SSO Server

Wersja DSM

SSO Server

Funkcje

  • Usługa jednokrotnego logowania dla wielu aplikacji internetowych i pakietów DSM
  • Możliwość dostosowania strony jednokrotnego logowania, obejmująca tytuł strony i obraz logo
  • Obsługa weryfikacji 2-etapowej

Dane techniczne

  • Obsługa funkcji Hyper Backup w celu tworzenia kopii zapasowych i przywracania konfiguracji serwera SSO Server

Ograniczenia

  • SAML 2.0 i OpenID Connect (OIDC) nie są obsługiwane
  • Aplikacje klienckie jednokrotnego logowania należy dodać do listy dozwolonych witryn internetowych, jeśli w systemie DSM włączona jest opcja zabezpieczeń „Nie zezwalaj na osadzanie DSM w ramkach iFrame”