Synology Drive

Wersja DSM

Ogólne

Funkcje

 • Serwer synchronizacji dla klientów na różnych platformach
 • Współpraca plików między serwerami Synology NAS
 • Zarządzanie plikami w portalu internetowym
 • Zintegrowany z pakietem Synology Office do edycji plików w trybie online
 • Generuje bezpieczne łącza udostępniania plików

Dane techniczne

 • Zgodność z systemem DSM w wersji 7.0 lub nowszej
 • Lista obsługiwanych przeglądarek znajduje się w części Wymagania systemowe DSM
 • W przypadku wersji Synology Drive Server starszych niż 3.0:
  • Aplikacje Cloud Station, w tym Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Station ShareSync i DS cloud są zgodne z serwerem Synology Drive Server. Oznacza to, że aplikacje będą działać po uaktualnieniu Cloud Station Server do Synology Drive Server
  • Aplikacja Synology Drive Client i Synology Drive ShareSync są zgodne z Cloud Station Server. Mogą one nadal działać przy użyciu połączenia z Cloud Station Server
 • W przypadku Synology Drive Server w wersji 3.0 lub nowszej:
  • Aplikacja Synology Drive Server 3.0 (lub nowsza) nie obsługuje już aplikacji pakietu Cloud Station Suite. W przypadku korzystania z aplikacji pakietu Cloud Station Suite (Cloud Station Server, Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Station ShareSync lub DS cloud) należy przełączyć się na ich odpowiedniki w Synology Drive Suite w celu zapewnienia zgodności
  • Podłączone aplikacje klienckie Synology Drive, w tym Synology Drive Client i Synology Drive ShareSync, muszą zostać zaktualizowane do wersji 3.0 lub nowszej w celu zapewnienia zgodności
 • W pierwszej kolejności należy zainstalować następujące pakiety z Centrum pakietów:
  • Synology Universal Search
  • Usługa aplikacji Synology
  • Universal Viewer

Ograniczenia

 • Wersje Synology Drive Server 3.0 i nowsze nie są zgodne z aplikacjami Cloud Station Suite (Cloud Station Server, Cloud Station ShareSync, Cloud Station Backup, Cloud Station Drive i DS cloud)

Składnik aplikacji

Konsola administratora Synology Drive

Funkcje

 • Centrum zarządzania usługami dla administratorów umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie zasobów i danych biznesowych na Synology Drive
 • Serwer synchronizacji plików dla odpowiednich aplikacji klienckich na komputerach, telefonach komórkowych i innych serwerach Synology NAS
 • Opcja wyboru określonych folderów współdzielonych na serwerze Synology NAS w celu uzyskania dostępu do Synology Drive przy użyciu zasad historii wersji
 • Elastyczne ustawienia dostępu i uprawnień udostępniania dla użytkowników w celu dopasowania do każdego scenariusza wdrożenia
 • Przywracanie historycznych wersji plików i folderów z określonego punktu w czasie

Dane techniczne

 • Zarządzanie folderami współdzielonymi przy użyciu zasad przechowywania wersji
  • Do 32 historycznych wersji plików z deduplikacją między wersjami
  • Rotacja wersji historycznymi o czasie trwania 7, 30, 60 lub 120 dni
  • Opcje zasad przechowywania: algorytm first-in-first-out lub Intelliversioning w celu zachowania istotnych wersji plików
 • Zaawansowane opcje zabezpieczeń dostępne dla folderów współdzielonych (np. ograniczanie pobierania plików, dodawanie znaków wodnych)
  • Zgodność z Synology Drive Server 3.4 i nowszymi wersjami
  • Pełna funkcjonalność wymaga aktualizacji do Synology Drive Client 3.4, aplikacji mobilnej Synology Drive 3.3 i nowszych wersji
  • Ograniczanie pobierania plików stosowane tylko do użytkowników niebędących administratorami
  • W przypadku funkcji nakładania znaków wodnych:
   • Obsługa do 32 znaków
   • Konfigurowalne ustawienia zawartości, koloru czcionki, kąta i przezroczystości
   • Obsługa plików o wielkości do 100 MB
   • Ograniczenie do określonych typów plików (Dowiedz się więcej)
   • Obsługa tylko modeli Synology NAS z 2 GB lub większą pamięcią RAM (Dowiedz się więcej)
   • Zadania synchronizacji nie są obsługiwane
   • W przypadku użytkowników z uprawnieniami tylko do odczytu foldery Hybrid Share z włączoną funkcją znaku wodnego nie mogą być pobierane bezpośrednio z pamięci C2 Storage
 • Zalecana liczba równoczesnych połączeń klientów stacjonarnych dla serwera Synology NAS: Do 2 000
  • Liczba jednoczesnych połączeń klientów stacjonarnych może się różnić w zależności od modelu Synology NAS (w specyfikacji produktu każdego modelu Synology NAS podano zalecaną liczbę)
 • Obsługa rejestrowania i eksportowania informacji o systemie w celach monitorowania, w tym zakłócenia usług, kondycja systemu, zdarzenia, modyfikacja plików lub konfiguracji folderów współdzielonych
 • Możliwość ustawiania uprawnień udostępniania dla użytkowników niebędących administratorami
  • Publiczne udostępnianie z wymuszaniem hasła i czasem wygaśnięcia
  • Bezpośrednie udostępnianie wyznaczonym kontom użytkowników i grup systemu DSM
 • Eksport raportów łączy udostępniania ze szczegółowymi informacjami o udostępnianiu łączy w wybranych folderach
 • Typy plików czarnej listy (np. dokumenty, muzyka, filmy, obrazy), nazwy plików, rozszerzenia plików i ustawienie maksymalnego rozmiaru pliku do synchronizacji plików przez określonych użytkowników
 • Lista połączeń aplikacji klienckich ze szczegółowymi informacjami, takimi jak nazwa urządzenia, nazwa użytkownika, typ aplikacji, stan online/offline, adres IP i lokalizacja. Zawiera opcje rozłączania połączeń lub zdalnego wymazywania zsynchronizowanych plików z urządzeń
 • Dostosowywane reguły indeksowania zawartości dla każdego folderu udostępnionego w celu zwiększenia funkcjonalności wyszukiwania w Synology Drive
 • Obliczanie użycia pamięci masowej aplikacji i ręcznie wymazywanie usuniętych plików z koszy w celu zwolnienia miejsca
 • Eksplorator wersji umożliwiający administratorom przełączanie ról wyświetlania, przeglądanie historii wersji pliku/folderu oraz pobieranie/przywracanie je z dokładnością na poziomie minut

Ograniczenia

 • Zamontowanych folderów współdzielonych nie można włączać jako folderów zespołu

Synology Drive ShareSync

Funkcje

 • Współpraca w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dwukierunkowej synchronizacji z wieloma serwerami Synology NAS w wielu lokalizacjach
 • Synchronizacja jednokierunkowa umożliwiająca dystrybucję lub zbieranie danych i plików do zdalnych serwerów Synology NAS
 • Elastyczne opcje synchronizacji folderów i selektywnej synchronizacji podfolderów w celu uniknięcia synchronizacji nadmiarowych plików

Dane techniczne

 • Synchronizacja plików w folderach współdzielonych lub selektywna synchronizacja podfolderów z wieloma serwerami Synology NAS
 • Elastyczne ustawienia trybu synchronizacji z synchronizacją wszystkich uprawnień, tylko uprawnień użytkowników domeny lub plików z wyłączeniem uprawnień i metadanych
 • Synchronizacja dwukierunkowa lub przesyłanie/pobieranie w jedną stronę w celu spełnienia różnych potrzeb zdalnych biur i współpracy
 • Możliwość dodawania do czarnej listy typów plików (np. dokumentów, muzyki, filmów, obrazów itp.), nazwy plików, rozszerzeń plików oraz maksymalnego rozmiaru plików do synchronizacji plików i folderów dla każdego zadania synchronizacji
 • Opcje rozwiązywania konfliktów wersji plików przez zachowanie najnowszej zmodyfikowanej wersji lub zachowanie wersji na serwerze i zmiana nazwy w celu zachowania odrzuconej wersji
 • Monitorowanie stanu synchronizacji z informacjami o podłączonych serwerach oraz stanu połączenia w celu obsługi błędów
 • Monitorowanie i rejestrowanie szczegółowych zdarzeń synchronizacji plików, które można filtrować według folderów współdzielonych, słów kluczowych lub zakresu dat

Ograniczenia

 • Pliki nie będą synchronizowane przez Synology Drive ShareSync w następujących okolicznościach:
  • Niektóre typy plików lub ścieżki plików zawierające określone znaki (Dowiedz się więcej)
  • Ścieżka pliku jest dłuższa niż 2048 znaków
  • Nazwa pliku jest dłuższa niż 255 znaków
 • Każdy serwer Synology NAS może łączyć się z wieloma serwerami zdalnymi Synology NAS, jednak serwer Synology NAS może być sparowany tylko raz z serwerem zdalnym Synology NAS
 • Lokalny folder współdzielony nie może być ustawiony jako folder synchronizacji dla wielu zdalnych serwerów Synology NAS jednocześnie
 • Zamontowane foldery współdzielone i foldery bez uprawnień do zapisu nie mogą zostać użyte jako foldery do synchronizacji
 • Pliki i foldery w folderze zamontowanym na lokalnym serwerze Synology NAS nie będą synchronizowane

Synology Drive

Funkcje

 • Dostęp do plików w portalu internetowym i współpraca za pośrednictwem folderów zespołów z etykietami i gwiazdkami w celu kategoryzowania lub oznaczania ważnych plików
 • Szczegółowe i elastyczne ustawienia uprawnień do plików/folderów zapewniające bezpieczne scenariusze udostępniania
 • Integracja z narzędziem do edycji online Synology Office i wiadomości błyskawicznych Synology Chat dla bezproblemowego współpracy między członkami zespołu

Dane techniczne

 • Obsługiwane przeglądarki obejmują Firefox, Chrome, Safari i Edge
 • Zarządzanie plikami z etykietami, gwiazdkami lub skrótami klawiszowymi oraz sortowanie według tytułu, czasu modyfikacji, typu, właściciela i rozmiaru
 • Wyszukiwanie zawartości za pomocą wbudowanego pakietu DSM Synology Universal Search z różnymi kryteriami wyszukiwania (np. słowo kluczowe, lokalizacja, typ, właściciel, etykiety, rozmiar i data) w celu szybkiego gromadzenia najbardziej istotnych danych
 • Ustawienia z możliwością dostosowania uprawnień do udostępniania folderów i plików tylko innym użytkownikom DSM lub udostępnianie publicznie przy ochronie hasła i okresu ważności
 • Monitorowanie i rejestrowanie szczegółowych działania i zdarzeń użytkowników, w tym manipulacji plikami, modyfikacji uprawnień i rotacji wersji
 • Umożliwia współpracę zespołową nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i slajdami przy integracji z Synology Office
 • Wysyła ważne powiadomienia o aktualizacjach za pośrednictwem aplikacji Synology Chat
 • Tworzy kopię zapasową Synology Drive do lokalnych lub zdalnych miejsc docelowych i przywraca ustawienia i dane pakietu do poprzedniego punktu w czasie za pomocą pakietu Synology Hyper Backup

Ograniczenia

 • Usunięte pliki z Folderu zespołu zostaną umieszczone w Koszu, który jest dostępny tylko dla administratorów systemu

Powiązane narzędzie

Synology Drive Client

Funkcje

 • Aplikacja komputerowa do synchronizacji plików i folderów pomiędzy komputerem a serwerem Synology Drive Server w celu uzyskania dostępu, przeglądania i udostępniania plików za pomocą przeglądarki plików
 • Tworzenie kopii zapasowej w czasie rzeczywistym lub zaplanowane z komputera lokalnego na serwer Synology Drive Server z możliwością przywracania plików i folderów po stronie klienta

Dane techniczne

 • Na serwerze Synology NAS musi być zainstalowany pakiet Synology Drive Server
 • Obsługiwane systemy operacyjne:
  • Windows 7 i nowsze, oprócz Windows 10 na ARM i edycji systemu Windows Server
  • macOS 10.14 i nowsze (64-bitowe)
  • Ubuntu 18.04 i nowsze (oficjalnie obsługiwane wersje)
 • Utwórz do 64 zadań synchronizacji w środowisku Windows przy użyciu programu Synology Drive Client
 • Funkcja On-demand Sync pomaga zmniejszyć zużycie zasobów komputera i koszty serwera (dostępne w systemie Windows 10 w wersji 1809, macOS 12.3 i nowszych)
 • Dostęp do plików z przeglądarki plików na komputerze lokalnym przy synchronizacji z Moimi plikami, Folderem zespołu i Udostępnionym na Synology Drive Server
 • Synchronizacja dwukierunkowa lub przesyłanie/pobieranie w jedną stronę w celu spełnienia różnych potrzeb w zakresie współpracy
 • Dodanie do czarnej listy nazwy pliku, rozszerzenia plików i maksymalnego rozmiaru pliku dla każdego zadania synchronizacji
 • Elastyczne ustawienia tworzenia kopii zapasowych z obsługą ciągłą, ręczną lub zaplanowaną, aby spełnić różne potrzeby w zakresie tworzenia kopii zapasowych
 • Monitoruje i rejestruje manipulacje plikami, w tym pobieranie, usuwanie, zmianę nazwy itp.

Ograniczenia

 • Maksymalna liczba plików, które może synchronizować Synology Drive Client wynosi 500 000. Przekroczenie tej liczby może zmniejszyć wydajność aplikacji i powodować nieoczekiwane błędy
 • Niektóre typy plików i dysków nie są obsługiwane w zadaniu synchronizacji Synology Drive (Dowiedz się więcej)
 • Pliki .pst nie są obsługiwane, ponieważ nie ma gwarancji co do przeniesienia
 • Dla jednego konta można utworzyć tylko jedno zadanie tworzenia kopii zapasowej
 • Foldery już zsynchronizowane, foldery nadrzędne lub foldery podrzędne w synchronizowanym folderze nie mogą być wybrane do zadania synchronizacji
 • Jeśli folder lokalny zawiera folder zamontowany za pomocą innych protokołów plików, pliki znajdujące się w tym punkcie montowania mogą nie zostać zsynchronizowane, ponieważ Synology Drive nie może wykryć zmian w pliku w punkcie zamontowania
 • Synchronizacja na żądanie
  • Foldery lokalne, które są już zsynchronizowane z Synology Drive On-demand Sync, File On-Demand OneDrive, lub iCloud Drive i ich foldery podrzędne nie mogą być wybrane dla zadania z opcją synchronizacji na żądanie
  • Katalogów głównych dysków (np. C:\ i D:) i katalogów głównych (np. C:\Users<nazwa użytkownika>) nie można wybrać jako folderu synchronizacji na żądanie

Synology Drive (Mobile)

Funkcje

 • Łatwy dostęp i zarządzanie plikami zdalnie dzięki wyszukiwaniu, udostępnianiu, przenoszeniu, stosowaniu etykiet i tworzeniu niestandardowych kolekcji w środowiskach iOS i Android
 • Szczegółowe i elastyczne ustawienia uprawnień do plików lub folderów dla bezpiecznych scenariuszy udostępniania
 • Dostęp offline do przeglądania plików pobranych na urządzenie lokalne
 • Zawsze aktualne wersje plików i folderów dzięki funkcji synchronizacji
 • Ochrona zdjęć i filmów na urządzeniu przenośnym dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych zdjęć
 • Ochrona plików na WeChat dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych WeChat (tylko w wersji dla Chin)

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • iOS: 14.0 lub nowszy
  • Android: 8.0 lub nowszy
 • Zarządzanie plikami przy użyciu etykiet, gwiazdek, sortowania według tytułu, czasu modyfikacji, typu, właściciela i rozmiaru
 • Wyszukiwanie zawartości z różnymi kryteriami (np. słowo kluczowe, lokalizacja, typ, właściciel, etykiety, rozmiar, data), aby szybko zebrać najbardziej odpowiednie dane
 • Możliwość dostosowywania ustawień uprawnień do udostępniania folderów i plików tylko innym użytkownikom DSM lub udostępnianie publiczne, z ochroną hasłem i okresem ważności
 • Bezpieczna blokada aplikacji hasłem (obsługa odcisku palca)
 • Tworzenie kopii zapasowych zdjęć do niestandardowej ścieżki kopii zapasowej dla elastycznego zarządzania
 • Lepsze opcje zabezpieczania danych mobilnych dzięki zadaniu synchronizacji dwukierunkowej i jednokierunkowej, umożliwiającemu ustawienie niestandardowych reguł synchronizacji
 • Dostęp w trybie offline i automatyczna aktualizacja wielu plików w urządzeniu lokalnym
 • Obsługa edytowania dokumentów i arkuszy pakietu Synology Office (wymagana wersja Synology Drive Server 3.2.0-795, Synology Office 3.5, Android 10.0, iOS 14.0, lub nowsze)
 • Obsługa adnotacji do plików PDF. Adnotacje zostaną zaktualizowane z oryginalnym plikiem w Synology Drive. Adnotacje do plików PDF na urządzeniach z systemem Android obsługiwane są przez aplikacje innych firm (wymagana wersja Synology Drive Server 3.2.0-795)
 • Opcje wyświetlania plików według typów pliku (np. dokument, zdjęcie, film, muzyka) i tworzenia niestandardowych kolekcji
 • Integracja z plikami w systemie iOS i dostawcą dokumentów w systemie Android jako uniwersalna metoda umożliwiająca łatwe przeglądanie, otwieranie, edytowanie lub przenoszenie plików między różnymi aplikacjami pamięci masowej
 • Obsługa wyświetlania ogólnych formatów plików (Obsługiwane formaty plików)
 • Przyspieszanie ładowanie plików dzięki zarządzaniu pamięcią podręczną
 • Informacje o użyciu pamięci masowej i limitach dla każdego folderu zespołu
 • Obsługa ustawień ciemnych motywów

Ograniczenia

 • Synology Slides nie można wyświetlać, jeśli pliki są otwierane za pomocą łączy, które nie zezwalają na pobieranie lub kopiowanie w urządzeniu z systemem iOS