Lista obsługiwanych kamer IP

Aplikacja Surveillance Station obsługuje i integruje ponad 8600 kamer IP 170 uznanych marek. Obsługiwane kamery i serwery wideo można wybrać z poniższego menu. Listę można filtrować według kryteriów. Uaktualnij Device Pack, aby zaktualizować listę kamer obsługiwanych przez aplikację Surveillance Station. Maksymalną liczbę kamer IP obsługiwanych przez dany model można znaleźć w jego danych technicznych.

Nie możesz znaleźć urządzenia, którego szukasz? Użyj narzędzia integracji, aby dodać kamery lub zasugerować dodanie urządzenia

Określ atrybuty, które są dla Ciebie ważne:

Funkcje zaawansowane
<< < > >>
Brak pasujących wyników

Nie możesz znaleźć żądanych urządzeń?

Szybko integruj nieobsługiwane modele za pomocą Narzędzia integracji kamery.

Więcej informacji

Uwagi:

  1. Niniejsza lista obsługiwanych elementów to funkcje kamery zintegrowane z aplikacją Surveillance Station, a nie funkcje obsługiwane przez kamery. Aby uzyskać pełne dane techniczne kamery, należy skontaktować się z jej producentem.