Biuletyn bezpieczeństwa dotyczący produktów firmy Synology

Firma Synology zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu naprawienie luk w zabezpieczeniach w chwili wykrycia złośliwych ataków. Wraz z rozpowszechnianiem się cyberprzestępczości oraz pojawianiem się coraz bardziej wyrafinowanych wersji złośliwego oprogramowania firma Synology w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu ograniczenie zagrożeń oraz zapewnienie użytkownikom najbardziej niezawodnych rozwiązań.

Zgłaszanie luk w zabezpieczeniach

W celu zgłoszenia problemów z zabezpieczeniami związanymi z produktami firmy Synology prosimy o kontakt pod adresem: security@synology.com

Podany adres mailowy służy do monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych z problemami w zakresie zabezpieczeń. Ogólnie rzecz biorąc, nie udzielamy odpowiedzi na napływające wiadomości e-mail, chyba że wymagane jest udzielenie dalszych informacji. Informacje dotyczące wsparcia technicznego dotyczącego produktów firmy Synology znajdują się w rozdziale Wsparcie techniczne i obsługa.

Informacje dotyczące klucza PGP

Podczas zgłaszania informacji o luce w zabezpieczeniach przy użyciu poczty elektronicznej można skorzystać z klucza zabezpieczeń PGP dla produktów firmy Synology w celu zaszyfrowania informacji poufnych.

Aktualizacje zabezpieczeń produktów firmy Synology

W celu zapewnienia ochrony użytkownikom firma Synology nie upowszechnia informacji dotyczących luk w systemie zabezpieczeń do momentu opracowania rozwiązań problemów i ich udostępnienia, podobnie jak nie są upowszechniane szczegółowe informacje dotyczące luk w zabezpieczeniach. W momencie opracowania rozwiązań problemów informacje na ten temat zostaną one opublikowane na oficjalnej stronie internetowej firmy Synology.

Advisory Severity Status Last Updated