Surveillance Device License Pack

Surveillance Device License Pack

Pakiety licencji dla urządzeń monitoringu Synology umożliwiają rozszerzenie konfiguracji kamer, modułów we/wy, interkomów, kontrolerów dostępu, głośników IP i urządzeń transakcji w programie Synology Surveillance Station. Domyślnie użytkownik ma licencje domyślne, dostarczane wraz z serwerem Synology NAS/NVR. W miarę rozwoju firmy dla kolejnych urządzeń do monitoringu można kupić dodatkowe licencje.

Device_License_Pack
Device_License_Pack

Plan licencjonowania

Serwer Synology NAS/NVR jest dostarczany z licencjami domyślnymi1, które umożliwiają konfigurowanie urządzeń nadzorujących i zarządzanie nimi. Firma Synology oferuje również trzy opcje dodatkowo kupowanych licencji: Każdy klucz licencyjny zawiera 1, 4 lub 8 pakietów licencji na urządzenia, co pozwala na aktywację 1, 4 lub 8 urządzeń do monitorowania jednocześnie.

Informacja na temat maksymalnej liczby urządzeń do monitorowania obsługiwanych przez każdy serwer Synology NAS/NVR znajduje się w specyfikacji każdego modelu.

Jednostki licencyjne

W większości przypadków każda kamera IP, moduł we/wy, głośnik IP, interkom i kontroler dostępu wymaga tylko jednej licencji, podczas gdy każde urządzenie transakcyjne wymaga dwóch licencji. Kamery wieloobiektywowe i serwery wideo dla kamer analogowych mogą jednak wymagać dodatkowych licencji. Więcej informacji na temat obsługiwanych kamer i urządzeń nadzorujących można znaleźć na Liście obsługiwanych kamer i Liście obsługiwanych urządzeń nadzorujących.

Typ urządzenia Jednostka licencyjna Przykład Liczba wymaganych licencji
Zwykła kamera IP Opłata za kamerę AXIS P1347 1
Panoramiczny (rybie oko) Opłata za kamerę AXIS M3007 1
Synology LiveCam Na urządzenie Synology LiveCam app 1
Wieloobiektywowa Stały obiektyw Opłata za kamerę ArecontVision AV8185DN (Więcej informacji) 1
Stałoogniskowe obiektywy z niezależnym IP Opłata za kanał AXIS Q3709-PVE 3
Odłączany obiektyw Opłata za kanał AXIS F44 (Więcej informacji) 5
Video server Opłata za kanał Vivotek VS8801 8
Moduł we/wy Na urządzenie AXIS A9188 1
Interkom Na urządzenie AXIS A8105-E 1
Głośnik IP Na urządzenie AXIS C3003-E 1
Kontroler dostępu (drzwi) Na urządzenie AXIS A1001 1
Urządzenie transakcyjne (POS) Na urządzenie - 2

W powyższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje na temat czterech różnych rodzajów kamer. Niektóre kamery panoramiczne (np. Axis M3007) obsługujące wbudowaną funkcję usuwania zniekształceń obrazu mogą udostępniać większą liczbę strumieni (np. widok poczwórny, podwójny widok panoramiczny i widok oryginalny). Do obsługi każdej zwykłej i panoramicznej kamery potrzebna jest tylko jedna licencja.

Kamery wieloobiektywowe dzielą się na dwa rodzaje, tj. ze stałym obiektywem lub odłączanym obiektywem. Większość kamer z obiektywami stałoogniskowymi zapewniających więcej niż jeden strumień jednocześnie wymaga tylko jednej licencji na każdą kamerę. W przypadku kamer stałoogniskowych z niezależnymi adresami IP lub kamer z wymiennymi obiektywami wymagana jest jedna licencja na kanał. Do kamery Axis Q3709-PVE można na przykład dodać maksymalnie trzy obiektywy, co umożliwia przesyłanie strumieniowe do trzech kanałów. Jeżeli w aplikacji Surveillance Station chcesz wyświetlić wszystkie trzy kanały, potrzebne będą trzy licencje. Poniżej zostało to wyjaśnione na przykładzie kamery Axis F44. Kamera Axis F44 (z maksymalnie czterema obiektywami) umożliwia przesyłanie strumieniowe do pięciu kanałów, w tym czterech kanałów z czterech obiektywów oraz piątym kanałem łączącym widok ze wszystkich czterech kamer. Jeżeli w aplikacji Surveillance Station chcesz wyświetlić wszystkie pięć kanałów, potrzebnych będzie pięć licencji.

Serwery wideo, takie jak Vivotek VS8801, można połączyć z maksymalnie ośmioma kamerami analogowymi. W takim przypadku potrzebnych będzie osiem licencji. Ta reguła dotyczy również serwerów wideo zgodnych z aplikacją Surveillance Station.

Aktywacja licencji i zarządzanie

W aplikacji Surveillance Station wybierz kolejno Menu główne > Licencja, a następnie kliknij Dodaj. Kreator instalacji przeprowadzi użytkownika przez czynności wymagane do dodania licencji urządzeń w aplikacji Surveillance Station.

 • Liczba domyślnych licencji może się różnić. Zakup dodatkowych licencji jest konieczny tylko wtedy, gdy wdrożenie wymaga większej liczby licencji niż liczba licencji domyślnych wymieniona poniżej:
  • Synology NAS: 2 domyślne licencje
  • Network Video Recorder: 4 domyślne licencje
  • Urządzenie NVR wykorzystujące technologię głębokiego uczenia: 8 domyślnych licencji
 • Jedna licencja może być zastosowana jednocześnie tylko do jednego produktu Synology.
 • Aby aktywować lub dezaktywować klucze licencyjne w aplikacji Surveillance Station, upewnij się, że masz dostęp do Internetu i możesz połączyć się z serwerem autoryzacji Synology. Jeśli dany serwer NAS jest przeznaczony do pracy w środowisku offline, do przetwarzania autoryzacji licencji możesz użyć aplikacji DS cam. (Więcej informacji)
 • Zakupione licencje można migrować, natomiast nie można przenosić domyślnych kluczy licencyjnych.
 • W przypadku wdrożenia serwera Synology High Availability lub serwera przełączenia awaryjnego CMS nie ma potrzeby kupowania dodatkowych kluczy licencyjnych serwera przełączenia awaryjnego, ponieważ licencje zostaną automatycznie przeniesione na serwer przełączenia awaryjnego, gdy będzie to konieczne.

Funkcje aplikacji Surveillance Station

Więcej informacji o funkcjach Surveillance Station możesz uzyskać tutaj.

Często zadawane pytania

 • Gdzie mogę wykupić licencje do urządzeń nadzoru?

   Możesz skontaktować się naszymi autoryzowanymi sprzedawcami. Klucze licencyjne i dowód zakupu (np. fakturę lub paragon) należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty klucza, firma Synology nie będzie go w stanie zastąpić ani wyszukać.

   Ponadto zdecydowanie zalecamy zalogowanie się do konta Synology w urządzeniu z poziomu Panelu sterowania DSM. W niektórych sytuacjach, np. gdy konieczna jest wymiana sprzętu, konto Synology może służyć do uwierzytelnienia posiadania kluczy licencyjnych. (Należy pamiętać, że po zalogowaniu się do konta Synology na nowym urządzeniu nadal konieczne będzie wprowadzenie kluczy licencyjnych).

  Czy muszę odnawiać licencje urządzeń nadzoru?

   Nie, nie jest to konieczne. Pakiet licencji urządzeń nadzoru jest ważny bezterminowo po aktywacji. Domyślne bezpłatne licencje również nie wygasają.

  W jaki sposób mogę dokonać migracji licencji urządzenia nadzoru na inny produkt Synology?

   Jeden klucz licencyjny może być zastosowany jednocześnie tylko do jednego produktu Synology. W przypadku wymiany sprzętu można reaktywować licencje na nowym urządzeniu Synology, dezaktywując je najpierw na oryginalnym urządzeniu lub postępując zgodnie z procesem migracji (w zależności od tego, czy nadal masz dostęp do oryginalnego urządzenia). Więcej informacji można znaleźć w tym samouczku.

  Czy mogę dokonać migracji domyślnych licencji urządzeń nadzoru na inny produkt Synology?

   Nie, nie jest to możliwe. Zakupione licencje można migrować, natomiast nie można przenosić domyślnych kluczy licencyjnych.

   Jeśli jednak masz wiele serwerów NAS i chcesz udostępniać domyślne lub zakupione licencje między tymi urządzeniami, możesz skonfigurować system centralnego zarządzania (CMS) w programie Surveillance Station. Host CMS będzie zarządzać licencjami należącymi do serwerów nagrywających w centralnym systemie zarządzania, maksymalizując tym samym wykorzystanie licencji.

  Czy można zainstalować lub usunąć licencje urządzeń nadzoru offline?

   Tak. Jeśli serwer Synology NAS/NVR nie jest połączony z Internetem, istnieją dwie metody instalacji/usuwania licencji urządzeń nadzoru. Możesz użyć klienta Surveillance Station na komputerze podłączonym do Internetu lub aplikacji DS cam na urządzeniu mobilnym. Więcej informacji można znaleźć w tym samouczku.

  Gdzie mogę zobaczyć zainstalowane licencje urządzeń nadzoru?

   W aplikacji Licencja możesz przejrzeć wszystkie licencje zainstalowanych urządzeń nadzoru oraz sprawdzić liczbę licencji, które są już wykorzystywane. Jeśli wymaganych jest więcej licencji, możesz je dodać do momentu osiągnięcia maksymalnej liczby urządzeń nadzoru obsługiwanych przez dane urządzenie Synology. W tym miejscu można również usunąć licencje, które nie są już używane. Więcej informacji można znaleźć w tym samouczku.

Uwagi:

 1. Aplikacja Surveillance Station działająca w systemie Virtual DSM nie jest dostarczana z żadnymi domyślnymi licencjami na urządzenia.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie zakupionych kluczy licencyjnych w formie papierowej lub elektronicznej. Należy pamiętać, że firma Synology nie wydaje zastępczych kluczy licencyjnych.
 3. Zachowaj fakturę lub paragon otrzymany od dystrybutora jako dowód zakupu.
 4. Autoryzacja licencji wymaga zarejestrowanego konta Synology.