Surveillance Station

Ochrona firmy, domu i innych środowisk przy użyciu niezawodnej i intuicyjnej aplikacji Surveillance Station, która jest wyposażona w inteligentne narzędzia do monitorowania i zarządzania wideo w celu ochrony nieruchomości i aktywów.

Surveillance Station 8.2New

Aplikacja Surveillance Station rozszerza możliwości obecnych użytkowników, wprowadzając nowe funkcje do zarządzania obrazem, wyszukiwania zdarzeń i dogłębnej analizy materiału wideo1. Zmodernizowana aplikacja DS cam oferuje elastyczne funkcje monitorowania i płynniejsze wyświetlanie materiału wideo, na nowo definiując możliwości aplikacji nadzoru.

Więcej informacji

Uwaga

  1. Funkcja dogłębnej analizy materiału wideo jest obsługiwana tylko przez macierz DVA3219.