DSM

Wersja DSM

General

Funkcje

 • DiskStation Manager (DSM) jest systemem operacyjnym opartym na systemie Linux używanym w serwerze Synology NAS
 • Jego intuicyjny interfejs internetowy umożliwia łatwe i bezproblemowe zarządzanie zasobami cyfrowymi

Dane techniczne

 • Obsługiwane przeglądarki (na komputerach):
  • Google Chrome
  • Firefox
  • Microsoft Edge
  • Safari 14 lub nowsza wersja
 • Obsługiwane przeglądarki (na tabletach):
  • Google Chrome
  • Safari (iOS 14.0+)
 • Obsługiwane języki:
  • angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, duński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski brazylijski, portugalski europejski, rosyjski, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, włoski

Konto i uprawnienia

Użytkownik i grupa

Funkcje

 • Konto
  • Obsługa zbiorczego tworzenia użytkowników przez importowanie list użytkowników w plikach zakodowanych w standardzie UTF-8
  • Obsługa dodawania użytkowników do więcej niż jednej grupy użytkowników w celu łatwego zarządzania
  • Obsługa konfiguracji siły hasła i reguł wygaśnięcia
  • Możliwość samodzielne go resetowania hasła w przypadku użytkowników niebędących administratorami
 • Uprawnienia
  • Możliwość dostosowania ustawień uprawnień dla poszczególnych folderów i plików dla użytkowników i grup
  • Możliwość dostosowania ustawień uprawnień aplikacji dla użytkowników, grup i adresów IP
  • Obsługa limitów konfiguracji wolumenów/folderów współdzielonych w celu kontrolowania maksymalnej ilości miejsca dostępnego dla każdego użytkownika
  • Obsługa limitów szybkości dla użytkowników i grup dla protokołów FTP, rsync, File Station i Cloud Sync

Dane techniczne

 • Maksymalna liczba użytkowników lokalnych: 16 000
 • Maksymalna liczba grup lokalnych: 512
 • Długość nazwy użytkownika: Maksymalnie 64 znaki Unicode
 • Długość nazwy grupy: Maksymalnie 32 znaki Unicode
 • Długość hasła: Maksymalnie 127 znaków Unicode
 • Długość opisu użytkownika/grupy: Maksymalnie 64 znaki Unicode
 • Maksymalny limit dla wolumenu ext4: 4 TB
 • Dostosowywanie okresu ważności hasła:
  • Liczba dni, po upływie których hasło utraci ważność: 1 - 999 dni
  • Liczba dni, po upływie których system wyświetla monit o zmianę hasła: 1 - 99 dni
 • Zarezerwowane przez system nazwy użytkowników i nazwy grup, których nie można usunąć:
  • Użytkownicy systemowi: „SynologyCMS”, „MAILER-DAEMON” i „POSTMASTER”
  • Domyślni użytkownicy: „admin” i „guest”
  • Grupy domyślne: „administrators”, „http” i „users”
 • Wszyscy użytkownicy domyślnie należą do grupy „users” i nie mogą być usunięci z tej grupy
 • Konto „admin” ma pełne uprawnienia dostępu do wszystkich usług i aplikacji na serwerze Synology NAS
 • Użytkownicy w grupie „administrators” mają nieograniczony limit dla wolumenów/folderów współdzielonych
 • Ustalanie priorytetów dla uprawnień:
  • Uprawnienie folderu współdzielonego: Brak dostępu > Odczyt/Zapis > Tylko do odczytu
  • Uprawnienie aplikacji: Odmów > Zezwalaj
 • Po włączeniu przeglądarki Local Master Browser w ustawieniach SMB, domyślne konto „guest” zostanie automatycznie włączone

Ograniczenia

 • Ograniczenia tworzenia nazw użytkowników i nazw grup:
  • Nie może zawierać znaków specjalnych: {}|^[]?=:+/*()$!"#%&',;<>@`~
  • Pierwszym znakiem nie może być minus lub spacja, a ostatnim znakiem nie może być spacja

Domena/LDAP

Funkcje

 • Bezproblemowa integracja z usługami Windows AD, Azure AD Domain Service i serwerami LDAP
 • Płynny dostęp dzięki obsłudze jednokrotnego logowania (SSO)
 • Ustawienia uprawnień Intrinsic dostosowane do potrzeb administracyjnych
 • Szeroka integracja z usługami Synology

Dane techniczne

 • Obsługa ustawień uprawnień dostępu użytkowników domeny/LDAP i grup do folderów współdzielonych i aplikacji
 • Obsługa ustawień limitu dla użytkowników i grup domeny/LDAP
 • Obsługa ograniczeń szybkości transferu usług DSM używanych przez użytkowników i grupy domeny/LDAP
 • Obsługa folderów domowych dla użytkowników domeny/LDAP
 • Klient domeny
  • Obsługa zaufanych domen
  • Obsługa przyłączania do domeny z kontrolerem domeny tylko do odczytu (RODC)
  • Obsługa przypisywania do 10 grup domeny do lokalnych grup administratorów
  • Obsługa maksymalnie 2 milionów użytkowników na domenę
  • Obsługa maksymalnie 2 milionów grup na domenę
  • Możliwość określania przez administratorów FQDN/adresu IP kontrolera domeny (DC)
 • Klient LDAP
  • Obsługa OpenLDAP, IBM Lotus Domino, Open Directory i profili serwerów zdefiniowanych przez użytkownika
  • Obsługa grup zagnieżdżonych oraz przesunięć UID/GID
  • Na podstawie protokołu LDAP w wersji 3 (RFC2251)
 • Klient SSO
  • Obsługa OpenID Connect (OIDC), SAML 2.0 i CAS
  • Obsługa zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows
  • Obsługa serwera Synology SSO Server
  • Obsługa OpenID Connect SSO w usłudze domeny Microsoft Azure AD i IBM WebSphere
 • Aplikacje obsługujące użytkowników domeny/LDAP
  • SMB
  • FTP
  • WebDAV
  • File Station
  • Network Backup
  • Cloud Station
  • Cloud Sync
  • Audio Station
  • Video Station
  • Mail Service
  • Surveillance Station
  • Personal Web Station
  • Synology Photos
  • VPN Server
  • Note Station
  • Synology Drive

Ograniczenia

 • Użytkownicy i grupy domeny/LDAP nie obsługują znaków specjalnych "[{}|^[]?=:+/*()$!"#%&',;<>@`~]"
 • Użytkownicy i grupy LDAP mogą używać wyłącznie liczb całkowitych do swoich unikatowych identyfikatorów
 • Klient LDAP firmy Synology może dołączyć tylko do katalogu LDAP z obsługą schematu Samba. Hasło NT jest wymagane do uzyskania dostępu do usług LDAP za pośrednictwem protokołu SMB
 • Klient Synology LDAP używa domyślnie obiektu objectClass posixAccount dla użytkowników i objectClass posixGroup dla grup. Jeśli serwer LDAP nie obsługuje funkcji posixAccount ani posixGroup, skonfiguruj profil, aby prawidłowo mapować atrybuty:
  • Nazwa użytkownika: posixAccount - uid
  • Identyfikator użytkownika: posixAccount - uidNumber
  • Nazwa grupy: posixGroup - cn
  • Identyfikator grupy: posixGroup - gidNumber
 • Konta klienta Synology LDAP nie obsługują powiązania z katalogiem Synology Directory Server ani innymi usługami domeny Active Directory (AD)

Zarządzanie pamięcią masową i dostęp do plików

Usługi plików

Funkcje

 • Kompleksowa obsługa protokołów sieciowych SMB, AFP, FTP, NFS i rsync w systemie DSM w celu zapewnienia szybkiego i bezpiecznego udostępniania krytycznych zasobów cyfrowych oraz zapewnienia bezproblemowego udostępniania plików między systemami Windows® i macOS® i platformy Linux®
 • Jedno małe urządzenie umożliwia dostęp do plików w dowolnym miejscu i czasie, za pośrednictwem komputera lub urządzeń mobilnych, bez konieczności posiadania urządzeń pamięci masowej
 • Integracja z usługą Universal Search umożliwia szybkie i szczegółowe wyszukiwanie indeksowanych dokumentów, zdjęć i innych treści w zamontowanych folderach na serwerze Synology NAS

Protokół SMB

Dane techniczne

 • Do 10 000 jednoczesnych połączeń SMB (możliwości różnią się w zależności od modelu produktu)
 • Obsługa szyfrowania SMB1, SMB2, SMB3 typu end-to-end oraz Large MTU
 • Elastyczna opcja umożliwiająca przywracanie poprzednich wersji plików i folderów w systemie Windows
 • Integracja z funkcją Synology Universal Search
  • Finder na komputerach Mac
  • Eksplorator plików w systemie Windows
 • Obsługa pełnej listy ACL systemu Windows z maksymalnie 200 jawnymi uprawnieniami
 • Obsługa Kosza
 • Obsługa kopii po stronie serwera w systemie Windows
 • Obsługa mechanizmu File Fast Clone w systemie plików Btrfs
 • Obsługa plików rozrzedzonych
 • Obsługa funkcji Time Machine w systemie macOS 10.12 i nowszych wersjach
 • Obsługa ukrywania folderów współdzielonych przed użytkownikami bez uprawnień
 • Obsługa dzienników transferu w celu monitorowania i rejestrowania operacji plików. Gdy rejestrowanie transferu jest włączone:
  • Usuwanie plików i zmiana ich nazw są domyślnie rejestrowane
  • Monitorowanie innych operacji na plikach można włączyć w Ustawieniach logu
 • Obsługa Portalu agregacji przy użyciu technologii opartej na systemie plików DFS (Distributed File System) firmy Microsoft
 • Zaawansowane opcje SMB:
  • Ogólne
   • Serwer WINS
   • Ustawienia dostępu dla wybranych wersji SMB
   • Tryb szyfrowania przesyłu w SMB3
   • Podpisywanie serwera
   • Opportunistic Locking (leasing SMB2)
   • Wytrzymałe dojścia SMB
   • Czyszczenie pamięci podręcznej SMB
  • macOS
   • Moduł VFS do konwersji znaków specjalnych Mac
   • Blokowanie między protokółami za pomocą AFP
  • Inne
   • Local Master Browser
   • Moduł DirSort VFS
   • Pliki weta
   • Łącza symboliczne
   • Wyłączanie wielu połączeń z tego samego adresu IP
   • Logi debugowania
   • Stosowanie domyślnych uprawnień UNIX
   • Dokładne przydzielanie
   • Uwierzytelnianie NTLMv1
   • Odczyt asynchroniczny
   • Monitorowanie zmian we wszystkich folderach podrzędnych katalogu
   • Synchronizacja danych na dysk natychmiast po żądaniu klienta SMB
   • Pamięć podręczna wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych
   • Obsługa wielu kanałów SMB3

Ograniczenia

 • Minimalny protokół SMB nie może być ustawiony na SMB3. Jako że SMB3 w DSM odnosi się do SMB3.1.1, ustawienie protokołu SMB3 jako minimalnego protokołu SMB uniemożliwi urządzeniom klienckim z wcześniejszymi wersjami SMB3 uzyskiwanie dostępu do serwera Synology NAS za pośrednictwem protokołu SMB
 • Współbieżące połączenia (do 10 000) są współużytkowane przez SMB, AFP i protokoły FTP
 • Nazwa grupy roboczej może zawierać do 15 znaków, ale nie może zawierać następujących znaków: [ ] ; : " < > * + = \ / | ? ,
 • Brak dostępu do poprzednich wersji jest dostępny tylko w przypadku oprogramowania vDSM i modeli produktów o następujących architekturach pakietów: Apollo Lake, Avoton, Braswell, Broadwell, Bromolow, Cedarview i Grantley (zobacz następujący artykuł, aby uzyskać informacje o modelach serwerów Synology NAS i odpowiednich architekturach pakietów)
 • Anonimowe logowanie dla protokołu SMB nie jest obsługiwane, gdy włączony jest tryb szyfrowania transferu
 • Funkcję Opportunistic Locking należy wyłączyć, aby uniknąć limitów czasu działania aplikacji po włączeniu trybu szyfrowania transferu
 • Włączenie Local Master Browser spowoduje wyłączenie hibernacji HDD i aktywację konta gościa bez podania hasła
 • Integracja z Eksploratorem plików w systemie Windows lub Finder na komputerach Mac w celu wyszukiwania indeksowanych folderów za pośrednictwem protokołu SMB nie jest dostępna w urządzeniach NVR
 • Włączenie trybu szyfrowania przesyłu podpisywania serwera może zmniejszyć wydajność odczytu/zapisu podczas przesyłania plików SMB
 • Im więcej zdarzeń operacji na plikach wybrano w Ustawieniach logu, tym większy wpływ mają one na wydajność systemu
 • Obsługa wielu kanałów SMB3
  • Dostępne na modelach Synology NAS z systemem DSM 7.1.1 lub nowszym i korzystającym z usługi SMB Service 4.15
  • Obsługa tylko modeli korzystających z platform x86, wymienionych w sekcji Dotyczy modeli w tym artykule
  • Obsługa następujących klienckich systemów operacyjnych:
   • Windows Server 2012 i nowsze
   • Windows 8 i nowsze
   • macOS 11.3 i nowsze
  • Na serwerze i kliencie musi być zainstalowany jeden z następujących elementów:
   • Wiele adapterów sieciowych
   • Jeden lub więcej adapterów sieciowych obsługujących RSS (skalowanie po stronie odbierającej)
  • Ma następujące ograniczenia:
   • Włączenie obsługi wielu kanałów SMB3 umożliwia odczyt asynchroniczny
   • Obsługa wielu kanałów SMB3 i Link Aggregation nie mogą być włączone
   • Brak obsługi RDMA (Remote Direct Memory Access)

Protokół AFP

Dane techniczne

 • Maksymalnie 10 000 jednoczesnych połączeń AFP (dostępność zależy od modelu produktu)
 • Integracja aplikacji Finder na komputerach Mac z funkcją Synology Universal Search
 • Obsługa funkcji Time Machine w systemie macOS
 • Obsługa rozgłaszania usługi Bonjour Time Machine
 • Obsługa funkcji File Fast Clone w systemie plików Btrfs
 • Obsługa rozszerzonych atrybutów plików dla kolorowych etykiet/ikon/dodatkowych informacji w systemie macOS
 • Obsługa Kosza
 • Obsługa dzienników transferu w celu monitorowania rekordów manipulacji plikami
 • Zaawansowane opcje AFP:
  • Zastosowanie domyślnych uprawnień UNIX
  • Zwalnianie zasobów natychmiast po rozłączeniu

Ograniczenia

 • Integracja z aplikacją Finder na komputerach Mac do wyszukiwania indeksowanych folderów nie jest dostępna w serii rejestratorów NVR (Network Video Recorder)
 • Integracja z aplikacją Finder na komputerach Mac do wyszukiwania zamontowanych folderów według nazwy znacznika i kategorii jest dostępna tylko w systemie macOS 10.9 i nowszych wersjach
 • Możliwość wyświetlenia maksymalnie 255 folderów współdzielonych (w kolejności alfabetycznej) w przypadku dostępu za pośrednictwem protokołu AFP; całkowita liczba utworzonych folderów współdzielonych może jednak przekraczać tę liczbę
 • Połączenia współbieżne (maksymalnie 10 000) są współużytkowane przez protokoły SMB, AFP i FTP

Protokół FTP

Dane techniczne

 • Do 10 000 jednoczesnych połączeń FTP (dostępność zależy od modelu produktu)
 • Obsługa FTP, FTP przez SSL/TLS (tryb jawny) i SFTP
 • Ustawienia limitu czasu rozłączania bezczynnych użytkowników
 • Dostosuj zakresy portów dla pasywnych połączeń FTP
 • Transfer plików między serwerami za pomocą FXP (File eXchange Protocol)
 • Ustawienia ograniczeń połączeń dla adresów IP
 • Ustawienia limitu prędkości dla określonych użytkowników lub grup
 • Obsługa trybu transferu ASCII
 • Obsługa kodowania UTF-8 dla plików z wielojęzycznymi nazwami
 • Obsługa kosza
 • Zaawansowane opcje FTP:
  • Katalog główny dla każdego użytkownika
  • Anonimowy FTP
  • Dzienniki transferu
  • Zastosuj domyślne uprawnienia UNIX

Ograniczenia

 • Konto „guest” umożliwia dostęp do serwera za pośrednictwem protokołu FTP

NFS protocol

Dane techniczne

 • Obsługa protokołów NFS w wersji 2, 3, 4 i 4.1
 • Obsługa wielu ścieżek NFS w wersji 4.1
 • Obsługa stylów zabezpieczeń UNIX/Kerberos
 • Dostosowane porty usług
 • Ustawienia rozmiaru pakietów UDP do odczytu/zapisu

Ograniczenia

 • Protokół NFS w wersji 4.1 jest obsługiwany tylko na określonych modelach produktów (Zobacz specyfikację produktu, aby uzyskać więcej informacji)

Rsync

Dane techniczne

 • Obsługa protokołu rsync w wersji 3.1.2
 • Obsługa niestandardowej konfiguracji rsync w celu przypisania uprawnień użytkownika
 • Obsługa protokołu szyfrowania SSH podczas przesyłania plików
 • Obsługa dostosowywania portu SSH
 • Ustawienia limitu prędkości (zaplanowane i niezaplanowane) dla określonych użytkowników lub grup
 • Pakiety i usługi obsługujące protokół rsync:
  • Synchronizacja folderów współdzielonych
  • Kopia zapasowa jednostek LUN
  • Kopia zapasowa rsync

Ograniczenia

 • Aby wykonać kopię zapasową rsync z urządzenia Synology NAS z wersją DSM wcześniejszą niż 3.0 lub przy użyciu klienta innego niż Synology NAS i chcesz zachować właściciela i grupę danych źródłowych, musisz dodać konta rsync do grupy administrators, a następnie zapisać kopię zapasową danych w folderze współdzielonym NetBackup w trybie daemon

Zarządzanie przechowywaniem

Funkcje

 • Intuicyjna aplikacja do zarządzania pamięcią masową do monitorowania ogólnego użycia pamięci masowej serwera Synology NAS
 • Systemy pamięci masowej oparte na macierzy RAID w celu zapewnienia odporności na awarie i zwiększenia wydajności
 • Obsługa systemów plików Btrfs i ext4
  • System plików Btrfs może wykonywać automatyczną naprawę plików, aby automatycznie wykrywać dyskretne uszkodzenia danych i odzyskiwać uszkodzone dane (Patrz ograniczenie 1)
 • Obsługa deduplikacji danych w celu optymalizacji (Patrz ograniczenie 2)
 • Obsługa pamięci podręcznej SSD w celu zwiększenia wydajności systemu

Dane techniczne

Ogólne
 • Typy systemów plików: (Patrz ograniczenie 3)
  • ext4 i Btrfs
 • Typy RAID: (Patrz ograniczenie 4 i ograniczenie 12)
  • Basic, SHR-1, SHR-2, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 i RAID F1
 • Konwersja RAID:
  • Basic na RAID 1, Basic na RAID 5, RAID 1 na RAID 5, RAID 5 na RAID 6 i SHR-1 na SHR-2
 • Do 512 folderów współdzielonych, w tym 128 szyfrowanych
 • Do 256 wolumenów
 • Obsługa tworzenia globalnych i dedykowanych dysków hot spare
 • Obsługa rozszerzania puli pamięci masowej i pojemności wolumenów (patrz ograniczenie 5)
 • Obsługa systemu plików Btrfs w celu tworzenia dużych woluminów o pojemności aż do 1 PiB (Dowiedz się więcej)
 • Obsługa opcji zarządzania pulą pamięci masowej:
  • Zmiana typu RAID puli pamięci masowej (Dowiedz się więcej)
  • Dodanie i wymiana dysku w puli pamięci masowej (patrz ograniczenie 5)
  • Bezpieczne wysuwanie puli pamięci masowej z jednostki rozszerzającej
  • Montaż puli pamięci masowej w trybie online, gdy system wykryje wystarczającą liczbę dysków
  • Włączenie funkcji SSD TRIM dla puli pamięci masowej tylko SSD w celu zapewnienia stałej wydajności
 • Obsługa wyświetlania szczegółów użycia woluminów w systemie plików Btrfs
 • Obsługa ustawiania progów niskiej pojemności i powiadomień dla poszczególnych woluminów
 • Obsługa szyfrowania woluminów z trybem AES-XTS-Plain64 (patrz ograniczenie 6)
 • Obsługa ustawiania użycia i limitu użytkownika dla folderów współdzielonych w systemie plików Btrfs
 • Obsługa ustawiania limitów użytkowników dla woluminów w systemie plików ext4
 • Obsługa planowania czyszczenia danych w celu zapewnienia integralności danych (Patrz ograniczenie 7)
 • Obsługa dostosowywania ograniczeń prędkości podczas czyszczenia danych, naprawy pul pamięci masowej, rozbudowy pul pamięci masowej i zmiany typu RAID pul pamięci masowej
 • Obsługa grupy RAID Group w celu podniesienia poziomu ochrony (patrz ograniczenie 8)
 • Obsługa dynamicznego mapowania złego sektora w celu zwiększenia integralności danych podczas naprawy puli pamięci masowej
 • Obsługa pełnej listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)
 • Obsługa szyfrowania folderów współdzielonych w trybie AES-256 CBC
Zarządzanie dyskami
 • Obsługa funkcji hibernacji dysków twardych (HDD) w celu oszczędzania energii
 • Obsługa planowania testów S.M.A.R.T.
 • Obsługa dezaktywacji dysków, gdy serwer Synology NAS jest włączony, aby zapobiec zakłóceniom w działaniu usług
 • Obsługa przełączania wskaźnika LED określonego gniazda napędu
Pamięć podręczna SSD
 • Obsługa funkcji grupy pamięci podręcznej SSD do łączenia i przydzielania pojemności dysków SSD do buforowania
 • Obsługa tworzenia pamięci podręcznej tylko do odczytu i pamięci podręcznej do zapisu: (Patrz ograniczenie 9)
  • Można zamontować do 16 woluminów z pamięcią podręczną SSD jednocześnie
  • Metadane woluminów Btrfs można przypiąć do pamięci podręcznej do odczytu i zapisu (Dowiedz się więcej)
 • Obsługa opcji zarządzania grupami pamięci podręcznej SSD, w tym dodawania i wymiany dysków oraz zmiany typu RAID
 • Wymaga około 400 KB pamięci systemowej na 1 GB pamięci podręcznej SSD (w tym pamięci rozszerzalnej) i nie więcej niż 25% wstępnie zainstalowanej pamięci systemowej
System plików ext4
 • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 16 TiB
 • Maksymalna długość nazwy pliku: 255 bajtów (patrz ograniczenie 10)
 • Maksymalna długość nazwy ścieżki: 4096 bajtów (patrz ograniczenie 10)
 • Maksymalna symboliczna głębokość łącza: 40
 • Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 200 TiB (patrz ograniczenie 11)
 • Zalecana maksymalna liczba plików na folder na tym samym poziomie: 100 000
System plików Btrfs
 • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 16 TiB
 • Maksymalna długość nazwy pliku: 255 bajtów (patrz ograniczenie 10)
 • Maksymalna długość nazwy ścieżki: 4096 bajtów (patrz ograniczenie 10)
 • Maksymalna symboliczna głębokość łącza: 40
 • Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu:
 • Zalecana maksymalna liczba plików: 1 000 000 000
 • Zalecana maksymalna liczba plików na folder na tym samym poziomie: 100 000
 • Obsługa kompresji międzyliniowej
 • Obsługa deduplikacji indywidualnych woluminów Btrfs (patrz ograniczenie 2)
 • Obsługa automatycznej naprawy plików w celu automatycznego wykrywania i odzyskiwania dyskretnych uszkodzeń metadanych i danych (patrz ograniczenie 1)
 • Umożliwia natychmiastowe kopiowanie danych za pośrednictwem protokołu SMB, gdy źródło i miejsce docelowe danych znajdują się w tym samym wolumenie Btrfs
 • Umożliwia ręczną implementację defragmentacji systemu plików w celu zwiększenia wydajności systemu
 • Integracja z serwerem Synology Drive Server i funkcją Hyper Backup w celu zwiększenia wydajności pamięci masowej i spójności danych
Migawki w systemie plików Btrfs
 • Obsługa wykonywania migawek i tworzenia zadań replikacji dla folderów współdzielonych i jednostek LUN
 • Obsługa wykonywania migawek spójnych z aplikacjami
 • Obsługa przeglądania migawek tylko do odczytu
 • Obsługa funkcji Poprzednie wersje systemu Windows
 • Maksymalna liczba migawek (Więcej szczegółów można znaleźć w danych technicznych aplikacji Snapshot Replication)

Ograniczenia

 1. Opcja sumy kontrolnej danych musi być włączona w folderze współdzielonym, aby funkcja cichego wykrywania uszkodzenia danych mogła działać (tylko macierze SHR, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 i RAID F1 obsługują odzyskiwanie uszkodzonych danych)
 2. Deduplikacja danych jest obsługiwana tylko w przypadku dysków Synology SSD i określonych modeli serwerów Synology NAS (Dowiedz się więcej)
 3. Aby dowiedzieć się, które systemy plików są obsługiwane przez Twój model serwera Synology NAS, zapoznaj się z jego danymi produktu (Dowiedz się więcej)
 4. Pula pamięci musi składać się z dysków tego samego typu. Nie można mieszać następujących dysków: dysków SATA i SAS, dysków SSD i dysków twardych (HDD) lub dysków natywnych 4K i innych niż 4K
 5. Tylko niektóre typy macierzy RAID obsługują rozszerzanie puli pamięci masowej i pojemności woluminów poprzez dodawanie lub wymianę dysków (Dowiedz się więcej)
 6. Szyfrowanie woluminu jest obsługiwane tylko w określonych modelach Synology NAS (Dowiedz się więcej)
 7. Czyszczenie systemu plików (obsługiwane tylko w systemie plików Btrfs) i czyszczenie RAID (obsługiwane tylko w macierzach RAID 5, RAID 6 i RAID F1) będą uruchamiane sekwencyjnie, gdy zostanie przeprowadzone czyszczenie danych
 8. Grupa RAID Group jest dostępna tylko w wybranych modelach serwerów Synology NAS (Dowiedz się więcej)
 9. Tworzenie pamięci podręcznej SSD wymaga woluminów należących do tej samej puli pamięci masowej w celu przydzielenia pojemności z tej samej grupy pamięci podręcznej SSD
 10. Różne kodowania znaków mogą zawierać różne rozmiary danych (np. znak z kodowaniem UTF-8 może zawierać od 1 do 4 bajtów)
 11. Różni się w zależności od modeli serwerów Synology NAS (Dowiedz się więcej)
 12. Tylko niektóre modele serwerów Synology NAS obsługują tworzenie pul pamięci masowej przy użyciu dysków SSD M.2 (Więcej informacji)

File Station

Funkcje

 • Domyślny menedżer plików do przeglądania, przeglądania i zarządzania folderami i plikami przechowywanymi na serwerze Synology NAS
 • Łatwe i bezpieczne udostępnianie plików
  • Użytkownicy mogą dostosowywać łącza, aby udostępniać je określonym stronom
  • Użytkownicy mogą skonfigurować hasło i okres ważności w celu dodatkowej ochrony
 • Łatwy dostęp i zarządzanie z następujących urządzeń: komputer osobisty, tablety i telefony komórkowe
 • Montowanie dysków wirtualnych, folderów zdalnych i pamięci masowej w chmurze publicznej w aplikacji File Station w celu uzyskania dostępu do wszystkich danych zdalnych, tak jak gdyby były przechowywane lokalnie

Dane techniczne

 • Obsługa do:
  • 100 współbieżnych folderów zdalnych
  • 100 usług w chmurze i serwerów plików
  • 1 000 plików w kolejce przesyłania
  • 512 grup lokalnych
  • 512 folderów współdzielonych
  • 16 000 kont użytkowników lokalnych
  • Liczba obsługiwanych grup lokalnych, folderów współdzielonych i kont użytkowników lokalnych może się różnić w zależności od modelu serwera Synology NAS (zalecane liczby podano w specyfikacji każdego modelu serwera NAS)
 • Obsługa odzyskiwania lub pobierania usuniętych plików z kosza
 • Obsługa wyświetlania i dostosowywania uprawnień ACL do plików i folderów
 • Obsługa edytora Windows ACL
 • Obsługa dostosowywania atrybutów folderów współdzielonych do wyświetlania
 • Interfejs do edycji informacji muzycznych o plikach audio
 • Obsługa zarządzania plikami i folderami przechowywanymi na serwerze Synology NAS, w tym:
  • Tworzenie, zmiana nazwy lub usuwanie plików i folderów
  • Kopiowanie lub przenoszenie plików i folderów
  • Przesyłanie lub pobieranie plików i folderów
  • Kompresowanie lub wyodrębnianie zarchiwizowanych plików i folderów
  • Wyświetlanie dokumentów z pakietu Synology Office, Microsoft Office Online lub Dokumenty Google
   • Pakiet Synology Office obsługuje następujące formaty importu: docx, xlsx, xlsm, xltx, xltm, xls, xlt, ods, ots, csv
  • Korzystanie z Przeglądarki zdjęć do wyświetlania zdjęć, Odtwarzacza wideo do wyświetlania filmów oraz Odtwarzacza audio do odtwarzania plików audio
  • Przeglądanie plików i folderów w widoku listy, widoku kafelków i widoku miniatur
 • Obsługa następujących formatów plików
  • Importowane pliki:
   • Po zainstalowaniu dodatku Document Viewer(dostępny tylko na wybranych modelach) można także importować pliki w formacie doc
  • Zdjęcia:
   • Przy użyciu Przeglądarki zdjęć: jpg, jpeg, jpe, bmp, gif, png, tiff, tif, arw, srf, sr2, dcr, k25, kdc, cr2, crw, nef, mrw, ptx, pef, raf, 3fr, erf, mos, orf, rw2, raw
   • Z zainstalowaną funkcją Advanced Media Extensions: HEIC
  • Muzyka (przy użyciu Odtwarzacza audio): mp3, m4a, m4b, ogg, wav, flac, ape, aiff, aif, wma
  • Wideo:
   • Jeżeli program VLC nie został zainstalowany na komputerze lokalnym, Odtwarzacz wideo będzie odtwarzać nagrania wideo obsługiwane w standardzie HTML5. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj
 • Obsługa przenoszenia plików przez przeciąganie i upuszczanie ich pomiędzy oknami przeglądarki
 • Obsługa skrótów klawiaturowych
 • Obsługa montowania dysków wirtualnych w celu uzyskania dostępu do zawartości plików obrazów dysków (.iso)
 • Obsługa montowania folderów zdalnych ze zdalnych serwerów obsługujących protokoły SMB1/SMB2/SMB3/NFS
 • Obsługa łączenia ze zdalnymi usługami chmury publicznej i serwerami plików przy użyciu różnych protokołów
  • Obsługiwane usługi chmury publicznej obejmują:
   • Box
   • Dropbox (bez Folderu zespołu)
   • Google Drive (bez Dysku udostępnionego)
   • Microsoft OneDrive
  • Obsługiwane protokoły obejmują:
   • FTP
   • SFTP
   • WebDAV
   • WebDAV HTTPS
 • Obsługa udostępniania plików:
  • Innym użytkownikom na tym samym serwerze Synology NAS
  • Jako załączniki wiadomości e-mail za pomocą wbudowanego klienta poczty e-mail
  • Za pomocą generowanych w prosty sposób łączy do plików współdzielonych lub kodów QR
  • Poprzez tworzenie żądań plików (np. zaproszeń do przesyłania plików) wysyłanych do użytkowników innych niż DSM i zarządzanie nimi
 • Obsługa konfigurowania łączy do plików udostępnionych:
  • Konfigurowanie pod kątem okresów ważności, prawidłowego czasu dostępu i ochrony hasłem w celu zwiększenia bezpieczeństwa
  • Centralne zarządzanie za pośrednictwem Menedżera łączy udostępnionych, gdzie użytkownicy mogą edytować, udostępniać lub usuwać istniejące łącza udostępnione
 • Możliwość wyszukiwania (zarówno standardowego, jak i zaawansowanego) w celu wyszukiwania i wyświetlania żądanych plików zgodnie z różnymi kryteriami
 • Foldery indeksowane pozwalają na bardziej efektywne wyniki wyszukiwania
 • Obsługa stosowania i modyfikowania ustawień WriteOnce dla plików, np. blokowanie plików, przedłużanie okresu przechowywania lub zmiana stanu zablokowania
 • Logi transferu plików i działań użytkownika dostępne do wglądu i eksportu
 • Możliwość ustawienia ograniczeń prędkości dla określonych użytkowników i grup przesyłających pliki

Ograniczenia

 • Folderu zawierającego więcej niż 10 000 podfolderów nie można otworzyć w folderze podrzędnym w celu zapewnienia optymalnej wydajności przeglądarki
 • W przypadku nieszyfrowanych folderów współdzielonych nazwa pliku/folderu powinna mieć do 255 znaków (w alfabetach niełacińskich do około 80 znaków), natomiast ścieżka pliku powinna mieć do 4 096 znaków
 • W przypadku zaszyfrowanych folderów współdzielonych nazwa pliku/folderu powinna mieć do 143 znaków (w alfabetach niełacińskich do około 47 znaków), natomiast ścieżka pliku powinna mieć do 2 048 znaków
 • Nazwy plików i folderów nie mogą zawierać dwukropków (:) i ukośników (/), zaczynać się od ._ (np. ._nazwa) ani używać kombinacji znaków zarezerwowanych dla systemu (np. . lub ..)
 • Przeciąganie i upuszczanie pomiędzy przeglądarkami lub między kartami nie jest obsługiwane w przeglądarce Internet Explorer
 • Zwykłe wyszukiwanie nie może być przeprowadzane na folderach połączonych zdalnie i zamontowanych folderach zdalnych
 • Dyski wirtualne i pliki .iso można montować tylko w podfolderach znajdujących się w folderach współdzielonym
 • NFSv4 obsługuje tylko protokół TCP
 • Niektórych funkcji (np. Kompresuj do, Wyodrębnij, Podgląd itp.) nie można stosować do plików przechowywanych w publicznych usługach chmury ani na serwerach plików
 • Indywidualne ustawienia prędkości przesyłu dla każdej połączonej usługi chmury mogą podlegać ustawieniom limitu prędkości użytkowników
 • Łącza żądań plików nie pozwalają na przesyłanie folderów
 • Określone ograniczenia dotyczące chmury mogą mieć zastosowanie podczas łączenia się z usługą chmury. Więcej informacji można znaleźć pod tym łączem
 • Funkcja przesyłania może się różnić w zależności od typu używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć pod tym łączem

Zarządzanie siecią

Dostęp zewnętrzny

QuickConnect

Funkcje

 • Możliwość bezpiecznego i płynnego połączenia między klientami mobilnymi i komputerami a serwerem Synology NAS przez Internet bez konieczności konfigurowania reguł przekierowania portów i konfiguracji routera
 • Tworzenie czytelnego adresu URL, umożliwiającego łatwe udostępnianie plików zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie dla niektórych pakietów Synology

Dane techniczne

 • Zapewnia wydajność połączenia z serwerem za pomocą mechanizmu wykrywania sieci LAN/WAN w celu wybrania optymalnej metody połączenia (Dowiedz się więcej)
 • Zapewnia dostęp do serwera, wybierając optymalną trasę połączenia i opcjonalną usługę QuickConnect Relay
 • Zabezpiecza połączenia sieciowe za pomocą pełnego szyfrowania, jeśli usługa SSL jest włączona
 • Automatyczne stosowanie wymaganych reguł przekierowania portów na routery zgodne z UPnP
 • Możliwość dostosowywania uprawnień dla aplikacji w celu umożliwienia dostępu poprzez QuickConnect
 • Obsługa szczegółowych rekordów zdarzeń dla QuickConnect na stronie Stan usługi Synology (Więcej informacji)
 • Obsługa następujących aplikacji i usług:
  • DSM
  • SRM
  • Central Management System (CMS)
  • Portal aplikacji
  • Photo Station
  • Moments
  • Audio Station
  • Surveillance Station (w tym Synology Surveillance Station Client)
  • Download Station
  • Cloud Station (Cloud Station Backup i Cloud Station Drive)
  • Synology Drive Server (w tym Synology Drive Client)
  • Video Station
  • File Station
  • Udostępnianie plików
  • Chat (w tym Synology Chat Client)
  • Note Station (w tym Synology Note Station Client)
  • Wszystkie aplikacje mobilne Synology (nie dotyczy LiveCam i VPN Plus)

Ograniczenia

 • Połączenia z aplikacjami innych producentów nie są obsługiwane- Nieobsługiwane w niektórych usługach i pakietach, które wymagają mapowania bezpośrednio na adres IP lub DDNS
 • Przekazywane połączenia QuickConnect mogą być wolniejsze niż połączenia za pośrednictwem przekierowania portów z powodu większych opóźnień sieci
 • Usługa przekazywania może nie działać ze względu na pewne ograniczenia usługodawców internetowych w niektórych regionach

DDNS

Funkcje

 • Rozwiązywanie nazwy domeny serwera Synology NAS na adres IP
 • Wielu dostawców usługi DDNS
 • Serwer DDNS usługi Synology Heartbeat
 • Obsługa profilów niestandardowych dostawców usług DDNS

Sieć

Funkcje

 • Wiele typów połączeń internetowych
 • Trasy statyczne w wielu bramach
 • Tunelowanie IPv6
 • Sterowanie ruchem i przepustowością dla określonych protokołów

Dane techniczne

 • Ogólne
  • Obsługiwane protokoły sieciowe: PPPoE, DHCP, statyczny adres IP
  • Obsługiwane typy połączeń VPN: PPTP, L2TP/IPsec, OpenVPN (za pośrednictwem pliku .ovpn)
  • Obsługiwane mechanizmy przejścia IPv6: 6in4, 6to4, DHCPv6-PD
  • Obsługa wielu bram
  • Ręczne wyznaczanie preferowanych i alternatywnych serwerów DNS
  • Obsługa odpowiedzi na żądania ARP, kiedy docelowy adres IP jest adresem lokalnym skonfigurowanym w interfejsie przychodzącym
  • Ustanawianie połączenia z serwerem proxy
  • Obsługa sieci VLAN 802.11Q w celu przypisywania identyfikatora VID dla każdego interfejsu LAN
  • Obsługiwane protokoły uwierzytelniania 802.11X: PAEP, TTLS, TLS
 • Obsługiwane tryby agregacji łączy Link Aggregation:
  • Adaptive Load Balancing
  • IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation
  • Równoważenie XOR
  • Aktywny/W gotowości
 • Sterowanie ruchem
  • Ustawianie przepustowości wychodzącej dla usług z określonymi portami TCP/UDP
  • Obsługa interfejsu Bond i PPPoE
  • Maksymalna liczba reguł: 100
 • Routing statyczny
  • Obsługa sieci LAN, VPN i Bond
  • Konfiguracja reguł routingu dla określonego interfejsu lub interfejsu Bond
  • Maksymalna liczba tras statycznych: 100

Ograniczenia

 • Połączenie internetowe
  • Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń VPN: 1
 • VLAN
  • Każdy interfejs sieciowy dopuszcza tylko jeden identyfikator VID
 • Sterowanie ruchem
  • Obsługiwany jest tylko ruch wychodzący
  • Maksymalna liczba portów w regule: 15

Zarządzanie systemem

Terminal i SNMP

Dane techniczne

 • Terminal
  • Telnet/SSH
  • Dostosowana lista szyfrów SSH
  • Obsługa szyfrów SSH przyśpieszanych sprzętowo
 • SNMP
  • Obsługa protokołów SNMPv1, SNMPv2c i SNMPv3

Powiadomienia

Funkcje

 • Wysyłanie powiadomień za pośrednictwem poczty e-mail, usługi push lub elementów Webhook w przypadku zmiany stanu systemu lub wystąpienia błędów
  • Powiadomienia e-mail dostarczane na konto Synology lub osobisty adres e-mail
  • Usługa push obsługująca wysyłanie powiadomień do przeglądarek Safari systemu macOS, Google Chrome i Microsoft Edge
  • Usługa push obsługująca wysyłanie powiadomień za pośrednictwem aplikacji DS finder
  • Wspierani dostawcy elementów Webhook to Synology Chat, Microsoft Teams, LINE, SMS i inni dostawcy Webhook
 • Obsługa tworzenia niestandardowych reguł uruchamiania systemu w celu wysyłania powiadomień oraz stosowania reguł do określonych metod dostarczania
 • Obsługa dostosowywania treści wiadomości i niektórych zmiennych zdarzeń powiadomień

Urządz. zewn.

Funkcje

 • Obsługuje zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak dyski zewnętrzne, drukarki lub urządzenia pamięci masowej USB podłączone do serwera Synology NAS
 • Obsługuje ustawiania serwera NAS jako serwera druku w celu umożliwienia dostępu do drukarek komputerom klienckim lub urządzeniom mobilnym podłączonym do serwera NAS

Dane techniczne

 • Obsługiwane typy systemów plików na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej to ext4, ext3, FAT32, NTFS, Btrfs, exFAT i HFS+
  • Aby włączyć exFAT, wymagana jest instalacja exFAT Access z Centrum pakietów
 • Obsługuje formatowanie następujących typów systemów plików na dyskach zewnętrznych: ext4 i FAT32 i exFAT
 • Obsługiwane protokoły drukowania obejmują LPR, IPP, Socket i BJNP
 • Umożliwia ustawienie uprawnień dostępu dla wszystkich podłączonych zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, np. przypisywanie uprawnień do określonych użytkowników lub grup
 • Obsługuje ograniczenie użycia portu USB w celu blokowania połączeń wszystkich typów zewnętrznych urządzeń pamięci masowej USB z serwerem NAS

Ograniczenia

 • Urządzenia Synology z serii HD, FS, SA, XS+ i XS wyprodukowane w 2022 r. nie będą już obsługiwać drukarek sieciowych/USB
 • Urządzenia Synology Plus, Value i J z serii 23 i nowsze nie będą już obsługiwać połączenia z drukarkami za pośrednictwem portów USB
 • Model RC18015xs+ nie obsługuje drukarek USB

Harmonogram zadań

Funkcje

 • Obsługa planowania zadań w celu automatycznego wykonywania następujących czynności:
  • Uruchamianie skryptów zdefiniowanych przez użytkownika
  • Opróżnianie kosza
  • Emisja sygnału dźwiękowego
  • Rozpoczęcie/zatrzymanie usług

Monitor zasobów

Funkcje

 • Obsługa wyświetlania następujących wskaźników:
  • Stan użycia procesora (CPU), pamięci RAM, dysków i sieci
  • Stan użycia wolumenu/jednostki iSCSI LUN
  • Stan użycia NFS
 • Historia użycia zasobów
 • Bieżące połączenia użytkowników i pliki, do których uzyskiwano dostęp
 • Stan przesyłania plików zarządzany przez funkcję ograniczenia prędkości

Bezpieczeństwo

Funkcje

 • Ochrona i szyfrowanie danych przy użyciu wielu standardów zabezpieczeń
 • Zarządzanie wieloma regułami zapory dla określonych protokołów i usług
 • Automatyczne blokowanie połączeń zdalnych w celu uniknięcia złośliwych ataków i hakerów
 • Obsługa certyfikatów innych firm lub certyfikatów przypisanych samodzielnie

Dane techniczne

 • Ogólne
  • Regularne skanowanie luk w zabezpieczeniach w systemie Rapid7
  • Szyfrowanie AES klasy wojskowej w przypadku folderów współdzielonych i transmisji danych
  • Integracja z usługą Let's Encrypt umożliwia łatwe ubieganie się o certyfikaty SSL i zarządzanie nimi
  • Poziom zaufania zapewniający ochronę przed instalowaniem nieznanych plików lub plików pakietów
  • Z uwierzytelnieniem FIPS 140 CAVP
  • OpenChain 2.0
 • Zabezpieczenia sieci Web
  • Automatyczny licznik czasu wylogowania zapewnia warstwę zabezpieczeń, domyślny czas bezczynności wynosi 15 minut
  • Administratorzy mogą ograniczyć możliwość osadzania DSM na innych stronach internetowych za pomocą ramek iFrame
  • Opcja służy do ustawiania ochrony systemu przed atakami z wykorzystaniem skryptów krzyżowych
  • Opcja pozwalająca zwiększyć bezpieczeństwo systemu za pomocą nagłówka zasad bezpieczeństwa treści HTTP (CSP), zezwalając tylko na dane pochodzące z zaufanych źródeł i ograniczenie wykonywania wbudowanych skryptów
  • Obsługa zaufanego serwera proxy
  • Obsługa zarządzania różnymi profilami dostępu
 • Doradca ds. zabezpieczeń
  • Sprawdzanie dostępnych aktualizacji DSM i wersji pakietów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed lukami w zabezpieczeniach
  • Skanowanie systemu i powiązanych ustawień sieciowych wykrywa i usuwa złośliwe oprogramowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu
  • Wykrywanie konta i siły hasła
  • Automatycznie alarmuje użytkowników po wykryciu podejrzanych adresów IP
  • Automatycznie aktualizuje bazę danych definicji zabezpieczeń, aby zapewnić aktualność systemu
 • Zapora sieciowa
  • Dostęp do portów lub usług może być indywidualnie dostosowany w celu umożliwienia/odmowy określonego adresu IP Adresy
  • Obsługa danych GeoLite utworzonych przez firmę MaxMind
  • Administratorzy mogą tworzyć reguły zapory w oparciu o regiony geograficzne
  • Administratorzy mogą organizować reguły zapory sieciowej w różnych profilach zapory
  • Ochrona DDoS we wszystkich sieciach LAN i PPPoE
  • VPN pass-through dla protokołów PPTP, L2TP, IP Sec
  • Maksymalna liczba lokalizacji w regule: 15
  • Maksymalna liczba reguł: 100
 • Automatyczne blokowanie i ochrona konta
  • Usługi obsługujące funkcję automatycznego blokowania:
   • DSM, SSH, Telnet, rsync, sieciowa kopia zapasowa, synchronizacja folderów współdzielonych, FTP, WebDAV, File Station, Photo Station, Audio Station, Video Station, Download Station, Mail Server, Mail Station, Time Backup, VPN Server, Cloud Station Backup, Cloud Station Drive oraz aplikacje mobilne Synology
  • Usługi obsługujące ochronę konta:
   • DSM, File Station, Audio Station, Video Station, Download Station, Mail Station, Cloud Station Backup, Cloud Station Drive i aplikacje mobilne Synology
  • Blokowanie IP może być uruchamiane na podstawie określonej liczby nieudanych prób logowania w zdefiniowanym okresie. System obsługuje czarną listę i białą listę w celu zwiększenia elastyczności zarządzania
  • Ochrona konta ustawia oddzielne próby logowania, częstotliwość, zasady anulowania zabezpieczeń dla zaufanych i niezaufanych klientów
 • Zarządzanie certyfikatami
  • Obsługa importu i zarządzania wieloma certyfikatami
  • Algorytm szyfrowania certyfikatów jest obsługiwany przez RSA i ECC
  • Zgodność ze standardem IEEE 802.1X
  • Obsługa wielu certyfikatów dla różnych usług:
   • Aplikacje internetowe (HTTPS) i WebDAV
   • FTP SSL/TLS
   • Usługi poczty
   • RADIUS Server
   • VPN Server
   • Replication Service
   • Synology Drive Server
   • Active Backup for Business
   • CardDAV Server
   • Synology Directory Server
   • Hyper Backup Vault
   • Presto File Server
   • File Station
   • Odwrócony serwer proxy
   • Web Station
   • Wirtualny host
   • QuickConnect
   • Syslog
   • Surveillance
  • Obsługa tworzenia i automatycznego odnawiania certyfikatów wieloznacznych Let's Encrypt
 • Zarządzanie na poziomie profilu TLS/SSL
  • Obsługa TLS v1.1/1.2/1.3
  • Obsługa wielu poziomów profilu TLS/SSL dla różnych usług:
   • Aplikacje internetowe (HTTPS) i WebDAV
   • FTP SSL/TLS
   • Usługi pocztowe
   • RADIUS Server
   • VPN Server
 • Różne
  • Kompresja HTTP w celu skrócenia czasu wczytywania stron internetowych
  • Wbudowany sprzętowy mechanizm szyfrowania AES-NI

Ograniczenia

 • Zapora sieciowa
  • Baza danych GeoIP może być aktualizowana tylko wraz z aktualizacjami systemu DSM
 • Zarządzanie certyfikatami
  • Certyfikaty muszą być w formacie PEM X.509
  • Klucze prywatne muszą być w formacie RSA i nie mogą być chronione hasłem
  • Certyfikaty wydane przez Let's Encrypt są ważne przez 90 dni i mogą być automatycznie odnawiane przez system DSM przed ich wygaśnięciem. Upewnij się, że serwer Synology NAS i router mają otwarty port 80 w celu przedłużenia ważności certyfikatu
 • Weryfikacja dwuetapowa
  • Tylko użytkownicy w grupie administrators mogą wyłączyć dwuetapową weryfikację dla zwykłych użytkowników
  • Resetowanie e-mail dla użytkowników w grupie administrators jest wyłączone. Użytkownicy w grupie administrators muszą użyć funkcji miękkiego resetu urządzenia, aby usunąć weryfikację dwuetapową

Log Center

Funkcje

 • Umożliwia łatwe gromadzenie i wyświetlanie komunikatów logów na serwerze Synology NAS
 • Scentralizowany interfejs zarządzania logami oraz elastyczna funkcja wyszukiwania, ułatwiająca skuteczne znajdowanie przydatnych informacji

Dane techniczne

 • Następujące funkcje są dostępne tylko w pakiecie Centrum logów, ale nie we wbudowanej aplikacji Centrum logów:
  • Logi archiwów według określonego czasu, liczby logów, rozmiaru danych i hostów
  • Wysyłanie logów do innego serwera logów
   • Obsługa protokołu transferu TCP i UDP
   • Obsługa formatu BSD (RFC 3164) i IETF (RFC 5424)
   • Obsługa bezpiecznego połączenia SSL przez importowanie certyfikatów
   • Obsługa wysyłania logów filtrowanych według kategorii usług lub poziomów logów
  • Odbieranie logów z innych serwerów logów
   • Obsługa protokołu transferu TCP i UDP
   • Obsługa formatów BSD (RFC 3164), IETF (RFC 5424) i innych niestandardowych formatów
   • Obsługa bezpiecznego połączenia SSL przez importowanie certyfikatów
  • Przechowywanie historii konfiguracji pakietu Centrum logów
 • Aktywne powiadamianie pocztą e-mail na podstawie poziomu logu lub określonych słów kluczowych
 • Zaawansowany mechanizm przeszukiwania logów umożliwiający filtrowanie logów według słów kluczowych, zakresu dat i poziomu logu
 • Obsługa eksportowania logów do plików HTML lub CSV

Powiązane narzędzie

Synology Assistant

Funkcje

 • Łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania serwerem Synology NAS i Innymi urządzeniami w sieci lokalnej (LAN)
  • Do lokalizowania urządzeń Synology i łączenia się z nimi oraz sprawdzania stanu
  • Do centralnego zarządzania drukarkami podłączonymi do serwera Synology NAS

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • Windows 10 lub nowszy
  • macOS 12.4 lub nowszy
  • Ubuntu 20.04 lub nowszy
 • Obsługuje wyświetlanie następujących informacji dla urządzeń Synology:
  • Nazwa serwera
  • Adres IP
  • Stan adresu IP
  • Stan serwera
  • Adres MAC
  • Wersja oprogramowania sprzętowego
  • Model
  • Numer seryjny
  • Stan usługi WOL (Wake-on-LAN)
 • Obsługuje mapowanie folderu współdzielonego jako dysku sieciowego
 • Obsługuje korzystanie z usługi WOL do zdalnego wybudzania serwera Synology NAS
 • Oferuje testy diagnostyczne pamięci dla serwerów Synology NAS i routerów

Ograniczenia

 • Przed skonfigurowaniem drukarki sprawdź listę zgodności produktów Synology pod kątem zgodnych drukarek
 • Drukarki USB muszą być podłączone bezpośrednio do serwera Synology NAS przez porty USB, nie koncentratory USB
 • Funkcja karty pamięci podłączonych drukarek nie jest obsługiwana
 • Serwery nie będą mogły świadczyć usług podczas testów diagnostycznych pamięci
 • Urządzenia Synology z serii HD, FS, SA, XS+ i XS wyprodukowane w 2022 r. nie będą już obsługiwać drukarek sieciowych/USB
 • Urządzenia Synology Plus, Value i J z serii 23 i nowsze nie będą już obsługiwać połączenia z drukarkami za pośrednictwem portów USB
 • Model RC18015xs+ nie obsługuje drukarek USB

DS finder (aplikacja mobilna)

Funkcje

 • Aplikacja umożliwiająca konfigurację i instalację systemu DSM na serwerze Synology NAS bezpośrednio z urządzenia przenośnego
 • Obsługuje wyszukiwanie i lokalizowanie serwera Synology NAS w tej samej sieci LAN
 • Obsługuje różne przydatne funkcje konfiguracji serwera Synology NAS
 • Wysyła powiadomienia push do urządzenia mobilnego w przypadku zdarzeń systemowych

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • iOS: 13.0 lub nowszy
  • Android: 8.0 lub nowszy
 • Obsługuje wyszukiwanie serwerów NAS i łączenie się z serwerami w tej samej sieci LAN
 • Obsługuje instalację systemu DSM na serwerze NAS za pomocą kreatora instalacji
  • Automatycznie instaluje określone pakiety Synology dla serwera Synology NAS bezpośrednio z urządzenia przenośnego
  • Tworzy Synology Hybrid RAID (SHR) jako domyślny typ RAID w celu szybkiego i łatwego przydzielania miejsca na dysku
 • Zaleca określone aplikacje mobilne Synology dla urządzenia mobilnego
 • Obsługuje zarządzanie wieloma serwerami NAS w jednej aplikacji mobilnej
 • Obsługuje dostosowywanie portu dla funkcji Wake-on-LAN (WOL) w celu wybudzania serwera NAS przez Internet
 • Obsługuje wyłączanie i ponowne uruchamianie serwera NAS bezpośrednio z urządzenia mobilnego
 • Wyzwala sygnały dźwiękowe z serwera NAS w celu jego łatwej identyfikacji
 • Monitoruje użycie pamięci masowej i stan dysków twardych
 • Obsługuje zarządzanie użytkownikami, np. dodawanie i usuwanie użytkowników, zarządzanie poświadczeniami i stanem oraz przypisywanie grup użytkowników
 • Obsługuje włączanie powiadomień push w celu uruchamiania powiadomień o zdarzeniach systemowych
 • Obsługuje konfigurację ustawień aktualizacji systemu DSM w celu automatycznej aktualizacji systemu DSM, automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji oraz planowania czas sprawdzania dostępności aktualizacji
 • Dostarcza informacji o systemie i sieci, aby wyświetlić wszystkie szczegóły dotyczące urządzeń
 • Obsługuje konfigurowanie automatycznego blokowania adresów IP z opcjami reguł blokowania i listy blokowanych/ dozwolonych
 • Obsługuje wiązanie konta Synology z poszczególnymi serwerami NAS dla następujących usług:
  • Obsługuje włączanie i konfigurowanie usługi QuickConnect w celu uzyskania dostępu do urządzenia NAS w sieci WAN
  • Obsługuje włączanie Synology Active Insight w celu monitorowania urządzenia
 • Umożliwia dostęp do systemu DSM za pośrednictwem mobilnej wersji internetowej bez konieczności korzystania z przeglądarki internetowej
 • Obsługuje blokowanie hasłem w celu zabezpieczenia dostępności serwera Synology NAS

Ograniczenia

 • Obsługiwane są tylko modele komputerów stacjonarnych, których nazwy zaczynają się od „DS”

DS file (aplikacja mobilna)

Funkcje

 • Aplikacja mobilna do zarządzania plikami przechowywanymi na serwerze Synology NAS za pośrednictwem bezpiecznego połączenia HTTPS
 • Przeglądanie zdjęć, oglądanie filmów i sprawdzanie dokumentów roboczych w podróży

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • iOS: 14.0 lub nowszy
  • Android: 8.0 lub nowszy
 • Obsługa bezpiecznego logowania za pośrednictwem połączeń SSL/TLS i weryfikowanie certyfikatu serwera zainstalowanego na serwerze Synology
 • Obsługa udostępniania poświadczeń innym aplikacjom mobilnym Synology i rejestrowanie historii logowania, pozwalające na wielokrotne pomijanie wprowadzania poświadczeń użytkownika
 • Obsługa zarządzania plikami i nawigowanie po nich
  • Podstawowe operacje: Przesyłanie, pobieranie, przenoszenie, kopiowanie, zmiana nazwy plików
  • Ogólne obsługiwane typy plików:
   • Dokumenty: doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html
   • Obrazy: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tiff
   • Wideo: mp4, m4v, mov
   • Audio: mp3, m4a, wav, 3gp, wav
   • Obsługiwane formaty plików różnią się w zależności od możliwości urządzenia przenośnego
  • Moje ulubione: Obsługa dodawania często używanych plików jako skrótów
  • Pliki w trybie offline: Obsługa przypinania plików w celu uzyskiwania dostępu bez połączenia z Internetem
  • Zadania: Obsługa wyświetlania bieżących zadań przesyłania i pobierania oraz ich stanów
 • Obsługa udostępniania plików i folderów z dostosowanymi ustawieniami łączy w celu ochrony danych
  • Okres ważności
  • Hasło
 • Możliwość tworzenia szczegółowych kopii zapasowych zdjęć z urządzenia przenośnego na serwerze Synology NAS
  • Tryby tworzenia kopii zapasowych:
   • Twórz kopie zapasowe nowych zdjęć: Tworzy kopię zapasową tylko nowo dodanych zdjęć i filmów
   • Utwórz kopię zapasową wszystkich zdjęć: Tworzenie kopii zapasowych nowo dodanych oraz istniejących zdjęć/filmów
  • Reguły kopii zapasowych:
   • Przesyłaj tylko przez Wi-Fi: Tworzenie kopii zapasowej zdjęć i filmów tylko gdy urządzenie mobilne jest połączone z siecią Wi-Fi
   • Przesyłaj tylko zdjęcia: Tworzenie kopii zapasowej tylko zdjęć, ale nie filmów
   • Zachowaj oryginalną nazwę pliku: Zachowywanie oryginalnych nazw plików zdjęć i filmów dodawanych do kopii zapasowej. Jeśli opcja ta nie jest włączona, nazwy plików są zastępowane datą ich utworzenia
   • Live Photo: Przesyłaj tylko zdjęcia na żywo lub przesyłaj zarówno zdjęcia, jak i filmy
  • Zwolnij miejsce na urządzeniu: Usuwanie zdjęć i filmów, których kopie zapasowe zostały zapisane na serwerze Synology NAS w celu zwolnienia miejsca w pamięci urządzenia mobilnego
 • Obsługa archiwizacji i wyodrębniania elementów w celu zaoszczędzenia miejsca na dysku oraz ochrona hasłem w celu ochrony poufnych danych
  • Formaty plików obsługiwane do wyodrębniania: zip, .tar, .gz, .tgz, .rar, .7z, .iso (ISO 9660 i Joliet)