Kalkulator RAID

Krok 1Wybierz dyski

Uwagi:

  1. Sprawdź listę zgodności produktów Synology, aby zobaczyć, które dyski są zgodne z urządzeniem Synology.

  2. Kalkulator RAID Synology zapewnia szacunkowe zużycie pamięci masowej dla konfiguracjami dysków mieszanych i RAID. Systemy Synology wymagają około 10 GB miejsca do wykorzystania w konfiguracjach RAID 1. Na dostępną pojemność ma wpływ partycja systemowa i może się ona różnić w zależności od dostawcy. Szacunkowe wartości mogą różnić się od rzeczywistych wyników. Szczegółowe informacje dotyczące pojemności pamięci masowej woluminów zainstalowanych w urządzeniu Synology można znaleźć w funkcji Zarządzanie przechowywaniem firmy Synology.

  3. Macierz RAID F1 i pamięć SHR są dostępne tylko w niektórych modelach. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych technicznych poszczególnych modeli.

  4. W przeciwieństwie do tradycyjnych konfiguracji RAID, SHR i SHR-2 są przeznaczone do stosowania w konfiguracjami wielu dysków o mieszanej pojemności. Pojemność określona jako Nieużywana w SHR lub SHR-2 może być wykorzystana w rozszerzonej lub alternatywnej konfiguracji dysku. Pojemność określona jako Nieużywana w tradycyjnej konfiguracji RAID nie może być wykorzystana.

  5. Wyniki z Kalkulatora RAID Synology są danymi szacunkowymi, które mają przedstawiać nowe pojemności puli pamięci masowej. Maksymalny rozmiar pojedynczego woluminu obsługiwany przez serwer Synology NAS różni się w zależności od architektury procesora (CPU) i może wynosić: 16 TB, 108 TB, 200 TB lub 1 PB. Szczegółowe informacje na temat rozszerzania istniejących pul pamięci masowej można znaleźć w dokumentach Rozszerzanie wolumenów lub grup dysków przez dodawanie dysków twardych i Rozszerzanie wolumenów lub grup dysków przez wymianę dysków twardych.

  6. Kalkulator RAID Synology poleca urządzenia w oparciu o wybraną łączną pojemność pamięci. Niektóre systemy mogą nie obsługiwać określonych pojemności dysków, ale będą w stanie osiągnąć docelową pojemność po sparowaniu ze zgodnymi jednostkami rozszerzającymi lub poprzez alternatywne konfiguracje dysków. Najnowsze informacje na temat zgodności dysków z urządzeniami Synology można znaleźć na liście zgodności dysków HDD/SSD.