Stan pomocy technicznej produktu

Najwyższą satysfakcję klienta zapewnia nasze zaangażowanie w zapewnianie ciągłych aktualizacji oprogramowania i pomocy technicznej, nawet po wielu latach po zakupie. W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące bieżącego stanu pomocy technicznej dla wszystkich naszych produktów i akcesoriów.