Specyfikacja oprogramowania

Pulpit oprogramowania DSM w sieci Web

Narzędzia do zarządzania pulpitem

Wymagania systemowe

 • Internet Explorer 10 lub nowsza
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari 10 lub nowsza
 • Safari (iOS 10.0+ na iPada)
 • Chrome (Android 6.0+ na tablety)

Języki

 • angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, duński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski brazylijski, portugalski europejski, rosyjski, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, włoski

DSM Web Mobile

DSM Web Mobile

 • Obsługa responsywnego projektowania witryn internetowych w celu lepszego korzystania z DSM na urządzeniach mobilnych
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami: tworzenie i usuwanie kont oraz przypisywanie uprawnień
 • Zarządzanie folderami współdzielonymi na serwerze Synology NAS: tworzenie i usuwanie folderów współdzielonych oraz przypisywanie uprawnień dostępu różnym użytkownikom
 • Włączanie usług sieci LAN i usług internetowych systemu DSM
 • Włączanie funkcji automatycznego blokowania i zarządzanie nią
 • Ponowne uruchamianie/wyłączanie serwerów Synology NAS
 • Lokalizowanie serwera Synology NAS za pomocą wbudowanego brzęczyka
 • Monitorowanie bieżącego stanu serwera Synology NAS, w tym danych ogólnych, powiązanych z siecią i informacji związanych z pamięcią masową
 • Włączanie pakietów w Centrum pakietów
 • Przełączanie na wersję biurkową systemu DSM mobile

Wymagania systemowe

 • DiskStation / RackStation z systemem DSM 5.2+ lub nowszym
 • iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS 7.0 lub nowszym
 • Urządzenia z systemem Android 4.0 lub nowszym, z obsługą ekranu dotykowego i sieci Wi-Fi (problemy ściśle związane ze zgodnością urządzeń mogą nie być obsługiwane w przypadku mniej popularnych urządzeń)
 • Obsługiwane przeglądarki:
  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer

Udostępnianie plików

File Station

 • Przeciąganie i upuszczanie plików między oknami przeglądarki
 • Bezpośrednie nawiązywanie połączenia ze zdalnym serwerem lub usługą chmury publicznej w aplikacji File Station
 • Przeglądanie plików i zarządzanie nimi na serwerze Synology NAS
 • Protokół WebDAV/WebDAV za pośrednictwem klienta HTTPS/FTP/SFTP
 • Udostępnianie plików jako załączników do wiadomości e-mail za pomocą wbudowanego klienta poczty e-mail
 • Udostępnianie plików innym użytkownikom na tym samym serwerze Synology NAS
 • Wyszukiwanie plików według różnych kryteriów
 • Widoki miniatur i listy
 • Kompresja plików i dekompresja zarchiwizowanych plików
 • Edytor listy kontroli dostępu (ACL) systemu Windows
 • Folder zdalny z możliwością montowania folderów na innych serwerach plików SMB1/ SMB2/ SMB3/NFS
 • Przeglądarka zdjęć i odtwarzacz wideo umożliwiające wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie wideo
 • Odtwarzacz Audio Player umożliwiający odtwarzanie plików muzycznych
 • Limity prędkości dla określonych użytkowników lub grup
 • Dzienniki transferu
 • Dysk wirtualny do montowania i uzyskiwania dostępu do obrazów w formacie ISO
 • Tworzenie łącz do udostępniania umożliwiających osobom bez poświadczeń użytkownika systemu DSM uzyskiwanie dostępu do folderów i plików
 • Tworzenie żądania pliku do łatwego gromadzenia plików od innych
 • Obsługa Kosza
 • Obsługa do 16 000 kont użytkowników lokalnych*
 • Obsługa do 512 grup lokalnych*
 • Obsługa do 512 folderów współdzielonych

Windows, Mac, Linux

 • Obsługa do 13 000 jednoczesnych połączeń CIFS/AFP/FTP *

SMB

 • Obsługa protokołów SMB2, SMB3, szyfrowanie kompleksowe i Large MTU
 • Zaawansowane opcje SMB: kryteria voto, moduł DirSort VFS, łącza symboliczne, szerokie łącza, MSDFS, Opportunistic Locking, leasing SMB2, model VFS, lokalna przeglądarka główna, obsługa wielu trwałych połączeń (ten sam adres IP), ścisłe przydzielanie, obsługa pełnego dostępu do usługi SMB
 • Pełna obsługa Windows ACL w celu kontroli uprawnień
 • Obsługa kosza
 • Kopia SMB po stronie serwera
 • Obśługa plików zapasowych
 • Mac Finder umożliwia szybkie przeszukiwanie zawartości indeksowanych plików w zamontowanych folderach na serwerze Synology NAS
 • Dzienniki transferu

AFP

 • Obsługa programu Time Machine
 • Dodano obsługę rozszerzonych atrybutów plików dla kolorowych etykiet/ikon/dodatkowych informacji na komputerze Mac OS X
 • Użyj programu Mac Finder, aby szybko przeszukać zawartość indeksowanych plików w zamontowanych folderach na serwerze Synology NAS
 • Obsługa dzienników transferu

Usługa plików sieciowych

*NFSv4.1 (sprawdź dostępność różnych modułów na oficjalnej stronie Synology) * Uwierzytelnianie Kerberos i mapowanie identyfikatorów (sprawdź dostępność na stronie [product comparison] (produkty/porównanie))

Presto File Server

 • W celu dostępu do pakietu Presto File Server w DSM wymagane jest konta użytkownika z uprawnieniem administratora
 • Obsługuje transfer plików szyfrowany za pomocą TLS i AES-128
 • Wymuszone szyfrowanie na wszystkich poświadczeniach logowania
 • Obsługuje IPv6
 • Obsługuje weryfikację 2-etapową
 • Zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym całego stanu transferu w sekcji Przegląd
 • Obsługuje wyrzucanie określonych klientów podłączonych do serwera
 • Możliwość eksportowania logów systemu i logów transferu
 • Możliwość generowania codziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych raportów w formacie HTML
 • Reporty można generować zgodnie z ustawionym harmonogramem i wysyłać na wyznaczone adresy e-mail
 • Umożliwia serwerom konfigurowanie całkowitego ruchu przychodzącego i wychodzącego ze wszystkich podłączonych klientów
 • Obsługuje zakup licencji za pośrednictwem aplikacji lub aktywację 30-dniowej wersji próbnej na Presto File Server
 • Obsługuje scentralizowane zarządzanie w celu kompresji i szyfrowania całego transferu plików
 • Obsługuje scentralizowane zarządzanie w celu ustawienia maksymalnego ruchu przychodzącego i wychodzącego współdzielonego przez wszystkie systemy klienckie podłączone do serwera
 • Obsługuje anonimowe logowanie
 • Obsługuje obsługę przy użyciu interfejsu wiersza polecenia
 • Wysyła powiadomienia e-mail, jeżeli klient jest odłączony od serwera przez ponad 14 dni 
 • Obsługuje zasady konfliktów wielu nazw plików, umożliwiając zastępowanie, pomijanie lub zmianę nazw plików w przypadku konfliktów plików.
 • Obsługuje automatyczną migrację kluczy licencji, gdy licencja jest przenoszona na inną maszynę w klastrze. 
 • Obsługuje pobieranie plików i instalatorów klientów dla wszystkich obsługiwanych platform bezpośrednio z poziomu serwera Presto File Server.
 • Uruchomiono usługę Presto Automator, czyli funkcję planowania opartą na technologii Synology Internet Transfer Accelerator (SITA).

Presto (klient stacjonarny)

 • Obsługuje automatyczne ponowne łączenie z Presto File Server
 • Automatycznie zapamiętuje adres serwera i informacje o koncie
 • Użytkownicy mogą zaznaczyć pole wyboru Pamiętaj hasło i przejść do Ustawień, aby dodawać, zarządzać i usuwać informacje automatycznie zapamiętywane przez serwer
 • Ustaw maksymalną przepustowość przesyłania/pobierania dla konkretnych systemów klienckich podłączonych do serwera
 • Włącz kompresję plików i funkcję szyfrowania dla konkretnych systemów klienckich
 • Obsługuje transfer plików szyfrowany za pomocą TLS i AES-128
 • Wymuszone szyfrowanie na wszystkich poświadczeniach logowania poprzez kanał szyfrowany za pomocą TLS
 • Tymczasowo wyłącza funkcję kompresji plików w przypadku określonych plików po wykryciu, że ich kompresja nie jest możliwa
 • Obsługuje używanie funkcji przeciągnij i upuść do przesyłania i pobierania plików z Eksploratora plików i folderu Moje miejsca sieciowe do klienta stacjonarnego Presto 
 • Natychmiast przeglądaj i zarządzaj plikami przechowywanymi na podłączonym serwerze
 • Filtruj i wyszukuj pliki w oparciu o różne warunki
 • Udostępnia logi transferu i logi systemu
 • Obsługuje IPv6
 • Obsługuje weryfikację 2-etapową
 • Ustaw maksymalną i maksymalną przepustowość przesyłania/pobierania dla konkretnych systemów klienckich podłączonych do serwera
 • Obsługa weryfikacji SSL
 • Obsługuje pobieranie pojedynczego pliku lub wielu plików do wyznaczonych folderów domyślnych poprzez dwukrotne kliknięcie lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy menu kontekstowego
 • Obsługuje obsługę przy użyciu interfejsu wiersza polecenia
 • Obsługuje wykonywanie instalatora Presto w formacie .deb w systemie Ubuntu. 
 • Obsługuje odinstalowanie klienta stacjonarnego Presto nz Panelu sterowania systemu Windows.
 • Obsługuje platformę IPC, podnoszącą wydajność komunikacji między klientem i serwerem

Presto Automator

 • Uruchomiono usługę planowania obsługi Presto Automator, która jest obsługiwana przez system SITA i umożliwia automatyzację transferów plików z dużą prędkością między klientami i wieloma serwerami.
 • Obsługuje tworzenie i planowanie zadań transferu pomiędzy klientami i wieloma serwerami Presto File Server.
 • Obsługuje harmonogramy wyzwalane zdarzeniami.
 • Obsługuje sprawdzanie zawartości folderu podczas przesyłania danych w celu zapewnienia spójności danych na serwerze i kliencie.
 • Obsługuje nawigację do folderu lokalnego przez kliknięcie ścieżki lokalnej na panelu ogólnym.
 • Obsługuje kompleksową strategię nadpisywania konfliktów nazw plików.
 • Obsługuje opcje obsługi po transferze, w tym zachowywanie pliku, usuwanie pliku i przenoszenie pliku do wybranego katalogu.
 • Obsługuje czarną listę typów plików, które nie muszą być przesyłane.

FTP

 • Protokoły FTP, FTP SSL/TLS i SFTP
 • Kontrola przepustowości dla połączeń TCP
 • Limity prędkości dla określonych użytkowników lub grup
 • Katalog główny dla każdego użytkownika
 • Dzienniki transferu
 • Obsługa funkcji Kosz

Storage Analyzer

 • Wolumen i użycie limitu wg użytkowników
 • Łączna wielkość plików według właściciela
 • Użycie wolumenu i trendy na podstawie historycznego użycia
 • Procent zajętego miejsca na dysku według typu pliku
 • Wielkość folderów udostępnionych
 • Największe, najnowsze i najstarsze modyfikowane pliki

Cloud Services

Aplikacja QuickConnect

 • Obsługa systemu DSM oraz aplikacji Photo Station, Audio Station, Surveillance Station, Download Station, Cloud Station, Video Station, File Station, Note Station, a także wszystkich aplikacji mobilnych firmy Synology
 • Wysoka wydajność połączenia dzięki wykrywaniu sieci LAN/WAN
 • Wysoka dostępność serwera dzięki funkcji QuickConnect Hole Punching i opcjonalnej usłudze pośredniczącej QuickConnect
 • Portal internetowy zapewniający dostęp do interfejsu zarządzania systemem DSM i aplikacji Photo Station
 • Automatyczne dodawanie niezbędnych reguł przekierowywania portów na zgodnych routerach UPnP

Synology DDNS

 • Rejestracja nazw domen utrzymywanych przez firmę Synology
 • Usługa Heartbeat zapewniająca monitorowanie stanu połączenia i powiadomienia za pośrednictwem Synology Account

Usługa powiadomień w trybie „push” firmy Synology

 • Powiadomienia w trybie „push” w przeglądarce Safari na komputerach Mac OS i przeglądarce Google Chrome (z rozszerzeniem dla przeglądarki Chrome)
 • Powiadomienia w trybie „push” w programie DS finder i DS cam
 • Powiadomienia e-mail z usługi pocztowej firmy Synology
 • Obsługa powiadomień systemu, aplikacji Surveillance Station i Download Station

Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowej serwera NAS na innym serwerze NAS

Hyper Backup / Hyper Backup Vault

 • Tworzenie kopii zapasowej zduplikowanych danych na serwery NAS Synology z uruchomionym rozwiązaniem Hyper Backup Vault (zobacz Hyper Backup)

Cloud Station ShareSync

 • Jedno- lub dwukierunkowa synchronizacja folderów współdzielonych z serwerami Synology NAS z Drive lub Cloud Station Server
 • Obsługuje synchronizację z wieloma serwerami
 • Dopasowuj politykę synchronizacji tak, aby synchronizować określone podfoldery lub pliki według ich nazw, typów i rozmiarów
 • Dostosowanie zasad konfliktów
 • Obsługa zaszyfrowanych folderów współdzielonych
 • Zapewnia powiadomienia pulpitu DSM i wiadomości e-mail z powiadomieniami.
 • Zaawansowane sprawdzanie spójności

Tworzenie kopii zapasowej w publicznej chmurze i synchronizacja

Cloud Sync

 • Dwukierunkowa synchronizacja danych w czasie rzeczywistym między serwerem Synology NAS i publiczną chmurą
 • Jednokierunkowa synchronizacja z serwera NAS do chmury lub z chmury do serwera NAS
 • Optymalizacja tworzenia kopii zapasowych z opcją nieusuwania danych z miejsca docelowego
 • Ochrona przesyłanych plików za pomocą szyfrowania AES-256
 • Oferuje narzędzia deszyfrowania systemu Windows i Linux do odzyskiwania danych
 • Obsługa wielu połączeń synchronizacji
 • Mapowanie wielu folderów między publiczną chmurą a serwerem NAS w jednym połączeniu
 • Synchronizacja folderu z serwera NAS z wieloma miejscami docelowymi w publicznej chmurze
 • Dostosowanie liczby plików, które mają być jednocześnie przesyłane/pobierane
 • Filtrowanie plików według rozmiaru, typu, rozszerzenia i nazwy pliku
 • Wymuszanie kontroli przepustowości dla każdego połączenia z publiczną chmurą
 • Obsługa folderów udostępnionych na serwerze Synology NAS w trybie tylko do odczytu i zaszyfrowanych
 • Zaawansowane sprawdzanie spójności
 • Konwertowanie dokumentów Google na dokumenty Microsoft Office lub formaty jpeg w zadaniach pobierania w celu zachowania kopii zapasowej w trybie offline
 • Rejestrowanie historii synchronizacji
 • Udostępnienie trybu administratora na potrzeby scentralizowanego zarządzania użytkownikami i typem chmury
 • Synchronizacja zgodnie z harmonogramem
 • Obsługiwane usługi chmury obejmują:
  • Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS)
  • Amazon Cloud Drive
  • Usługi w chmurze zgodne z Amazon S3 (w tym Amazon S3, hicloud S3 i SFR NAS Backup)
  • Backblaze B2
  • Baidu Cloud
  • Box
  • Dropbox (w tym Dropbox for Business)
  • Google Cloud Storage
  • Dysk Google (w tym Google Drive for Work)
  • HiDrive
  • hubiC
  • Megafon Megadisk
  • Microsoft Azure (wersje na świat i Chiny)
  • Microsoft OneDrive (w tym Office 365 i OneDrive for Business)
  • Usługi w chmurze zgodne z OpenStack Swift (IBM SoftLayer, RackSpace, RackSpace UK)
  • Tencent Cloud Object Storage (COS)
  • WebDAV
  • Yandex Disk

Hyper Backup

 • Tworzenie kopii zapasowych folderów, pakietów i konfiguracji DSM w zdeduplikowanym formacie obrazu
 • Zachowanie maksymalnie 65 535 wersji
 • Obsługa usuwania duplikatów między wersjami, deduplikacji plików o zmienionych nazwach i kopii plików oraz kompresji danych
 • Kontrola wersji:
  • Obsługa rotacji regularnej lub Smart Recycle
  • Blokada wersji uniemożliwia automatyczną rotację konkretnej wersji
 • Włączenie szyfrowania po stronie klienta w celu zapewnienia poufności danych w docelowej lokalizacji kopii zapasowej
  • Szyfrowanie danych i nazw plików przy użyciu AES256-CBC
  • Szyfrowanie kluczy przy użyciu RSA2048
 • Włączenie szyfrowania po stronie klienta w celu zapewnienia poufności danych w docelowej lokalizacji kopii zapasowej
  • Szyfrowanie danych i nazw plików przy użyciu AES256-CBC
  • Szyfrowanie kluczy przy użyciu RSA2048
 • Obsługa szyfrowania transferu
 • Tworzy kopie zapasowe szyfrowanych folderów współdzielonych
 • Dostosowanie własnych zasad zachowywania danych
 • Tworzenie kopii zapasowych zdeduplikowanych danych w następujących chmurach publicznych z użyciem aplikacji Hyper Backup
  • Amazon S3
  • Pamięć masowa zgodna z S3 (w tym SFR NAS Backup, hicloud S3 i Google Cloud Storage)
  • Microsoft Azure (wersje na świat i Chiny)
  • HiDrive
  • IBM SoftLayer
  • RackSpace
  • Usługi w chmurze zgodne z OpenStack Swift
  • Pamięć masowa zgodna z WebDAV
  • Amazon Drive
  • Dysk Google
  • Dropbox
  • hubiC
  • Synology C2 Backup

Glacier Backup

 • Tworzenie kopii zapasowej danych na serwerze Amazon Glacier (Region Chin i wszystkie globalne regiony z wyłączeniem GovCloud US)
 • Przywracanie zadania tworzenia kopii zapasowej na poziomie pliku
 • Tworzenie przyrostowych kopii zapasowych na poziomie plików
 • Planowanie zadań tworzenia kopii zapasowej
 • Obsługa deduplikacji na poziomie pliku w ramach tego samego zadania tworzenia kopii zapasowej
 • W przypadku usuwania danych, które zostały przesłane w ciągu ostatnich 90 dni, zostanie zaplanowane zadanie w celu automatycznego usunięcia plików po upływie 90 dni od ich przesłania. Zmniejsza to koszty całkowite ponoszone przy usuwaniu danych, które są przechowywane krócej niż 90 dni old.

Synchronizacja danych między platformami

Cloud Station Server

 • Automatyczna synchronizacja plików między systemami Windows, Mac, Linux (Cloud Station Drive), iOS i Android (DS cloud) i Synology NAS (Cloud Station ShareSync)
 • Usługa tworzenia kopii zapasowych dla systemów Windows, Mac i Linux z uruchomioną aplikacją Cloud Station Backup
 • Możliwość przechowywania do 32 historycznych wersji plików z danymi przyrostowymi
 • Tworzenie kopii zapasowych danych do określonego punktu w czasie na osi czasu w aplikacji Eksplorator wersji
 • Respektowanie zezwoleń ACL i Linux
 • Synchronizacja wielu folderów udostępnionych w systemie Linux, łącznie 100 000 folderów
 • Synchronizacja zaszyfrowanych folderów współdzielonych
 • Można wyłączyć obsługę wersji
 • Obsługa nawigacji w osi czasu i określonego przywracania danych z określonego punktu w czasie
 • Obsługa przywracania na poziomie folderu
 • Dostosowanie numeru wersji dla każdego folderu współdzielonego
 • Przywracanie wersji z serwera Cloud Station i Cloud Station Drive
 • Ustawienie limitu szybkości użytkownika i grupy
 • Obsługa synchronizacji jednokierunkowej do urządzeń klienckich z folderami współdzielonymi tylko do odczytu
 • Lista klientów umożliwiająca wyświetlanie stanu podłączonych urządzeń
 • Synchronizacja w czasie rzeczywistym serwera i klientów Cloud Station
 • Konfiguracja profilu synchronizacji dla każdego użytkownika w celu synchronizacji ograniczonej wielkości plików i typów plików
 • Włączanie Cloud Station Server dla użytkowników/LDAP/AD/AD Trust Domain
 • Obsługa IPv6
 • Wymuszanie weryfikacji dwustopniowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych
 • Dziennik synchronizacji
 • Instalatory MSI, EXE, DMG, DEB i RPM dla różnych platform komputerowych
 • Zapoznaj się z [product specification] (produkty), aby sprawdzić maksumalną liczbę połączeń dla róznych modeli
 • Zapoznaj się z [White Paper (https://global.download.synology.com/download/Document/Software/WhitePaper/Package/CloudStation/All/enu/Synology_Cloud_Station_White_Paper-Based_on_DSM_6.0.pdf), aby dowiedzieć się o rekomendowanej liczbie plików do synchronizowana na różnych modelach
 • Zalecana liczba równocześnie podłączonych urządzeń: do 30 000 *
 • Zalecana liczba plików hostowanych: do 5 000 000 *

Cloud Sync

 • Synchronizacja lub tworzenie kopii zapasowej danych z chmurą publiczną (zobacz Cloud Sync)

Cloud Station Drive

 • Synchronizowanie plików między komputerami a serwerem Synology NAS. Na serwerze musi być zainstalowanie oprogramowanie Cloud Station Server, a na komputerach oprogramowanie Cloud Station Drive. (Zobacz Cloud Station Server)

Udostępnianie danych między platformami

Active Backup for Office 365

 • Obsługiwane na 64-bitowych serwerach Synology NAS
 • Obsługa pakietów Office 365, Office 365 Germany i Office 365 obsługiwanego przez 21ViaNet
 • Obsługa planów Office 365 Business, Enterprise, Education i Exchange Online
 • Obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Kopia zapasowa
  • Obsługiwane usługi:
   • OneDrive for Business: tworzenie kopii zapasowych plików, uprawnień do udostępniania plików i odpowiednich metadanych, takich jak czas ostatniej modyfikacji, przechowywanych w OneDrive for Business
   • Mail: tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerach osobistych, w pomieszczeniach, urządzeniach i udostępnionych skrzynkach pocztowych, wraz z ich folderami, strukturami i załącznikami
   • Contacts: tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych w aplikacji Contacts
   • Calendar: tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych w aplikacji Calendar wraz z załącznikami
   • SharePoint: tworzenie kopii zapasowych list oraz bibliotek dokumentów przechowywanych w Witrynach i Moich witrynach -Umożliwianie tworzenie kopii zapasowej wszystkich lub wybranych użytkowników w obrębie dzierżawcy w ramach zadania
  • Obsługa kopii zapasowych wielu dzierżawców
  • Obsługiwane zasady tworzenia kopii zapasowych: harmonogram, ręczny i ciągły tryb tworzenia kopii zapasowej
  • Obsługiwane zasady przechowywania: przechowywanie wersji przez określoną liczbę dni lub na zawsze
 • Przywracanie i eksport
  • Uprawnienia użytkownika:
   • Wszyscy użytkownicy kopii zapasowych mogą zalogować się do portalu Active Backup for Office 365 Portal
   • Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą przywracać lub pobierać kopie zapasowe danych wszystkich użytkowników
   • Użytkownicy bez uprawnień administratora mogą przywracać lub pobierać tylko kopie zapasowe własnych danych
  • Przywracanie danych
   • Drive: obsługa przywracania wielu plików lub folderów w katalogu jednocześnie i przywracanie uprawnień udostępniania plików
   • Mail: obsługa przywracania wielu wiadomości e-mail lub jednego folderu poczty e-mail
   • Contacts: obsługa przywracania wielu kontaktów jednocześnie
   • Calendar: obsługa przywracania wielu zdarzeń kalendarza jednocześnie
   • Witryna: obsługa przywracania wielu list lub bibliotek dokumentów jednocześnie
  • Eksport danych
   • Drive: obsługa eksportowania jednego pliku lub folderu jednocześnie
   • Mail: obsługa eksportowania wielu wiadomości e-mail w formacie eml lub wielu załączników jednocześnie
   • Contacts: obsługa eksportowania wielu kontaktów w formacie csv jednocześnie
   • Calendar: obsługa eksportowania wielu zdarzeń kalendarza w formacie ics jednocześnie
   • Witryna: obsługa eksportowania wielu bibliotek dokumentów jednocześnie
  • Podgląd kopii zapasowych danych
   • Mail: obsługa podglądu zawartości wiadomości e-mail z załącznikami
   • Contacts: obsługa podglądu informacji o kontakcie
  • Wyszukiwanie zawartości
   • Mail: obsługa filtrowania danych poczty e-mail według nadawcy, odbiorcy, tematu, słowa kluczowego, daty i zawartości w załącznikach
   • Contacts: obsługa filtrowania kontaktów według adresu e-mail
   • Calendar: obsługa filtrowania zdarzeń kalendarza według organizatora, tytułu i lokalizacji
   • Witryna: obsługa filtrowania bibliotek dokumentów, list lub plików według tytułu, opisu lub zawartości
 • Zarządzanie
  • Centralny interfejs zarządzania służący do monitorowania ochrony w czasie rzeczywistym oraz historii ochrony usług tworzenia kopii zapasowych, zużycia pamięci masowej, a także historii transmisji danych
  • Włączanie wykrywania kont dla dowolnej z czterech usług umożliwia automatyczne wykrywanie i wybieranie w celu tworzenia kopii zapasowych nowo dodanych użytkowników z tą usługą włączoną w pakiecie Office 365
  • Włączanie wykrywania witryn dla witryny lub mojej witryny umożliwia automatyczne wykrywanie i usuwanie nowo utworzonych Witryn i Moich witryn w pakiecie Office 365
  • Obsługa usuwania kopii zapasowych danych każdego użytkownika z serwera Synology NAS
 • Wydajność pamięci masowej
  • Obsługa pojedynczych wystąpień dla plików OneDrive, załączników aplikacji Mail/Calendar i plików SharePoint. Pliki zawierające identyczną zawartość zostaną przesłane tylko raz i zapisane na serwerze Synology NAS z tylko jedną kopią
  • Deduplikowanie na poziomie bloku umożliwia deduplikowanie plików przechowywanych na woluminach Btrfs przy użyciu ich poprzednich wersji
 • Powiadomienia
  • Powiadamianie o anulowaniu, niepowodzeniu, ukończeniu lub częściowym ukończeniu zadania tworzenia kopii zapasowej oraz o braku wystarczającej ilości miejsca na utworzenie kopii zapasowej
 • Dzienniki
  • Rejestrowanie zdarzeń dotyczących tworzenia kopii zapasowych, wykrywania kont i zmian ustawień
 • Więcej informacji na temat pakietu Active Backup for Office 365 można znaleźć tutaj

Active Backup for G Suite

 • Obsługiwane na 64-bitowych serwerach Synology NAS
 • Zarządzanie
  • Scentralizowany interfejs zarządzania do monitorowania Mojego dysku w G Suite, dysków współdzielonych, poczty e-mail, kontaktów i kalendarzy, stanu tworzenia kopii zapasowych, zużycia pamięci masowej i historii transmisji
  • Wykrywanie konta umożliwia automatyczne wykrywanie nowo utworzonych użytkowników w G Suite i wybranie ich do tworzenia kopii zapasowych
 • Wykrywanie dysków współdzielonych pozwala na automatyczne wykrywanie nowo dodanych dysków współdzielonych w pakiecie G Suite i wybieranie ich do tworzenia kopii zapasowych
 • Tworzenie kopii zapasowych
  • Obsługiwane usługi
   • Mój dysk i dyski współdzielone: tworzenie kopii zapasowych plików, uprawnienia udostępniania plików i odpowiadające im metadane, w tym godzina ostatniej modyfikacji, kolor folderu i opis pliku
   • Mail: tworzenie kopii zapasowej danych przechowywanych w aplikacji Mail wraz z załącznikami
   • Contacts: tworzenie kopii zapasowej danych przechowywanych w aplikacji Contacts
   • Calendar: tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych w aplikacji Calendar wraz z załącznikami
  • Obsługa tworzenia kopii zapasowych aplikacji internetowych Google, takich jak Dokumenty, Arkusze, Slajdy, Formularze i Rysunki Google, Google Apps Script i Jamboard
  • Umożliwianie wszystkim lub wybranym użytkownikom w domenie tworzenia kopii zapasowej w zadaniu
  • Obsługa kopii zapasowych wielu domen
  • Obsługa zasad tworzenia kopii zapasowych: harmonogram, ręczny i ciągły tryb tworzenia kopii zapasowych
  • Obsługa zasad przechowywania: przechowywanie wersji przez określoną liczbę dni lub trwale
 • Przywracanie i eksportowanie
  • Uprawnienia użytkownika
   • Wszyscy użytkownicy kopii zapasowych mogą logować się do portalu Active Backup for G Suite Portal
   • Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą przywracać lub pobierać kopie zapasowe danych wszystkich użytkowników
   • Użytkownicy bez uprawnień administratora mogą przywracać lub pobierania tylko kopie zapasowe własnych danych
  • Przywracanie danych
   • Mój dysk i dyski współdzielone: obsługa przywracania jednego pliku lub folderu jednocześnie
   • Mail: obsługa przywracania wielu wiadomości e-mail lub wielu załączników jednocześnie
   • Contacts: obsługa przywracania wielu kontaktów jednocześnie
   • Calendar: obsługa przywracania wielu zdarzeń kalendarza jednocześnie
  • Eksport danych
   • Drive: obsługa eksportu jednego pliku lub folderu jednocześnie
   • Mail: obsługa eksportu wielu wiadomości e-mail w pliku eml lub wielu załączników jednocześnie
   • Contacts: obsługa eksportu wielu kontaktów w pliku csv jednocześnie
   • Calendar: obsługa eksportu wielu zdarzeń kalendarzy w pliku ics jednocześnie
  • Dane i metadane można przywrócić na dowolnym dysku Mój dysk użytkownika i dyskach współdzielonych
   • Uprawnienia udostępniania plików na dysku Mój dysk można przywrócić do dowolnego dysku Mój dysk użytkownika
    • Uprawnienia udostępniania plików na dyskach współdzielonych można przywrócić na dowolnym dysku współdzielonym
  • Podgląd danych kopii zapasowej
   • Mail: obsługa podglądu zawartości wiadomości e-mail wraz z załącznikami
   • Contacts: obsługa podglądu danych kontaktu
  • Wyszukiwanie zawartości
   • Mail: Obsługa filtrowania danych poczty e-mail według nadawcy, odbiorcy, tematu, słowa kluczowego, daty i zawartości w załącznikach
   • Contacts: obsługa filtrowania kontaktów według adresu e-mail
   • Calendar: Obsługa filtrowania zdarzeń kalendarza według autora, tytułu i lokalizacji
 • Efektywność przechowywania
  • W systemie plików Btrfs obsługiwane są pojedyncze wystąpienia. Pliki zawierające identyczną zawartość zostaną przesłane tylko raz i zapisane na serwerze Synology NAS z tylko jedną kopią
  • Deduplikowanie na poziomie bloku umożliwia deduplikowanie plików przechowywanych na woluminach Btrfs przy użyciu ich poprzednich wersji
 • Powiadomienia
  • Powiadamianie o anulowaniu, niepowodzeniu, ukończeniu lub częściowym ukończeniu zadań tworzenia kopii zapasowej oraz o braku wystarczającej ilości miejsca na utworzenie kopii zapasowej
 • Dziennik
  • Rejestracja zdarzeń tworzenia kopii zapasowych i przywracania

Active Backup for Business

 • Obsługa na serwerach Synology NAS x64
 • Zarządzanie
  • Scentralizowany interfejs zarządzania do monitorowania aktualnego stanu kopii zapasowych urządzeń z systemem Windows i maszyn wirtualnych, zużycia pamięci masowej i transmisji historycznej
  • Obsługa tworzenia kopii zapasowych na poziomie obrazów dla urządzeń z systemem Windows i maszyn wirtualnych oraz tworzenie kopii zapasowych na poziomie plików dla serwerów SMB lub serwerów protokołu rsync
  • Generowanie raportów dotyczących niestandardowego harmonogramu w celu monitorowania stanu kopii zapasowych
 • Kopia zapasowa fizycznego serwera Windows
  • Obsługa Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2016 (kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji)
  • Tworzenie kopii zapasowych na poziomie obrazów w celu utworzenia kopii zapasowej całego urządzenia, w tym danych i konfiguracji systemu.
  • Kopia zapasowa w oparciu o agenta (Pobierz agenta na stronie centrum pobierania)
  • Obsługa przyrostowego tworzenia kopii zapasowych z wykorzystaniem opartego na Microsoft VSS systemu śledzenia zmienionych bloków (CBT)
  • Obsługa wielu metod przywracania, w tym przywracanie do stanu fabrycznego, przywracanie na poziomie plików/folderów oraz natychmiastowe przywracanie do menedżera VMware lub Synology Virtual Machine Manager.
 • Kopia zapasowa Windows
  • Obsługa Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 i Windows 10 Creators Update (Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji)
  • Tworzenie kopii zapasowych na poziomie obrazów w celu utworzenia kopii zapasowej całego urządzenia, w tym danych i konfiguracji systemu.
  • Kopia zapasowa w oparciu o agenta (Pobierz agenta na stronie centrum pobierania)
  • Obsługa przyrostowego tworzenie kopii zapasowych z wykorzystaniem opartego na Microsoft VSS systemu śledzenia zmienionych bloków (CBT)
  • Obsługa przywracania do stanu fabrycznego i przywracania plików/folderów
 • Kopia zapasowa maszyn wirtualnych
  • Obsługa VMware vSphere 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 i 6.5 (kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji)
  • Tworzenie kopii zapasowych na poziomie obrazów w celu utworzenia kopii zapasowej całego urządzenia, w tym danych i konfiguracji systemu.
  • Bezagentowa kopia zapasowa
  • Obsługa przyrostowego tworzenia kopii zapasowych z wykorzystaniem funkcji śledzenia zmienionych bloków (CBT) VMware
  • Obsługa wielu metod przywracania, w tym przywracania do stanu fabrycznego, przywracania plików/folderów na poziomie systemu operacyjnego gościa oraz natychmiastowe przywracanie do menedżera VMware lub Synology Virtual Machine Manager.
 • Kopia zapasowa serwera plików protokołu SMB
  • Obsługa protokołu SMB
  • Bezagentowa kopia zapasowa serwera plików
  • Obsługa tworzenia kopii zapasowych Windows ACL
  • Obsługa Windows VSS w celu zapewnienia spójności kopii zapasowych
  • Obsługa przywracania plików/folderów
 • tworzenie kopii zapasowych serwera plików z wykorzystaniem protokołu rsync
  • Obsługa wersji rsync 3.0 lub nowszych
  • Bezagentowa kopia zapasowa serwera plików
  • Obsługa tworzenia kopii zapasowych Linux POSIX ACL
  • Obsługa trybu rsync module, tryb rsync shell przez SSH i tryb rsync module przez SSH
  • Obsługa uwierzytelniania hasłem lub kluczem SSH
  • Obsługa transferu na poziomie bloku, szyfrowania i kontroli przepustowości
  • Obsługa przywracania plików/folderów -Powiadomienie
  • Powiadamia, gdy zadanie tworzenia kopii zapasowych, przywracania, migracji i weryfikacji kopii zapasowych jest anulowane, nieudane, zakończone lub częściowo ukończone i gdy nie ma wystarczającej przestrzeni dyskowej
 • Dziennik
  • Dostarczanie dzienników połączeń urządzeń, kopii zapasowych, weryfikacji kopii zapasowych, migracji urządzeń i zdarzeń przywracania
 • Więcej informacji na temat Active Backup for Business można znaleźć tutaj.

Uwaga

 • Obsługa tylko w wersji DSM 6.1.7 lub wyższej
 • Jeśli serwer NAS działa na wersji DSM 6.2 Beta, należy zaktualizować DSM do najnowszej wersji przed zainstalowaniem Active Backup for Business.

Kopia zapasowa komputera osobistego

Cloud Station Backup

 • Tworzenie kopii zapasowych danych z komputerów z systemem Windows, Mac, Ubuntu i Fedora w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Cloud Station Backup (patrz Cloud Station)
 • Obsługa czytnika ekranu NVDA w kreatorze konfiguracji i większości głównych aplikacji

Aplikacja Time Machine na komputery Mac

 • Użycie serwera NAS Synology jako pamięci Time Machine dla komputerów Mac

Kopia zapasowa serwera NAS

Hyper Backup

 • Tworzenie kopii zapasowych folderów, pakietów i konfiguracji DSM w zdeduplikowanym formacie obrazu
 • Zachowanie maksymalnie 65 535 wersji
 • Obsługa usuwania duplikatów między wersjami, deduplikacji plików o zmienionych nazwach i kopii plików oraz kompresji danych
 • Kontrola wersji:
  • Obsługa rotacji regularnej lub Smart Recycle
  • Blokada wersji uniemożliwia automatyczną rotację konkretnej wersji
 • Obsługiwane lokalizacje docelowe:
  • Lokalne foldery współdzielone i zewnętrzne urządzenia pamięci masowej
  • Foldery współdzielone i zewnętrzne urządzenia pamięci masowej na zdalnym serwerze
  • Publiczne miejsca docelowe w chmurze, w tym Amazon S3, pamięć masowa kompatybilna z S3, Microsoft Azure (Global i Chiny), HiDrive, IBM SoftLayer, RackSpace i inne serwery kompatybilne z OpenStack Swift oraz Synology C2 Backup
 • Możliwość szczegółowego odzyskiwania danych
  • Możliwość przywrócenie jednego pliku
  • Możliwość przywracania danych w systemie Windows i Ubuntu przy użyciu programu Hyper Backup Explorer
 • Przenośne repozytoria kopii zapasowych:
  • Eksport pierwszej wersji kopii zapasowej do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej i dostarczenie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej do miejsca docelowego w celu przesłania danych
  • Ponowne wykorzystanie repozytorium kopii zapasowej poprzez zmianę lokalizacji
 • Włączenie szyfrowania po stronie klienta w celu zapewnienia poufności danych w docelowej lokalizacji kopii zapasowej
  • Szyfrowanie danych i nazw plików przy użyciu AES256-CBC
  • Szyfrowanie kluczem RSA2048
 • Obsługa szyfrowania transferu
 • Kopia zapasowa szyfrowanych folderów współdzielonych
 • Dostosowanie strategii przechowywania

Hyper Backup Vault

 • Może pełnić funkcję miejsca docelowego dla kopii zapasowych danych z innych serwerów Synology NAS wyposażonych w rozwiązanie Hyper Backup
 • Oferuje informacje poglądowe na temat wykorzystania wolnego miejsca w magazynie
 • Program Hyper Backup Explorer ułatwia przeglądanie
 • Umożliwia tworzenie kopii zapasowej dziennika dla poszczególnych zadań

LUN Backup

 • Tworzenie kopii zapasowych jednostek LUN w środowisku iSCSI na lokalnym wolumenie lub innym serwerze Synology NAS
 • Maksymalna liczba jednoczesnych zadań wykonywania kopii zapasowych jednostek LUN: 1
 • Planowanie zadań tworzenia kopii zapasowych

Konfiguracja serwera DSM i tworzenie kopii zapasowej aplikacji

Hyper Backup

 • Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji systemu i pakietów Synology do dysków zewnętrznych, lokalizacji sieciowych i miejsc docelowych w chmurze publicznej przy użyciu rozwiązania Hyper Backup. (Zobacz pomoc Hyper Backup help)

Kopia pamięci zewnętrznej

USB Copy 2.0

 • Umożliwia automatyczne kopiowanie plików i folderów między serwerem Synology NAS a podłączonym urządzeniem pamięci USB/SD.
 • Do włączenia transferu wystarczy podłączyć pamięć USB/SD, nacisnąć sprzętowy przycisk kopiowania lub uruchomić aplikację w systemie DSM.
 • Elastyczność konfiguracji:
  • Rodzaj zadania: Import zdjęć/obrazów, import danych, eksport danych
  • Tryb kopiowania: Z wieloma wersjami, kopia lustrzana, przyrostowe
  • Filtr typu plików: nazwa, rozszerzenie
  • Zasady rozwiązywania konfliktu plików: zmiana nazwy, zastępowanie

Snapshot Replication

Migawka

 • Lokalne migawki folderów współdzielonych w systemie plików Btrfs i zaawansowanych jednostek LUN plików
 • Planowanie migawek i dostosowanie reguł przechowywania
 • Usuwanie lub blokowanie wersji
 • Przeglądanie i przewracanie mgiawek w folderze #snapshot we wszystkich usługach plików lub File Station
 • Wyświetlanie danych migawek na karcie Poprzednie wersje w oknie dialogowym Właściwości na komputerze z systemem Windows.
 • Obsługa do 1024 migawek na folder współdzielony*
 • Obsługa do 256 migawek na jednostkę iSCSI LUN*

Replikacja

 • Replikacja danych do innego miejsca docelowego poprzez pobieranie i wysyłanie obrazów do lokalnego lub innego serwera. Maksymalna liczba zadań replikacji jest określana przez różne moduły Synology NAS. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy Synology.
 • Tworzenie harmonogramu replikacji i dostosowanie reguł przechowywania
 • Wysyłanie kopii ze wstępnej replikacji przez Internet lub przez urządzenia pamięci masowej
 • Replikacja danych z jednego serwera źródłowego na wiele serwerów docelowych
 • Rejestracja statystyk rozmiaru przesyłanych danych i czasu trwania synchronizacji z możliwością prezentacji w formie raportu
 • Przegląd topologii replikacji danych
 • Obsługa przekierowania portów poprzez dostosowanie adresu i portu zadania replikacji
 • Szyfrowanie transmisji replikacji
 • Możliwość zarządzania replikacją jednostek iSCSI LUN przez program Synology Snapshot Replication lub VMware vCenter Site Recovery Manager (wymaga zainstalowania oprogramowania Synology SRA na serwerach VMware Site Recovery Manager).
 • Przenoszenie/wznawianie transmisji replikacji w celu zoptymalizowania przepustowości

Odzyskiwanie

 • Przywracanie do wcześniejszych wersji z użyciem różnych metod, w tym typowych protokołów, aplikacji File Station oraz Eksploratora plików systemu Windows.
 • Przełączenie awaryjne udostępnianych folderów lub jednostek iSCSI LUN i ustawienie możliwości zapisu w replikach na serwerze docelowym, gdy serwer źródłowy jest niesprawny
 • Wykonanie działania ponownego zabezpieczenia w celu zsynchronizowania na nowo danych na dwóch serwerach po przełączeniu awaryjnym
 • Przeprowadzenie testowego przełączenia awaryjnego w celu utworzenia klona i wykonania niezbędnych testów na wypadek awarii
 • Wymuszenie przełączenia awaryjnego przy sprawnym serwerze źródłowym

Pakiet wspomagający współpracę

Drive

Ogólne

 • Zalecana liczba plików hostowanych: do 5 000 000 *
 • Zalecana liczba jednoczesnych połączeń dla klientów PC: do 2000 *

Zarządzanie plikami

 • Obsługa dostępu i zarządzania plikami za pośrednictwem przeglądarek internetowych, klienckich komputerów stacjonarnych i platform mobilnych
 • Obsługa tworzenia folderów i dodawania plików dowolnego typu z lokalnego serwera i serwera Synology NAS
 • Obsługa zarządzania plikami za pomocą folderów, etykiet i plików
 • Obsługa folderów i folderów do różnych lokalizacji Foldery udostępnione przez inne
 • Obsługa sortowania elementów według tytułu, czasu modyfikacji, typu, właściciela i rozmiaru
 • Obsługa różnych trybów wyświetlania, w tym widoku listy, widoku szczegółów, widoku miniatur i widoku kafelków
 • Obsługa różnych skrótów do wydajnego zarządzania plikami
 • Obsługa wyszukiwania plików przy użyciu różnych kryteriów, takich jak słowo kluczowe, lokalizacja, typ, właściciel, etykiety, rozmiar i data
 • Ustawienia uprawnień do folderów i plików, które można ustawić jako prywatne, wewnętrzne lub zaawansowane zabezpieczenia * W przypadku publicznego udostępniania plików
 • Uprawnienia przeglądania, edycji i zarządzania można dostosować dla każdego konta
 • Obsługa folderu zespołu, do którego można uzyskać bezpośredni dostęp bez dodatkowych ustawień udostępniania
 • Obsługa głównych aktualizacji za pomocą powiadomień
 • Obsługa dzienników operacji i eksportu dzienników
 • Obsługa pobierania i przywracania historycznych wersji plików
 • Połącz dowolny folder z kanałami czatu Synology, aby powiadomić użytkowników o ważnych aktualizacjach
 • Administratorzy mogą skonfigurować użytkownika Mój dysk i folder z folderu Konsola administracyjna dysków
 • Administratorzy mogą ograniczyć uprawnienia użytkowników niebędących administratorami, aby udostępniać pliki publicznie lub z określonymi kontami

Synchronizacja ###

* Obsługa synchronizacji plików i folderów między komputerami i Synology Drive z klientem Drive PC Client

 • Wszystkie pliki na dysku, folderze zespołu i Udostępniane ze mną mogą być synchronizowane z komputerem użytkownika
 • Administratorzy mogą konfigurować różne profile synchronizacji dla każdego użytkownika w celu ograniczenia rozmiaru i typów plików, które mogą być synchronizowane
 • Lista klientów do przeglądania podłączonych urządzeń

Administracja

 • Utrzymuje do 32 historycznych wersji plików z danymi przyrostowymi
 • Przywracanie na poziomie folderów z nawigacją na osi czasu jest obsługiwane przez administratorów w konsoli administracyjnej Drive Admin Console
 • Administratorzy mogą dostosować zakres usługi indeksowania zawartości dla folderów dysków
 • Administratorzy mogą dostosować maksymalną liczbę wersji plików dla każdego folderu zespołu lub folderu My Drive
 • Administratorzy mogą wyłączyć funkcję przechowywania
Integracja
 • Dokumenty Synology i zainstalować je w programie Integracja Pakiet dodatkowy Synology Office 3.0
 • Obrazy i filmy w Synology Moments można zarządzać przy użyciu Synology Drive
 • Obsługa tworzenia kopii zapasowych pakietu Drive za pomocą Hyper Backup

Drive PC client

 • Klient Drive na komputer jest obsługiwany w systemach Windows, Mac i Ubuntu
 • Obsługuje tworzenie połączeń i synchronizację z wieloma serwerami Drive
 • Obsługuje synchronizację plików i folderów udostępnionych przez innych użytkowników
 • Obsługuje dwukrotne klikanie w menu paska zadań, aby otwierać pliki dowolnego zdarzenia w przeglądarkach internetowych
 • Obsługuje pojedyncze klikanie w menu paska zadań, aby otwierać zawierające foldery
 • Obsługuje tworzenie łączy udostępniania i łączy zaawansowanej ochrony dla synchronizowanych plików
 • Zapewnia minimalistyczne ikony na pasku zadań
 • Aplikację Drive można uruchamiać w przeglądarkach internetowych z paska zadań 
 • Obsługuje natychmiastowe wstrzymywanie lub usuwanie ustanowionych połączeń
 • Obsługuje filtrowanie logów zdarzeń i powiadomień według serwera
 • Pliki, których dotyczy powiadomienie można otwierać w zawierających folderach lub synchronizować z odpowiednimi logami powiadomień
 • Nakładki ikon można włączać lub wyłączać zgodnie z ustawieniami użytkownika
 • Dostosowywane ustawienia powiadomień
 • Menu kontekstowe w lokalnych przeglądarkach plików do dostosowywania ustawień synchronizacji lub tworzenia łączy udostępniania
 • Dostosowywane ustawienia uprawnień do łączy udostępniania można ustawić jako publiczne/wewnętrzne i tylko do edycji/wyświetlania
 • Obsługuje połączenia serwera proxy

MailPlus Server

Ogólne- Zalecana liczba użytkowników: do 1800 *- Zalecana liczba wiadomości e-mail przetwarzanych dziennie: do 4 773000 *#### Zarządzanie- Zapewnia usługi pocztowe z protokołami SMTP, IMAP, POP3- autoryzacja SMTP- bezpieczne połączenie SSL- przekaźnik SMTP z opcjonalnym bezpiecznym połączeniem TLS- Obsługa wielu domen- Obsługuje konto LDAP/AD- Limit kont dla wiadomości wychodzących każdego użytkownika- Tworzenie istniejących skrzynek pocztowych użytkownikówzewnętrznych

 • Reguły BCC, numer portu SMTP/SMTPS oraz maksymalny rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail
 • Dostosowuje zasady użytkowników i grup w zakresie metod logowania, dziennego ruchu e-mail oraz dostawy e-mail
 • Delegowanie zarządzania serwerem dla normalnych użytkowników- Przeprowadza wiadomości e-mail z zewnętrznych serwerów poczty:
  • Microsoft Exchange (bez konieczności zbierania haseł)- Gmail- G Suite (bez konieczności zbierania haseł)- Outlook- Office 365- Yahoo Mail- Ogólne serwery IMAP### Bezpieczeństwo- Filtr spamu: Mechanizm filtrowania spamu i czarna lista oparta na serwerze DNS
 • Zgłaszanie spamu pozwala systemowi na szybszą identyfikację spamu- Mechanizm spamowy obsługuje chińską segmentację, która skutecznie wykrywa chińską pocztę spamową- Mechanizm antywirusowy ClamAV lub płatna usługa McAfee służy do wykrywania wirusów w załącznikach poczty- Baza danych Google SafeBrowsing do wykrywania złośliwych adresów URL w wątkach poczty- Wykorzystywanie baz danych innych firm w celu lepszego wykrywania złośliwego oprogramowania, treści phishingowych i spamu- Zasady inspekcji i działań w przypadku zainfekowanych wiadomości wirusów- Monitorowanie zagrożeń:
  • Ogólne statystyki zagrożeń w postaci przejrzystych i interaktywnych wykresów - Stan mechanizmów ochrony przed spamem i wirusami w czasie rzeczywistym - Wynik samokontroli DNSBL - Źródła zagrożeń wyświetlane na mapie świata - Statystyki zablokowanej i wychodzącej poczty- Mechanizm sprawdzania poprawności nadawcy z funkcją SPF/DKIM i DMARC- Filtrowanie zawartości zawierającej potencjalnie niebezpieczną zawartość- Filtr załączników do blokowania określonych typów plików- Ochrona zawartości wiadomości (MCP) w celu zapobiegania utracie danych wrażliwych
 • Czarna i biała lista e-mail

Funkcjonalność

 • Architektura wysokiej dostępności maksymalizuje czas pracy usług- Szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe znaków w języku angielskim, chińskim, japońskim i koreańskim- Osobiste reguły automatycznego przekazywania i automatycznego odpowiadania dla każdego użytkownika- Dostosowanie automatycznego odpowiadania na wiadomości#### Monitorowanie- Rejestrowanie historycznego wykres aktywności poczty e-mail (ostatnie 1 godzinę, 1 dzień, 7 dni i 30 dni) ze szczegółowymi informacjami o ilości wiadomości e-mail/wychodzących wiadomości e-mail
 • Monitorowanie kolejki e-mail
 • Log bezpieczeństwa i aktywności
 • Analiza użycia w celu obliczenia ilości e-maili wybranych użytkowników i monitorowania ruchu e-mail według kont- Okresowa archiwizacja logów- Przesyłanie dzienników na dodatkowy serwer w celu utworzenia kopii zapasowej lub serwer syslog w celu zarządzania centralnego- Raport dzienny: - Ruch godzinowy - Dostarczone/odebrane wiadomości - Odroczone/odrzucone wiadomości - Błąd dostarczania SMTP - Ostrzeżenia - Liczba nadawców i odbiorców##### Licencja- Serwer MailPlus Server domyślnie dostarczany z 5 kontami e-mail- Strona licencji umożliwia dodawanie licencjido wszystkich serwerów podstawowych
 • Wszystkie licencje są scentralizowane na serwerze głównym#### Wymagania systemowe- Pamięć serwera Synology NAS: 1 GB RAM

MailPlus

Organizacja

 • Skrzynki fizyczne ułatwiają zarządzanie korespondencją e-mail
 • Funkcja zarządzania etykietami pozwala przypisywać atrybuty do wiadomości e-mail
 • Filtry automatycznie stosują etykiety lub przenoszą wiadomości przychodzące/wychodzące do określonych skrzynek pocztowych
 • Funkcja pobierania SMTP/POP3 ułatwia obsługę poczty za pośrednictwem innych serwerów
 • Regularne automatyczne usuwanie spam i wiadomości-śmieci przed określonym czasem lub po wylogowaniu- Regularne automatyczne archiwizowanie wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej przed określonym czasem- Priorytetowa skrzynka pocztowa do wyświetlania wiadomości e-mail z określonych skrzynek pocztowych lub etykiet w jednym widoku
 • Udostępnianie skrzynek pocztowych innym użytkownikom z osobnymi ustawieniami uprawnień - Obsługa konwersacji i widoku pojedynczych wiadomości - Ustawienie okresu anulowania wysyłania w celu anulowania wysłanej wiadomości e-mail

Dostosowywanie

 • Dostosowywanie ustawień tapety i motywu
 • Dostępne tryby przeglądania z 2/3 kolumnami- Dostosowanie automatycznego odpowiadania na wiadomości różnych nadawców- Dostosowanie języka wyświetlania### Kontakty- Dodawanie kontaktów lokalne lub importowanie kontaktów z plików CSV lub vCard- Eksportowanie kontaktów do plików vCard- Automatyczne uzupełnianie adresów e-mail, gdy użytkownicy określają nadawcę/odbiorców- Dodawanie kontaktu do grupy kontaktów- Oznaczanie najważniejszych lub najczęstszych kontaktów- Wyszukiwanie kontaktów według słów kluczowych- Udostępniona książka adresowa wyświetla informacje kontaktowe z domeny Windows AD, lokalnego serwera LDAP- Synchronizowanie kontakty z zewnętrznych źródeł:

  • Google Gmail- Microsoft Outlook.com- Yahoo Mail- CardDAV server### Integracja- Tworzenie zdarzeń i zadań w aplikacji Kalendarz Synology z wyróżnionych dat i godzin w poczcie (Kalendarz Synology musi być zainstalowany na tym samym serwerze NAS)- Błyskawiczne rozmowy przez wtyczkę Chat (na tym samym serwerze NAS musi być zainstalowany czat Synology)- Otwieranie innych pakietów współpracy (Czat, Kalendarz i Dysk) za pomocą powiadomień aplikacji
 • Odbieranie wiadomości e-mail w określonych skrzynkach pocztowych#### Manipulowanie
 • Inteligentna funkcja wyszukiwania umożliwiająca skuteczne znajdowanie i zarządzanie wiadomościami e-mail - Wbudowane naklejki wzbogacające treść wiadomości e-mail
  • Synology Web Clipper do zapisywania rozmów w aplikacji MailPlus do Note Station w celu dalszego zarządzania
 • Dołączanie plików przechowywanych na serwerze Synology NAS- Zapisywanie załączników na serwerze Synology NAS- Operacja Un-do- Skróty klawiaturowe do wyświetlania i zarządzania wiadomościami- Konwertowanie dużych załączników do udostępnionych łącz- Akcje aktywujące wiadomości e-mail za pomocą obsługi OpenPGP
 • Obsługa obsługi poczty e-mail Do szyfrowania poczty e-mail i podpisywania### Administracja- Umożliwienie użytkownikom na pobieranie wiadomości e-mail z zewnętrznych serwerów poczty POP3- Włączanie OpenPGP dla wszystkich użytkowników- Umożliwianie użytkownikom na tworzenie łączy udostępnionych dla dużych załączników- Edytowanie i ukrywanie nazwy grup kontaktów w udostępnionych kontaktach- Dostosowanie logo wyświetlane na kliencie internetowym MailPlus#### Wymagania systemowe- Pamięć serwera Synology NAS:

  1 GB RAM

Office

Ogólne

 • Zalecana liczba użytkowników: do 3 400 *
 • Obsługuje trzy typy plików: arkusze kalkulacyjne, dokumenty i slajdy
 • Współpraca z wieloma użytkownikami w czasie rzeczywistym
 • Interaktywne komentarze dostępne w celu zwiększenia wydajności współpracy
 • Możliwe do dostosowania ustawienia uprawnień dla folderów i plików do ustawienia jako prywatne, wewnętrzne lub publiczne oraz w celu zapewnienia użytkownikom przeglądania, edycji, edycji lub zarządzania uprawnieniami
 • Praktyczne, wbudowane wzory arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów i slajdów
 • Obsługa dostosowanych arkuszy
 • Szyfrowanie plików w celu ochrony informacji poufnych
 • Obsługa importowania następujących formatów plików
 • Arkusz kalkulacyjny: .xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .ods, .ots, .csv
  • Dokument: .docx, .doc, .odf, .rtf (wymagana instalacja przeglądarki dokumentów dla plików .doc, .odf, and .rtf do importowania)
  • Slajdy: .pptx, .ppt, .odp (wymagana instalacja przeglądarki dokumentów dla plików .ppt, and .odp do importowania)
 • Obsługa eksportowania plików w następujących formatach:
  • Arkusz kalkulacyjny: .xlsx, .ods, .pdf
  • Dokument: .docx, .odt, .pdf
  • Slajd: .pptx, .odp, .pdf
 • Korzystaj bezpośrednio z aplikacji Synology Chat za pomocą wtyczki Chat w arkuszach kalkulacyjnych, dokumentach i slajdach
 • Wyświetl historię poprawek plików i przywróć do poprzedniej wersji
 • Utwórz kopię zapasową aplikacji Office przy użyciu funkcji Hyper Backup
 • Kopiuj i wklej zawartość za pomocą menu kontekstowego Synology Office Extension zainstalowanego z Google Chrome
 • Powiększanie i pomniejszanie

Arkusze kalkulacyjne

 • Obsługa walidacji danych, formatowania warunkowego, definiowania zakresu nazwy, filtorwania danych i sprawdzania pisowni
 • Obsługa zawieszonych/ukrytych kolumn i komórek
 • Obsługa połączeń danych między różnymi arkuszami
 • Obsługa wielu wierszy/kolumn/komórek
 • Obsługa ponad 300 formuł
 • Więcej informacji na temat często używanych formuł z przykładami można znaleźć na stronieSpreadSheet Function List
 • Obsługa natychmiastowego podglądu wyników obliczeń
 • Obsługa podglądu zakresu i często używanych informacji statystycznych (np. arkuszy kalkulacyjnych, średnich, zliczania itp.) przy wyborze komórek
 • Wstawianie wykresów i obrazów
 • Dostosowanie formatów walut i dat w arkuszach kalkulacyjnych
 • Arkusze kalkulacyjne możliwe do wydrukowania
 • Obsługa filtra przeglądania

Dokumenty

 • Dostosowywanie stylów nagłówków
 • Wstawianie tabeli zawartości, tabel, wykresów, kształtów i obrazów
 • Opcje obrazu, w tym kadrowanie, obracanie, styl obramowania i układ
 • Opcje stylu tabeli, w tym kolor i szerokość obramowania
 • Regulowane odstępy między wierszami i akapitami
 • Obsługa trybu poprawek
 • Obsługa sprawdzania pisowni i liczby wyrazów
 • Obsługa konwersji pomiędzy tradycyjnym a uproszczonym chińskim
 • Dokumenty do wydruku
 • Obsługa wyświetlanych konturów
 • Obsługa układu strony
 • Obsługa wyświetlania dokumentów Z separatorami stron
 • Obsługa wstawiania nagłówka, stopki i numeru strony
 • Obsługa sugestii sprawdzania pisowni i słownika osobistego

Slajdy

 • Wstawianie pól tekstowych, tabel, wykresów, kształtów, obrazów i numeru slajdu
 • Opcje obrazu, w tym kadrowanie, obracanie, a także dostosowywanie stylu i układu obramowania
 • Opcje stylu tabeli, w tym kolor i szerokość obramowania
 • Regulowane odstępy linii i akapitów
 • Obsługa sprawdzania pisowni
 • Obsługa dopasowania koloru tła
 • Obsługa obiektów/grupowania Odtwarzanie pokazów slajdów
 • Obsługa widoku prezentera
 • Obsługa notatek prelegenta
 • Obsługa wbudowanych motywów
 • Dostosowywanie wzorca slajdów
 • Obsługa propozycji sprawdzania pisowni i słownika osobistego”

Chat

Ogólne

 • Zalecana liczba użytkowników: do 6000 *

Komunikator

 • Komunikacja natychmiast w przeglądarce internetowej, komputerze klienckim oraz urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android.
 • Na potrzeby komunikacji prywatnej lub tymczasowej można utworzyć rozmowę.
 • W przypadku rozwój w ramach zespołów można utworzyć kanał.
 • Używaj emotikon i naklejek, aby nadać bardziej bezpośredni charakter swojej wypowiedzi.
 • Reaguj na wiadomości przy użyciu emotikon.
 • Działająca w przeglądarce aplikacja Chat obsługuje prosty kod znaczników umożliwiający formatowanie wiadomości.
 • Przeciągnij i upuść plik w aplikacji Chat, aby udostępnić go znajomym.
 • Obsługiwane jest szyfrowanie wiadomości w kanałach i rozmowach zapisywanych na serwerze.
 • Powiadomienia push można wysyłać poprzez wyróżnianie określonych osób na kanale przy użyciu symbolu @.
 • Aby opóźnić powiadomienia push w aplikacji Chat, wystarczy ustawić drzemkę na określony czas.
 • Obsługiwany jest dźwięk alarmu dla powiadomień w przeglądarce.
 • Przesłane nagrania wideo i dźwiękowe można odtwarzać bezpośrednio w aplikacji Chat.
 • Bezpośrednio w aplikacji Chat można też odtwarzać udostępnione łącza YouTube.
 • Możliwe jest używanie klawiszy Page up i Page down na klawiaturze.
 • Fragmenty można dodawać w formacie tekstu lub kodu.

Zarządzanie informacjami

 • Hashtagi pozwalają na oznaczanie konkretnych wiadomości.
 • Zakładki umożliwiają oznaczanie wybranych wiadomości do własnego użytku.
 • Przypinaj wiadomości, aby zwrócić uwagę członków na określone tematy.
 • Ustawiaj przypomnienia o ważnych wiadomościach i wydarzeniach.
 • Ustawiaj harmonogram wysyłania wiadomości o określonym czasie.
 • Rozpoczynaj rozmowę, umieszczając komentarz bezpośrednio w wiadomości.
 • Twórz ankiety, aby skutecznie zebrać opinie członków.
 • Przesyłaj wiadomości do jednego lub więcej kanałów lub rozmów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
 • Różne operatory wyszukiwania dają możliwość znajdowania odpowiednich wiadomości.
 • Aplikacja Chat odfiltrowuje w kanałach wszystkie pliki i adresy URL, które były udostępniane.
 • Dzięki kontom gości do dyskusji mogą przyłączać się zewnętrzni użytkownicy.
 • Archiwizacja wiadomości umożliwia kontrolowanie, kto może je wyświetlać.
 • Awansowanie prywatnych rozmów w kanałach prywatnych pozwala na dołączenie wielu członków do kanałów.
 • Kanały można zamykać w celu zarządzania nimi.

Integracja

 • Obsługiwane są przychodzące i wychodzące akcje Webhook służące do integracji informacji zewnętrznych.
 • Wpisywanie poleceń ukośnika umożliwia uruchamianie wychodzących akcji Webhook.
 • Obsługa botów umożliwia rozpoczęcie rozmowy z jednym użytkownikiem.
 • Chat powiadamia o komentarzach, wzmiankach i udostępnionych plikach w programie Synology Office.
 • Integracja z pakietem Calendar umożliwia wbudowanemu botowi o nazwie Synology Calendar wysyłanie powiadomień push o zaproszeniach na wydarzenia.
 • Monitorowanie folderów w programie Office jest możliwe dzięki przypisywaniu kanałów do folderów w programie Office. Aplikacja Chat powiadamia o dodawaniu i usuwaniu plików w folderze.
 • Wtyczka Chat umożliwia rozmowy w aplikacjach MailPlus i Office zainstalowanych na tym samym serwerze Synology NAS.
 • Kliknij daty lub czas, o których mowa w wiadomościach aplikacji Chat, aby utworzyć zdarzenia w Synology Calendar.

Zabezpieczenia ###

- Szyfrowanie wiadomości przed wysłaniem ich do serwerów powiadomień push innych firm, zwiększając tym samym bezpieczeństwo danych

 • Obsługa sprawdzania adresów URL wysyłanych do kanałów/rozmów za pomocą funkcji Google Safe Browsing.

Aplikacja Chat na komputery stacjonarne

 • Obsługa klientów dla komputerów z systemem Windows, Linux i MacOS
 • Intuicyjny i bogaty w funkcje pakiet Chat (patrz sekcja Chat). 
 • Obsługa automatycznego uruchamiania i/lub logowania w systemie
 • Obsługa funkcji zrzutu ekranu w kliencie dla komputerów stacjonarnych umożliwia łatwe udostępnianie przechwyconych obrazów w kanałach i rozmowach 
 • Monitorowanie i zarządzanie zadaniami pobierania plików z wbudowaną kolejką pobierania
 • Obsługa wbudowanej funkcji sprawdzania pisowni

Calendar

Calendar

 • Wyświetlanie kalendarza na dzień, tydzień i miesiąc
 • Ukrywanie kalendarzy ze strony przeglądu
 • Udostępnianie kalendarzy użytkownikom DSM, przyznawanie uprawnień do edycji lub tylko wyświetlania zdarzeń
 • Udostępnianie kalendarzy w trybie tylko do odczytu jako sposób na ogłaszanie harmonogramów.
 • Otrzymywanie zaproszeń od innych użytkowników DSM i bezpośrednie udzielanie odpowiedzi
 • Filtrowanie zaproszeń według różnych stanów uczestnictwa, w tym „Tak”, „Może”, „Nie” i „Oczekuje”

Zdarzenie

 • Tworzenie zdarzeń na wszystkich kalendarzach, do zarządzania którymi posiadasz uprawnienia
 • Tworzenie powtarzających się zdarzeń z ustawieniem powtarzania
 • Zapraszanie użytkowników DSM i użytkowników innych, niż DSM do zdarzenia i wyświetlanie ich odpowiedzi w Synology Calendar
 • Przypomnienie o zdarzeniu informuje o zbliżającym się wydarzeniu przed upływem określonego czasu
 • Rozkład dnia łączy wszystkie wydarzenia dnia z kalendarzy
 • Przejście do konkretnej daty lub utworzenie wydarzenia na bieżąco
 • Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia szybkie wyszukiwanie zdarzeń według słów kluczowych, kalendarzy lub dat
 • Centrum powiadomień umożliwia wyświetlanie wszystkich przypomnień o zdarzeniach jednocześnie

Ustawienia

 • Niestandardowy format daty, format godziny, dzień rozpoczęcia tygodnia i strefa czasowa
 • Widoczność kalendarzy można anulować
 • Włączanie powiadomień e-mail lub przeglądarki

Integracja

 • Obsługa synchronizacji z klientami CalDAV, takimi jak Thunderbird, macOS i iOS zgodnymi z protokołem CalDAV

Note Station

Uwagi

 • Tworzenie notatek i dzielenie ich na kategorie w notatnikach
 • Organizowanie notesów na półkach (trzywarstwowa struktura plików: Półka, Notes i Notatka)
 • Zapisywanie zawartości stron internetowych poprzez Synology Web Clipper (wtyczka do przeglądarki Chrome, którą można pobrać tutaj)
 • Edytowanie notatek przy użyciu bogatego edytora tekstu
 • Edytowanie informacji dotyczących lokalizacji w notatce
 • Wyświetlanie notatek w widoku karty i fragmentu
 • Załączanie do notatek plików w różnych formatach
 • Przesyłanie załączników sposobem „przeciągnij i upuść” z komputera lub oprogramowania File Station
 • Podgląd załączników w postaci plików audio, wideo, zdjęć i dokumentów za pomocą wbudowanych odtwarzaczy/przeglądarek systemu DSM
 • Wstawianie i podgląd filmów z serwisu Youtube w notatkach
 • Przywracanie notatek z poprzednich wersji
 • Szyfrowanie treści i załączników w notatkach przy użyciu algorytmu AES z kluczem 256-bitowym
 • Dodawanie znaczników do notatek w celu sprawniejszego zarządzania i wyszukiwania
 • Wyświetlanie notatek w trybie prezentacji
 • Używanie wyszukiwania zaawansowanego w celu wyszukiwania treści według określonych kryteriów
 • Archiwizowanie rzadko używanych notesów
 • Udostępnianie notesów i notatek przy użyciu udostępnionego łącza z uprawnieniami tylko do odczytu
 • Udostępnianie notesów i notatek innym użytkownikom aplikacji Note Station i przypisywanie uprawnień tylko do odczytu lub edycji
 • Udostępnianie notatek przy użyciu aplikacji wbudowanej w system DSM
 • Obsługa tworzenia kopii zapasowej pakietów
 • Obsługa kont w usłudze LDAP i AD
 • Rozwiązywanie konfliktów, np wersji notatek
 • Korzystanie z Offline Note Station (pobierz Note Station dla komputerów PC tutaj) i Synology Web Clipper
 • Konwertowanie tabel na wykresy
 • Stosowanie formatów nagłówka
 • Tworzenie inteligentnych notesów
 • Dołączanie do wyników wyszukiwania zawartości dołączanych plików z różnym formatem: PDF, Office, Open Office i iWosrk
 • Obsługiwanie podglądu załączników w formacie PDF, a także z programów Word, Excel i PowerPoint
 • Obsługiwanie wewnętrznych łączy notatek

Importuj i eksportuj

 • Eksportowanie notesów do plików .nsx pozwala utworzyć ich kopię zapasową lub zaimportować je na innym serwerze Synology NAS
 • Eksportowanie poszczególnych notatek w postaci plików .html i .docx umożliwia odczytywanie ich przez użytkowników nieposiadających aplikacji Note Station
 • Importowanie notesów i notatek z pliku .enex utworzonego przez aplikację Evernote
 • Importowanie notesów i notatek z pliku .nsx utworzonego przez aplikację Note Station

Lista zadań do wykonania

 • Dodawanie zadań do notatek lub dodawanie ich niezależnie do listy zadań do wykonania
 • Zarządzanie zadaniami wg określonego priorytetu, daty i przypomnienia
 • Ustawianie przypomnień w celu otrzymywania powiadomień DSM
 • Zarządzanie nadchodzącymi zadaniami przy użyciu kategorii domyślnych: Wszystkie, Przeterminowane, Dziś i Następne 7 dni
 • Dodano możliwość dodawania gwiazdek, podzadań i uwag do zadań do wykonania
 • Eksportowanie i importowanie zadań do wykonania do kopii zapasowej
 • Eksportowanie zadań do zrobienia do nowej notatki

Multimedia

Video Station

Organizowanie

 • Organizuj filmy, programy telewizyjne, domowe nagrania wideo, nagrane programy telewizyjne i inne biblioteki zdefiniowane przez użytkownika
 • Przydziel uprawnienia dla AirPlay/DLNA
 • Wyszukuj filmy wideo według określonych metadanych
 • Wyszukiwanie informacji o wideo w Internecie
 • Osobiste listy odtwarzania: Ulubione, Lista obserwowanych i listy odtwarzania zdefiniowane przez użytkownika
 • Konfiguracja plakatów filmowych przy użyciu plików obrazów przechowywanych w tym samym folderze co pliki filmów wideo (dotyczy wyłącznie filmów wideo typu "Filmy" i "Inne")
 • Pobieranie napisów z Internetu przy rozpoczynaniu odtwarzania filmu
 • Różne tryby wyświetlania: widok plakatu, widok kafelków i widok listy
 • Możliwość konfigurowania reguł kontroli rodzicielskiej w celu ograniczenia odtwarzania wideo
 • Wyświetlanie statusu "obejrzane" w przypadku każdego pliku wideo
 • Udostępnianie kolekcji wideo za pośrednictwem łącza udostępniania
 • Tworzenie kopii zapasowych informacji o filmach wideo
 • Możliwość ustawienia przesunięcia czasowego w celu zsynchronizowania napisów z odtwarzaniem wideo
 • Ustawienie rozmiaru i stylu napisów
 • Kontrolowania odtwarzania wideo i głośności za pomocą klawiszy

Odtwarzanie

 • Odtwarzaj filmy wideo w przeglądarce na systemach Windows lub Mac
 • Odtwarzaj strumieniowo filmy wideo na Apple TV przez AirPlay (wymagane jest oprogramowanie sprzętowe Apple TV w wersji 5.1 lub nowszej)
 • (funkcja eksperymentalna) Odtwarzaj filmy wideo na odtwarzaczu DLNA (np. cyfrowy renderer multimediów z certyfikatem DLNA). Obsługiwane formaty plików oraz wyświetlanie napisów zależą od możliwości odtwarzacza DLNA.
 • Odtwarzanie filmów wideo za pomocą aplikacji DS video na urządzeniach iPhone, iPad, Android, Apple TV, Android TV oraz Samsung TV
 • Powtarzanie odtwarzania jednego filmu lub całej listy odtwarzania filmów
 • Obsługa osadzonych plików ścieżek audio z wieloma językami
 • Włączenie bezpośredniego odtwarzania AC3 na Apple TV w celu poprawy jakości dźwięku
 • Jakość przesyłania strumieniowego (oryginalna, wysoka, średnia, niska) można dostosowywać do warunków sieci (tylko w modelach należących do grupy 1)
 • Obsługuje napisy zewnętrzne i wbudowane w formacie SRT, ASS, SAMI i SSA
 • Zapisuje ustawienia ostatniego odtwarzania: źródło napisów, ścieżka audio, synchronizacja napisów
 • Przesyłanie strumieniowe z aplikacji Video Station do urządzenia Chromecast za pomocą rozszerzenia Google Cast (dostępnego w sklepie Chrome Web Store)

Formaty wideo odtwarzane w przeglądarkach w systemie Windows

Jeżeli odtwarzanie filmów wideo na żywo zacina się ze względu na złą jakość połączenia sieciowego lub odtwarzany format nie jest obsługiwany przez oprogramowanie, dla przesyłania strumieniowego wymagane będzie transkodowanie wideo.

Metoda przesyłania strumieniowego Obsługiwane formaty Wymagania
Oryginalny format strumienia MP4 Wtyczka Flash Player, przeglądarka IE9 lub nowsza, przeglądarka Chrome
  MOV, M4V Wtyczka Flash Player lub przeglądarka Chrome
  FLV Wtyczka Flash Player
Transkodowany format strumienia (oryginalna jakość wideo i transkodowany format audio) MKV Wtyczka Flash Player i serwer Synology NAS typu 1 lub typu 2
Transkodowany format strumienia (zredukowana jakość wideo) 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, FLV, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MTS, MOV, QT, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD, RMVB Wtyczka Flash Player i serwer Synology NAS typu 1

Formaty wideo odtwarzane w przeglądarce w systemie Mac

Jeżeli odtwarzanie filmów wideo na żywo zacina się ze względu na złą jakość połączenia sieciowego lub odtwarzany format nie jest obsługiwany przez oprogramowanie, dla przesyłania strumieniowego wymagane będzie transkodowanie wideo.

Metoda przesyłania strumieniowego Obsługiwane formaty Wymagania
Oryginalne formaty MP4, MOV, M4V Przeglądarka Safari, przeglądarka Chrome lub wtyczka Flash Player
  FLV Wtyczka Flash Player
Transkodowany format strumienia (oryginalna jakość wideo i transkodowany format audio) MKV Wtyczka Flash Player i serwer Synology NAS typu 1 lub typu 2
Transkodowany format strumienia (zredukowana jakość wideo) 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, FLV, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MTS, MOV, QT, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD, RMVB Wtyczka Flash Player i serwer Synology NAS typu 1

Formaty wideo odtwarzane przez Apple TV

Metoda przesyłania strumieniowego Obsługiwane formaty Wymagania
Oryginalne formaty MP4, MOV, M4V (bez napisów)
Transkodowany format strumienia (oryginalna jakość wideo i transkodowany format audio) MKV, M4V, MP4, MOV (z zewnętrznymi lub osadzonymi napisami w formacie SRT, ASS lub SSA) Serwer Synology NAS typu 1 lub typu 2
Transkodowany format strumienia (zredukowana jakość wideo) 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, FLV, M2T, M2TS, MTS, QT, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD, RMVB Serwer Synology NAS typu 1

Szczegółowe informacje na temat transkodowania do wideo są zamieszczone tutaj.

Momenty

Organizacja

 • Obsługiwane formaty obrazów: BMP, GIF, HEIC, JPEG, PNG, RAW (3fr, arw, cr2, crw, dcr, dng, erf, k25, kdc, mef, mos, mrw, nef, orf, ptx, pef, raf, raw, rw2, sr2, srf ), TIFF
 • Obsługiwane formaty odtwarzania wideo: 3G2, 3GP, ASF, AVI, DAT, DivX, FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPG, MTS, M2TS, M2T, QT, WMV, XviD
 • Przesyłanie zdjęć metodą przeciągania i upuszczania (maksymalnie 2000 zdjęć na raz)
 • Przesyłanie folderów metodą przeciągania i upuszczania podczas korzystania z przeglądarki Chrome
 • Wyświetlanie i edytowanie wyników rozpoznawania twarzy w albumie Ludzie (funkcja dostępna tylko w wybranych modelach)
 • Wyświetlanie zdjęć podzielonych na kategorie według obiektów i scen (funkcja dostępna tylko w wybranych modelach)
 • Wyświetlanie zdjęć wybranych przez estetykę sztucznej inteligencji w sekcji Moments Selection (funkcja dostępna tylko w wybranych modelach)
 • Wyświetlanie pogrupowanych podobnych lub zduplikowanych zdjęć w sekcji Podobne zdjęcia
 • Edytowanie zdjęć przy użyciu funkcji Automatycznego koloru i obracania (funkcja dostępna tylko w wybranych modelach)
 • Wyszukiwanie zdjęć i albumów według słów kluczowych, znaczników i dat
 • Wyświetlanie zdjęć w hierarchii folderów oraz w trybie widoku folderu
 • Możliwość wyświetlania zdjęć i filmów w aplikacji My Drive

Automatycznie tworzone albumy

 • Wyświetlanie zdjęć w następujących automatycznie tworzonych albumach: Udostępnione, Osoby, Tematy, Miejsca, Znaczniki, Filmy i Ostatnio dodane.
 • Przypisywanie imion do twarzy ludzi na zdjęciach lub ukrywanie określonych osób w albumie Ludzie.
 • Włączanie i wyłączanie albumów Ludzie, Tematy i Miejsca w ustawieniach.

Operacje na zdjęciach i albumach

 • Edytowanie daty, godziny, opisu i słów kluczowych zdjęć.
 • Obracanie zdjęć
 • Odtwarzanie pokazu slajdów w albumach zdjęć
 • Udostępnianie zdjęć i albumów
 • Pobieranie albumów

Photo Station

Organizowanie

 • Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPEG, GIF, RAW (arw, srf, sr2, dcr, k25, kdc, cr2, crw, nef, mrw, ptx, pef, raf, raw, 3fr, erf, mef, mos, orf, rw2, dng, x3f), TIFF, PNG
 • Obsługiwane formaty wideo do odtwarzania: 3G2, 3GP, ASF, AVI, DAT, DivX, FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPG, MTS, M2TS, M2T, QT, WMV, XviD, f4v
 • Obsługiwane formaty wideo (tylko pobieranie): RM, RMVB, VOB
 • Obsługa znaczników osób utworzonych w galerii zdjęć usługi Windows Live
 • Obsługa znaczników IPTC zdjęć
 • Wyszukiwanie zdjęć według słów kluczowych, przedziałów czasowych lub znaczników
 • Tworzenie inteligentnych albumów w celu filtrowanie zdjęć i filmów wideo według określonych kryteriów wyszukiwania
 • Przypisywanie albumów do kategorii zdefiniowanych przez użytkownika w celu tworzenia różnych portfolio
 • Oznaczanie zdjęć za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy (jest to funkcja eksperymentalna, którą można włączyć w ustawieniach)
 • Dodano obsługę znaków wodnych w celu zwiększenia ochrony praw autorskich zdjęć
 • Widok drzewa albumu po lewej stronie panelu umożliwia przenoszenie i kopiowanie plików poprzez przeciąganie i upuszczanie
 • Określanie rozszerzeń plików (np. RAW, NEF), które nie będą wyświetlane oraz nie będą generować miniatur
 • Włączanie i wyłączanie generowania miniatur lub konwersji wideo dla albumów w dowolnym czasie
 • Osobiste witryny aplikacji Photo Station dla każdego użytkownika systemu DSM

Pokaż i udostępnij

 • Motyw spersonalizowany
 • Tryby wyświetlania: Ściana zdjęć, tryb osi czasu, tryb mapy oraz widok szczegółowy
 • Ustawianie zdjęć i filmów przechowywanych w folderze głównym aplikacji Photo Station jako publiczne (domyślnie są ustawione jako prywatne)
 • Kontrola prywatności albumu zdjęć: Publiczny, Chroniony hasłem lub Prywatny (dostępny wyłącznie na albumach z pierwszym i drugim poziomem)
 • Przeglądanie zdjęć za pośrednictwem aplikacji DS photo na urządzeniach iPhone, Android, Win 10, Apple TV i Android Market TV
 • Różnorodne efekty przejścia w pokazie slajdów
 • Odtwarzanie muzyki w tle podczas pokazu slajdów
 • Na stronie "O mnie" wyświetlane są informacje o użytkowniku, dane kontaktowe i inne szczegóły
 • Blog osobisty
 • Internetowe edytory zdjęć: Aviary, Pixlr Editor, Pixlr Express
 • Udostępnianie albumów lub kolekcji zdjęć poprzez łącze udostępniania publicznego
 • Ustawienia zaawansowane dla albumów udostępnionych publicznie: kolorowe etykiety, narzędzia wyróżniania obszaru, komentarze
 • Udostępnianie zdjęć w serwisach Facebook, Flickr, Google+, Google Photos, Plurk, Twitter, Qzone i Sina Weibo
 • Udostępnianie zdjęć w kolekcji wirtualnej zoptymalizowanej do wyświetlania na komputerze lub przeglądarkach mobilnych
 • Udostępnianie wideo w serwisie YouTube

Audio Station

Organizowanie

 • Osobista i udostępniana biblioteka muzyczna oraz listy odtwarzania
 • Inteligentna lista odtwarzania
 • Obsługiwane formaty list odtwarzania: M3U, PLS, WPL
 • Radio internetowe: SHOUTcast i radia zdefiniowane przez użytkownika
 • Wyświetlanie tekstów na żywo
 • Wtyczka wyświetlania tekstów do wyszukiwania tekstów utworów w Internecie
 • Ocenianie utworów i dzielenie muzyki na kategorie według oceny
 • Obsługa aktualizowania znaczników muzyki na podstawie wyszukiwania online
 • Obsługa przypinania kolekcji muzyki do strony głównej
 • Obsługa indeksowania arkuszy CUE w celu zarządzania nieprzydzielonymi plikami albumów

Odtwarzanie

 • Słuchanie muzyki na urządzeniach przenośnych, odtwarzaczach DLNA (cyfrowe renderery multimediów z certyfikatem DLNA), wielu głośnikach Bluetooth A2DP lub wielu urządzeniach AirPlay
 • Obsługiwane formaty audio w przeglądarkach (oryginalny format): M4A, M4B, MP3; WAV (format WAV nie jest obsługiwany w przeglądarce Internet Explorer)
 • Obsługiwane formaty audio w przeglądarkach (przesyłanie strumieniowe z transkodowaniem): AIFF, APE, Apple Lossless, FLAC, Ogg Vorbis, WMA, WMA PRO, WMA VBR, DSD
 • Obsługiwane formaty audio na potrzeby głośników Bluetooth i głośników AirPlay: AIFF, APE, Apple Lossless, FLAC, M4A, M4B, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, WMA PRO, WMA VBR, DSD (natywne DSD nie jest obsługiwane)
 • Obsługa DSD przez PCM (DoP)
 • Obsługa odtwarzania strumieniowego z obsługą odtwarzania gapless do przeglądarki (tylko oryginalne pliki) oraz głośników Bluetooth i AirPlay
 • Obsługa transkodowania formatów FLAC/APE, ALAC/AAC, OGG i AIFF na potrzeby odtwarzaczy DLNA; obsługa innych formatów audio w przypadku odtwarzaczy DLNA zależy od konkretnego modelu odtwarzacza
 • Udostępnianie kolekcji muzyki za pośrednictwem łącza udostępniania

Media Server

 • Działa jako serwer DMS zgodny z DLNA i przesyła multimedia do produktów z certyfikatem DLNA.
 • Obsługiwane formaty audio: AAC, AIFF, APE, DSD, FLAC, M4A, Apple Lossless, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless (rzeczywiste możliwości odtwarzania mogą różnić się w zależności od urządzenia klienckiego DLNA/UPnP)
 • Obsługiwane formaty wideo: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, FLV, ISO, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD, RMVB (rzeczywiste możliwości odtwarzania mogą różnić się w zależności od urządzenia klienckiego DLNA/UPnP)
 • Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO
 • Transkodowanie wideo MKV (ponowne połączenie strumieni wideo, audio i napisów H.264) dla telewizorów SONY i konsoli PS3
 • Transkodowanie formatów dźwiękowych APE/FLAC/OGG/AIFF/AAC/ALAC
 • Transkodowanie do wideo ASF dla konsoli XBOX 360 w rozdzielczości 480p lub formatu TS video w rozdzielczości 1080p w przypadku innych urządzeń DMA (dostępne wyłącznie w wybranych modelach; więcej informacji o transkodowaniu wideo można znaleźć tutaj).
 • Dostosowywalne menu DLNA
 • Integrowane informacje na temat wideo pobierane przez Video Station do menu DMA

Wymagania systemowe

 • Obsługa produktów Digital Media Player z certyfikatem DLNA

Download Station

 • Obsługuje protokoły pobierania BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
 • Obsługuje zakodowane adresy URL: Thunder, Flashget, QQDL
 • Pobieraj online telewizyjne filmy wideo za pomocą internetowego narzędzia do pobierania FLVCD
 • Dodawaj źródła RSS, twórz zadania pobierania RSS i aktualizuj źródła RSS, otwieraj zewnętrzne łącza kanału RSS
 • Obsługa pobierania z popularnych serwisów udostępniania plików
 • Wtyczki wyszukiwania BT, umożliwiające znajdowanie plików torrent w Internecie
 • Folder obserwowanych umożliwiający monitorowanie nowych torrentów i automatyczne rozpoczynanie zadań pobierania
 • Automatyczne rozpakowywanie pobranych plików
 • Zaawansowane harmonogramy dla zadań pobierania BT i eMule
 • Kontrola przepustowości pobierania/przesyłania (BT, eMule, FTP, HTTP, NZB)
 • Obsługuje zapis do 5 różnych wyników wyszukiwania BitTorrent.
 • Przeglądanie podglądów dla filmów i zdjęć BT
 • Obsługuje powiadamianie osobiste pozwalające każdemu użytkownikowi ustawienie swojego osobistego adresu e-mail na potrzeby otrzymywania powiadomień.
 • Obsługuje zadania pobierania, które wymagają haseł CAPTCHA
 • Obsługuje automatyczną aktualizację wtyczki udostępniania plików
 • Zdegradowane pliki NZB można naprawiać przy użyciu plików .par2

iTunes Server

 • Obsługiwane formaty audio: AAC, AIFF, APE, Apple Lossless, FLAC, M4A, M4B, M4P, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, WMA PRO, WMA VBR.
 • Obsługiwane formaty wideo: MOV, MP4, M4V
 • Obsługiwane formaty listy odtwarzania: M3U, WPL, PLS
 • Opcjonalna ochrona hasłem
 • Obsługa wyświetlania okładek albumów

Wymagania systemowe

 • Aplikacja iTunes 10 lub nowsza dla systemów Windows i Mac

Uwaga

 • Funkcja Home Sharing, która wymaga rejestracji przy pomocy identyfikatora Apple ID nie jest obsługiwana.

Zarządzanie

Synology Directory Server

 • Obsługa Windows RSAT
 • Obsługa certyfikatu kontrolera domeny TLS
 • Obsługa niestandardowych nazw domen NetBIOS
 • Automatyczna rejestracja DNS
 • Obsługa kontrolerów pojedynczych domen

Konto i uprawnienia

 • Członkostwo i strategie grupy
 • Migrujące profile użytkowników
 • Pojedyncze logowanie na konto
 • Obsługa folderu głównego

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu

 • Uwierzytelnienie oparte na standardzie Kerberos
 • Resetowanie hasła za pośrednictwem wiadomości e-mail
 • Reguły dotyczące siły hasła
 • Zasady lokautu konta

Klienci domeny

 • Microsoft Windows 7 i nowsze wersje
 • Linux

Central Management System (CMS) – System centralnego zarządzania

 • Obsługa do 10 000 klientów NAS.*
 • Monitorowanie kondycji i dostępności zarządzanych serwerów
 • Otrzymywanie powiadomień systemowych od zarządzanych serwerów
 • Tworzenie grup serwerów i definiowanie zasad w celu zastosowania ustawień do całych grup serwerów
 • Aktualizowanie każdego serwera przez aktualizacje oprogramowania
 • Możliwość delegowania uprawnień administratorów określonym użytkownikom lub grupom na serwerze głównym CMS, pozwalających użytkownikom z takimi uprawnieniami zarządzać określonymi serwerami lub grupami serwerów.

Konta i uprawnienia

 • Dostosowywane uprawnień dotyczących poszczególnych folderów i plików dla użytkowników i grup
 • Uprawnienia aplikacji dla użytkowników, grup i adresów IP
 • Szyfrowane logowanie bez protokołu SSL do aplikacji internetowych i mobilnych
 • Stosowanie limitów wolumenu w celu kontrolowania ilości pamięci masowej wykorzystywanej przez każdego użytkownika
 • Limity szybkości przesyłu plików dla użytkowników i grup
 • Samodzielne odzyskiwanie hasła przez użytkowników nieposiadających statusu administratora

Usługa katalogowa

 • Obsługiwane lokalne konta użytkowników: do 16 000 z serwerem RS18017xs+
 • Obsługiwane lokalne grupy użytkowników: do 512 z architekturą RS18017xs+
 • Architektura dostawcy-konsumenta
 • Reguły siły hasła dla użytkowników LDAP
 • Active Directory
  • obsługa Trusted domain
 • Serwer LDAP
  • integracja z Google Apps Single Sign-On
 • Klient LDAP
  • OpenLDAP
  • IBM domino
  • Niestandardowy profil

Aplikacje obsługujące użytkowników usługi SMB/FTP

 • SMB
 • FTP
 • WebDAV
 • File Station
 • Network Backup
 • Cloud Station
 • Cloud Sync
 • Audio Station
 • Video Station
 • Mail Service
 • Surveillance Station
 • Personal Web Station
 • Photo Station
 • VPN Server
 • Note Station
 • Drive
 • Moments

Wymagania systemowe

 • Domena systemu Windows: usługa Windows Server 2003 Active Directory lub nowsza
 • Serwer LDAP: LDAP wersja 3 (RFC2251)

Zarządzanie siecią

Usługa DDNSr

 • Rozwiązywanie nazwy domeny serwera Synology NAS na adres IP
 • Obsługa wielu dostawców usługi DDNS
 • Obsługa serwera DDNS usługi Synology Heartbeat
 • Obsługa profilów niestandardowych dostawców usług DDNS

Kreator EZ-Internet

 • Szybka konfiguracja: obsługa routerów UPnP i NAT-PMP
 • Zaawansowana konfiguracja: logowanie na konto administratora routera
 • Obsługa niestandardowych portów na potrzeby reguł przekierowywania portów na routerze
 • Test dostępności portu na routerze umożliwiający sprawdzanie dostępu do przekierowanych portów z Internetu

Konserwacja

Powiadomienia

 • Wiadomości SMS, e-mail i inne usługi typu „push” wysyłane są w przypadku zmiany statusu lub wystąpienia błędu w systemie
 • Możliwość dostosowania typów zdarzeń powodujących wysyłanie powiadomień przez system

UPS

 • Obsługa lokalnej jednostki UPS przez USB (patrz lista zgodności)
 • Pełni rolę sieciowego zasilacza UPS serwera, udostępniającego stan zasilacza UPS innym serwerom Synology NAS
 • Obsługuje protokół SNMP, jednostkę UPS i kartę zarządzania

Monitor zasobów

 • Stan i użycie CPU, pamięci RAM, dysków twardych i sieci
 • Stan i użycie wolumenów i jednostek LUN iSCSI
 • Historia użycia zasobów
 • Aktywne połączenia użytkowników
 • Stan przesyłania plików zarządzany przez funkcję ograniczenia prędkości

Narzędzie do planowania zadań

 • Zaplanowanie zadania obejmują automatycznie wykonywanie następujących czynności:
  • Uruchomienie skryptów zdefiniowanych przez użytkownika
  • Opróżnienie koszy
  • Emitowanie sygnału dźwiękowego
  • Rozpoczęcie/zatrzymanie usług

Zarządzanie

 • Usługi Telnet/SSH
 • Niestandardowa lista szyfrów SSH
 • Obsługa szyfrów SSH przyśpieszanych sprzętowo

Serwer all-in-one

SSO Server

 • Rejestrowanie wielu aplikacji internetowych lub DSM, aby umożliwić jednokrotne logowanie
 • Obsługuje weryfikację 2-etapową

Serwer proxy

 • Dane pamięci podręcznej do pamięci i dysków
 • Kontrola dostępu w celu dopuszczenia lub odrzucenia określonego źródłowego adresu IP lub nazwy hosta
 • Dzienniki dostępu
 • Przezroczyste proxy dla punktów dostępowych Wi-Fi

DHCP Server

 • Obsługa wielu podsieci
 • Rezerwacja adresów MAC
 • Obsługa opcji DHCP
 • Obsługa opcji dostawcy

Obsługa protokołu TFTP i środowiska PXE

 • Wydawanie zezwoleń urządzeniom na rozruch przez sieć dzięki obsłudze protokołu TFTP i środowiska PXE
 • Ustawienie uprawnień klienta TFTP na tylko odczyt lub odczyt/zapis
 • Definiowanie dozwolonych klientów według zakresu adresów IP
 • Obsługa środowiska PXE dzięki zdalnym serwerom TFTP

DNS Server

 • Podstawowe i pomocnicze strefy
 • Rozwiązywanie nazw domen do przodu i tyłu
 • Rekordy NS, A, AAAA, CNAME, MX, SPF, SRV, TXT, PTR i CAA
 • Klucze TSIG (Transfer Signature)
 • Mechanizm DNS typu split-horizon
 • Obsługuje zarządzanie nagraniami strefy Active Directory z zainstalowanym pakietem oprogramowania Synchronology Synology Directory Server
 • Obsługuje wyszukiwanie plików z typami i zawartością

Usługa pocztowa

Mail Server

 • Udostępnianie usług pocztowych przy użyciu protokołów SMTP, IMAP, POP3
 • Autoryzacja SMTP
 • Bezpieczne połączenie SSL
 • Serwer przekazujący SMTP z opcjonalną ochroną połączeń przy użyciu protokołu TLS
 • Obsługa wielu domen serwera SMTP
 • Osobiste reguły automatycznego przesyłania wiadomości e-mail na inny adres e-mail i wysyłania automatycznych odpowiedzi
 • Możliwość dostosowania maksymalnej wielkości wiadomości e-mail; reguły automatycznego wysyłania ukrytych kopii; czarna i biała lista poczty e-mail; numer portu SMTP/SMTPS
 • Tabela aktywności poczty e-mail w przeszłości (1, 7 i 30 dni)
 • Tabela aktywności poczty e-mail wg liczby wiadomości e-mail i przepustowości usługi e-mail
 • Tworzenie aliasów dla lokalnych użytkowników, grup, istniejących aliasów i zewnętrznych skrzynek pocztowych *Mechanizm filtru Spamassassin i filtr spamu działający na podstawie czarnej listy
 • Skanowanie załączników w poszukiwaniu wirusów za pomocą narzędzia ClamAV (dostępne na serwerach Synology NAS z co najmniej 512 MB pamięci RAM)
 • Dziennik aktywności usługi pocztowej
 • Monitorowanie kolejki poczty
 • Skanowanie wiadomości pod kątem potencjalnie niebezpiecznych zawartości
 • Wysyłanie codziennych raportów zawierających podsumowanie ruchu godzinowego, dostarczonych/otrzymanych wiadomości, odroczonych/odrzuconych wiadomości, błędów protokołu SMTP podczas dostarczania poczty, ostrzeżeń oraz liczby nadawców i odbiorców
 • Dzienny limit wysyłanych wiadomości w celu ograniczenia wielkości poczty wychodzącej poszczególnych użytkowników
 • Obsługa kont w usłudze AD/LDAP
 • Obsługa standardów SPF/DKIM i weryfikacji nadawcy DMARC
 • Dostosowywalne wiadomości automatycznych odpowiedzi
 • Filtr załączników umożliwiający blokowanie określonych rozszerzeń plików

Mail Station

 • Interfejs www dla aplikacji Mail Server
 • Odbieranie wiadomości z wielu skrzynek pocztowych POP3
 • Serwer SMTP dostosowywany do indywidualnych potrzeb

Centrum dzienników

 • Odbieranie do 3 000 zdarzeń syslog na sekundę*
 • Tabela aktywności dziennika
 • Archiwizowanie dzienników wg określonego czasu, liczby wpisów dziennika, wielkości danych i różnych hostów
 • Pobieranie archiwów w formacie HTML lub CSV
 • Aktywne powiadomienia e-mail wg ważności wpisów dziennika lub wpisów z określonymi słowami kluczowymi
 • Możliwość dostosowania protokołu przesyłania dzienników
 • Dostosowane formaty dziennika
 • Zaawansowana wyszukiwarka wpisów dziennika
 • Połączenie SSL
 • Rotacja dziennika: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok

Usługa VPN

 • Obsługiwane protokoły VPN: PPTP, OpenVPN, L2TP za pośrednictwem IPSec
 • Lista połączeń i zarządzanie połączeniami
 • Dziennik konfiguracji w celu rejestrowania ścieżki audytu
 • Możliwe połączenia VPN na wybranym porcie sieci lokalnej
 • Ustawienia uprawnień umożliwiające wybranym użytkownikom połączenie z siecią VPN
 • Obsługa do 40 połączeń

Web Station

 • Obsługa wielu serwerów HTTP jako serwera zaplecza
  • Nginx
  • Apache HTTP Server 2.2
  • Apache HTTP Server w wersji 2.4
 • Obsługa wielu wersji PHP jako zaplecza
  • PHP 5.6
  • PHP 7.0
  • PHP 7.2
 • Obsługa wielu wersji MariaDB dla połączeń baz danych
  • MariaDB 5
  • MariaDB 10
 • Osobista Web Station dla każdego użytkownika
 • Kompleksowe zarządzanie dla hostów wirtualnych:
  • Hostowanie wielu hostów wirtualnych
   • Obsługa zmiany głównego katalogu dokumentów na różne foldery współdzielone
   • Integracja zarządzania certyfikatami zabezpieczeń DSM w celu zaoferowania różnych certyfikatów dla różnych hostów wirtualnych
   • Integracja zabezpieczeń DSM Zabezpieczenia TLS/SSL Poziom profilu zabezpieczeń w celu zaoferowania różnych poziomów profilu TLS/SSL dla różnych hostów wirtualnych
   • Obsługa HTTP/2
   • Obsługa HTTP Strict Transport Security (HSTS)

Sieć

 • Wiele bram ze statyczną trasą
 • IPv6 Tunnel
 • PPPoE
 • Protokół Mobile Broadband
 • Hotspot Wi-Fi
  • Protokół UPnP Internet Gateway
  • Przekaźnik PPPoE

RADIUS Server

 • Obsługiwane protokoły: PAP, MS-CHAP, PEAP, EAP-MSCHAPv2, EAP-TTLS
 • Obsługuje wiele typów uwierzytelniania użytkowników:
  • Tylko użytkownik lokalny
  • Tylko użytkownik LDAP
  • Tylko użytkownik domeny
  • Użytkownik lokalny i użytkownik LDAP
  • Użytkownik lokalny i użytkownik domeny
 • Obsługuje listę blokowania
  • użytkownik
  • grupa
 • Można eksportować dzienniki uwierzytelniania

Bezpieczeństwo danych

Synology High Availability

 • Utwórz klaster high-availability przy użyciu dwóch identycznych serwerów Synology NAS w celu maksymalizacji czasu pracy
 • Automatyczne przywracanie po awaria usług CIFS, iSCSI, FTP, AFP i NFS, brak zasilania, awaria pamięci masowej, odłączenie danych sieciowych.
 • Obsługuje serwer kworum, aby skutecznie minimalizować wystąpienie zjawiska rozdwojenia jaźni
 • Obsługa VLAN
 • Po stworzeniu klastra przy pomocy rozwiązania Synology High Availability, maksymalna liczba wolumenów i jednostek LUN na poziomie bloków w środowisku iSCSI będzie ograniczona w sumie do 64.
 • Po każdym wystąpieniu błędu split-brain będziesz mieć możliwość wyświetlenia aktualnych informacji o systemie, historii połączeń z obiektami docelowymi iSCSI Target oraz różnic plików w każdym udostępnionym folderze.
 • Kompleksowy interfejs zarządzania i łatwe w użyciu rozwiązywanie problemów

Uwaga

 • High Availability nie obsługuje serwera DHCP, MailPlus Server, Petspace i Virtual Machine Manager

Bezpieczeństwo

Security Advisor

 • Wykrywanie i usuwanie złośliwego oprogramowania
 • Konto i hasło, skanowanie związane z siecią, skanowanie związane z systemem
 • Sprawdzenie wersji DSM i pakietów

Zapora sieciowa i sterowanie ruchem

 • Zezwalaj lub odmawiaj dostępu do wybranych portów lub usług dla określonych adresów IP
 • Tworzenie regul zapory ogniowej w oparciu o region geograficzny
 • Organizacja zasad zapory ogniowej do różnych profili zapory ogniowej
 • Kontrola ruchu na poziomie usług i portów TCP/UDP
 • Ochrona przed atakami typu DDoS
 • Przesyłanie ruchu w sieci VPN

AntiVirus Essential

 • AntiVirus Essential wykorzystuje aparat skanowania ClamAV
 • Pełne skanowanie systemu
 • Planowane skanowanie
 • Biała lista umożliwiająca wyłączenie plików ze skanowania
 • Automatyczna aktualizacja definicji wirusów

AntiVirus by McAfee

 • Pełne skanowanie systemu
 • Planowane skanowanie
 • Biała lista umożliwiająca wyłączenie plików ze skanowania
 • Automatyczna aktualizacja definicji wirusów
 • Funkcja dostępna tylko w niektórych modelach. Przejdź do strony porównania produktów, aby zaznajomić się ze szczegółowymi informacjami.

Automatyczne blokowanie

 • Blokuj dostęp po określonej liczbie nieudanych prób
 • Niestandardowy czas wygaśnięcia
 • Czarna i biała lista

DSM SSO Client

 • Obsługuje serwer Synology SSO
 • Obsługuje serwery OpenID Connect SSO:
  • Azure
  • Websphere

Zarządzanie certyfikatami

 • Obsługuje import i zarządzanie wieloma certyfikatami
 • Algorytm szyfrowania certyfikatu obsługuje tylko RSA (algorytm ECC nie jest obsługiwany)
 • Obsługuje wiele certyfikatów dla różnych usług:
  • Aplikacje internetowe (HTTPS) i WebDAV
  • FTP SSL/TLS
  • Usługi pocztowe
  • RADIUS Server
  • VPN Server
 • Obsługuje tworzenie i automatyczne odnawianie certyfikatu Let's Encrypt

Zarządzanie poziomem profilu TLS/SSL

 • Obsługuje wiele poziomów profilu TLS/SSL dla różnych usług:
  • Aplikacje internetowe (HTTPS) i WebDAV
  • FTP SSL/TLS
  • Usługi pocztowe
  • RADIUS Server
  • VPN Server

Weryfikacja 2-etapowa

 • Protokół Time-based One-Time Password (TOTP)
 • 2-stopniowe wdrażanie weryfikacji dla grup administratorów i wszystkich użytkowników
 • Zarządzanie zaufanymi urządzeniami

Rozwiązania pamięciowe

Zarządzanie przechowywaniem

 • Obsługiwana nieprzetworzona pojemność w przypadku jednostek rozszerzających: do 1344 TB w przypadku serwera RS18017xs+
 • Obsługa do 512 folderów współdzielonych*
 • Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1 (sprawdź RAID calculator dla obsługiwanych modeli różnych typów macierzy RAID)
 • Global Hot Spare dla RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1 i SHR (sprawdź dostępność na stronie porównania produktów)
 • Obsługa harmonogramu Data Scrubbing dla RAID 5, RAID 6, RAID F1, SHR (trzy lub więcej dysków) i wolumenu BTRFS
 • Obsługa jednego lub wielu wolumenów w macierzy RAID
 • Obsługa RAID Group (sprawdź zgodność na stronie porównania produktów)
 • Sytem plików dla dysków wewnętrznych: ext4, Btrfs (sprawdź dostępność na stronie porównania produktów)
 • System plików dla zewnętrznych dysków: ext4, ext3, FAT, NTFS, Btrfs, exFAT and HFS+ (sprawdź dostępność na stronie porównania produktów)
 • Hibernacja dysku twardego
 • Zaplanowane testy S.M.A.R.T.
 • Dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów
 • Wsparcie pamięci podręcznej SSD (sprawdź dostępność tutaj)
  • Wymaga 2 połączonych dysków SSD dla pamięci podręcznej do odczytu/zapisu

Pakiet PetaSpace

 • Foldery współdzielone mogą być tworzone na grupie woluminu
 • Grup woluminu może składać się z maksymalnie 10 woluminów

System plików Btrfs

 • Ustawianie limitu użycia/użytkowników dotyczącego folderów udostępnionych
 • Włączanie funkcji automatycznej naprawy plików w celu automatycznego wykrywania cichych uszkodzeń danych, a także przywracania po cichej utracie danych na dyskach RAID (RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 i RAID F1)
 • Włączanie kompresji plików w celu zwiększenia elastyczności użycia wolumenu
 • Wykonywanie defragmentacji wolumenu w celu zwiększenia wydajności systemu
 • Obsługuje migawki i replikacje folderów udostępnionych
 • Natychmiastowe kopiowanie po stronie serwera SMB
 • Obsługuje migawki tylko do odczytu
 • Obsługuje funkcje Windows Previous Versions
 • Obsługuje protokół NFS w wersji 2, 3, 4 i 4.1
 • Obsługuje funkcję wielościeżkowości NFS 4.1

Uwaga

 • Więcej informacji o modelach Synology NAS z systemem plików Btrfs można znaleźć tutaj.

Wirtualizacja

Certyfikaty

 • VMware vSphere 6 with VAAI
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Citrix Ready
 • OpenStack

Funkcje Migawka i LUN Clone iSCSI

 • Obsługa natychmiastowych migawek i przywracania
 • Obsługa do 256 migawek na jednostkę LUN
 • Zaplanowane migawki LUN
 • Migawkę jednostki LUN można klonować i montować jako zwykłą jednostkę LUN
 • Przywracanie jednostki LUN z migawki
 • Możliwość jednoczesnego tworzenia migawki lub klona przez jednostkę LUN
 • Przeprowadzanie do ośmiu jednoczesnych zadań tworzenia migawki/klona różnych jednostek LUN
 • Funkcje iSCSI LUN Migawka i ISCSI LUN Clone są dostępne tylko w wybranych modelach. Więcej informacji można znaleźć na stronie [porównania produktów] (produkty/porównanie)
 • Program Synology Snapshot Manager jest dostępny w wersjach VMware vSphere 5.1 i nowszych, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2016, co umożliwia wykonywanie migawek spójnych z aplikacjami
 • Obsługa do 256 obiektów iSCSI Target
 • Obsługa do 512 jednostek iSCSI LUN *
 • W przypadku oprogramowania VMware vSphere, program Synology Manager Adapter umożliwia jednoczesne wykonanie 3 zadań migawek
 • Adapter replikacji magazynu dla VMware Site Recovery Manager

Virtual Machine Manager

 • Uruchamia wiele instancji maszyn wirtualnych w klastrze wielu serwerów Synology NAS
 • Do uruchomienia Virtual DSM wymagane jest co najmniej 4 GB pamięci RAM
 • Program Virtual Machine Manager nie jest obsługiwany na hostach, na których działa Synology High Availability
 • Maksymalna liczba maszyn wirtualnych na host wynosi 48 i zależy od pamięci systemowej. dowiedz się więcej
 • Zalecane przykłady maszyn wirtualnych: 24 Dowiedz się więcej
 • Zalecany numer Virtual DSM (wymagane licencje): 24 (w tym 1 darmowa licencja)

Następujące funkcje wymagają licencji programu Virtual Machine Manager Pro:

 • Przeprowadzanie migracji maszyn wirtualnych w czasie rzeczywistym, przenosząc maszynę wirtualną z jednego hosta na inny bez przerw
 • Obsługa wysokiej dostępności maszyn wirtualnych w klastrach z więcej niż 3 hostami
 • Obsługa planu ochrony w celu ochrony maszyn wirtualnych z zaplanowanymi migawkami i replikacją

Nadzór wizyjny

Surveillance Station

 • Funkcja analizy podglądu na żywo zapewnia podgląd wielu kanałów i natychmiastowe raportowanie podejrzanych zachowań.
 • Panel osi czasu pozwala jednocześnie odtwarzać wiele nagrań z różnych kamer. Aplikacja Surveillance Station zapewnia fabryczną obsługę 6000 modeli kamer IP produkowanych przez 100 uznanych producentów, a dodatkowo wspiera standard ONVIF.
 • Integracja z urządzeniem transakcyjnym, modułem we/wy i kontrolerem drzwiowym w celu zwiększenia automatyzacji zarządzania i bezpieczeństwa regionalnego.
 • Obsługa rozwiązań monitoringu w wielu lokalizacjach i na wielu serwerach, do 300 serwerów rejestrujących i 5000 kamer IP.
 • Możliwe użycie w najważniejszych przeglądarkach, z użyciem aplikacji Surveillance Station Client w systemach Windows i Mac oraz poprzez aplikację DS cam na systemy iOS i Android.
 • Więcej szczegółów w Surveillance Station

Drive

File Management

Android iOS
Browse and manage files on the linked Synology Drive
Create folders and upload files
Download files
Share files and folders
Switch between list view and grid view
Search with multiple criteria
Grasp notifications
Label management
Cache management 
Add files to third-party apps from Synology Drive 
Add files to Synology Drive from third-party apps or albums
Send file copies to third-party apps 

File formats supported for viewing

Android iOS
Documents htm, html doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, iWork files (key, key.zip, numbers, numbers.zip, pages, pages.zip)
Images jpg, jpeg, png, gif, bmp jpg, jpeg, png, gif, bmp, tiff
Videos Third-party apps mp4, m4v, mov
Audio files mp3, mp4, flac, ogg, wav, m4a, 3gp, acc mp3, m4a, aa, aiff, aifc, aif, wav, aac, m4b, m4p, m4r, 3gp
Synology Office files document, spreadsheet, slides document, spreadsheet, slides

Uwagi:

 • On Android devices, documents of common formats (such as doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx) and files of formats not listed above can be opened via third-party apps.

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • DiskStation/RackStation running DSM 6.1.3+
 • iPhone, iPad, and iPod touch running on iOS 10.0+
 • Devices running Android 5.0+, with touchscreen and Wi-Fi capabilities (Issues strictly related to device compatibility may not be handled for non-mainstream devices.)

Chat

Wiadomości błyskawiczne

Android iOS
Wysyłanie wiadomości tekstowych do współpracowników
Obsługa emotikonów i nalepek
Odpowiadanie na wiadomości za pomocą emotikonów
Tworzenie rozmów w celu osobistej lub tymczasowej komunikacji
Tworzenie kanału na potrzeby dyskusji zespołowych
Twórz rozmowy z botem w celu automatycznego udzielania informacji.
Obsługa szyfrowania wiadomości w kanałach i rozmowach
Umieszczanie w kanale nazwisk konkretnych osób z symbolem @
Opóźnianie powiadomień w trybie push w aplikacji Chat przez wybór uśpienia na konkretny okres
Obsługa trybu offline do przeglądania w trybie do odczytu w aplikacji Chat

Zarządzanie informacjami

Android iOS
Używanie skrótów do oznaczania konkretnych wiadomości
Używanie zakładek do oznaczania konkretnych wiadomości na użytek własny
Przypinaj wiadomości, aby zwrócić uwagę członków na określone tematy.
Ustawiaj przypomnienia o ważnych wiadomościach.
Ustawiaj harmonogram wysyłania wiadomości o określonym czasie.
Rozpoczynaj rozmowę, umieszczając komentarz bezpośrednio w wiadomości.
Twórz ankiety, aby skutecznie zebrać opinie członków.
Przesyłaj wiadomości do jednego lub więcej kanałów lub rozmów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Używanie różnych operatorów wyszukiwania w celu identyfikowania konkretnych wiadomości za pomocą funkcji wyszukiwania
Odfiltrowywanie wszystkich udostępnionych plików i adresów URL w kanałach przez aplikację Chat
Obsługa udostępniania obrazów, plików, adresów URL, tekstów z innych aplikacji do aplikacji Chat
Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym na logowanie się przy użyciu kont gości
Awansuj prywatne rozmowy do kanałów prywatnych

Bezpieczeństwo

Android iOS
Ustaw hasło służące do ochrony danych (obsługa czytnika linii papilarnych)
Obsługa sprawdzania adresów internetowych wysłanych w kanałach i rozmowach przy użyciu funkcji Google Safe Browsing.

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • DiskStation / RackStation z systemem DSM 6.0.1+
 • Urządzenia iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS 10.0 lub nowszym
 • Urządzenia z systemem Android 5.0 lub nowszym z ekranem dotykowym i funkcją Wi-Fi
  kwestie szczególnie związane z możliwościami urządzenia mogą nie być obsługiwane w urządzeniach niepochodzących od wiodących producentów
 • Przeglądarki: Safari, Chrome, Internet Explorer

DS note

Notatki i listy zadań do wykonania

Android iOS
Tworzenie, usuwanie, przenoszenie i edytowanie informacji notatek
Edycja HTML (z obsługą edycji w trybie offline)
Notatki pisane odręcznie
Dodawanie załączników do notatek: wybór z albumu Rolka z aparatu, nagrane przy użyciu mikrofonu i aparatu
Dodawanie załączników do notatek: wybór plików z systemu plików urządzenia
Dodawanie załączników do notatek przy użyciu dostawcy dokumentów
– Wstawianie plików przechowywanych na serwerze Synology NAS lub innych usługach chmur
Szyfrowanie notatek (ochrona hasłem)
Tworzenie notesów i notesów podrzędnych (półki)
Stosowanie znaczników i skrótów
Zaawansowane wyszukiwanie według wielu kryteriów
Tworzenie zadań i zarządzanie nimi
Obsługa wewnętrznych łączy do notatek
Wstawianie obrazów z aplikacji do zarządzania zdjęciami
Przeszukiwanie tekstu w poszczególnych notatkach

Narzędzie Web Clipper

Android iOS
Zalecane przeglądarki Chrome Safari
Wycinana zawartość: pełna i uproszczona

Zarządzanie

Android iOS
Udostępnianie notatek i notesów przy użyciu łącz udostępniania
Udostępnianie notatek i notesów za pomocą użytkownikom i grupom aplikacji Note Station
Restore notes from previous versions (history) or from Recycle Bin
Wysyłanie notatek pocztą e-mail
Eksportowanie notesów
Inteligentne notesy

Inne

Android iOS
Widżety
Usuwanie załączników po zamknięciu aplikacji
Synchronizacja w tle * W interwałach zdefiniowanych w systemie iOS
Połączenie HTTPS
Apple Watch

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • Serwery DiskStation / RackStation z aplikacją Note Station w wersji 1.1 lub nowszej
 • Urządzenia iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS w wersji 11.0 lub nowszej
 • Urządzenia z systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej, z ekranem dotykowym i obsługą sieci Wi-Fi
  • – Kwestie szczególnie związane z możliwościami urządzenia mogą nie być obsługiwane w urządzeniach niepochodzących od wiodących producentów

DS audio

Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe (do zestawu słuchawkowego)

Android iOS Windows Phones
Obsługiwane formaty audio AAC, AIF, AIFF, APE, Apple Lossless (ALAC), FLAC, M4A, M4B, MP3; WAV, Ogg Vorbis, WMA, WMA PRO, WMA VBR, DSD
Formaty audio odtwarzane natywnie AAC, FLAC, non-alac M4A, M4B, MP3; WAV, Ogg Vorbis AAC, AIFF, APE, Apple Lossless (ALAC), M4A, M4B, MP3; WAV AAC, AMR, M4A, M4B, MP3; WMA, WMA PRO, WMA VBR, 3GP, 3G2, more details
„Wymuszanie transkodowania wybranych formatów pliku
– Ograniczenie wymaganej przepustowości łącza i zmniejszenie użycia miejsca
Wybór formatu transkodowania:
– MP3 lub WAV
– Dostępne na wybranych modelach (patrz niżej)
Opcje jakości przesyłania strumieniowego:
– Auto, wysoka (320 kb/s) / średnia (192 kb/s) / niska (128 kb/s)
– Opcje te dostępne są w przypadku wybranych modeli (patrz poniżej)
Przesyłanie strumieniowe radia internetowego: SHOUTcast i radia zdefiniowane przez użytkownika
Dynamiczne teksty utworów (pliki z sygnaturą czasową)
Pobieranie utworów
– Automatyczne buforowanie odtwarzanej muzyki
– Ręczne pobieranie
Pobieranie list odtwarzania
Korektor

Przesyłanie strumieniowe do telewizorów/odtwarzaczy multimediów

Android iOS Windows Phones
AirPlay Natywna funkcja systemu iOS
Bluetooth Natywna funkcja systemu iOS
Chromecast
Tryb zdalny: głośniki USB, głośniki Bluetooth A2DP, odtwarzacze DLNA (cyfrowe renderery multimediów z certyfikatem DLNA) lub wiele urządzeń AirPlay/Bluetooth
Edycja grup wielu urządzeń AirPlay/Bluetooth

Listy odtwarzania

Android iOS Windows Phones
Tworzenie, edytowanie i usuwanie list odtwarzania Tylko tworzenie
Ocenianie muzyki i uzyskiwanie dostępu do list odtwarzania ocenionych utworów
Listy odtwarzania „Ostatnio odtwarzane” i „Najczęściej odtwarzane”
Obsługa arkuszy .CUE

Inne

Android iOS Windows Phones
Strona główna: obsługa Moje elementy przypięte i Zalecany gatunek
Udostępnianie utworów i list odtwarzania za pomocą łącz
Odtwarzanie gapless
– Odtwarzanie strumieniowe na urządzeniu oraz na głośnikach Airplay lub podłączonych głośnikach USB
Opcja „Potrząśnij, aby przejść do następnego utworu”
Wyłącznik czasowy
Wyszukiwanie z funkcją sortowania wyników według wykonawcy, albumu lub utworów unsorted results
Rekursywne dodawanie/odtwarzanie zawartości folderów
Obsługa protokołu HTTPS

Modele obsługujące opcje jakości przesyłania strumieniowego

 • Seria 20: RS820RP+, RS820+, DS620slim, SA3400
 • Seria 19: RS1619xs+, RS1219+, RS819, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DS419slim, DS119j, DVA3219
 • Seria 18: FS1018, RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418, DS418play, DS418j, DS218+, DS218, DS218play, DS218j, DS118
 • Seria 17: RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, RS217, DS3617xs, DS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517
 • Seria 16: RS18016xs+, RS2416RP+, RS2416+, RS816, DS916+, DS716+, DS716+II, DS416, DS416play, DS416slim, DS416j, DS216+, DS216, DS216play, DS216j, DS216se, DS216+II, DS116
 • Seria 15: RS815RP+, RS815+, RS815, RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, DS715, DS415+, DS415play, DS215+, DS215j, DS115, DS115j
 • Seria 14: RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, RS814, RS214, DS414, DS414slim, DS414j, DS214+, DS214, DS214play, DS214se, DS114, EDS14
 • Seria 13: RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, DS413, DS213+, DS213j
 • Seria 12: RS3412RPxs, RS3412xs, RS2212RP+, RS2212+, RS812RP+, RS812+, DS3612xs, DS1812+, DS1512+, DS712+, DS412+
 • Seria 11: RS3411RPxs, RS3411xs, RS2211RP+, RS2211+, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS411+, DS411+II
 • Seria 10: RS810RP+, RS810+, DS1010+, DS710+, DS410, DS210+, DS110+
 • Seria 9: RS409RP+, RS409+, DS509+, DS409+, DS209+, DS209+II, DS109+

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • Serwery DiskStation / RackStation z zainstalowaną aplikacją Audio Station w wersji 6.0.0 lub nowszej
 • Urządzenia iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS 10.0 lub nowszym
 • Urządzenia z systemem Android 4.1+, z ekranem dotykowym i funkcjami Wifi
  • problemy ściśle związane ze zgodnością urządzeń mogą nie być objęte obsługą w przypadku urządzeń niepochodzących od wiodących producentów
 • Aktualizacje oprogramowania Windows Phone nie będą udostępniane przez firmę Synology od 11 maja 2018 r.

DS video

Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe

Android iOS Android TV Apple TV 4th Windows Phones Universal Windows Platform Roku Samsung TV
Przeglądanie filmów wideo i ich przesyłanie strumieniowe Wszystkie popularne formaty po zainstalowaniu na urządzeniu odtwarzacza MX Player Wszystkie popularne formaty po zainstalowaniu na urządzeniu aplikacji DS file w wersji 5.2 lub nowszej All common formats with MX Player installed on the device Więcej informacji o funkcjach urządzenia Apple TV można znaleźć w jego danych technicznych Formaty MP4, WMV na serwerach DiskStation z transkodowaniem (kliknij tutaj) Wszystkie popularne formaty po zainstalowaniu na urządzeniu odtwarzacza VLC Player Więcej informacji o funkcjach odtwarzacza Roku można znaleźć w jego danych technicznych Więcej informacji o funkcjach telewizora można znaleźć w jego danych technicznych
Pobierz filmy
-możesz pobierać filmy w dowolnym formacie poprzez transkodowanie w trybie offline
(Modele w 2 grupie mogą pobierać wyłącznie natywne formaty systemu iOS)
Wybór ścieżek audio
– Tylko wbudowany odtwarzacz, odtwarzacz DS file lub urządzenia AirPlay
Wyszukiwanie napisów w Internecie
Obsługiwane napisy
– Zewnętrzne i osadzone w formacie .SRT, .ASS, .SSA
– Strumieniowanie nie jest obsługiwane przez urządzenia DLNA/Apple TV
Opcje jakości odtwarzania: automatyczna, wysoka, średnia, niska**
Włączanie transkodowania oraz ponownego łączenia strumieni wideo, audio i napisów Only transcoding Tylko typ 1 Tylko typ 1 Tylko typ 1

Przesyłanie strumieniowe do telewizorów/odtwarzaczy multimediów

Android iOS Android TV Apple TV 4th Windows Phones Universal Windows Platform Roku Samsung TV
Airplay
– W sieci urządzenia przenośnego
DLNA/Airplay
– W sieci serwera DiskStation
– Obsługiwane formaty plików zależą od możliwości odtwarzacza DLNA
Chromecast
– Wykrywane w tej samej sieci, co urządzenie

Telewizja cyfrowa

Android iOS Android TV Apple TV 4th Windows Phones Universal Windows Platform Roku Samsung TV
Przesyłanie strumieniowe kanałów telewizyjnych na żywo
Przeglądanie elektronicznego programu telewizyjnego (obsługa wielu tunerów)
Definiowanie zadań nagrywania
— godzina, czas trwania, częstotliwość
Zarządzanie harmonogramem nagrywania

Zarządzanie kolekcjami wideo

Android iOS Android TV Apple TV 4th Windows Phones Universal Windows Platform Roku Samsung TV
Zarządzanie kolekcjami filmów
– „Ulubione” i „Lista obserwowanych”, a także kolekcje zdefiniowane przez użytkownika
Tylko Ulubione/Lista obserwowanych Tylko Ulubione/Lista obserwowanych
Wyświetlanie i edytowanie stanu obejrzenia wideo
Opcje sortowania
– W kategorii Wszystko
Wyświetlanie ostatnio obejrzanego odcinka programu telewizyjnego
Kontrola rodzicielska: wprowadź kod PIN, aby oglądać filmy wideo z ograniczeniami
Zaawansowane wyszukiwanie: łączenie różnych filtrów i słów kluczowych wyszukiwanie słów kluczowych i filtry wyszukiwanie słów kluczowych i filtry
Tworzenie kolekcji inteligentnych
Usuwanie filmów wideo

Inne

Android iOS Android TV Apple TV 4th Windows Phones Universal Windows Platform Roku Samsung TV
Udostępnianie publicznych łącz do plików wideo za pośrednictwem poczty e-mail/sieci społecznościowych
Odtwarzanie ciągłe
-Następny plik wideo z kolekcji lub odcinek programu telewizyjnego jest odtwarzany automatycznie
Tylko tryb zdalny
Filtr ostatnio obejrzanych
Obsługa QuickConnect
Połączenie HTTPS do przeglądania/nagrywania (przesyłanie strumieniowe tylko przez protokół HTTP)

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • DiskStation / RackStation z oprogramowaniem Video Station 2.2.0 lub nowszym
 • Urządzenia iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS 10.0 lub nowszym
 • Urządzenia z systemem operacyjnym Android 4.4 lub nowszym, z ekranem dotykowym i obsługą sieci Wi-Fi
  • kwestie szczególnie związane z możliwościami urządzenia mogą nie być obsługiwane w urządzeniach niepochodzących od wiodących producentów.
 • Aktualizacje oprogramowania Windows Phone nie będą udostępniane przez firmę Synology od 11 maja 2018 r.
 • Tablety i laptopy z systemem Windows 10 (Universal Windows Platform)
 • Apple TV z systemem tvOS 9.0 lub nowszym
 • Zgodne urządzenia z oprogramowaniem Android TV 5.0 lub nowszym
 • Technologia Smart TV: Kliknij tutaj
 • Ze względu na ogłoszenie firmy Roku dotyczące planowanego na rok 2019 wycofania istniejącego systemu SDK Roku dostępność i obsługa aplikacji DS video for Roku zostanie zakończona 31 grudnia 2018.

Momenty

Zarządzanie zdjęciami i albumami

iOS Android
Wyświetlanie zdjęć w formacie osi czasu, posortowanych według lat, miesięcy lub dni
Przeskocz do określonego okresu za pomocą wskaźnika czasu widocznego na pasku przewijania
Tworzenie albumów
Ustawianie okładki albumu
Odtwarzanie wideo Formaty wideo odtwarzane natywnie
Wyszukiwanie według słów kluczowych (imiona osób, tematy, znaczniki, miejsca itp.)
Zarządzanie historią wyszukiwania
Pobieranie wielu zdjęć i filmów
Przypisywanie imion do twarzy ludzi w albumie Ludzie

Tworzenie kopii zapasowej i przesyłanie

iOS Android
Tworzenie kopii zapasowej zdjęć i plików wideo
Kopia zapasowa tylko w trybie ładowania
Wyświetlanie ostatnio przekazanych zdjęć i filmów
Konwertuj zdjęcia w formacie HEIC do formatu JPEG podczas przesyłania zdjęć za pomocą urządzeń z systemem iOS 11+

Udostępnianie

iOS Android
Udostępnianie zdjęć innym aplikacjom
Tworzenie łączy udostępniania dla albumów
Tworzenie łączy udostępniania dla zdjęć lub filmów

Zaawansowane

iOS Android
Super-rozdzielczość Devices with A9 GPU or above running on iOS 11+
QuickConnect
Połączenie HTTPS
- Strumieniowanie wideo wymaga zaufanego certyfikatu na potrzeby połączenia HTTPS
Dwustopniowe uwierzytelnianie użytkowników

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • DiskStation / RackStation z aplikacją Moments 1.0.0+
 • Urządzenia iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS 10.0 lub nowszym
 • Urządzenia z systemem operacyjnym Android 5.0 lub nowszym, z ekranem dotykowym i obsługą sieci Wi-Fi (kwestie szczególnie związane z możliwościami urządzenia mogą nie być obsługiwane w urządzeniach niepochodzących od wiodących producentów)
 • Funkcja rozpoznawania obrazów jest obsługiwana w wybranych modelach

DS photo

Wyświetlanie i kopia obrazu

Android iOS Android TV Apple TV 4th Windows Phones Universal Windows Platform
Przeglądanie, odtwarzanie i uruchamianie pokazów slajdów lub plików wideo
Funkcja Light Box umożliwiająca wyświetlanie kluczowych informacji o zdjęciu
– Tytuł, opis, komentarze, znaczniki, metadane i informacje GPS
Oś czasu umożliwiająca chronologiczne przeglądanie albumów
Przeglądanie znaczników, albumów inteligentnych i kategorii
Wysyłanie zdjęć na urządzenie Apple TV (AirPlay)
Wysyłanie zdjęć i filmów wideo na urządzenia DLNA TV i Chromecast
Dodawanie komentarzy do zdjęć i filmów wideo oraz ich wyświetlanie

Zarządzanie albumami

Android iOS Android TV Apple TV 4th Windows Phones Universal Windows Platform
Modyfikowanie informacji o zdjęciach/filmach wideo (tytuł i opis)
Usuwanie zdjęć i plików wideo
Przenoszenie zdjęć/filmów wideo między albumami
Przesyłanie zdjęć i plików wideo Filmy wideo: tylko z aparatu
Dodawanie/usuwanie znaczników ogólnych i lokalizacji
Kontrola prywatności albumu zdjęć: publiczny, chroniony hasłem, prywatny
– Na pierwszym i drugim poziomie albumów
Wyszukiwanie według słów kluczowych (w polach Tytuł i Opis)
Szybkie znajdowanie zdjęć za pomocą filtrowania wg nazw plików i znaczników

Kopia zapasowa zdjęć

Android iOS Android TV Apple TV 4th Windows Phones Universal Windows Platform
Automatyczne przesyłanie zdjęć i plików wideo
Przesyłanie w tle z zastosowaniem stref geofence (system iOS7 lub nowszy)
Konwertowanie zdjęć iOS 11 HEIC do formatu JPEG podczas ich przesyłania
Lista ostatnio przesłanych

Udostępnianie i pobieranie

Android iOS Android TV Apple TV 4th Windows Phones Universal Windows Platform
Zapisywanie pojedynczych zdjęć na urządzeniu przenośnym
Pobieranie albumów zdjęć do przeglądania w trybie offline
Udostępnianie albumu publicznie tylko zdjęcia tylko zdjęcia
Udostępnianie zdjęć przez wiadomości e-mail
Udostępnianie zdjęć przez serwisy społecznościowe lub za pomocą łączy (udostępnianie publiczne)
(except social network)

Inne

Android iOS Android TV Apple TV 4th Windows Phones Universal Windows Platform
Połączenie HTTPS
- Przesyłanie strumieniowe wideo tylko przez protokół HTTP

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • DiskStation / RackStation z oprogramowaniem Photo Station w wersji 6.6.0 lub nowszej
 • Urządzenia iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS 10.0 lub nowszym
 • Urządzenia z systemem operacyjnym Android 4.4+ lub nowszym, z ekranem dotykowym i obsługą sieci Wi-Fi
  • kwestie szczególnie związane z możliwościami urządzenia mogą nie być obsługiwane w urządzeniach niepochodzących od wiodących producentów.
 • Aktualizacje oprogramowania Windows Phone nie będą udostępniane przez firmę Synology od 11 maja 2018 r.
 • Tablety i laptopy z systemem Windows 10 (Universal Windows Platform)
 • Apple TV z systemem tvOS 9.0 lub nowszym
 • Zgodne urządzenia z oprogramowaniem Android

DS cloud

Synchronizowanie

Android iOS
Automatycznie synchronizowanie plików między urządzeniami przenośnymi a serwerem Synology NAS
– Pliki do 10 GB
Wybór folderów z wielu serwerów Synology NAS
– Aplikacja Cloud Station 2.2 (w systemie DSM 4.3) lub Cloud Station 3.x (w systemie DSM 5.x)
Wybór folderów w pamięci masowej urządzenia do synchronizacji z folderami na serwerze Synology NAS
– Wybór folderów na zewnętrznej karcie pamięci SD w systemie Android w wersji 4.4 lub nowszej jest ograniczony do folderu aplikacji DS cloud
Udostępnianie łącz poszczególnych plików
Przeglądanie ostatnio zmodyfikowanych plików oraz postępu synchronizacji
Lista „Ostatnio otwierane” ułatwiająca dostęp do plików

Kontrola procesu synchronizacji

Android iOS
Opcje synchronizacji na poziomie folderu:
– Synchronizacja podfolderów
– Maksymalna wielkość pliku
– Formaty plików
Indeksowanie plików multimedialnych po synchronizacji
Synchronizacja tylko w przypadku połączeń Wi-Fi
Wstrzymywanie synchronizacji jednego połączenia
Synchronizacja w tle z zastosowaniem stref geofence (system iOS7 lub nowszy)
Wyłączanie synchronizacji w tle w celu zmniejszenia użycia danych i energii

Inne

Android iOS
Obsługa napisów z użyciem plików .srt umieszczonych w folderze wideo
Wyszukiwanie plików w bieżącym folderze
Dostawca dokumentów
– Przeglądanie, otwieranie i edytowanie plików na serwerze Synology NAS za pomocą aplikacji innych firm
– Dostęp do innych usług chmur
Tylko system Android w wersji 4.0 lub nowszej Tylko system iOS w wersji 8.0 lub nowszej

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • Serwery DiskStation / RackStation z aplikacją Cloud Station w wersji 3.2 lub nowszej
 • Urządzenia iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS w wersji 7.0 lub nowszej
 • Urządzenia z systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej, z ekranem dotykowym i obsługą sieci Wi-Fi
  • – Kwestie szczególnie związane z możliwościami urządzenia mogą nie być obsługiwane w urządzeniach niepochodzących od wiodących producentów

DS file

Zarządzanie plikami

Android iOS Windows Phones
Przeglądanie plików i zarządzanie nimi na podłączonym serwerze Synology NAS oraz przeglądanie lokalnych plików i zarządzanie nimi na urządzeniu przenośnym.
Listy ulubionych zapewniające łatwy dostęp
Udostępnianie łączy plików/folderów chronionych hasłem z określoną datą wygaśnięcia
Kompresowanie/dekompresowanie zarchiwizowanych plików
Zaawansowane wyszukiwanie według wielu kryteriów
Przesyłanie plików Tylko zdjęcia
Pobieranie plików
Przypinanie plików
Kopia zapasowa zdjęć

Wyświetlanie plików i kopia obrazu

Android iOS Windows Phones
Bezpośrednie otwieranie i wyświetlanie dokumentów
Przełączanie zdjęć przez przeciąganie palcem
Odtwarzanie filmów wideo i plików audio
Obsługa technologii AirPlay (z poziomu Centrum sterowania Apple)
Obsługa napisów w formacie .srt, .ass, ssa umieszczonych w folderze wideo
Dostawca dokumentów
– Przeglądanie, otwieranie i edytowanie plików na serwerze Synology NAS za pomocą aplikacji innych firm
– Dostęp do innych usług chmur
Tylko system Android w wersji 4.0 lub nowszej (Tylko system iOS w wersji 8.0 lub nowszej)

Funkcje przesyłania strumieniowego

Android iOS Windows Phones
Audio MP3, M4A, M4B, FLAC (3.1 lub nowsza), OGG (2.2 lub nowsza). W zależności od zainstalowanego odtwarzacza mogą być obsługiwane inne formaty AAC, AIF, AIFC, AIFF, M4A, M4B, MP3, M4P, M4R, 3GP, WAV (odtwarzane przez aplikację DS file) WMA, OGG, ACC, FLAC, APE, FLV (odtwarzane przez odtwarzacz innej firmy) MP3, WAV, WMA, AAC (szybkość transmisji powyżej 256 kb/s będzie stosowana w zależności od możliwości telefonu)
Wideo MP4. W zależności od zainstalowanego odtwarzacza mogą być obsługiwane inne formaty 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, FLV, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD, RMVB (kodeki wideo: H.263, H. 264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4; kodeki audio: MP3, AAC-LC, AC3) MP4, WMV (kodery-dekodery: H.264, AAC/MP3)

Inne

Android iOS Windows Phones
Usuwanie dysków USB
Połączenie HTTPS

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • Serwery DiskStation / RackStation z zainstalowanym oprogramowaniem DSM w wersji 5.2 lub nowszej
 • Urządzenia iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS 10.0 lub nowszym
 • Urządzenia z systemem Android 5.0+, z ekranem dotykowym i funkcjami Wifi
  • problemy ściśle związane ze zgodnością urządzeń mogą nie być objęte obsługą w przypadku urządzeń niepochodzących od wiodących producentów
 • Aktualizacje oprogramowania Windows Phone nie będą udostępniane przez firmę Synology od 11 maja 2018 r.

DS get

Zarządzanie zadaniami i źródła RSS

Android Windows Phones
Przeglądanie i zarządzanie listami zadań pobierania
Wybór plików z pliku torrent
Wybór folderów docelowych na pobierane pliki
Wyszukiwarka BT umożliwiająca znajdowanie plików torrent w Internecie
Obsługiwane protokoły pobierania: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Obsługiwane zakodowane adresy URL: Thunder, Flashget, QQDL
Tworzenie zadań pobierania RSS i aktualizacja źródeł RSS
Otwieranie zewnętrznego łącza kanału RSS
Pobieranie zadań wymagające haseł CAPTCHA
Pobieranie zadań przez wysyłanie plików torrent

Przeglądarka

Android Windows Phones
Tworzenie zakładek do stron we wbudowanej przeglądarce internetowej
Tworzenie zadań pobierania za pomocą zewnętrznych przeglądarek Chrome Internet Explorer

Ustawienia

Android Windows Phones
Kontrola przepustowości pobierania/przesyłania (BT, eMule, FTP, HTTP, NZB)
Zaawansowane harmonogramy zadań pobierania BT i eMule
Połączenie HTTPS

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • Serwery DiskStation / RackStation z zainstalowaną aplikacją Download Station w wersji 3.5 lub nowszej
 • Urządzenia iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS 7.0 lub nowszym
 • Urządzenia z systemem Android 5.0+, z ekranem dotykowym i funkcjami Wifi
  • problemy ściśle związane ze zgodnością urządzeń mogą nie być objęte obsługą w przypadku urządzeń niepochodzących od wiodących producentów
 • Aktualizacje oprogramowania Windows Phone nie będą udostępniane przez firmę Synology od 11 maja 2018 r.

DS finder

Zarządzanie serwerami DiskStation

Android iOS Windows Phones
Wyszukiwanie wszystkich serwerów Synology NAS w sieci lokalnej
Zainstaluj Synology DiskStation Manager (DSM)
Skonfiguruj QuickConnect
Zainstaluj polecane aplikacje
Monitorowanie bieżącego stanu serwera Synology NAS
Powiadomienia systemowe w trybie „push” z serwerów Synology NAS umieszczonych na liście „Ulubione”
Znajdowanie serwera Synology NAS przy użyciu wbudowanego brzęczyka
Zdalne uruchamianie ponowne lub wyłączanie serwera Synology NAS
Zdalne uruchamianie serwera Synology NAS przy użyciu funkcji WOL (tylko wybrane modele i routery)

Inne

Android iOS Windows Phones
Połączenie HTTPS
Dwustopniowe uwierzytelnianie przy użyciu protokołu Time-based One-Time Password (TOTP)

Wymagania systemowe (dotyczy całego zestawu funkcji)

 • Serwery DiskStation / RackStation z zainstalowanym oprogramowaniem DSM w wersji 5.2 lub nowszej
 • Urządzenia iPhone, iPad, iPod touch z systemem iOS 10.0 lub nowszym
 • Urządzenia z systemem Android 5.0+, z ekranem dotykowym i funkcjami Wifi
  • problemy ściśle związane ze zgodnością urządzeń mogą nie być objęte obsługą w przypadku urządzeń niepochodzących od wiodących producentów
 • Aktualizacje oprogramowania Windows Phone nie będą udostępniane przez firmę Synology od 11 maja 2018 r.