Virtual Machine Manager

Wersja DSM

Virtual Machine Manager

Funkcje

 • Intuicyjne oprogramowanie hipernadzorcy maszyny wirtualnej, które umożliwia serwerom Synology NAS uruchamianie różnych systemów operacyjnych na maszynach wirtualnych
 • Scentralizowane zarządzanie i monitorowanie wielu instancji maszyn wirtualnych w klastrze wielu serwerów Synology NAS
 • Migracja maszyn wirtualnych w celu efektywnego zarządzania zasobami sprzętowymi
 • Rozwiązania zapewniające wysoką dostępność i odtwarzanie po awarii w celu zapewnienia maksymalnej dostępności usług
 • Obsługa systemu Virtual DSM, który oferuje niezawodne funkcje i jest równie wydajny jak DiskStation Manager (DSM)

Dane techniczne

 • Obsługa różnych systemów operacyjnych, w tym Windows, Linux i Virtual DSM (Więcej informacji na temat kompletnej listy obsługiwanych systemów operacyjnych oraz licencji na system Virtual DSM)
 • Maksymalna liczba maszyn wirtualnych różni się w zależności od modelu serwera Synology NAS (Patrz ten artykuł, aby dowiedzieć się, ile maszyn wirtualnych można uruchomić na danych serwerze Synology NAS)
 • Obsługa maksymalnie 7 serwerów Synology NAS w klastrze
 • Kontrola uprawnień dla każdej maszyny wirtualnej
 • Łatwe udostępnianie i dostęp do maszyn wirtualnych przez adresy URL przeglądarki
 • Procesor CPU czasu rzeczywistego, pamięć i monitorowanie wykorzystania sieci
 • Obsługa natychmiastowego klonowania maszyn wirtualnych w ciągu kilku sekund
 • Obsługa zawieszania i wznawiania pracy maszyn wirtualnych
 • Obsługiwane typy obrazów:
  • Virtual DSM: *.pat
  • ISO: *.iso
  • Dysk: *.img, *.vmdk, *.vdi, *.vhd, *.vhdx, and *.qcow2
 • Obsługa eksportu maszyny wirtualnej jako pliku OVA
 • Możliwość harmonogramowania migawek dla każdej maszyny wirtualnej
  • Maksymalna liczba migawek na maszynę wirtualną: 32 (255 z licencją VMM Pro)
  • Maksymalna liczba migawek na hosta: 65 536
 • Obsługa migawek spójnych z systemem plików (wymagane jest narzędzie Synology Guest Tool w systemie operacyjnym gościa)
 • Maksymalna liczba przełączników wirtualnych: 4 (4096 z licencją VMM Pro)
 • Maksymalna liczba udostępnionych łączy na hosta: 2 (16 z licencją VMM Pro)
 • Dane techniczne maszyn wirtualnych
  • Procesor (CPU)
   • Tryb zgodności dla migracji w czasie rzeczywistym, gdy procesory na dwóch hostach są różne
   • Funkcja Hyper-V Enlightenment dla optymalizacji wydajności we/wy
   • Priorytet maszyny wirtualnej dla rezerwacji zasobów procesora (CPU)
   • Maksymalna liczba procesorów wirtualnych zależy od modeli serwera Synology NAS
  • Pamięć RAM
   • Minimalna pamięć RAM
    • Maszyna wirtualna: 128 MB
    • Virtual DSM: 1 GB
   • Maksymalna liczba zależy od modeli Synology NAS
  • Dysk
   • Obsługiwany kontroler dysków: IDE, SATA, VirtIO
   • Maksymalna liczba dysków na maszynę wirtualną/Virtual DSM: 8
   • Obsługa Jakości usług (QoS) pamięci masowej z priorytetem maszyn wirtualnych
   • Obsługa maksymalnej i minimalnej liczby operacji IOPS dla każdego dysku wirtualnego
  • Sieć
   • Obsługiwany interfejs sieciowy: virtio, e1000, rtl8139
   • Obsługa funkcji SR-IOV
   • Obsługa modyfikacji adresu MAC
   • Minimalna liczba wirtualnych kart sieciowych (vNIC) na maszynę wirtualną/Virtual DSM: 1
   • Maksymalna liczba kart vNIC na maszynę wirtualną/Virtual DSM: 8
  • Inne
   • USB 2.0/3.0 passthrough (nieobsługiwane w Virtual DSM)
   • Obsługiwana karta wideo: Cirrus, VGA, VMVGA
   • Obsługiwane tryby rozruchu: UEFI BIOS, Legacy BIOS
 • Obsługa uruchamiania maszyn wirtualnych natychmiastowo przywróconych z usługi Active Backup for Business z włączoną kompresją lub szyfrowaniem w miejscu docelowym kopii zapasowej
 • Obsługa do czterech urządzeń IDE
 • Zaawansowane funkcje programu Virtual Machine Manager Pro:
  • Migracja w czasie rzeczywistym przenosi maszynę wirtualną na inny host bez przerywania bieżących usług
  • Obsługa funkcji wysokiej dostępności dla maszyn wirtualnych
  • Plany ochrony zabezpieczają maszyny wirtualne wykorzystując planowane zadania migawek i replikacji
  • Obsługa uruchamiania maszyn wirtualnych na zdalnym hoście
  • Obsługa migracji pamięci masowej do hosta zdalnego
  • Więcej informacji na temat licencji VMM Pro

Ograniczenia

 • Maszyny wirtualne mogą działać tylko na serwerze Synology NAS z ponad 2 GB pamięci
 • Dane maszyny wirtualnej mogą być przechowywane tylko na woluminach Btrfs
 • Nie jest obsługiwany import/eksport maszyn wirtualnych z dyskami wirtualnymi większymi niż 2 TB
 • Gdy oprogramowanie sprzętowe maszyny wirtualnej to UEFI, maksymalna rozdzielczość to 800x600
 • System Virtual DSM nie obsługuje poniższych funkcji:
  • USB passthrough
  • Panel sterowania: Urządzenie zewnętrzne, sprzęt i zasilanie
  • Funkcje sieciowe, w tym karty sieci bezprzewodowej, MTU i LACP
 • Bez licencji na system Virtual DSM każdy host może uruchomić tylko 1 system Virtual DSM. Zalecana liczba systemów Virtual DSM, które mogą działać na hoście zależy od modelu
 • Lista modeli serwerów Synology NAS obsługujących funkcję Virtual Machine Manager jest dostępna na tej stronie
 • Każdy host w tym samym klastrze musi mieć unikatowy statyczny adres IP
 • Funkcja wysokiej dostępności jest obsługiwana tylko w klastrach VMM składających się z więcej niż 3 hostów
  • Gdy funkcja jest włączona, maszyny wirtualne można przenosić tylko między serwerem aktywnym a pasywnym
 • Wymagania przeglądarki konsoli Web VNC:
  • Chrome
  • Firefox
  • Edge
  • Internet Explorer 11
  • Safari 10 lub nowsza
 • Program Virtual Machine Manager w wersji 2.5.0-9432 lub nowszej jest zgodny z Synology High Availability w wersji 2.0.3-0140 lub nowszej
 • Program Virtual Machine Manager rezerwuje co najmniej jeden wątek CPU dla hosta w klastrze Synology High Availability
 • Kiedy program Virtual Machine Manager jest uruchomiony w klastrze Synology High-Availability:
  • W klastrze VMM może znajdować się tylko jeden host
  • Funkcja SR-IOV nie jest obsługiwana

Affiliated Utility

Synology Guest Tool for Virtual Machine Manager

Funkcje

 • Zwiększa zgodność maszyn wirtualnych systemu Windows z programem Virtual Machine Manager i zwiększa wydajność maszyny wirtualnej
 • Ochrona danych dzięki wszechstronnym funkcjom migawek

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2008 R2 (Windows Server 2008 obsługuje tylko Synology Guest Tool 1.4.2)
 • Oferuje sterowniki VirtIO dla systemu Windows, w tym sterowniki dla wirtualnych dysków i kart sieciowych
 • Oferuje sterowniki ułatwiające komunikację między maszynami wirtualnymi a serwerem Synology NAS
 • Obsługuje migawki spójne z systemem plików

Ograniczenia

 • Maszyny wirtualne z systemem Windows Server 2008 muszą zostać uruchomione ponownie po zainstalowaniu programu Synology Guest Agent