Rozpoznawanie twarzy

Użyj systemu zarządzania wideo Synology Surveillance Station w połączeniu z narzędziami do rozpoznawania twarzy w szkołach, firmach i innych branżach, aby podnieść ogólny poziom bezpieczeństwa dzięki nowej metodzie monitorowania.

Modernizacja systemu monitoringu dzięki funkcji rozpoznawania twarzy firmy Synology

Wstępnie zdefiniuj listę obserwowanych. Po wykryciu osoby z tej listy zostanie wysłane powiadomienie o zdarzeniu, aby ostrzec administratora o konieczności podjęcia odpowiednich działań.

Wykorzystuje unikalny algorytm deep learning o udowodnionej dokładności 97.04% w teście NIST Face Recognition Vendor Test (Face Recognition Vendor Test) w kategorii WILD (przy użyciu twarzy wyodrębnionych z rzeczywistych materiałów)1

Zwiększona wydajność monitoringu

Wyszukuj obrazy na nagraniach wideo korzystając ze zdjęć twarzy, a następnie rejestruj wcześniej zidentyfikowane osoby w swojej bazie danych. Gdy ta osoba pojawi się ponownie, system natychmiast wyświetli ostrzeżenie o konieczności podjęcia działań.

Skuteczne śledzenie podejrzanych osób

Wykrywaj, czy dana osoba ma założoną maskę i wysyłaj powiadomienie alarmowe do personelu ochrony w celu podjęcia odpowiednich działań.

Wykrywanie zakrytej twarzy

Inteligentne aplikacje biurowe

  • Monitoruj obszary biurowe o dużym natężeniu ruchu, takie jak wejścia i wyjścia. Gdy do biura wejdzie pracownik spoza firmy, system może automatycznie wyświetlić powiadomienie, aby powiadomić administratora.
  • Łatwe zarządzanie informacjami o pracownikach za pomocą oprogramowania do rozpoznawania twarzy firmy Synology; administratorzy mogą importować informacje o pracownikach do bazy danych twarzy ręcznie, z lokalnego systemu DSM lub domeny/LDAP.
Inteligentne aplikacje biurowe

Poprawa bezpieczeństwa w kampusie

  • Rejestruj pojawiające się twarze. Personel ochrony może używać zdjęć twarzy do wyszukiwania dopasowań tożsamości i przeglądania informacji w bazie danych.
  • Utwórz listę obserwowanych dla osób nieupoważnionych. Ustaw alerty dla personelu ochrony, aby pracownicy byli natychmiast powiadamiani o zidentyfikowaniu osoby z czarnej listy na terenie obiektu.
Poprawa bezpieczeństwa w kampusie

Optymalizacja inteligentnych sklepów

  • Rejestruj profile osób o statusie VIP (nazwy, preferencje itd.), aby poinformować pracowników serwisu o ich przybyciu.
  • Twarze złodziei mogą zostać zarejestrowane w bazie danych i dodane do czarnej listy, tak aby system alarmów mógł powiadomić pracowników o ich wykryciu.
Optymalizacja inteligentnych sklepów

Bezproblemowa prywatność i bezpieczeństwo dzięki analizie lokalnej

Firma Synology oferuje kompletne rozwiązania chroniące poufne dane osobowe.

Lokalne przechowywanie wszystkich poufnych nagrań wideo

Lokalne przechowywanie wszystkich poufnych nagrań wideo

Wszystkie nagrania, bazy danych i analizy są przechowywane i przetwarzane lokalnie; nie musisz więc martwić się o wycieki poufnych informacji lub niezgodność z przepisami.

Zapewnianie bezpieczeństwa danych osobowych

Zapewnianie bezpieczeństwa danych osobowych

Dane osobowe zidentyfikowanych osób (np. nazwisko i numer telefonu) może przeglądać tylko upoważniony operator.

Pełna kontrola nad aktywnością danych

Pełna kontrola nad aktywnością danych

W logu systemowym rejestrowane są wszystkie operacje związane z danymi (np. modyfikacje wprowadzane przez użytkowników lub eksport plików osobistych z bazy danych).

Wysoce zintegrowane i kompleksowe rozwiązanie NVR

Rejestrator Synology Deep Learning NVR jest wyposażony w następujące funkcje2:

Jednorazowy wydatek

Wystarczy tylko raz zapłacić za licencje na sprzęt i kamery, a wszystkie funkcje analizy obrazu i aktualizacje oprogramowania będą dostępne bezpłatne.

Automatyczna reakcja na zdarzenia

Po wykryciu nietypowego zdarzenia system może wydać polecenie. Na przykład po wykryciu osoby z czarnej listy może zostać włączony alarm w celu jej odstraszenia.

Integracja między różnymi platformami

System monitorowania można wyświetlić w dowolnym momencie w przeglądarce internetowej lub za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego dla Surveillance Station.

Gotowa do obsługi interfejsu API

Łatwa integracja produktów i usług innych firm z aplikacją Surveillance Station przy użyciu dostarczanych przez nas plików API.

Bezproblemowa integracja

Zgodność z 7 500 typami kamer IP; możliwość łatwego dodawania funkcji analizy obrazu do istniejących kamer.

Wysoce zintegrowane i kompleksowe rozwiązanie NVR

Informacje ogólne

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w razie jakichkolwiek pytań lub potrzebnych informacji.

Uwagi:

  1. Testy przeprowadzone przez National Institute of Standards and Technology (NIST) w ramach testów Face Recognition Vendor Test (FRVT).
  2. Więcej informacji na temat Deep Learning NVR można znaleźć na tej stronie internetowej.