Hyper Backup

Wersja DSM

Application component

Hyper Backup

Funkcje

 • Intuicyjne i zintegrowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych i jednostek LUN (numer jednostki logicznej) na serwerze Synology NAS, które ułatwia pobieranie cennych danych z wielu punktów odzyskiwania
 • Kompleksowe miejsca docelowe kopii zapasowych, w tym usługi chmury publicznej, lokalne foldery współdzielone, zdalny serwer Synology NAS, zewnętrzne urządzenia pamięci masowej podłączone do serwera Synology NAS itd.
 • Wiele źródeł kopii zapasowych, w tym folderów, plików, pakietów i konfiguracji systemu na serwerze Synology NAS
 • Kopia zapasowa na poziomie plików umożliwiająca deduplikację danych w celu zminimalizowania zużycia pamięci masowej
 • Elastyczny harmonogram tworzenia kopii zapasowych uwzględniający różne potrzeby

Dane techniczne

 • Wiele źródeł kopii zapasowych, w tym foldery, pliki, pakiety w systemie DSM, konfiguracje systemu z metadanymi, w tym uprawnienie ACL, właściciel itp. (Dowiedz się więcej)
  • Pakiety: Hyper Backup, Synology Drive, Synology Chat, Synology Directory Server itp.
  • Konfiguracje systemu: Folder współdzielony, Usługi plików, Użytkownicy i grupy, domena/LDAP itp.
 • Obsługa różnych miejsc docelowych kopii zapasowych, w tym lokalnych folderów współdzielonych, urządzeń zewnętrznych, zdalnych serwerów Synology NAS, serwerów rsync oraz publicznych usług chmury:
  • Synology C2 Storage
  • Dropbox
  • Google Drive
  • Microsoft Azure
  • S3 Storage i inne miejsca docelowe kopii zapasowych zgodne z S3)
  • JD Cloud
  • OpenStack Swift
  • Rackspace
  • HiDrive
  • hicloud S3
 • Cross-version, deduplikacja na poziomie plików, przyrostowa kopia zapasowa na poziomie bloków w celu zminimalizowania zużycia pamięci
 • Pozwala uzyskać 65 535 wersji danych kopii zapasowych dzięki dostosowanym zasadom rotacji wersji, które automatycznie usuwają poprzednie i niepotrzebne wersje:
  • Rotacja z najwcześniejszych wersji, gdy całkowita liczba wersji przekracza określoną liczbę
  • Smart Recycle: Utrzymuje najwcześniejszą wersję utworzoną co godzinę, każdego dnia i każdego tygodnia
  • Niestandardowe zasady przechowywania: Maksymalnie siedem reguł niestandardowego czasu przechowywania i interwału wersji w zależności od różnych potrzeb
 • Szyfrowanie danych po stronie klienta i przesyłanie danych przy użyciu technologii szyfrowania AES-256 i ECC Curve25519 klasy wojskowej w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem
 • Kompresja danych po stronie klienta zapewniająca zaawansowaną wydajność tworzenia kopii zapasowych i wydajne wykorzystanie pamięci masowe
 • Możliwość dostosowania skali czasu monitorowania statystyk użycia pamięci masowej
 • Alarm nienormalnego użycia pamięci masowej za pośrednictwem poczty e-mail poprzez zdefiniowanie wartości progowych użycia pamięci masowej
 • Czarna lista nazw plików i rozszerzeń plików dla każdego zadania tworzenia kopii zapasowej
 • Rejestry manipulacji plikami, w tym dodawanie, modyfikowanie I usuwanie operacji
 • Sprawdzanie integralności danych i indeksu pod kątem wykrywania uszkodzeń danych w poprzednich wersjach kopii zapasowych, zwiększanie dostępności kopii zapasowych i przywracania
 • Wielojęzyczny eksplorator w systemie DSM ułatwiający przeglądanie, pobieranie i przywracania plików lub wersji
 • Wznawianie nieukończonych zadań tworzenia kopii zapasowej bez ponownego przesyłania danych, których kopia zapasowa została już utworzona

Ograniczenia

 • Tworzenie kopii zapasowych folderów docelowych do ponownego łączenia nie jest obsługiwane w przypadku zmiany nazwy
 • Tworzenie kopii zapasowych dla urządzeń zewnętrznych, takich jak pamięć flash USB, nie jest obsługiwane
 • Tylko jedno zadanie ze źródła kopii zapasowej może być uruchomione w tym samym czasie, podczas gdy inne zadania tego samego źródła będą kolejkowane i wykonywane kolejno
 • Nie można jednocześnie tworzyć kopii zapasowych danych i usuwać wersji jednego zadania tworzenia kopii zapasowych
 • Pliki kopii zapasowych wielu wersji zadań tworzenia kopii zapasowych są przechowywane w formacie kopii zapasowej (.HBK) obsługiwanym przez firmę Synology i można go tylko odczytywać za pomocą funkcji Hyper Backup, Hyper Backup Explorer i Hyper Backup Vault
 • Nazwy zadań mogą zawierać od 1 do 32 znaków Unicode, ale nie mogą zawierać następujących znaków:
  ! " # $ % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ [ ] \ ^ ` { } | ~
 • Każde zadanie tworzenia kopii zapasowej może zawierać tylko jedną jednostkę LUN jako źródło kopii zapasowej
 • Numery LUN można tworzyć tylko na dyskach zewnętrznych w formacie ext4
 • Rotacja wersji nie jest obsługiwana w systemie DSM w wersji 5.1 lub wcześniejszej
 • Aplikacji, których kopia zapasowa została utworzona w systemie DSM 5.1 lub nowszym, nie można przywrócić w systemie DSM 5.0 lub starszej wersji

Hyper Backup Vault

Funkcje

 • Przekształca serwer Synology NAS w miejsce docelowe kopii zapasowej dla innego zdalnego serwera Synology NAS i monitoruje stan zadań kopii zapasowej

Dane techniczne

 • Interfejs zarządzania służący do monitorowania czasu, jaki upłynął od zadań tworzenia kopii zapasowych oraz wykorzystania miejsca docelowego kopii zapasowej, w tym używanego rozmiaru i procentu użycia każdego zadania
 • Podsumowanie każdej wersji kopii zapasowej z informacjami o rozmiarze źródła, większym rozmiarze, zmodyfikowanymi danymi folderu współdzielonego i zmodyfikowanych danych aplikacji
 • Szczegółowe dzienniki zadań tworzenia kopii zapasowych, które można eksportować do plików HTML lub CSV w celu inspekcji
 • Konfiguracja liczby zadań tworzenia kopii zapasowych w celu zapobiegania nadmiernemu zużyciu pamięci masowej serwera Synology NAS

Affiliated Utility

Hyper Backup Explorer

Funkcje

 • Aplikacja komputerowa do przeglądania lub pobierania danych kopii zapasowych przechowywanych po stronie lokalnej, na serwerze Synology NAS i w usłudze Synology C2 Storage

Dane techniczne

 • Obsługiwane systemy operacyjne:
  • Windows 7 i Windows 10
  • macOS X 10.13 i nowsze
  • Ubuntu 18.04 i nowsze (oficjalnie obsługiwane wersje)
 • Obsługuje przeglądanie kopii zapasowych wielu wersji w formacie kopii zapasowej (.hbk i .bkpi)
 • Obsługuje wyszukiwanie danych kopii zapasowych w jednej warstwie folderów z filtrami: Słowo kluczowe, Typ pliku, Rozmiar (KB) i Zakres dat
 • Obsługuje pobieranie plików z kopii zapasowych po stronie lokalnej
 • Obsługuje pobieranie plików kopii zapasowych zaszyfrowanych za pomocą technologii szyfrowania AES-256 i ECC Curve25519 klasy wojskowej
 • Obsługuje pobieranie plików kopii zapasowych przechowywanych w usłudze Synology C2 Storage

Ograniczenia

 • Nie można przeglądać i przywracać kopii zapasowych jednostek LUN w eksploratorze Hyper Backup Explorer
 • Maksymalna długość ścieżki miejsc docelowych kopii zapasowych i lokalizacji zapisu: (Gdy długość osiągnie limit, plików w ścieżce nie będzie można pobrać)
  • Windows: 32 767 znaków
  • macOS i Ubuntu: 4 095 znaków
 • Kopiowanie łączy symbolicznych do komputerów z systemem Windows nie jest obsługiwane