Active Backup for Google Workspace

Wersja DSM

Składnik aplikacji

Konsola administratora

Funkcje

 • Kopia zapasowa danych dla usług Google Workspace: Mój dysk, udostępnione dyski, Gmail, Kontakty Google i Kalendarz Google
 • Scentralizowany interfejs zarządzania wyświetlający kompleksowe informacje: Ochrona w czasie rzeczywistym i historyczna usługa tworzenia kopii zapasowych, zużycie pamięci masowej, a także historia transmisji danych
 • Łatwe zarządzanie zadaniami tworzenia kopii zapasowych i automatyczne wykrywanie nowo utworzonych kont i witryn
 • Elastyczne kopie zapasowe z zaplanowanymi, ręcznymi, ciągłymi trybami tworzenia kopii zapasowych, zasady przechowywania danych z nieograniczoną liczbą punktów odzyskiwania
 • Wydajność pamięci masowej zoptymalizowana przy użyciu jednej technologii tworzenia kopii zapasowych i deduplikacji na poziomie bloków

Dane techniczne

 • Kopia zapasowa
  • Umożliwia tworzenie kopii zapasowych różnych usług Google Workspace:
   • Mój dysk i dyski współdzielone: - Tworzy kopię zapasową, uprawnienia do udostępniania plików i odpowiednie metadane, w tym ostatni czas modyfikacji, kolor folderu i opis pliku
   • Mail: Tworzy kopię zapasową danych przechowywanych w Gmail wraz z załącznikami
   • Kontakty: Tworzy kopię zapasową danych przechowywanych w kontaktach Google
   • Kalendarz: Tworzy kopię zapasową danych przechowywanych w Kalendarzu Google wraz z załącznikami
  • Umożliwia tworzenie kopii zapasowych wszystkich lub wybranych użytkowników w ramach zadania dzierżawcy
  • Obsługa kopii zapasowych wielu dzierżawców
  • Obsługiwane zasady tworzenia kopii zapasowych: Zaplanowany, ręczny i ciągły tryb tworzenia kopii zapasowych
  • Obsługiwane zasady przechowywania: Przechowywanie wersji przez ustalony okres lub na zawsze
  • Wydajność pamięci masowej
   • Jedna kopia zapasowa: Obsługuje pliki przechowywane w folderze Mój dysk, dysk współdzielony, załączniki poczty i załączniki kalendarza. Pliki zawierające identyczną zawartość będą przesyłane tylko raz i będą przechowywane w urządzeniu Synology NAS z tylko jedną kopią
   • Usuwanie duplikatów na poziomie bloku: Obsługuje pliki przechowywane w woluminach Btrfs z wyjątkiem zaszyfrowanych folderów współdzielonych do zdeduplikowania z ich poprzednimi wersjami
   • Lita obsługi:
  Pojedyncze wystąpienia Usuwanie duplikatów na poziomie bloku
Drive O O
Poczta Tylko załącznik X
Kontakty X X
Kalendarz Tylko załącznik X
 • Zarządzanie
  • Scentralizowany interfejs zarządzania wyświetla kompleksowe informacje: bieżącą i historyczną ochronę usług tworzenia kopii zapasowych, zużycia pamięci masowej, a także historię transmisji danych
  • Funkcja wykrywania kont umożliwia automatyczne wykrywanie i wybieranie nowo utworzonych użytkowników w pakiecie Google Workspace do tworzenia kopii zapasowych
  • Funkcja wykrywania udostępnionych dysków umożliwia automatyczne wykrywanie i wybieranie nowo dodanych udostępnionych dysków w pakiecie Google Workspace do tworzenia kopii zapasowych
  • Obsługa usuwania danych kopii zapasowych usług używanych przez każdego użytkownika z serwera Synology NAS
  • Wysyła powiadomienia, gdy zadanie tworzenia kopii zapasowej zostanie anulowane, zakończone niepowodzeniem, ukończone lub częściowo ukończone, a także gdy ilość wolnego miejsca na utworzenie kopii zapasowej jest niedostateczna
  • Dostarcza dzienniki do tworzenia kopii zapasowej, przywracania, wykrywania kont i zmian ustawień
 • Zalecane modele
  • Aby dowiedzieć się, który serwer Synology NAS może być odpowiedni dla scenariuszy tworzenia kopii zapasowych, zapoznaj się z tym artykułem

Ograniczenia

 • Zadań usuniętych w wersjach wcześniejszych niż 2.1.1 nie można ponownie połączyć
 • Pliki i foldery nie zostaną uwzględnione w kopii zapasowej lub zostaną pominięte przez usługę Active Backup for Google Workspace w następujących okolicznościach:
  • Ścieżka pliku/folderu w systemie DSM jest dłuższa niż 4016 znaków
 • Podczas tworzenia kopii zapasowej pliki lub foldery zostaną zmienione, ale w portalu Active Backup for Google Workspace Portal nazwa pliku/folderu lub ścieżka będzie zachowywana w następujących okolicznościach:
  • Nazwa pliku/folderu lub ścieżka zawiera ciąg „#SynoVersionRepo”, „#SynoRepo” lub „#SynoVersions”
  • Nazwa dowolnego pliku lub folderu w docelowym folderze współdzielonym przekracza 255 znaków
  • Nazwa dowolnego pliku lub folderu w zaszyfrowanym docelowym folderze współdzielonym przekracza 143 znaki
 • Pliki następujących aplikacji online mogą zostać skopiowane, ale zostaną przekonwertowane do następujących formatów:
Aplikacja internetowa Format kopii zapasowej Format przywracania
Dokumenty Google .docx Dokumenty Google
Arkusze Google .xlsx Arkusze Google
Slajdy Google .pptx Slajdy Google
Formularze Google
(Nie można wykonywać kopii zapasowej plików większych niż 10 MB)
.zip .zip
Rysunki Google .jpeg .jpeg
Google Apps Script .json .json
Google Jamboard .pdf .pdf

Portal przywracania

Funkcje

 • Ułatwia proces odzyskiwania, przywracając lub eksportując pojedynczą wiadomość e-mail, plik, kontakt lub kalendarz zamiast całego zadania tworzenia kopii zapasowej
 • Filtruje i wyświetla podgląd danych kopii zapasowej przy użyciu wyszukiwania według słów kluczowych (dołączone załączniki do wiadomości e-mail)
 • Zapewnia dostęp do samoobsługowego portalu odzyskiwania, zmniejszając obciążenie działu IT
 • Umożliwia użytkownikom usługi Google Secure LDAP logowanie przy użyciu poświadczeń Google Workspace

Dane techniczne

 • Uprawnienia użytkownika
  • Wszyscy użytkownicy kopii zapasowych mogą zalogować się do Active Backup for Google Workspace Portal
  • Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą przywracać lub pobierać kopie zapasowe wszystkich użytkowników
  • Użytkownicy bez uprawnień administratora mogą przywracać lub pobierać własne dane kopii zapasowej
 • Przywracanie danych
  • Drive: Obsługuje przywracanie wielu plików lub folderów jednocześnie i przywracanie uprawnień do udostępniania plików
  • Mail: Obsługuje przywracanie wielu wiadomości e-mail, wszystkich wiadomości e-mail o tej samej etykiecie lub całej skrzynki pocztowej danego konta
  • Contacts: Obsługuje przywracanie wielu kontaktów jednocześnie
  • Calendar: Obsługuje przywracanie wielu zdarzeń z kalendarza jednocześnie
 • Eksport danych
  • Drive: Obsługuje eksportowanie jednego pliku lub folderu naraz
  • Mail: Obsługa eksportowania wielu wiadomości e-mail w pliku .eml lub wielu załączników jednocześnie
  • Contacts: Obsługuje jednoczesne eksportowanie wielu kontaktów w pliku .csv
  • Calendar: Obsługuje jednoczesne eksportowanie wielu zdarzeń kalendarzy do pliku .ics
 • Dane i metadane można przywrócić na dowolnym dysku My Drive użytkownika i na dyskach udostępnionych
  • Uprawnienia do udostępniania plików na dysku My Drive można przywrócić na dowolnym dysku użytkownika
  • Uprawnienia do udostępniania plików na dyskach udostępnionych przez użytkownika zostaną przywrócone na wszystkich udostępnionych dyskach
 • Podgląd kopii zapasowej danych
  • Mail: Obsługuje podgląd zawartości wiadomości e-mail z załącznikami
  • Contacts: Obsługuje wyświetlanie podglądu informacji o kontakcie
 • Wyszukiwanie zawartości
  • Drive: Obsługuje filtrowanie plików według nazwy pliku
  • Mail: Obsługuje filtrowanie poczty według nadawcy, odbiorcy, tematu, słowa kluczowego, daty i zawartości w załącznikach. Obsługiwane są następujące typy plików załączników:
   • page/.key/.numbers
   • .rtf
   • format Microsoft Office (np. .docx/.doc,.pptx/.ppt),za wyjątkiem formatu Microsoft Excel (.xlsx/.xls)
   • pliki tekstowe (np. .cpp, .c, .txt)
   • .epub
   • .lit
   • .mobi/.azw3/.pdb/.prc
   • .pdf
   • .rar
   • .chm
   • .slk/.gnumeric
   • .eml/.msg
   • .7z/.bz2/.gz/.zip/.tgz/.tbz/.tar
  • Contacts: Obsługa filtrowania kontaktów według adresu e-mail
  • Calendar: Obsługuje filtrowanie zdarzeń kalendarza według organizatora, tytułu i lokalizacji

Ograniczenia

 • Przywracanie między domenami nie jest obsługiwane
 • Następujące zmienne nie są obsługiwane w wyszukiwaniu zawartości:
  • Stop words, niezależnie od wielkości liter: „a”, „ale”, „będzie”, „by”, „być”, „był”, „dla”, „do”, „i”, „ich”, „jak”, „jako”, „jego”, „jej”, „jest”, „jeśli”, „jeżeli”, „lub”, „ma”, „na”, „nie”, „nią”, „nim”, „nimi”, „o”, „przez”, „są”, „ta”, „ten”, „to”, „u”, „w”, „z”, „ze” oraz „że”
  • Symbole: Na przykład: „@”, „#”, „*”, „/” i „\”
  • Znaki przestankowe: na przykład „!”, „?” i „:”
  • Emotikony
  • Daty, takie jak urodziny, rocznice i inne w Kontaktach Google
  • Wyrażenie regularne