USB Copy

Wersja DSM

USB Copy

Funkcje

 • Możliwość tworzenia zadań w celu automatycznego kopiowania plików i folderów z serwera Synology NAS na podłączone urządzenia pamięci masowej USB/SD lub odwrotnie
 • Wiele strategii kopiowania i porządkowania plików zapewniających wydajne wykorzystanie pamięci masowej i łatwe tworzenie kopii zapasowych
 • Dostosowane konfiguracje zapewniające płynną wymianę danych

Dane techniczne

 • Urządzenia pamięci masowej USB/SD wdrożone z systemami plików rozpoznawanymi przez serwer Synology NAS mogą kopiować dane (zobacz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń zewnętrznych)
 • Kopiowanie typów zadań, takich jak importowanie zdjęć/wideo, importowanie danych lub eksportowanie danych
 • Wiele metod inicjowania przesyłania danych:
  • Podłączanie urządzenia USB/SD podczas pracy
  • Naciskanie sprzętowego przycisku Copy
  • Włączanie harmonogramu
 • Elastyczne tryby kopiowania obejmują:
  • Przyrostowe
  • Kopie lustrzane
  • Wiele wersji
 • Zaawansowane opcje są dostępne po wybraniu trybu kopii przyrostowej:
  • Usuwanie oryginalnej struktury plików w folderze docelowym
  • Zasady konfliktu plików
  • Usuwanie plików źródłowych po zakończeniu kopiowania
 • Opcje zasad rotowania są dostępne po wybraniu trybu kopiowania wielu wersji:
  • Rotuj od najwcześniejszej wersji
  • Smart Recycle
  • Liczba wersji (maksymalna liczba zachowywanych wersji to od 1 do 65535)
 • Wysuwanie urządzenie pamięci masowej USB/SD w sposób bezpieczny i automatyczny po zakończeniu wszystkich powiązanych zadań
 • Filtry plików w celu wykluczania niepożądanych typów plików (muzyka, wideo, obraz, dokument) i rozszerzenia plików z zadań kopiowania
 • Logi:
  • Szczegółowe informacje na temat każdego zadania kopiowania
  • Filtr ułatwiający wyszukiwanie logów spełniających określone kryteria lub słowa kluczowe
  • Maksymalna liczba logów od 5 do 100000
 • Możliwość konfiguracji przypomnień dźwiękowych dla rozpoczynających lub kończących się zadań
 • Możliwość konfiguracji zadań dla przycisku sprzętowego Copy

Ograniczenia

 • Partycja na urządzeniu USB może obsługiwać tylko jedno zadanie kopiowania
 • Dla każdego zadania kopiowania można wybrać tylko jeden folder
 • Wysunięte urządzenia pamięci masowej USB/SD muszą zostać ponownie zamontowane przed utworzeniem nowych zadań
 • Dostęp może uzyskać tylko administrator lub użytkownicy należący do grupy administrators
 • Tylko niektóre modele obsługują sprzętowy przycisk Copy, przy czym obowiązują pewne ograniczenia (więcej informacji można znaleźć w tym artykule)