Central Management System

Wersja DSM

Central Management System

Funkcje

 • Usługa zarządzania serwerami na poziomie całego systemu i monitorowania stanu umożliwia łatwe zarządzanie wieloma serwerami
 • Zasady grupy zmniejszają wysiłek związany z konfiguracją i zarządzaniem serwera na dużą skalę
 • Centralne powiadomienia i przypomnienia o aktualizacjach systemu, aby zapewnić aktualność wszystkich zarządzanych serwerów
 • Natychmiastowe aktualizacje stanu użycia pamięci masowej w celu wykrycia nieprawidłowości
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji o serwerze w celu ułatwienia pracy administracyjnej

Dane techniczne

 • Umożliwia jednemu hostowi CMS zarządzanie maksymalnie 10 000 serwerami (pojemność różni się w zależności od modelu produktu)
 • Oferuje elastyczny proces dodawania serwerów
  • Umożliwia łatwe dodawanie wielu serwerów za pomocą adresu IP, usługi QuickConnect lub FQDN lub z importowanej listy serwerów
  • Umożliwia instalowanie systemu DSM na zarządzanych serwerach w procesie dodawania serwerów
 • Zapewnia scentralizowany widok informacji na temat zarządzanych serwerów: sieci, użycia woluminu, dysku i pakietu
 • Umożliwia administratorom wykonywanie wstępnie zdefiniowanych czynności na zarządzanych serwerach: wyłączenie serwera, ponowne uruchomienie, I Wake on LAN
 • Umożliwia tworzenie grup serwerów i dostosowywanie zasad grupy (np. usług plików, ustawień sieciowych i usług katalogowych) oraz stosowanie ustawień zasad do całej grupy serwerów
 • Umożliwia administratorom dostosowywanie zasad zarządzania na poziomie całego serwera, na poziomie grupy lub na poziomie pojedynczego serwera
 • Obsługuje delegowanie uprawnień administratora do określonych użytkowników lub grup na hoście CMS i umożliwienie delegowanym użytkownikom zarządzania określonymi serwerami lub grupami serwerów
 • Wyświetla stan puli pamięci masowej (o nazwie RAID Group/Grupa dysków w systemie DSM 6.1), wolumenów, dysków i folderów współdzielonych
 • Centralizuje powiadomienia dla hosta CMS i wszystkich zarządzanych serwerów oraz umożliwia eksportowanie powiadomień w celu dalszego wykorzystania administracyjnego
 • Rejestruje dzienniki zdarzeń zarządzanych serwerów i umożliwia eksportowanie dzienników w formacie CSV lub HTML
 • Oferuje automatyczne przypomnienia na temat aktualizacji DSM i pakietów, pozwala też administratorom skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby otrzymywać tylko ważne aktualizacje i centralnie aktualizować wszystkie zarządzane serwery
 • Obsługuje aktualizacje DSM i pakiety na zarządzanych serwerach w pakietach
 • Obsługuje monitorowanie stanu pakietu na serwerach zarządzanych
 • Obsługuje monitorowanie stanu usługi plików (w tym SMB, AFP, FTP, FTPS, NFS, SFTP, SSH, Telnet i rsync) na serwerach zarządzanych
 • Obsługuje uruchamianie niestandardowych skryptów na serwerach zarządzanych podłączonych do hosta CMS za pośrednictwem protokołu HTTPS
 • Obsługuje tworzenie kopii zapasowych i przywracanie pakietów CMS za pomocą Hyper Backup

Ograniczenia

 • Obsługiwane wersje systemu DSM na zarządzanych serwerach: DSM 6.2 lub nowsze wersje. Ważne informacje:
  • Tylko serwery zarządzane z systemem DSM 7.0 lub nowszym obsługują skrypty niestandardowe
  • Tylko hosty CMS i serwery zarządzane z systemem DSM 7.0 lub nowszym obsługują tworzenie kopii zapasowych i przywracanie za pomocą funkcji Hyper Backup
  • Host CMS musi mieć system DSM w wersji 6.2.4 (lub nowszej) i CMS 2.1.4 do zarządzania ważnymi aktualizacjami systemu DSM i pakietów
 • Do zarządzania każdym serwerem Synology NAS można dodać tylko jeden host CMS
 • Poziomy zarządzania delegowanymi administratorami zależą od uprawnień użytkowników
  • Użytkownicy należący do grupy administrators mogą wyświetlać i modyfikować ustawienia wszystkich zarządzanych serwerów
  • Użytkownicy, którzy nie mają uprawnień administrators, mogą jedynie przeglądać i modyfikować ustawienia zarządzanych serwerów, do których zostały delegowane uprawnienia zarządzania
 • Czynności ponownego uruchamiania i zamykania nie można zastosować do serwerów zarządzanych należących do klastra Synology High Availability