Synology MailPlus

Wersja DSM

Składnik aplikacji

Synology MailPlus Server

Funkcje

 • Prywatna poczta na serwerze Synology NAS, który zapewnia zarządzanie scentralizowaniem domen, zasadami użytkowników i dziennikami poczty
 • Wieloplatformowe rozwiązanie pocztowe do uzyskiwania dostępu do wiadomości e-mail na komputerze i urządzeniu mobilnym
 • Pełne funkcje zabezpieczeń chroniące przed złośliwymi atakami: Mechanizm ochrony przed spamem, automatyczna nauka spamu, ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem ClamAV i zaawansowane zabezpieczenia SMTP
 • Klaster High-availability do obsługi poczty elektronicznej w czasie aktualizacji systemu i wymiany sprzętu dzięki błyskawicznemu przełączaniu systemu pocztowego na połączony serwer
 • Bezproblemowa migracja poczty Gmail, Google Workspace, Microsoft Exchange, Yahoo i innych serwerów IMAP

Dane techniczne

 • Monitorowanie
  • Wychodzące wiadomości e-mail wysłane, wysłane ponownie lub niemożliwe do wysłania z serwera Synology MailPlus Server, przychodzące wiadomości e-mail odebrane lub odrzucone przez serwer Synology MailPlus Server
  • Informacje o serwerze w czasie rzeczywistym, w tym stan klastra wysokiej dostępności
  • Statystyki różnych rodzajów zagrożeń e-mail prezentowane na wykresach
  • Statystyki odpowiednio zablokowanych przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail, wraz z najczęstszymi nadawcami/odbiorcami takich wiadomości
 • Zarządzanie
  • Zarządzanie wieloma domenami i ustawieniami konfiguracji związane z aliasem, automatycznym UDW, limitem użycia, zastrzeżeniem dotyczące serwera Synology MailPlus Server
  • Uwierzytelnianie SMTP, które wymusza na komputerach klienckich podawanie poświadczeń logowania podczas łączenia się z serwerem Synology MailPlus Server przy użyciu protokołu SMTP
  • Ustawienia SMTP i różne zasady blokowania wiadomości e-mail, które przekraczają limity: nazwa hosta, baner SMTP, maksymalna liczba odbiorców wiadomości e-mail, maksymalna liczba wiadomości e-mail, maksymalny rozmiar wiadomości e-mail dla serwera Synology MailPlus Server
  • Zewnętrzny serwer pocztowy, który jest ustawiony na odbieranie systemowych wiadomości e-mail wysyłanych do aliasów Mailer-daemon i postmaster z innych serwerów poczty
  • Ustawienia dostarczania poczty, które pozwalają na wysyłanie wiadomości e-mail przez inne serwery poczty, aby zawartość poczty nie była ujawniana do Internetu i podlegała potencjalnym atakom
  • Synology MailPlus Server jako serwer przekazujący wiadomości e-mail do serwerów znajdujących się na liście zaufanych serwerów i odbierający wiadomości e-mail z listy domen
  • Lista blokowania i dozwolonych do odrzucania lub zezwalania na wiadomości e-mail spełniające ustawione kryteria
  • Zasady połączeń blokujące wiadomości e-mail wysyłane przez nadawców z nierozpoznawalnych domen i hostów, które nie mogą zostać zidentyfikowane lub mogą spowodować przeciążenie serwera Synology MailPlus Server
  • Płynna komunikacja pomiędzy serwerem Synology MailPlus Server i zewnętrznymi serwerami pocztowymi/klientami innych firm za pośrednictwem protokołu SMTP, POP3 i IMAP
  • Klaster wysokiej dostępności, który maksymalizuje czas działania usługi poczty podczas modernizacji systemu i wymiany sprzętu, poprzez błyskawiczne przełączenie systemu poczty na sparowany serwer
  • Limity skrzynek pocztowych i ustawienia odpowiadających im powiadomień umożliwiające kontrolę przyrostu danych
  • Szczegóły skrzynek pocztowych, w tym ich rozmiary i stany użytkowników wyświetlane na konsoli w celu prostego zarządzania
  • Zbiorcze usuwanie skrzynek pocztowych dezaktywowanych użytkowników w celu szybkiego zwalniania miejsca w pamięci
  • Importowanie i eksportowanie wiadomości e-mail:
   • Wiadomości e-mail można importować do skrzynki pocztowej użytkownika w formacie SMC lub PST
   • Skrzynki pocztowe użytkowników można eksportować do plików PST
 • Bezpieczeństwo
  • Niestandardowe reguły filtrowania spamu umożliwiają automatyczne uczenie się w celu dokładnego wykrywania
  • Funkcja DNSBL odfiltrowuje spam publikowany za pośrednictwem usługi DNS na podstawie listy adresów IP komputerów lub sieci
  • Funkcja szarej listy zwraca tymczasowy błąd do klientów poczty
  • Procesy antywirusowe ClamAV i McAfee (opcja płatna) skanują wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail pod kątem wirusów. W przypadku wykrycia zainfekowanej wiadomości e-mail system usunie lub podda kwarantannie wiadomość e-mail i wyśle powiadomienia do żądanych odbiorców
  • Bazy danych mechanizmu antywirusowego ClamAV, takie jak baza danych Google SafeBrowsing lub bazy danych innych firm, które umożliwiają wykrywanie złośliwych łączy w wiadomościach e-mail
  • Definicje wirusów zostaną automatycznie zaktualizowane według niestandardowego harmonogramu
  • Różne mechanizmy uwierzytelniania, w tym weryfikacja SPF, DKIM, DMARC i DANE chronią przed spamem i kradzieżami tożsamości
  • Wiadomości e-mail zawierające potencjalnie niebezpieczne elementy będą filtrowane po zeskanowaniu według zawartości i typów załączników
  • Reguły ochrony zawartości wiadomości MCP (Message Content Protection) można zastosować do filtrowania lub blokowania docelowych wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość e-mail jest zgodna z kryteriami reguły, wynik reguły zostanie zsumowany do łącznego wyniku MCP. Gdy łączny wynik MCP przekroczy określony przez Ciebie próg MCP, system poczty e-mail wykona wybrane działania: Zapisz w kwarantannie, Dostarcz mimo to, Usuń pocztę, Powiadom nadawcę lub Prześlij dalej
 • Audyt
  • Wyświetlanie logów kolejki wiadomości e-mail dla użytkowników w celu wyświetlenia statusu wiadomości e-mail i kontrolowania wiadomości e-mail w kolejce
  • Wyświetlanie logów dotyczących przychodzących/wychodzących wiadomości e-mail z serwera Synology NAS
  • Wyświetlanie logów administracyjnych w celu rejestrowania zmian ustawień wprowadzanych przez administratorów
  • Możliwość wyszukiwania słów kluczowych w celu usuwania lub eksportowania wiadomości e-mail
  • Przesyłanie logów na inny serwer w celu utworzenia ich kopii zapasowej lub przesyłanie logów do serwera syslog w celu scentralizowanego zarządzania
  • Śledzenie systemu/ruchu pocztowego i okresowe wysyłanie logów
 • Migracja poczty
  • Bezproblemowe narzędzia migracji dla serwerów Gmail, Google Workspace, Microsoft Exchange, Yahoo i innych serwerów IMAP
   • Obsługa ponownego wykorzystywania konfiguracji systemu Microsoft Exchange w celu szybkiej wymiany systemu
   • Obsługa migrowania wiadomości e-mail z Google Workspace (Gmail) według etykiet, z nienaruszoną oryginalną strukturą
  • Wiele zadań związanych z migracją poczty z zewnętrznych serwerów poczty: niestandardowe filtry pomijające wiadomości e-mail ze spamem, wiadomości e-mail otrzymane po określonej dacie oraz wiadomości e-mail o rozmiarze przekraczającym limit (KB)
  • Migracja poczty bez konieczności uzyskiwania uprawnień dostępu do każdego źródłowego konta użytkownika programu Exchange, o ile dostępne jest konto delegowane
 • Zmiana rozmiaru
  • Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników: 4 000
  • Maksymalna liczba wiadomości e-mail przetwarzanych dziennie: 5 721 000

Ograniczenia

 • Limit użytkowników i liczba wiadomości e-mail, które można przetwarzać dziennie, różnią się w zależności od modelu serwera Synology NAS. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych technicznych produktu lub na stronie licencji Synology MailPlus
 • Aby zapewnić płynne działanie mechanizmów zabezpieczeń, zaleca się korzystanie z modeli z co najmniej 2 GB pamięci RAM

Synology MailPlus

Funkcje

 • Intuicyjny i wydajny klient poczty internetowej, zaprojektowany do organizowania wiadomości e-mail i współdzielenia skrzynek pocztowych z partnerami roboczymi
 • Interfejs użytkownika, taki jak tryb trójkolumnowy i opcja widoku rozmowy, w celu lepszego dopasowania do znanego użytkownika
 • Filtry niestandardowe i priorytetowa skrzynka pocztowa do efektywnego zarządzania pocztą
 • Udostępnianie skrzynki pocztowej innym użytkownikom w celu centralizacji poczty e-mail dla określonego projektu
 • Koncentrator komunikacji i harmonogramów dzięki bezproblemowej integracji z aplikacją Synology Chat i aplikacją Synology Calendar

Dane techniczne

 • Tworzenie
  • Automatycznie wypełniana lista oparta na adresach e-mail odbiorców zapisanych w aplikacji Synology Contacts
  • Automatycznie zapisywane wersje robocze
  • S/MIME i OpenPGP do szyfrowania i podpisywania wiadomości e-mail
  • Wysyłanie okresu anulowania 5, 10, 15, 20 lub 30 sekund
  • Style tekstu zdefiniowane przez użytkownika: style czcionek, rozmiary czcionek, kolory
  • Automatyczne odpowiadanie/przesyłanie dalej w oparciu o ustawienia użytkownika
  • Planowanie wysyłania w celu dostarczania wiadomości e-mail w konkretnym dniu o konkretnej godzinie
  • Korespondencja seryjna w celu spersonalizowanego masowego wysyłania wiadomości e-mail(Dowiedz się więcej)
  • Szablony wiadomości e-mail do zapisywania często używanych tekstów i obrazów do przyszłego użytku
 • Zarządzanie pocztą
  • Centralne zarządzanie za pomocą priorytetowej skrzynki pocztowej zbierającej wiadomości e-mail z różnych skrzynek pocztowych lub etykiet
  • Obsługa zagnieżdżonych etykiet w celu klasyfikacji w hierarchii
  • Filtrowanie wiadomości e-mail z niestandardowymi regułami wyjątków dla organizacji poczty e-mail
  • Umożliwia sortowanie wiadomości e-mail według oznakowań, archiwizacji, przenoszenie do niestandardowych skrzynek pocztowych, a także dodawanie etykiet
  • Umożliwia udostępnianie skrzynek pocztowych wewnętrznym użytkownikom/grupom w celu centralizacji wiadomości e-mail w ramach określonego projektu. Do każdego użytkownika/grupy można przypisać określone uprawnienia dostępu do współdzielonej skrzynki pocztowej
  • Umożliwia archiwizowanie skrzynki pocztowej w celu wyświetlenia wszystkich zarchiwizowanych wiadomości e-mail w tej skrzynce
  • Dwie kolumny i trzy kolumny dla trybu podzielonego panelu, z dodatkowymi opcjami układu dla dwóch kolumn: jedna linia bez podglądu, jedna linia z podglądem i dwie linie
  • Uniwersalny pasek wyszukiwania z operatorami składni w celu szybkiego wyszukiwania określonych wiadomości e-mail
  • Elastyczne opcje wyświetlania obrazów zewnętrznych: zawsze wyświetlaj obrazy zewnętrzne lub pytaj przed ich wyświetleniem. Ta ostatnia opcja zapobiega wykorzystywaniu przez złośliwych nadawców obrazów połączonych zewnętrznie
  • Wysyła powiadomienia typu „push” z rozszerzeniem przeglądarki (opcjonalnie)
  • Wyświetla wiadomości e-mail w trybie rozmowy lub w trybie indywidualnych wiadomości. W trybie konwersacji jedna wiadomość e-mail zostanie pogrupowana ze wszystkimi odpowiedziami
  • Wyświetlanie użycia skrzynki pocztowej i wysyłanie wiadomości ostrzegawczych o zbliżaniu się do limitu miejsca
 • Ustawienia ogólne
  • Obsługuje wiele podpisów dla różnych scenariuszy
  • Przywracanie poczty omyłkowo zidentyfikowanej jako spam
  • Dodanie dodatkowych serwerów SMTP lub edycja istniejących serwerów zgodnie z osobistymi preferencjami. Można na przykład dodać serwer Google SMTP i wprowadzić konto Google oraz hasło, aby wysyłać wiadomości e-mail za pośrednictwem konta Google w aplikacji Synology MailPlus
  • Niestandardowe serwery POP3 i wstępnie zdefiniowane serwery (np. Gmail) do przekazywania wiadomości e-mail z innych serwerów do Synology MailPlus
 • Administrator
  • Pozwala użytkownikom na odbieranie wiadomości e-mail z zewnętrznych serwerów POP3
  • Pozwala użytkownikom na udostępnianie łączy do dużych załączników
  • Pozwala użytkownikom na ustawienie szyfrowania i podpisywania wiadomości e-mail w S/MIME lub OpenPGP
  • Pozwala użytkownikom na dostosowanie logo na portalu Synology MailPlus
 • Integracja
  • Integracja z aplikacją Synology Chat i Synology Calendar w celu umożliwienia komunikacji i tworzenia harmonogramów. Dzięki dodatkom Synology Chat i Synology Calendar możesz wziąć udział w dyskusjach na temat projektów i dodawać wiadomości e-mail do swojej listy rzeczy do zrobienia bezpośrednio z Synology MailPlus
  • Dodaje rozmowę do zadań aplikacji Synology Calendar

Powiązane narzędzie

Synology MailPlus (aplikacja mobilna)

Funkcje

 • Intuicyjny interfejs użytkownika do tworzenia wiadomości e-mail, odbierania wiadomości i zarządzaniea wiadomościami e-mail w urządzeniach z systemem Android lub iOS
 • Etykiety i skrzynki pocztowe zdefiniowane przez użytkownika dla niestandardowej organizacji poczty
 • Wiele szablonów, różne wbudowane naklejki i emotikony umożliwiają szybkie odpowiadanie

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • iOS: 13.0 lub nowszy
  • Android: 8.0 lub nowszy
 • Zarządzanie pocztą e-mail
  • Widok rozmowy umożliwiający intuicyjne przeglądanie poczty
  • Łatwe sposoby organizowania skrzynek pocztowych: stosowanie etykiet, przenoszenie do określonej skrzynki pocztowej i oznaczanie jako oznaczone gwiazdką/przeczytane/nieprzeczytane
  • Zlokalizowany adres e-mail do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail z adresów e-mail w językach macierzystych (np. chińskim i rosyjskim)
  • Przesuwanie gestem do następnego lub poprzedniego wątku wiadomości e-mail
  • Czynności dotyczące powiadomień e-mail: usuń, archiwizuj i oznacz jako przeczytane
  • Cofanie oznaczonych operacji: usuń, przenieś, archiwizuj
  • Drukowanie poczty w wątku
  • Przeglądarka obrazów bez konieczności pobierania
  • Ręczne dodawanie zdarzeń do Synology Calendar
 • Zabezpieczenia
  • Blokada hasłem do ochrony danych (obsługa identyfikatora dotykowego)
  • OpenPGP do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości e-mail
  • Raporty podejrzanych wiadomości e-mail wysłanych do administratora systemu w celu ulepszenia procesu uczenia się przez spam
 • Ustawienia
  • Przełączanie kont w celu otrzymywania powiadomień z różnych źródeł bez powtarzania procesu logowania
  • Niestandardowe opcje przeciągania: usuwanie, archiwizowanie, oznaczanie jako spam/nie jako spam, oznaczanie jako przeczytane/nieprzeczytane, stosowanie etykiet, przenoszenie do określonej skrzynki pocztowej
  • Niestandardowe linie podglądu oparte na preferencjach użytkownika
  • Ustawienia rozmiaru czcionki: duża, średnia, mała
  • Powiadomienia push, gdy w zdefiniowanych przez użytkownika skrzynkach pocztowych zostanie odebrana wiadomość e-mail
  • Ustawienia podpisu mobilnego dla informacji o nadawcy
  • Wiele szablonów do szybkiej odpowiedzi
  • Automatyczne zdalne ładowanie obrazów
  • Pobieranie zawartości wiadomości e-mail tylko przez Wi-Fi
  • Integracja z Synology Calendar lub innymi aplikacjami kalendarza
  • Zarządzanie skrzynką pocztową: tworzenie, edycja i usuwanie skrzynki pocztowej
  • Zarządzanie etykietami: tworzenie, edycja i usuwanie etykiet
  • Limit pamięci podręcznej dla obrazów i załączników
  • Ustawienia motywu ciemnego