Synology Chat

Wersja DSM

Składnik aplikacji

Synology Chat

Funkcje

 • Własny system do natychmiastowej komunikacji za pomocą słów, emotikonów, naklejek, reakcji, hastagów i innych
 • Kanały i rozmowy można tworzyć do różnych celów
 • Zarządzanie i organizowanie różnych ilości wiadomości i informacji poprzez przypinanie ważnych wiadomości i plików, wyświetlanie adresów URL i wątków w oddzielnych sekcjach, dodawanie zakładek do wiadomości, tworzenie przypomnień, zaplanowanych wiadomości i nie tylko
 • Kanały i rozmowy można zaszyfrować, aby zwiększyć prywatność wiadomości i uniemożliwić administratorom dostęp do wiadomości w zaszyfrowanych kanałach i rozmowach
 • Niestandardowa integracja umożliwia konfigurację przychodzących i wychodzących elementów Webhook, botów i ukośników

Dane techniczne

 • Kanał: Przeznaczony dla grupy osób zbierających się razem ze względu na podobne zainteresowania lub cele (brak ograniczeń dotyczących liczby członków na kanale)
 • Rozmowa: Przeznaczona do kontaktów indywidualnych lub komunikacji między małą grupą osób (bez konieczności zapraszania)
 • Modyfikuj wysłaną wiadomość: Administrator może włączyć tę opcję, aby umożliwić użytkownikom edytowanie i usuwanie wiadomości. Po włączeniu tej opcji użytkownicy mogą modyfikować wiadomości wysłane w ciągu ostatnich 24 godzin lub wszystkie wiadomości. Jeśli opcja nie jest włączona, użytkownicy nie mogą modyfikować wysłanych wiadomości
 • Hashtag: Podkreśl lub oznacz wiadomości
 • Wyróżnienie: Powiadom innego użytkownika o wiadomości, wpisując nazwę użytkownika poprzedzoną symbolem „@”
 • Reakcja: Reaguj na wiadomości przy użyciu emotikonów i naklejek
 • Przesyłanie plików: Przesyłaj pliki z serwera Synology NAS i innych urządzeń wraz z opisem
 • Łącza plików: Dodawaj łącza plików z Synology Drive bezpośrednio do wiadomości
 • Wycinek: Dodaj zawartość do wybranego typu wycinka i wyświetl ją jako podgląd wiadomości
 • Zaplanowana wiadomość: Wiadomości można planować i wysyłać w ogólnym formacie wiadomości na wyznaczone kanały lub rozmowy
 • Ankieta: Zbierz opinie członków, tworząc ankiety lub ankiety z załącznikami do plików
 • Wątek: Komentarze do wiadomości, plików lub fragmentów umożliwiają rozpoczęcie wątku dyskusji
 • Przekaż wiadomość: Wiadomości można przekazywać do innych kanałów lub rozmów
 • Przypnij wiadomość: Przypnij ważną wiadomość, aby ją wyróżnić i wyświetl przypiętą wiadomość w sekcji Biuletyn w rozmowach i kanałach
 • Zakładka: Dodaj zakładkę do wiadomości, aby wyświetlić ją w sekcji Moja kolekcja w kanałach i rozmowach
 • Sformatowany tekst: Wzbogać wiadomość, tworząc:
  • Pogrubione teksty z gwiazdkami
  • Kursywę z podkreśleniem
  • Przekreślenie tekstu z tyldą
  • Listy punktowane z pierwszą stroną z gwiazdką i pustym miejscem
  • Układanie oznaczeń lub przeklejanie przed tekstem z nawiasem kątowym
  • Teksty o stałej szerokości, zawijając zaznaczenia wokół wiadomości
 • Konferencja wideo innej firmy: Rozpocznij wideokonferencję zewnętrzną, wpisując /jitsi lub /jumpchat w polu tekstowym dowolnego kanału lub rozmowy
 • Integracja z Synology Calendar: Integracja z Synology Calendar na serwerze Synology NAS ułatwia tworzenie wydarzeń i zarządzanie nimi
 • Profil i nazwa: Ustaw spersonalizowany profil i przydomek, aby ułatwić rozpoznawanie
 • Powiadomienie: Dostosowywanie ustawień powiadomień dla różnych rozmów i kanałów
  • Wszystkie (powiadomienie będzie wysyłane po każdym odebraniu wiadomości)
  • Gdy ktoś wspomina mnie lub skomentuje subskrybowane wątki (powiadomienie zostanie wysłane, gdy użytkownik zostanie wymieniony w wiadomości lub będzie miał nowe komentarze w subskrybowanym wątku)
  • Gdy ktoś wspomina mnie (powiadomienie zostanie wysłane, gdy użytkownik zostanie wyraźnie wspomniany w wiadomości)
  • Brak (żadne powiadomienia nie będą wysyłane)
 • Konto gościa: Użytkownicy zewnętrzni mogą logować się za pośrednictwem kont gości, aby uczestniczyć w dyskusjach
 • Drzemka: Wycisz powiadomienia push ze wszystkich urządzeń klienckich, w tym z aplikacji mobilnych i przeglądarek internetowych
 • Tapeta i motyw: Wybierz żądany motyw i tapetę
 • Stan offline: Ustaw status na offline prze określony czas
 • Integracja w aplikacji Synology Chat: Niestandardowe funkcje integracji obejmują
  • Przychodzące i wychodzące elementy Webhook do publikowania wiadomości ze źródeł zewnętrznych w aplikacji Chat i wysyłania odpowiednich danych z aplikacji Chat na zewnętrzny adres URL
  • Polecenia ukośnika wyzwalające wychodzące elementy Webhook
  • Boty do rozpoczynania rozmów jeden na jednego, wysyłania wiadomości ze źródeł zewnętrznych i wiele więcej
 • Szukaj: Błyskawiczne wyszukiwanie określonych wiadomości za pomocą zaawansowanego narzędzia wyszukiwania, które umożliwia wyszukiwanie według
  • Atrybutów (uwzględnij operatory, takie jak has, typ pliku, hashtag)
  • Rozmowy (uwzględnij operatory, takie jak in, from, mention)
  • Czas (uwzględnij operatory, takie jak przed, po)
 • Szyfrowanie: Kanały i rozmowy można zaszyfrować, aby wiadomości nie były dostępne dla administratora
  • Klucz prywatny do szyfrowanych kanałów lub rozmów można zresetować lub odnowić, jeśli klucz zostanie utracony lub nie będzie zabezpieczony
 • Archiwizacja wiadomości: Istniejące wiadomości można zarchiwizować przed zaproszeniem nowego członka do dołączenia do kanału prywatnego (można także archiwizować wiadomości na kanałach publicznych i konwersacjach)
 • Bezpieczne przeglądanie: Obsługuje funkcję Google Safe Browsing, która automatycznie sprawdza bezpieczeństwo opublikowanych adresów URL i wyświetla ostrzeżenia dla niebezpiecznych adresów URL

Ograniczenia

 • Maksymalna liczba słów dla pytania i opcji ankiety: 120 znaków
 • Maksymalna liczba uczestników rozmowy: 9 członków (system skieruje użytkownika do utworzenia kanału, gdy liczba uczestników osiągnie limit w konwersacji)
 • Maksymalna liczba ChatBotów wynosi 5 dla każdego serwera Synology Chat Server

Konsola administratora aplikacji Synology Chat

Funkcje

 • Scentralizowane zarządzanie kanałami i rozmowami w celu ich ukrycia, pokazania lub zamknięcia
 • Menedżer gości do zarządzania wszystkimi kontami gości w Synology Chat
 • Wiadomości z niezaszyfrowanych kanałów i rozmów mogą być poddawane audytowi i usuwane
 • Dostosowany okres przechowywania umożliwiający automatyczne usuwanie całej starej zawartości z określonego okresu
 • Dziennik operacji i dziennik audytu, który umożliwia sprawdzanie działań użytkowników i operacji wykonywanych przez administratorów

Dane techniczne

 • Zarządzanie kanałem: Umożliwia administratorom ukrywanie, pokazywanie i zamykanie kanałów, w tym kanałów systemowych, publicznych i kanałów prywatnych
 • Wyszukiwanie: Umożliwia administratorom wyszukiwanie określonych komunikatów za pomocą operatorów wyszukiwania oraz usuwanie lub ukrywanie komunikatów przed użytkownikami
 • Dziennik operacji: Umożliwia administratorom wyświetlanie rekordów ogólnych działań użytkowników
 • Dziennik audytu: Umożliwia administratorom wyświetlanie rekordów administracyjnych, takich jak operacje wyszukiwania
 • Typ konta: Obsługuje importowanie użytkowników lokalnych, LDAP lub domeny
 • Automatyczne dodawanie użytkowników: Użytkownicy są automatycznie dodawani do aplikacji Chat natychmiast po otrzymaniu uprawnień
 • Modyfikowanie wiadomości: Administratorzy mogą zdecydować, czy zezwolić użytkownikom na modyfikowanie wysłanych wiadomości. Jeśli tak, mogą określić czy modyfikowane mogą być wszystkie wiadomości, czy tylko te wysłane w ciągu ostatnich 24 godzin
 • Automatyczne usuwanie: Umożliwia administratorom ustawienie okresu przechowywania, aby automatycznie usunąć wszystkie stare treści z podanego okresu
 • Menedżer gości: Umożliwia administratorom włączanie użytkowników gości i zarządzanie wszystkimi kontami gośćmi w aplikacji Synology Chat
 • Szyfrowany kanał: Umożliwia administratorom całkowite szyfrowanie kanałów i rozmów w aplikacji Synology Chat (wiadomości z zaszyfrowanych kanałów i rozmów nie będą dostępne dla administratorów)
 • Przesyłanie z serwera Synology NAS: Pozwala administratorom na umożliwienie użytkownikom aplikacji Synology Chat przesyłania plików z serwera Synology NAS (na przykład z folderów współdzielonych)
 • Łącze do plików z Synology Drive: Pozwala administratorom na włączanie wstawiania łączy do plików z Synology Drive do wiadomości w aplikacji Synology Chat
 • Maksymalny limit przesyłania plików: Umożliwia administratorom skonfigurowanie limitu rozmiaru przekazywanego pliku

Powiązane narzędzie

Synology Chat (aplikacja mobilna)

Funkcje

 • Aplikacja mobilna do aplikacji Synology Chat, która zapewnia sprawną komunikację za pośrednictwem tekstu, reakcji/emotikonów, hashtagów i wielu innych elementów
 • Kanały i konwersacje, zarówno zaszyfrowane, jak i nieszyfrowane, e przypadku interakcji „jeden na jednego” lub w celu zgromadzenia osób o podobnych celach
 • Wątki wiadomości umożliwiające bezpośrednie komentowanie określonych wiadomości i otrzymywanie najnowszych informacji za pośrednictwem powiadomień z subskrybowanych wątków
 • Zdjęcia, filmy i pliki można przesyłać do ożywionych konwersacji i kanałów
 • Harmonogram uśpienia umożliwia wyciszenie powiadomień

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • iOS: 11.0 lub nowszy
  • Android: 8.0 lub nowszy
 • Kanał: Przeznaczony dla grupy osób zbierających się razem ze względu na podobne zainteresowania lub cele (brak ograniczeń dotyczących liczby członków na kanale)
 • Rozmowa: Przeznaczona do kontaktów indywidualnych lub komunikacji między małą grupą osób (bez konieczności zapraszania)
 • Modyfikuj wysłaną wiadomość: Administrator może włączyć tę opcję, aby umożliwić użytkownikom edytowanie i usuwanie wiadomości. Po włączeniu tej opcji użytkownicy mogą modyfikować wiadomości wysłane w ciągu ostatnich 24 godzin lub wszystkie wiadomości. Jeśli opcja nie jest włączona, użytkownicy nie mogą modyfikować wysłanych wiadomości
 • Sekcja Nieprzeczytane: Łatwe sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości w tej sekcji
 • Wiadomość głosowa: Umożliwia nagrywanie wiadomości dźwiękowych trwających maksymalnie 60 sekund z możliwością odtwarzania nagrania
 • Hashtag: Podkreśl lub oznacz wiadomości
 • Wyróżnienie: Powiadom innego użytkownika o wiadomości, wpisując nazwę użytkownika poprzedzoną symbolem „@”
 • Reakcja: Reaguj na wiadomości przy użyciu emotikonów i naklejek
 • Przesyłanie plików: Prześlij pliki z urządzenia przenośnego z dodanym opisem
 • Wycinek: Dodaj zawartość do wybranego typu wycinka i wyświetl ją jako podgląd wiadomości
 • Zaplanowana wiadomość: Wiadomości można planować i wysyłać w ogólnym formacie wiadomości na wyznaczone kanały lub rozmowy
 • Ankieta: Zbierz opinie członków, tworząc ankiety lub ankiety z załącznikami do plików
 • Wątek: Komentarze do wiadomości, plików lub fragmentów umożliwiają rozpoczęcie wątku dyskusji
 • Przekaż wiadomość: Wiadomości można przekazywać do innych kanałów lub rozmów
 • Przypnij wiadomość: Przypnij ważną wiadomość, aby ją wyróżnić i wyświetl przypiętą wiadomość w sekcji Biuletyn w rozmowach i kanałach
 • Zakładka: Dodawanie zakładki do wiadomości w celu jej wyświetlenia w sekcji Moja kolekcja na kanałach i rozmowach
 • Konferencja wideo innej firmy: Rozpocznij wideokonferencję zewnętrzną, wpisując /jitsi lub /jumpchat w polu tekstowym dowolnego kanału lub rozmowy
 • Integracja z Synology Calendar: Integracja z Synology Calendar na serwerze Synology NAS ułatwia tworzenie wydarzeń i zarządzanie nimi
 • Profil i nazwa: Ustaw spersonalizowany profil i przydomek, aby ułatwić rozpoznawanie
 • Powiadomienie: Dostosowywanie ustawień powiadomień dla różnych rozmów i kanałów
  • Wszystkie (powiadomienie będzie wysyłane po każdym odebraniu wiadomości)
  • Gdy ktoś wspomina mnie lub skomentuje subskrybowane wątki (powiadomienie zostanie wysłane, gdy użytkownik zostanie wymieniony w wiadomości lub będzie miał nowe komentarze w subskrybowanym wątku)
  • Gdy ktoś wspomina mnie (powiadomienie zostanie wysłane, gdy użytkownik zostanie wyraźnie wspomniany w wiadomości)
  • Brak (żadne powiadomienia nie zostaną wysłane)
 • Drzemka: Wycisz powiadomienia push – Wyszukiwanie zaawansowane: Słowa kluczowe służą do wyszukiwania rozmów i kanałów
 • Szyfrowanie: Kanały i rozmowy można zaszyfrować, aby wiadomości nie były dostępne dla administratora
  • Klucz prywatny do szyfrowanych kanałów lub rozmów można zresetować lub odnowić, jeśli klucz zostanie utracony lub nie będzie zabezpieczony
 • Archiwizacja wiadomości: Istniejące wiadomości można zarchiwizować przed zaproszeniem nowego członka do dołączenia do kanału prywatnego (można również archiwizować wiadomości na kanałach publicznych i konwersacjach)
 • Numer telefonu w wiadomości: Inicjowanie połączeń poprzez dotknięcie numerów telefonów w wiadomościach
 • Kod dostępu: Ustaw hasło służące do ochrony danych (obsługa czytnika linii papilarnych)
 • Zarządzanie pamięcią podręczną: Umożliwia użytkownikom ustawienie limitu pamięci dla obrazów i plików
 • Jakość obrazu wychodzącego: Umożliwia wysyłanie obrazów w oryginalnej jakości lub z kompresją w celu ograniczenia użycia danych
 • Bezpieczne przeglądanie: Obsługuje funkcję Google Safe Browsing, która automatycznie sprawdza bezpieczeństwo opublikowanych adresów URL i wyświetla ostrzeżenia dla niebezpiecznych adresów URL

Synology Chat Client

Funkcje

 • Klient stacjonarny dla Synology Chat, aby zapewnić efektywną komunikację poprzez słowa, reakcje/emotikony, hashtagi i inne
 • Można tworzyć kanały i konwersacje, aby spełnić różne potrzeby
 • Istnieje możliwość zarządzania i porządkowania różnych ilości wiadomości i informacji poprzez przypinanie ważnych wiadomości i plików, wyświetlanie adresów URL i wątków w oddzielnych sekcjach, dodawanie do zakładek wiadomości, tworzenie przypomnień i zaplanowanych wiadomości, i nie tylko
 • Kanały i rozmowy można zaszyfrować, aby zwiększyć prywatność wiadomości i uniemożliwić administratorom dostęp do wiadomości w zaszyfrowanych kanałach i rozmowach
 • Niestandardowa integracja umożliwia konfigurację przychodzących i wychodzących elementów Webhook, botów i poleceń ukośnika

Dane techniczne

 • Obsługiwane systemy operacyjne:
  • Windows 7 i Windows 10
  • macOS 10.13 i nowsze
  • Ubuntu 18.04 i nowsze (oficjalnie obsługiwane wersje)
 • Kanał: Przeznaczony dla grupy osób zbierających się razem ze względu na podobne zainteresowania lub cele (brak ograniczeń dotyczących liczby członków na kanale)
 • Rozmowa: Przeznaczona do kontaktów indywidualnych lub komunikacji między małą grupą osób (bez konieczności zapraszania)
 • Modyfikuj wysłaną wiadomość: Administrator może włączyć tę opcję, aby umożliwić użytkownikom edytowanie i usuwanie wiadomości. Po włączeniu tej opcji użytkownicy mogą modyfikować wiadomości wysłane w ciągu ostatnich 24 godzin lub wszystkie wiadomości. Jeśli opcja nie jest włączona, użytkownicy nie mogą modyfikować wysłanych wiadomości
 • Zrzut ekranu: Przechwytywanie i udostępnianie zrzutów ekranu w celu ułatwienia komunikacji
 • Hastag: Podkreśl lub oznacz wiadomości
 • Wyróżnienie: Powiadom innego użytkownika o wiadomości, wpisując nazwę użytkownika poprzedzoną symbolem „@”
 • Reakcja: Reaguj na wiadomości przy użyciu emotikonów i naklejek
 • Przesyłanie plików: Przesyłaj pliki z serwera Synology NAS i innych urządzeń wraz z opisem
 • Pobieranie plików: Pobieraj pliki do folderów na komputerze klienckim
 • Łącza plików: Dodawaj łącza plików z Synology Drive bezpośrednio do wiadomości
 • Wycinek: Dodaj zawartość do wybranego typu wycinka i wyświetl ją jako podgląd wiadomości
 • Zaplanowana wiadomość: Wiadomości można planować i wysyłać w ogólnym formacie wiadomości na wyznaczone kanały lub rozmowy
 • Ankieta: Zbierz opinie członków, tworząc ankiety lub ankiety z załącznikami do plików
 • Wątek: Komentarze do wiadomości, plików lub fragmentów umożliwiają rozpoczęcie wątku dyskusji
 • Przekaż wiadomość: Wiadomości można przekazywać do innych kanałów lub rozmów
 • Przypnij wiadomość: Przypnij ważną wiadomość, aby ją wyróżnić i wyświetl przypiętą wiadomość w sekcji Biuletyn w rozmowach i kanałach
 • Zakładka: Dodaj zakładkę do wiadomości, aby wyświetlić ją w sekcji Moja kolekcja w kanałach i rozmowach
 • Sformatowany tekst: Wzbogać wiadomość, tworząc:
  • Pogrubione teksty z gwiazdkami
  • Kursywę z podkreśleniem
  • Przekreślenie tekstu z tyldą
  • Listy punktowane z pierwszą stroną z gwiazdką i pustym miejscem
  • Układanie oznaczeń lub przeklejanie przed tekstem z nawiasem kątowym
  • Teksty o stałej szerokości, zawijając zaznaczenia wokół wiadomości
 • Konferencja wideo innej firmy: Rozpocznij wideokonferencję zewnętrzną, wpisując /jitsi lub /jumpchat w polu tekstowym dowolnego kanału lub rozmowy
 • Integracja z Synology Calendar: Integracja z Synology Calendar na serwerze Synology NAS ułatwia tworzenie wydarzeń i zarządzanie nimi
 • Profil i nazwa: Ustaw spersonalizowany profil i przydomek, aby ułatwić rozpoznawanie
 • Powiadomienie: Dostosowywanie ustawień powiadomień dla różnych rozmów i kanałów
  • Wszystkie (powiadomienie będzie wysyłane po każdym odebraniu wiadomości)
  • Gdy ktoś wspomina mnie lub skomentuje subskrybowane wątki (powiadomienie zostanie wysłane, gdy użytkownik zostanie wymieniony w wiadomości lub będzie miał nowe komentarze w subskrybowanym wątku)
  • Gdy ktoś wspomina mnie (powiadomienie zostanie wysłane, gdy użytkownik zostanie wyraźnie wspomniany w wiadomości)
  • Brak (żadne powiadomienia nie będą wysyłane)
 • Konto gościa: Użytkownicy zewnętrzni mogą logować się za pośrednictwem kont gości, aby uczestniczyć w dyskusjach
 • Drzemka: Wycisz powiadomienia push ze wszystkich urządzeń klienckich, w tym z aplikacji mobilnych i przeglądarek internetowych
 • Tapeta i motyw: Wybierz żądany motyw i tapetę
 • Stan offline: Ustaw status na offline prze określony czas
 • Integracja w aplikacji Synology Chat: Niestandardowe funkcje integracji obejmują
  • Przychodzące i wychodzące elementy Webhook do publikowania wiadomości ze źródeł zewnętrznych w aplikacji Chat i wysyłania odpowiednich danych z aplikacji Chat na zewnętrzny adres URL
  • Polecenia ukośnika wyzwalające wychodzące elementy Webhook
  • Boty do rozpoczynania rozmów jeden na jednego, wysyłania wiadomości ze źródeł zewnętrznych i wiele więcej
 • Szukaj: Błyskawiczne wyszukiwanie określonych wiadomości za pomocą zaawansowanego narzędzia wyszukiwania, które umożliwia wyszukiwanie według
  • Atrybutów (uwzględnij operatory, takie jak has, typ pliku, hashtag)
  • Rozmowy (uwzględnij operatory, takie jak in, from, mention)
  • Czas (uwzględnij operatory, takie jak przed, po)
 • Szyfrowanie: Kanały i rozmowy można zaszyfrować, aby wiadomości nie były dostępne dla administratora
  • Klucz prywatny do szyfrowanych kanałów lub rozmów można zresetować lub odnowić, jeśli klucz zostanie utracony lub nie będzie zabezpieczony
 • Archiwizacja wiadomości: Istniejące wiadomości można zarchiwizować przed zaproszeniem nowego członka do dołączenia do kanału prywatnego (można także archiwizować wiadomości na kanałach publicznych i konwersacjach)
 • Bezpieczne przeglądanie: Obsługuje funkcję Google Safe Browsing, która automatycznie sprawdza bezpieczeństwo opublikowanych adresów URL i wyświetla ostrzeżenia dla niebezpiecznych adresów URL

Ograniczenia

 • Maksymalna liczba słów dla pytania i opcji ankiety: 120 znaków
 • Maksymalna liczba uczestników rozmowy: 9 członków (system kieruje użytkownika do utworzenia kanału, gdy liczba członków w rozmowie osiągnie limit)
 • Obsługa poleceń ukośnika /jitsi i /jumpchat w celu zintegrowania usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców (więcej informacji można znaleźć na oficjalnych stronach tych dostawców)
 • Maksymalna liczba ChatBotów wynosi 5 dla każdego serwera Synology Chat Server