SAN Manager

Wersja DSM

Application component

SAN Manager

Funkcje

 • Wydajne i niezawodne rozwiązania pamięci masowej dla środowisk wirtualizacji
 • Intuicyjne zarządzanie usługami iSCSI i monitorowanie
 • Certyfikaty wirtualizacji, w tym VMware® vSphere, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer i OpenStack Cinder

Dane techniczne

 • Masymalna liczba obiektów iSCSI Target: 256 (patrz ograniczenie 1)
 • Maksymalna liczba jednostek LUN: 512 (patrz ograniczenie 1)
 • Maksymalna liczba migawek na jednostkę LUN: 256 (patrz ograniczenia 1)
 • iSCSI LUN Clone/Snapshot (patrz ograniczenie 2)
 • Dwa typy alokacji miejsca: Thin Provisioning i Thick Provisioning
 • iSNS (Internet Storage Name Service)
 • Możliwa do dostosowania głębokość kolejki We/Wy
 • Mechanizm ochrony o niskiej pojemności
 • Defragmentacja jednostek LUN w celu zwiększenia wydajności jednostek LUN
 • Rozszerzenie pojemności jednostek LUN w trybie online
 • Uwierzytelnianie CHAP i wzajemne uwierzytelnianie CHAP
 • Kontrola dostępu przez IQN
 • Suma kontrolna CRC w celu sprawdzania błędów występujących podczas transmisji danych
 • Zadania migawek z możliwością zaplanowania niestandardowych zasad przechowywania
 • Obsługa funkcji VMware VAAI:
  • Thin Provisioning Stun
  • Hardware Assisted Locking
  • Full Copy
  • Block Zero
 • Obsługa Windows ODX
 • Obsługa odzyskiwania miejsca
 • Obsługa przypisywania interfejsów sieciowych w celu dostarczania usług iSCSI
 • Obsługa protokołu Global iSCSI CHAP w celu uwierzytelniania zarówno sesji połączeń, jak i sesji wykrywania
 • Obsługa poleceń FUA i Sync Cache SCSI w celu zmniejszenia ryzyka utraty danych lub awarii systemu plików
 • Obsługa buforowanych zasad we/wy i bezpośredniego wejścia/wyjścia
 • Obsługa przenoszenia jednostek LUN między woluminami
 • Obsługa VASA umożliwiająca użytkownikom sprawdzanie typów dysków twardych (HDD/SSD) w VMware vSphere
 • Obsługa protokołu Fibre Channel w celu zapewnienia wysokiej wydajności i stabilnej pamięci masowej dla środowiska SAN
 • Obsługa grupowania wielu inicjatorów w celu zarządzania ich dostępem do jednostek LUN
 • Snapshot Replication: Replikacja i odzyskiwanie zdalnych migawek
 • Synology Hyper Backup: Zaplanowane zadania tworzenia kopii zapasowej jednostek LUN w lokalnych folderach współdzielonych, na urządzeniach zewnętrznych lub innym serwerze Synology NAS
 • Synology High Availability (SHA): Zapewnia niezawodność usług LUN i iSCSI
 • VMware Site Recovery Manager: Pozwala użytkownikom na aktywowanie funkcji Disaster Recovery bezpośrednio za pomocą serwera VMware vCenter Server - upraszczając konfigurację i optymalizując proces

Ograniczenia

 1. Maksymalna liczba jednostek LUN, lokalizacji docelowych i migawek różni się w zależności od modelu (zobacz specyfikacje oprogramowania produktów Synology)
 2. Mechanizm iSCSI LUN Clone/Snapshot jest dostępny tylko w określonych modelach (zobacz specyfikacje oprogramowania produktów Synology)
 3. Hardware-Assisted Data Transfer, migawki i odzyskiwanie miejsca nie są obsługiwane na jednostkach LUN Thick Provisioning
 4. Tylko jednostki LUN Thin Provisioning utworzone na woluminach Btrfs w systemie DSM 6.2 i nowszych wersjach obsługują natychmiastowe migawki i przywracanie
 5. Maksymalna liczba jednoczesnych zadań kopii zapasowej jednostek LUN: 1
 6. Minimalny rozmiar jednostki LUN: 1 GB
 7. Minimalny rozmiar starszej zaawansowanej jednostki LUN na woluminach z rozszerzeniem ext4: 10 GB
 8. Defragmentacja jest obsługiwana tylko w przypadku jednostek LUN Btrfs z funkcją Thin Provisioning Jednostki LUN z włączoną funkcją migawki lub starsze zaawansowane jednostki LUN mogą być szybko sklonowane tylko w ramach tego samego woluminu
 9. Konwersja starszych, zaawansowanych jednostek LUN spowoduje również usunięcie migawek jednostek LUN
 10. Wykrywanie z uwierzytelnianiem CHAP nie jest obsługiwane
 11. Tylko starsze, zaawansowane jednostki LUN obsługują trzy tryby odzyskiwania miejsca
  • Ustalanie priorytetów we/wy
  • Zrównoważone
  • Ustalanie priorytetów podczas odzyskiwania

Synology Storage Console for VMware

Funkcje

 • Monitoruje wiele serwerów Synology NAS na kliencie VMware vSphere Client
 • Optymalizuje wydajność przesyłania folderów współdzielonych/jednostek LUN oraz stabilność połączenia między hostami a serwerem Synology NAS
 • Obsługuje migawki spójne z aplikacjami

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • VMware
   • vCenter Server Appliance 6.5 U2 lub nowsze
   • vSphere Client (tylko HTML5)
  • Synology: DiskStation Manager w wersji 6.2.3 lub nowszej
 • Upraszcza działanie kreatora magazynu danych vSphere Client dzięki zintegrowanemu procesowi tworzenia jednostek LUN/folderów współdzielonych na serwerze Synology NAS
 • Obsługuje optymalizację ustawień hosta ESXi w celu poprawy wydajności transferu i stabilności połączenia
 • Obsługuje dostawcę VMware VASA (VASA 1.0) i zarządzanie zasadami pamięci masowej maszyn wirtualnych
 • Obsługuje dodawanie systemów pamięci masowej za pośrednictwem HTTPS
 • Obsługuje montowanie magazynów danych

Ograniczenia

 • Maszyna wirtualna Storage Console wymaga co najmniej 16 GB dostępnego miejsca w magazynie danych

Synology Storage Console for Windows

Funkcje

 • Monitoruje wiele serwerów Synology NAS w systemie Windows Server
 • Obsługuje migawki spójne z aplikacją

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • Windows: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
  • Synology: DSM 6.2.3 lub nowszy
 • Obsługuje monitorowanie stanu jednostek LUN/wolumenów na wielu serwerach Synology NAS

Ograniczenia

 • Narzędzi Synology Storage Console for Windows i Synology Snapshot Manager for Windows nie mogą być jednocześnie zainstalowane na tym samym serwerze z systemem Windows Server

SMI-S Provider

Funkcje

 • Obsługuje standard SMI-S i integruje program System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), aby ułatwić zarządzanie wieloma serwerami Synology NAS

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • Windows: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
  • Synology: DSM 6.1 lub nowszy
  • Port 5988 dla HTTP i port 5989 dla HTTPS muszą być włączone
 • Obsługuje zarządzanie jednostkami LUN i obiektami Target przez SCVMM
  • Tworzenie i usuwanie jednostek LUN
  • Tworzenie obiektów Target
  • Konfiguracja mapowania jednostek LUN i obiektów Target
  • Konfiguracja maskowania obiektu Target

Synology Storage Replication Adapter

Funkcje

 • Obsługuje zarządzanie replikacją jednostek iSCSI LUN bezpośrednio w narzędziu VMware Recovery Manager Server

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • VMware vCenter 6.0
  • VMware Site Recovery Manager 6.1

Ograniczenia

 • Obsługiwane jest wyłącznie narzędzie VMware Site Recovery Manager 6.1