Snapshot Replication

Wersja DSM

Snapshot Replication

Funkcje

 • Możliwość planowania i niemal natychmiastowa ochrona danych
 • Obsługa różnych topologii replikacji dla różnych scenariuszy, w tym architektury active-active, rozszerzonej replikacji, replikacji typu jeden do wielu i typu hub-to-spoke
 • Szybkie odzyskiwanie danych w lokalizacji odzyskiwania po awarii
 • Obsługa funkcji migawek folderów współdzielonych w wolumenie i jednostkach LUN z systemem plików Btrfs, w tym harmonogramowanie, zarządzanie, przeglądanie, odzyskiwanie
 • Obsługa podglądu migawek i kopiowania plików w aplikacji File Station
 • Obsługa podglądu migawek, kopiowania plików i odzyskiwania w Eksploratorze plików systemu Windows

Dane techniczne

 • Dostosowywane harmonogramy migawek i replikacji
  • Migawka może być wykonywana co 5 minut
  • Zadanie replikacji dla folderu współdzielonego może być wykonywane co 5 minut
  • Zadanie replikacji dla jednostki LUN może być wykonywane co 15 minut
 • Maksymalna liczba migawek na system:
  • Pamięć przekraczająca lub równoważna 2 GB (zainstalowana fabryczne): 65 536
  • Inne: 4 096
 • Maksymalna liczba migawek na folder współdzielony:
  • Pamięć przekraczająca lub równoważna 2 GB (zainstalowana fabryczne): 1 024
  • Inne: 256
 • Maksymalna liczba zrzutów obrazu na jednostkę LUN: 256
 • Maksymalna liczba zadań replikacji
  • Seria FS, HD, SA, UC, XS/XS+
   • 64 zadania na system (łącznie dla folderów współdzielonych i jednostek LUN)
    • 64 zadania na foldery współdzielone
    • 32 zadania na jednostki LUN
  • Seria Plus, DVA
   • 32 zadania na system (łącznie dla folderów współdzielonych i jednostek LUN)
    • 32 zadania na foldery współdzielone
    • 16 zadań na jednostki LUN
  • Inne
   • 16 zadań na system (łącznie dla folderów współdzielonych i jednostek LUN)
    • 16 zadań na foldery współdzielone
    • 8 zadań na jednostki LUN
 • Dostosowywane reguły przechowywania dla różnych wymagań zarządzania migawkami
  • Liczba najnowszych migawek do przechowywania
  • Przechowywanie wszystkich migawek przez
  • Zaawansowana strategia przechowywania
 • Obliczanie rozmiaru migawki w celu zarządzania przestrzenią
 • Podgląd zawartości migawki w trybie online i pobieranie pojedynczego pliku w migawkach
 • Obsługa importowania danych replikacji początkowej na serwer docelowy za pomocą zewnętrznego urządzenia pamięci masowej w celu skrócenia czasu replikacji
 • Dostosowany adres IP i port zadania replikacji
 • Szyfrowanie transmisji replikacji
 • Dostosowywana liczba jednoczesnych zadań dla lepszego przydzielania zasobów systemowych
 • Przywracanie plików i folderów przy użyciu funkcji Poprzednie wersje systemu Windows
 • Testy weryfikacyjne podczas odzyskiwania w witrynie

Ograniczenia

 • Obsługiwane są tylko migawki folderów współdzielonych:
  • Podgląd online zawartości migawki
  • Przywracanie plików i folderów przy użyciu funkcji Poprzednie wersje systemu Windows
  • Obliczanie rozmiaru migawki w celu lepszego zarządzania miejscem
 • Migawek nie można wykonywać, jeśli na woluminie jest mniej niż 100 MB wolnego miejsca
 • Uprawnienia NFS nie mogą być zapisywane w migawkach
 • Dane w koszu są zapisywane w migawkach
 • Zaszyfrowane foldery współdzielone nie obsługują podglądu zawartości migawek w trybie online
 • Każda replikacja typu jeden do wielu/rozszerzona obsługuje maksymalnie trzy różne lokalizacje jako lokalizacje docelowe
 • Liczbę jednoczesnych zadań można konfigurować tylko w modelach z więcej niż 2 wątkami procesora (więcej informacji na temat wątków procesora CPU każdego modelu)