Hybrid Share

Wersja DSM

Hybrid Share

Funkcje

 • Własne rozwiązanie chmury hybrydowej firmy Synology łączy wydajność lokalną serwera Synology NAS ze skalowalnością pamięci masowej C2 Storage
 • Umożliwia zamontowanie tego samego folderu Hybrid Share na wielu urządzeniach Synology NAS w celu zapewnienia dostępu do plików z wielu lokalizacji
 • Obsługuje korzystanie z funkcji migawek Hybrid Share w usłudze C2 Storage w celu planowania migawek, ręcznego wykonywania migawek i przywracania folderów do określonych wersji
 • Umożliwia centralne przechowywanie plików w folderach Hybrid Share na żądanie i gdy jest to potrzebne, zmniejszając wykorzystanie lokalnej pamięci masowej i przepustowości
 • Buforuje aktywne pliki lokalnie, zapewniając dostęp do plików z małymi opóźnieniami
 • Jest wyposażony w portal C2 Storage Portal umożliwiający proste zarządzanie folderami Hybrid Share i połączeniami z poszczególnymi folderami Hybrid Share
 • Zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu AES-256

Dane techniczne

 • Wymaga modelu Synology NAS obsługującego system plików Btrfs, posiadającego 2 GB pamięci i zaktualizowanego do wersji DSM 7.0.1 lub nowszej
 • Wymaga konta Synology z subskrypcją planu C2 Storage - Plan Advanced
  • Oferuje nowym abonentom 30-dniowy bezpłatny okres próbny bez konieczności wprowadzania danych karty kredytowej
  • Obsługuje logowanie za pomocą kont zewnętrznych Apple i Google
 • Funkcja migawek jest obsługiwana w wersji Hybrid Share 1.3.0 i nowszych
  • Maksymalna liczba przechowywanych migawek: 32
   • Ustaw harmonogram, aby automatycznie tworzyć jedną migawkę na dobę
   • Wykonuj ręcznie nieograniczoną liczbę migawek na dobę
 • Umożliwia tworzenie wielu folderów Hybrid Share w pamięci C2 Storage (Maksymalna liczba folderów Hybrid Share, które można utworzyć, zależy od ilości pamięci masowej subskrybowanego planu)
 • Umożliwia zamontowanie tego samego folderu Hybrid Share na maksymalnie dziesięciu serwerach Synology NAS jednocześnie
 • Umożliwia urządzeniu Synology NAS zamontowanie wielu folderów Hybrid Share jednocześnie (Maksymalna liczba folderów Hybrid Share, które można zamontować, różni się w zależności od modelu produktu)
 • Maksymalny rozmiar pliku do przesłania: 128 GB
 • Zezwala na montowanie folderu Hybrid Share lub konwersję folderu współdzielonego do folderu Hybrid Share w systemie DSM w obszarze Panel sterowania > Folder współdzielony tylko administratorom (lub użytkownikom delegowanym z odpowiednimi uprawnieniami) (Dowiedz się więcej)
 • Obsługuje dostęp do plików za pośrednictwem następujących protokołów:
  • SMB/CIFS
  • AFP
  • NFS
  • FTP
  • WebDAV
 • Obsługuje następujące aplikacje, pakiety i usługi:
  • File Station: Do uzyskiwania dostępu do zawartości folderu Hybrid Share i zarządzania nią za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej
  • Synology Drive: Do przechowywania wersji plików i współpracy nad plikami pakietu Synology Office
  • Hyper Backup: Do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania plików i folderów (folder Hybrid Share można skonfigurować tylko jako folder źródłowy)
  • Cloud Sync: Do synchronizacji i udostępniania plików i folderów w innych obsługiwanych usługach w chmurze
  • Web Station: Do konfiguracji portali internetowych w celu zarządzania plikami i folderami
  • USB Copy: Do kopiowania plików i folderów między serwerem Synology NAS a zewnętrznymi urządzeniami pamięci masowej USB/SD
  • Presto File Server: Do przesyłania plików i folderów między wieloma urządzeniami Synology NAS lub między komputerami osobistymi a urządzeniem Synology NAS
  • Synology Universal Search: Do wyszukiwania plików i folderów na serwerze Synology NAS ( zawartości folderów Hybrid Share nie można indeksować)
  • Przeglądarka dokumentów/plików PDF: Do przeglądania dokumentów i plików PDF
  • Centrum logów: W celu monitorowania i rejestrowania zdarzeń na serwerze Synology NAS
 • Integruje serwer Synology Drive Server w celu zapewnienia kontroli wersji
 • Obsługuje trwałe przypinanie plików i folderów do lokalnej pamięci podręcznej folderu Hybrid Share dla szybszego dostępu (Dowiedz się więcej)
 • Optymalizuje transfer danych do pamięci C2 Storage, przesyłając tylko zmienione dane
 • Przechowuje często używane dane w chmurze w lokalnej pamięci podręcznej w celu ograniczenia opóźnień dostępu. Pamiętaj, że:
  • Zarezerwowany rozmiar lokalnej pamięci podręcznej musi wynosić co najmniej 500 GB
  • Zarezerwowany rozmiar lokalnej pamięci podręcznej nie może przekraczać 90% rozmiaru woluminu Btrfs
  • Zarezerwowany rozmiar lokalnej pamięci podręcznej nie może przekroczyć limitu folderu Hybrid Share w pamięci C2 Storage
 • Usuwa dane z najstarszym czasem dostępu z lokalnej pamięci podręcznej, aby utworzyć miejsce na nowe dane. Pamiętaj, że:
  • Najstarsze dane (z wyjątkiem przypiętych plików i folderów) są automatycznie usuwane, gdy użycie lokalnej pamięci podręcznej osiągnie zarezerwowany rozmiar lokalnej pamięci podręcznej
  • Użytkownicy mogą również przejść do aplikacji File Station, aby wybrać i ręcznie zwolnić pliki lokalne z lokalnej pamięci podręcznej
 • Implementuje funkcję ograniczania pamięci podręcznej, aby celowo spowolnić ilość danych zapisywanych w zamontowanym folderze Hybrid Share, gdy wolumin Btrfs ma zbyt małą pojemność. Pamiętaj, że:
  • Prędkość odczytu pozostaje bez zmian
  • Prędkość zapisu jest ograniczana, gdy użycie woluminu osiągnie wartość 80% lub na woluminie dostępne jest mniej niż 200 GB wolnego miejsca
  • Minimalna prędkość zapisu (128 KB/s) jest stosowana, gdy użycie woluminu osiągnie poziom 95% lub na woluminie dostępne jest mniej niż 50 GB wolnego miejsca
 • Wysyła powiadomienia w przypadku określonych zdarzeń usługi Hybrid Share lub błędów
 • Obsługuje automatyczne tworzenie i przywracanie kopii zapasowych konfiguracji systemu DSM dla natychmiastowego przywracania danych (Dowiedz się więcej)

Ograniczenia

 • Nie wszystkie foldery współdzielone można konwertować do folderu Hybrid Share (Dowiedz się więcej)
 • Foldery Hybrid Share można montować tylko na wolumenach Btrfs
 • Foldery Hybrid Share nie można montować na klastrze high-availability utworzonym przy użyciu dwóch różnych modeli Synology NAS
 • Folderów Hybrid Share nie można skonfigurować jako folderów synchronizacji w narzędziu Synology Drive ShareSync
 • Foldery Hybrid Share nie obsługują dysków wirtualnych i zdalnych folderów CIFS/NFS
 • Jeśli do tego samego folderu Hybrid Share podłączonych jest wiele urządzeń Synology NAS, urządzenia te należy dołączyć do tej samej domeny lub LDAP, aby zsynchronizować uprawnienia plików
 • Usługa Hybrid Share nie jest obsługiwana w Chinach

Powiązane narzędzie

Narzędzie do pobierania folderów Synology Hybrid Share

Funkcje

 • Działa jako klient systemu Windows/macOS/Linux dla usługi Hybrid Share
 • Umożliwia jednokierunkowe pobieranie najnowszej wersji plików z folderu Hybrid Share do komputera
 • Obsługuje odszyfrowywanie folderu Hybrid Share z komputera dzięki kompleksowemu szyfrowaniu
 • Obsługuje jednoczesne uruchamianie wielu zadań pobierania w tle

Dane techniczne

 • Obsługa następujących systemów operacyjnych:
  • Windows 10 i nowsze
  • macOS 10.14 lub nowsze (64-bitowe)
  • Ubuntu 18.04 i nowsze (oficjalnie obsługiwane wersje 64-bitowe)
 • Wymaga konta Synology z subskrypcją planu C2 Storage - Plan Advanced
 • Wymaga wcześniejszego ukończenia montowania lub konfiguracji konwersji folderu Hybrid Share na serwerze Synology NAS
 • Filtruje pliki i foldery według słowa kluczowego, rozszerzenia pliku, typu pliku (dokument, zdjęcie, muzyka i wideo), rozmiaru pliku lub daty modyfikacji
 • Obsługuje powiadamianie o zakończeniu lub niepowodzeniu zadań pobierania
 • Umożliwia połączenie każdego folderu Hybrid Share z maksymalnie trzema komputerami klienckimi jednocześnie
 • Umożliwia przełączenie się na inny folder Hybrid Share w ramach tego samego konta bez konieczności ponownego logowania