LDAP Server

Wersja DSM

LDAP Server

Funkcje

 • Centralne zabezpieczenie tożsamości użytkowników i grup w organizacji oraz zarządzanie nimi
 • Automatyzacja i integracja kontroli tożsamości i dostępu w operacjach IT
 • Integracja jednokrotnego logowania w pakiecie Google Workspace, umożliwiając użytkownikom dostęp do usług Google Workspace przy użyciu ich kont i haseł przechowywanych na serwerze LDAP Server
 • Obsługa serwera konsumenta, serwera LDAP Server tylko do odczytu, synchronizującego bazę danych LDAP w czasie rzeczywistym z innym serwerem Synology LDAP Server
 • Umożliwianie użytkownikom LDAP zmiany haseł na klientach Synology NAS w tym samym katalogu LDAP
 • Obsługa zaplanowanej kopii zapasowej i ręcznego przywracania bazy danych LDAP

Dane techniczne

 • Oparty o protokół LDAP w wersji 3 (RFC2251)
 • Maksymalna liczba użytkowników: 20 000
 • Maksymalna liczba grup: 20 000
 • Obsługiwane klienty LDAP: Linux i macOS
 • Obsługuje zbiorcze importowanie użytkowników za pośrednictwem plików .csv
 • Obsługuje grupy zagnieżdżone
 • Obsługuje tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji katalogu LDAP za pomocą funkcji Hyper Backup
 • Wszyscy użytkownicy LDAP należą do grupy „users”
 • Poniższych użytkowników i grup zarezerwowanych przez system nie można usunąć:
  • Użytkownicy domyślni: „admin”
  • Grupy domyślne: „administrators”, „users”, „Directory Operators”, „Directory Clients”, „Directory Consumers”
 • Sposób grupowania użytkowników LDAP skonfigurowanych do konfigurowania serwerów klientów indywidualnych:
  • Dodaj tych użytkowników do grupy „Directory Consumers”
  • Nie należy dodawać tych użytkowników do grup „Directory Operators” i „Directory Clients”

Ograniczenia

 • Serwer konsumenta indywidualnych obsługuje wyłącznie dołączanie do serwera dla dostawcy/konsumenta utworzonego przez Synology LDAP Server