Biuletyn bezpieczeństwa dotyczący produktów firmy Synology

Firma Synology zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu naprawienie luk w zabezpieczeniach w chwili wykrycia złośliwych ataków. Wraz z rozpowszechnianiem się cyberprzestępczości oraz pojawianiem się coraz bardziej wyrafinowanych wersji złośliwego oprogramowania firma Synology w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu ograniczenie zagrożeń oraz zapewnienie użytkownikom najbardziej niezawodnych rozwiązań.

Zgłoś luki w zabezpieczeniach

Aby zgłosić problemy z bezpieczeństwem dotyczące produktów Synology, użyj tego formularza.

Pamiętaj, że zgłoszenia są monitorowane w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów z bezpieczeństwem produktu. Nie będziemy odpowiadać na wiadomości przychodzące, chyba że konieczne będą dalsze informacje. Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź sekcję Wsparcie techniczne i obsługa.

Informacje o kluczu PGP

Przy zgłaszaniu luki w zabezpieczeniach za pomocą formularza możesz użyć klucza zabezpieczeń PGP dla produktów firmy Synology w celu zaszyfrowania informacji poufnych.

Aktualizacje zabezpieczeń produktów firmy Synology

W celu zapewnienia ochrony użytkownikom nie upowszechniamy informacji dotyczących luk w systemie zabezpieczeń do momentu opracowania rozwiązań problemów i ich udostępnienia, podobnie jak nie są upowszechniane szczegółowe informacje dotyczące luk w zabezpieczeniach. W momencie opracowania rozwiązań problemów informacje na ten temat zostaną one opublikowane na oficjalnej stronie internetowej firmy Synology.

Advisory Severity Status Last Updated