać kolekcję muzyki na innym serwerze Synology NAS przez DLNA
 • Obsługuje ocenianie utworów
 • Pobiera wybrane utwory do pamięci lokalnej
 • Wyświetla tekstu utworu na żywo w odtwarzaczu dzięki wtyczce do wyszukania tekstów utworów w Internecie
 • Ustalenia kolejności odtwarzania muzyki w kolejce odtwarzania metodą przeciągania i upuszczania
 • Obsługuje aktualizacji znaczników muzycznych (ID3) z wyszukiwania online
 • Inteligentne listy odtwarzania zbierają muzykę, spełniającą określone kryteria i zapisują ją w inteligentnych listach odtwarzania
 • Funkcja losowej 100 wybierająca losowo 100 utworów do odtworzenia
 • Importuje ocenę utworów z iTunes
 • Obsługuje opcje niestandardowe, które umożliwiają włączenie biblioteki osobistej. Po włączeniu biblioteki osobistej automatycznie zostanie utworzony folder indeksowany „/home/music”.
 • Obsługuje radia internetowe z listą dostarczoną przez SHOUTcast(TM) i stacjami radiowymi zdefiniowanymi przez użytkownika
 • Przesyłanie strumieniowe do przeglądarek internetowych
  • Formaty audio obsługiwane natywnie: M4A, M4B, MP3, WAV, Ogg Vorbis i FLAC (formaty WAV, Ogg Vorbis i FLAC nie są obsługiwane w przeglądarce Internet Explorer)
  • Obsługiwana konwersja do następujących formatów audio: AIFF, APE, Apple Lossless, WMA, WMA PRO, WMA VBR, DSD
  • Odtwarzanie bez przerw
   • Obsługa tylko oryginalnych, nieskompresowanych plików audio
   • Przeglądarka Safari nie jest obsługiwana
 • Przesyłanie strumieniowe do głośników AirPlay
  • Obsługiwane formaty audio: AIFF, APE, Apple Lossless, FLAC, M4A, M4B, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, WMA PRO, WMA VBR, DSD
  • Natywny DSD nie jest obsługiwany
  • Odtwarzanie bez przerw (tylko oryginalne nieskompresowane pliki audio) jest obsługiwane
 • Przesyłanie strumieniowe do odtwarzaczy DLNA
  • Obsługiwane formaty audio: FLAC/APE, ALAC, OGG i AIFF
  • Inne obsługiwane formaty zależą od odtwarzacza
 • Obsługiwane formaty list odtwarzania: M3U, PLS, and WPL
 • Generowanie łączy do utworów i list odtwarzania
 • Dodawanie indeksowanych folderów w obszarze Usługa indeksowania w Panelu sterowania
 • Obsługa tworzenia kopii zapasowych i przywracania indeksowanych folderów, osobistych list odtwarzania, ocen oraz konfiguracji pakietów za pomocą Hyper Backup
 • Obsługa usługi Amazon Alexa
  • Polecenia głosowe pozwalające odtwarzać utwory określonego artysty, albumu lub listy odtwarzania w celu sprawdzenia aktualnie odtwarzanej muzyki
  • Polecenia głosowe do sterowania odtwarzaczem w celu uruchamiania, zatrzymywania, odtwarzania losowego, zapętlania itp. (Zobacz szczegółowe polecenia tutaj)

Ograniczenia

 • Funkcja indeksowania nie jest obsługiwana w przypadku plików MP4. Możesz ręcznie zmienić rozszerzenie pliku z .MP4 do .M4A, aby pomyślnie wyświetlić te pliki i zarządzać nimi w Audio Station
 • Amazon Alexa: Audio Station Skill
  • Obsługa języka angielskiego (Stany Zjednoczone), angielskiego (Wielka Brytania), angielskiego (Kanada), angielskiego (Australia), angielskiego (Indie) i niemieckiego (Deutsch), francuskiego (Francja) i francuskiego (Kanada)
  • Maksymalna liczba utworów w kolejce odtwarzania wynosi 500
  • Jednoczesne przesyłanie strumieniowe tej samej zawartości audio do wielu urządzeń z asystentem Alexa z tego samego konta Amazon nie jest obsługiwane
  • Aby zapewnić najlepszą zgodność z Amazon Alexa, pliki audio w formacie innym niż MP3 będą przesyłane strumieniowo w formacie MP3 128 KB/s
  • Odtwarzanie muzyki przy użyciu usługi za pośrednictwem standardu IPv6 nie jest obsługiwane

Powiązane narzędzie

DS audio Mobile

Funkcje

 • Łatwy dostęp do muzyki i zarządzania nią w podróży dzięki funkcji wyszukiwania i udostępniania muzyki na urządzeniach z systemem iOS i Android
 • Przesyłanie strumieniowe muzyki z serwera Synology NAS na urządzenia mobilne lub urządzenia obsługujące technologię AirPlay/Chromecast/DLNA/Android Auto/CarPlay
 • Odtwarzanie w trybie offline muzyki pobranej na urządzenia lokalne

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • iOS: 11.0 lub nowszy
  • Android: 8.0 lub nowszy
 • Wyświetlanie przypiętych list odtwarzania/folderów/albumów/artystów i polecanych gatunków na stronie głównej w celu szybkiego dostępu
 • Automatyczne organizowanie całej zawartości muzycznej według wykonawców, albumów, kompozytorów i gatunków
 • Wyświetlanie całej muzyki w strukturze folderów
 • Ocenianie utworów i kategoryzowanie muzyki według ocen
 • Pobieranie wybranych utworów do urządzeń przenośnych
 • Wyświetlanie tekstu utworów na żywo w odtwarzaczu
 • Licznik czasu umożliwiający zatrzymanie odtwarzania po upływie określonego czasu
 • Przydatna funkcja, Potrząśnij, by odtwarzać losowo, umożliwiająca odtwarzanie następnego utworu po potrząśnięciu urządzenia z systemem iOS
 • Możliwość dostosowywania kolejności odtwarzania w kolejce odtwarzania metodą przeciągania i upuszczania
 • Funkcja losowej 100 wybierająca losowo 100 utworów do odtworzenia
 • Dostosowywanie jakości odtwarzania
 • Funkcja korektora umożliwiająca lokalne przesyłanie strumieniowe muzyki (dostępna tylko w urządzeniach z systemem Android)
 • Obsługa radiowych stacji internetowych z listy dostarczanej przez SHOUTcast(TM) oraz stacji radiowych zdefiniowanych przez użytkownika
 • Obsługiwane przesyłanie strumieniowe następujących formatów audio: AIF, AIFF, APE, Apple Lossless (ALAC), FLAC, M4A, M4B, MP3, WAV, Ogg Vorbis, WMA, WMA PRO, WMA VBR, DSD
 • Formaty audio obsługiwane natywnie na urządzeniach przenośnych:
  • Android: FLAC, non-alac M4A, M4B, MP3, WAV, Ogg Vorbis
  • iOS: AIFF, APE, Apple Lossless (ALAC), M4A, M4B, MP3 i WAV
 • Generowanie łączy udostępniania utworów i list odtwarzania
 • Przesyłanie muzyki do urządzeń zgodnych z AirPlay (usługa dostępna tylko w urządzeniach z systemem iOS), Chromecast, DLNA, Android Auto i Carplay