Synology Office

Wersja DSM

Ogólne

Funkcje

 • Zestaw narzędzi, w tym Spreadsheet, Document i Slides, przeznaczonych do współpracy w czasie rzeczywistym między członkami zespołu

Dane techniczne

 • Przydatne funkcje formatowania tekstu
 • Możliwość dostosowywania ustawień uprawnień dla folderów i plików w celu ustawienia ich jako prywatne, wewnętrzne lub publiczne, a także przyznawanie określonym użytkownikom uprawnień przeglądania, edytowania, komentowania lub zarządzania
 • Dostępne formaty importowania plików
  • Synology Spreadsheet: .xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .ods, .ots, .csv
  • Synology Document: .docx, .doc, .odf, .rtf (wymagana wstępna instalacja programu Document Viewer)
  • Synology Slides: .pptx, .ppt, .odp (wymagana wstępna instalacja programu Document Viewer)
 • Dostępne formaty eksportowania plików
  • Synology Spreadsheet: .xlsx, .ods, .pdf
  • Synology Document: .docx, .odt, .pdf
  • Synology Slides: .pptx, .odp, .pdf
 • Zapewnienie historii poprawek plików, umożliwiającej przywracanie poprzednich wersji
 • Obsługa narzędzi do komentowania w celach współpracy
 • Obsługa skrótowych poleceń w celu zwiększenia wydajności
 • Szyfrowanie z użyciem standardu AES-256 w celu ochrony poufnych treści
 • Rozszerzenie Synology Office Extension w przeglądarce Google Chrome umożliwiające kopiowanie i wklejanie zawartości za pośrednictwem menu kontekstowego (dostępne tutaj)
 • Zintegrowany z aplikacją do obsługi wiadomości błyskawicznych Synology Chat do interaktywnego komentowania w celu zwiększenia wydajności współpracy
 • Możliwość tworzenia kopii zapasowej pakietu Synology Office za pomocą pakietu Synology Hyper Backup w lokalnych lub zdalnych lokalizacjach oraz przywracania ustawień i danych do poprzedniego punktu czasowego
 • Zalecana liczba użytkowników: do 3400
  • Zalecana liczba użytkowników może się różnić w zależności od modelu Synology NAS i można ją znaleźć w danych technicznych produktu poszczególnych modelów

Składnik aplikacji

Arkusze SpreadSheet

Funkcje

 • Narzędzie do przetwarzania danych przy zachowaniu wysokiej wydajności dzięki wbudowanym funkcjom, takim jak wzory, wykresy, formaty itp.

Dane techniczne

 • Obsługa porządkowania danych poprzez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe, definiowanie nazwy zakresu, filtrowanie danych, zawieszanie/ukrywanie kolumn i wierszy
 • Obsługa ponad 300 funkcji (lista)
 • Obsługa podglądu obliczeń danych, takich jak suma, średnia, liczba i zakres komórek
 • Obsługa wizualnego przedstawiania danych za pomocą wykresów lub obrazów, oraz możliwość wstawiania łączy do określonych arkuszy roboczych i zakresów komórek
 • Zapobieganie nieupoważnionym zmianom danych za pomocą funkcji chronionych arkuszy i zakresów
 • Widok filtrów umożliwiający użytkownikom wyświetlanie arkuszy kalkulacyjnych z filtrami bez wpływu na innych użytkowników przeglądających ten sam arkusz kalkulacyjny
 • Obsługa ustawień regionalnych dla lokalnej waluty i formatów dat z dodatkowymi opcjami dostosowywania

Ograniczenia

 • Maksymalna liczba komórek w arkuszu kalkulacyjnym
  • W przypadku serwerów Synology NAS z <4 GB pamięci systemowej: 2 000 000
  • W przypadku serwerów Synology NAS z ≥4 GB pamięci systemowej: 5 000 000

Dokumenty

Funkcje

 • Narzędzie do pisania i porządkowania tekstu, umożliwiające współpracę zespołową z różnymi trybami wyświetlania i oferujące wiele przydatnych funkcji edycji

Dane techniczne

 • Obsługa trybów edycji, przeglądania i modyfikowania w celu współpracy zespołowej z opcją ukrywania komentarzy
 • Możliwość dostosowywania stylów nagłówka, a także interlinii i odstępów między akapitami
 • Możliwość dostosowywania stylów, np. koloru i szerokości obramowania
 • Obsługa list numerowanych i punktowanych z niestandardowymi prefiksami i sufiksami, list wielopoziomowych oraz ponownego rozpoczynania i kontynuowania list
 • Opcja wstawiania spisu treści, tabel, wykresów, kształtów i obrazów
 • Obsługa wyświetlania konturów, ustawień układu strony, nagłówków, stopek i numerów stron, umożliwiających szybkie przeglądanie
 • Obsługa narzędzia kontroli poprawek w różnych trybach (Wszystkie uwagi, Proste uwagi, Brak uwag, Oryginał) w celu przeglądania poprawek oraz przyjmowania i odrzucania wszystkich poprawek jednocześnie
 • Opcja tworzenia osobistego słownika i sprawdzania pisowni w celu zapewnienia profesjonalizmu i jakości zawartości
 • Obsługa wizualnej prezentacji pomysłów za pomocą obrazów, które można edytować przez kadrowanie, obracanie, styl obramowania i układ
 • Obsługa konwersji pomiędzy chińskim tradycyjnym a uproszczonym bez użycia narzędzi do tłumaczenia
 • Obsługa drukowania i podglądu wydruku z separatorami stron

Ograniczenia

 • Następujące funkcje nie są obsługiwane podczas edycji nagłówka i stopki:
  • Dostosowywanie stylów nagłówków
  • Wstawianie komentarzy, wykresów, tabeli zawartości i kształtów
 • Maksymalna liczba znaków na dokument wynosi 1 milion

Slajdy

Funkcje

 • Narzędzie do prezentacji z bogatym zestawem wbudowanych szablonów, motywów i stylów

Dane techniczne

 • Obsługa widoku prezentera, widoku slajdów i notatek mówcy w celu płynnego przedstawiania prezentacji
 • Możliwość dostosowania wzorca slajdów pozwala szybko zastosować ten sam styl do wszystkich stron, w tym układ, kolor, czcionek i nagłówki
 • Szeroki wybór kolorów tła oraz zestaw wbudowanych motywów w celu uzyskania dopracowanego wyglądu prezentacji
 • Opcja wstawiania pól tekstowych, tabel, wykresów, kształtów, obrazów i numerów slajdów
 • Opcje wstawiania efektów przejść i animacji dla przyciągnięcia uwagi słuchaczy
 • Obsługa narzędzi do edycji treści, w tym grupowania obiektów lub dostosowywania kolejności/wyrównania obiektów
 • Obsługa regulowanych odstępów między wierszami i akapitami w przypadku tekstów
 • Obsługa list numerowanych i punktowanych z niestandardowymi prefiksami i sufiksami, list wielopoziomowych oraz ponownego rozpoczynania i kontynuowania list
 • Obsługa funkcji edycji obrazów, w tym kadrowanie, obracanie, styl obramowania i dostosowywanie układu
 • Możliwość dostosowania stylów tabel, np. koloru i szerokości obramowania
 • Obsługa wyświetlania linii siatki w celu prostszego rozmieszczania obiektów
 • Opcje tworzenia osobistego słownika i sprawdzania pisowni w celu zapewnienia profesjonalizmu i jakości zawartości