Surveillance Station

Wersja DSM

Ogólne

Funkcje

 • Uniwersalne platformy monitorowania: Interfejs sieciowy Surveillance Station, program narzędziowy Synology Surveillance Station Client, rozwiązanie do nadzoru VisualStation niewymagające użycia komputera, aplikacja urządzenia NVR Local Display i aplikacja mobilna DS cam
 • Kompleksowa integracja z ponad 8 300 kamerami IP, aplikacją Synology Live cam, modułami we/wy, kontrolerami drzwi, głośnikami IP i systemami POS
 • Wykrywanie zdarzeń z zaawansowaną analityką wideo i natychmiastowymi powiadomieniami
 • Scentralizowane zarządzanie dla 10 000 kamer IP i 1 000 serwerów Synology z wieloma stacjami
 • Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja nagrań na zdalnych serwerach z niestandardowymi ustawieniami

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe:
  • System operacyjny: Windows 7/macOS 10.13 lub nowszy
  • Przeglądarka: Google Chrome
  • Procesor (CPU): Core i5 lub nowszy (Dowiedz się więcej)
 • Obsługiwane formaty:
  • Formaty wideo: MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4, and MxPEG
  • Formaty tunelowania przesyłania strumieniowego: MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4, MxPEG za pośrednictwem protokołu RTSP przez TCP, UDP, HTTP
  • Kodeki dźwięku kamery: PCM, AMR, G.711, G.726, 16-bitowy PCM-LE
  • Formaty nagrywania dźwięku: MP3, Wav, Qgg, QMA, G.726, AMR
  • Formaty obrazów map elektronicznych: BMP, JPG, JPEG, GIF, PNG, SVG
 • Obsługiwane języki: angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, duński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski brazylijski, portugalski europejski, rosyjski, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, włoski

Ograniczenia

 • Obsługiwane formaty wideo mogą się różnić w zależności od danych technicznych poszczególnych urządzeń klienckich (Dowiedz się więcej)
 • Obsługiwane kodeki audio mogą się różnić w zależności od danych technicznych poszczególnych kamer

Składnik aplikacji

Monitorowanie na żywo

Dane techniczne

 • Dostępne w przeglądarkach internetowych, Synology Surveillance Station Client, Local Display, VisualStation oraz DS cam (Dowiedz się więcej)
 • Obsługa Monitor Center jako scentralizowanego interfejsu do wyświetlania obrazu na żwo z wielu kamer
 • Układy Monitor Center:
  • Obsługa układów z możliwością dostosowania do 100 kanałów
  • Układ sekwencyjny: Okresowo obraca układy w ustalonej kolejności
  • Układ alertu: Automatycznie przeskakuje do układu po wyzwoleniu zdarzenia
  • Układ grupy kamer: Wyświetla wszystkie kamery w grupie
 • Obsługuje dynamiczną regulację strumienia według rozmiaru wyświetlacza lub wykrywania zdarzeń
 • Obsługuje natychmiastowe wyświetlanie zdarzeń związanych z detekcją ruchu, zdarzeniami zaawansowanymi, wejściami cyfrowymi, wykrywaniem sabotażu, wykrywaniem dźwięku, rozpoznawaniem twarzy oraz zdarzeniami Deep Video Analytics
 • Obsługuje kanał widżetu we/wy do wyświetlania stanów urządzeń i ręcznego wyzwalania zdarzeń
 • Obsługuje interaktywne mapy, które zapewniają szybki dostęp do urządzeń i alarmów, a także umożliwiają integrację z mapami OpenStreetMap, Google Map i niestandardowymi serwerami kafelków
 • Obsługuje panel alertów dla nagrań zdarzeń z kamery, modułu We/Wy, kontrolera drzwi i urządzenia transakcyjnego
 • Obsługuje przyciski ekranowe (OSD) do sterowania funkcją przeciągania i powiększania, nagrywaniem ręcznym, wyświetlaniem informacji o kamerze oraz wyjściem audio/cyfrowym dla urządzeń zewnętrznych
 • Obsługuje migawki z natychmiastowym rozmyciem, maską i funkcjami pobierania
 • Obsługuje przyciski obsługi kamery do sterowania powiększeniem, ostrością, regulacją przysłony, automatycznym obrotem, pokazywaniem/ukrywaniem kursora PT i automatycznym śledzeniem obiektów
 • Obsługuje maskowanie stref prywatności, które zasłania wrażliwe obszary na obrazie z kamery
 • Obsługuje nakładanie tekstowych znaków wodnych na obraz z kamery na żywo, aby zapobiec wyciekowi danych
 • Obsługuje akcelerację GPU, która może zmniejszyć obciążenie CPU, zapewniając płynniejsze wyświetlanie
 • Obsługuje funkcje analizy obrazu na żywo i inteligentnego wyszukiwania do wykrywania ruchu, brakującego obiektu, obcego obiektu, zasłonięcia kamery, utraty ostrości i zdarzeń w strefie bezczynności
 • Obsługuje funkcję usuwania efektu rybiego oka umożliwia wyświetlanie materiału filmowego typu rybie oko w widoku prostokątnym lub panoramicznym
 • Obsługuje sterowanie joystickiem jako alternatywnej metody obsługi
 • Obsługuje funkcję nadawania na żywo, umożliwiającą wysyłanie strumieni z kamery na żywo do serwisu YouTube

Ograniczenia

 • Program Monitor Center nie może wyświetlać materiału, jeśli całkowita rozdzielczość kamery przekracza możliwości karty graficznej komputera klienckiego
 • Przeglądarki internetowe i program DS cam nie obsługują funkcji joystick, usuwania efektu rybiego oka, inteligentnego wyszukiwania i Live View Analytics
 • Przesyłanie map metodą „przeciągnij i upuść” jest obsługiwane tylko w przeglądarkach Google Chrome i Firefox
 • Do korzystania z Map Google w aplikacji Surveillance Station wymagany jest klucz API Google Maps (Dowiedz się więcej) - Nagrania z maską prywatności można pobierać tylko z aplikacji Synology Surveillance Station Client
 • Akceleracja GPU:
  • Obsługa tylko formatów H.264 i H.265 (w zależności od karty graficznej urządzenia klienckiego)
  • Zgodność tylko z aplikacją Synology Surveillance Station Client uruchomioną w systemie macOS, Windows 7, Windows 10
 • Wyjście audio jest dostępne tylko za pośrednictwem połączenia HTTPS przez przeglądarki internetowe
 • Transmisja na żywo obsługuje wyłącznie transmisję strumieniową w formacie H.264

Nagrywanie

Dane techniczne

 • Obsługa funkcji osi czasu nagrywania w programie Monitor Center
 • Obsługa funkcji odtwarzania nagrań, etykiet i zakładek
 • Obsługa nagrywania ręcznego, ciągłego, uruchamianego detekcją ruchu, alarmem we/wy, niestandardowego oraz uruchamianego regułą akcji
 • Obsługa ustawień czasu przed/po nagraniu, które włączają do nagrań zdarzeń materiał filmowy z okresu od 5 do 300 sekund przed lub po zdarzeniach
 • Obsługa funkcji skracania nagrań, która umożliwia zapisywanie klipów o długości od 1 do 240 minut
 • Obsługa funkcji podwójnego nagrywania, która umożliwia zapisanie dodatkowego zestawu nagrań z kamer o różnej rozdzielczości, FPS, harmonogramem i ustawieniami przechowywania
 • Obsługa nagrywania krawędziowego, które zapewnia nieprzerwane nagrywanie w kamerach obsługujących karty SD, gdy są one odłączone
 • Obsługa inteligentnego nagrywania poklatkowego, które przekształca długie nagrania w 60-sekundowe klipy
 • Odtwarzacz nagrań:
  • Obsługuje przyciski do sterowania odtwarzaniem/pauzą, następną/poprzednią klatką, przewijaniem do przodu/do tyłu, szybkim przewijaniem do przodu/do tyłu o 10 sekund, następnym/poprzednim wydarzeniem, szybkim przewijaniem do przodu/w zwolnionym tempie
  • Obsługuje opcje poprawy jakości obrazu w celu dostosowania jasności, kontrastu, nasycenia i ostrości
 • Pobierz:
  • Obsługiwane formaty pobierania: MP4 i AVI
  • Obsługa łączenia i pobierania oddzielnych nagrań w jeden plik
  • Obsługa nakładania tekstowych i graficznych znaków wodnych podczas pobierania nagrań
  • Obsługa ochrony hasłem w celu zablokowania pobranych nagrań
 • Obsługa szyfrowania nagrań w celu zabezpieczenia dostępu do nagrań w aplikacji Surveillance Station
 • Kopia zapasowa:
  • Obsługa programu Hyper Backup do tworzenia kopii zapasowych konfiguracji systemu Surveillance Station i nagrań na urządzeniach zewnętrznych lub zdalnych serwerach
  • Obsługa Archive Vault do archiwizacji nagrań na zdalnych serwerach z dostosowanymi ustawieniami zakresu czasu, kamery i trybu zdarzeń
  • Obsługa programu C2 Surveillance do przesyłania nagrań do pamięci masowej w chmurze Synology C2
 • Pamięć masowa:
  • Obsługuje dostosowywanie pamięci masowej nagrań za pomocą opcji szyfrowanego folderu współdzielonego dla każdej kamery
  • Obsługuje rotację nagrań uruchamianą przez czas przechowywania lub rozmiar pamięci
  • Obsługuje indeksowanie nagrań, które synchronizuje nagrania wymienione w aplikacji Surveillance Station z rzeczywistymi plikami w aplikacji File Station
 • Obsługuje łącza udostępniania, które umożliwiają użytkownikom spoza aplikacji Surveillance Station przeglądanie i pobieranie nagrań

Ograniczenia

 • Dostęp do zaszyfrowanych folderów współdzielonych nie jest możliwy przez NFS
 • Nie można zablokować filmów podczas procesu nagrywania
 • Czas przed i po nagrywaniu:
  • Ustawienia powyżej 10 sekund mogą wpływać na wydajność systemu ze względu na zwiększone zużycie pamięci
  • Ustawienia 300 sekund są dostępne tylko w modelach Synology z pamięcią o pojemności 4 GB i większej
 • Znak wodny:
  • Znaki wodne są dostępne tylko w aplikacji Synology Surveillance Station Client
  • Nagrania ze znakami wodnymi nie mogą być uwierzytelniane przez aplikację Synology Evidence Integrity Authenticator
  • Znaki wodne nie mogą być nadpisywane, jeśli nagrania wybrane do scalenia i pobrania mają różne rozdzielczości
 • Dostęp do zaszyfrowanych nagrań nie jest możliwy za pośrednictwem SMB lub File Station

Powiadomienia

Dane techniczne

 • Zapewnienie natychmiastowych powiadomień przez SMS, e-mail, urządzenia mobilne i elementy Webhook
 • Obsługa powiadomień wyzwalanych przez Regułę akcji
 • Możliwość dostosowania treści powiadomień dla każdego zdarzenia
 • Obsługa powiadomień dotyczących kamer IP, modułów we/wy, aplikacji Surveillance Station Client, VisualStation, serwerów nagrywających CMS i urządzeń zewnętrznych
 • Opcje łączenia powiadomień pozwalające zmniejszyć liczbę wiadomości
 • Opcje wyciszania powiadomień w celu zapobiegania zakłócaniu pracy
 • Obsługiwani dostawcy poczty e-mail, tacy jak Gmail, Outlook, QQ i niestandardowe serwery SMTP
 • Zezwalanie na 10 odbiorców powiadomień e-mail
 • Możliwość dołączania zrzutów obrazów zdarzeń do powiadomień e-mail
 • Obsługa usługi „push” za pośrednictwem aplikacji DS cam lub DS finder

Ograniczenia

 • Tylko administratorzy mogą modyfikować ustawienia powiadomień
 • Zrzutów ekranu ze zdarzeń nie można dołączać, gdy włączona jest funkcja łączenia powiadomień

CMS

Dane techniczne

 • Obsługuje serwer hosta jako scentralizowaną platformę do zarządzania funkcjami aplikacji Surveillance Station na sparowanych serwerach rejestrujących
 • Obsługuje do 1 000 serwerów nagrywających i 10000 kamer IP w jednym systemie (Dowiedz się więcej)
 • Obsługuje wdrażanie pomiędzy domenami (Dowiedz się więcej)
 • Obsługuje połączenia QuickConnect ID, adres IP i FQDN
 • Obsługuje aktualizację partiami serwerów w trybie on-line i off-line
 • Obsługuje migrację kamer IP i ich nagrań pomiędzy serwerami
 • Przyznaje serwerom hosta pełne zarządzanie licencjami urządzeń serwerów nagrywających
 • Przełączanie awaryjne:
  • Obsługuje automatycznej ochrony serwerów nagrywających poprzez przełączanie na wiele serwerów przełączania awaryjnego (Dowiedz się więcej)
  • Obsługa migracji licencji urządzeń na serwery awaryjne podczas awarii
  • Obsługa przywracania nagrań, migawek i nagrań zarchiwizowanych z serwerów awaryjnych z powrotem na serwery nagrywające

Ograniczenia

 • Serwery przełączania awaryjnego muszą obsługiwać tę samą liczbę kamer co serwery nagrywające
 • Wszystkie serwery w systemie CMS muszą mieć tę samą wersję aplikacji Surveillance Station (ta sama wersja systemu DSM nie jest wymagana)
 • Wydajność procesora (CPU) może ulec obniżeniu, jeśli więcej niż jedna trzecia zalecanej liczby obsługiwanych kamer jest zainstalowana na serwerze hosta (Dowiedz się więcej)
 • Czas przestoju podczas przełączania awaryjnego zależy od liczby kamer do przeniesienia oraz mocy obliczeniowej procesora (CPU) serwera przełączania awaryjnego
 • Migracja kamer może działać tylko za pośrednictwem usług SMB
 • Nie można używać domyślnych licencji produktów Synology działających jako serwery przełączania awaryjnego

Zarządzanie

Dane techniczne

 • Obsługa opcji skalowania obrazu wideo o wysokiej wydajności i jakości w programie Monitor Center
 • Obsługa automatycznego wylogowywania nieaktywnych kont w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 • Użytkownik:
  • Obsługa personalizacji uprawnień użytkowników do serwerów, kamer IP, modułów we/wy i aplikacji (Monitor Center, mapy, nagrywanie, logi, zrzuty obrazu i trybu Home Mode)
  • Uprawnienia menedżera umożliwiające użytkownikom pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami
  • Uprawnienia obserwatora umożliwiające użytkownikom jedynie wyświetlanie i korzystanie z autoryzowanych funkcji ­ Obsługa personalizacji harmonogramów aktywacji kont dla każdego użytkownika
 • Dziennik:
  • Obsługa dzienników systemowych, w których zapisywane są wszystkie operacje systemu Surveillance Station
  • Obsługa dzienników zdarzeń, w których zapisywane są zdarzenia z kamer, modułów We/Wy, funkcji rozpoznawania twarzy, funkcji Deep Video Analytics oraz odpowiadające im nagrania
  • Obsługiwane formaty pobierania: HTML i XLSX
  • Obsługa rotacji według dnia, rozmiaru lub numeru dziennika
  • Obsługa wysyłania dzienników do serwerów syslog
 • Obsługa reguł akcji, które łączą wiele urządzeń nadzorujących i automatyzują działania na podstawie wyzwalacza lub harmonogramu
 • Podwójna autoryzacja z maksymalnie 20 nadzorcami (Dowiedz się więcej)
 • Obsługa wbudowanego serwera NTP w celu synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami
 • Obsługa usług domeny/LDAP
 • Obsługa czasowego wyciszenia sygnału dźwiękowego w NVR Local Display

Ograniczenia

 • Tylko administratorzy mogą zarządzać ustawieniami profilu uprawnień
 • Użytkowników można dodawać do grup tylko z poziomu Panelu sterowania systemu DSM
 • Serwery Synology NVR nie obsługują usługi domeny/LDAP

Licencja

Dane techniczne

 • Each Synology server comes with two or more default device licenses (Please refer to the datasheet of your model for the exact number)
 • Allows scalable surveillance deployment with extra licenses
 • Device License Packs are sold separately with 1, 4, or 8 licenses (Learn more)
 • Grants CMS hosts servers full management over the licenses of recording servers
 • Supports offline license management via Surveillance Station Client and DS cam
 • Supports license migration between different Synology servers

Ograniczenia

 • Licencji domyślnych nie można usunąć ani migrować
 • Pewne urządzenia nadzorujące mogą wymagać więcej niż jednej licencji (Dowiedz się więcej)
 • Nie można używać domyślnych licencji produktów Synology działających jako serwery przełączania awaryjnego

Home Mode

Dane techniczne

 • Zapewnienie użytkownikom ustawień nagrywania, powiadomień, transmisji strumieniowej i reguł akcji, aktywowanych zgodnie z ich pozycją domową
 • Obsługa wyzwalania funkcji Geofence za pośrednictwem lokalizacji urządzeń DS cam z promieniem sieci GPS wynoszącym 100-500 metrów
 • Opcja ręcznej i zaplanowanej (jednorazowej/cyklicznej) aktywacji
 • Obsługa asysty GPS i sieci Wi-Fi w celu uzyskania większej dokładności pozycjonowania
 • Obsługa opóźnienia wyzwalania w celu uniknięcia zbędnych aktywacji, gdy użytkownicy wielokrotnie wejdą na lub opuszczą obszar w określonym promieniu od pozycji domowej w krótkim czasie

Ograniczenia

 • Tryb Home Mode nie jest obsługiwany na serwerach w strukturze CMS
 • Geofence można skonfigurować tylko za pomocą DS cam
 • Zużycie energii przez urządzenia przenośne może wzrosnąć, jeśli włączona jest asysta GPS i sieci Wi-Fi

Kompleksowa obsługa kamer

Dane techniczne

 • Pełna integracja ONVIF z profilem S dla strumieniowego przesyłania wideo, profilem G dla przechowywania na krawędzi sieci i profilem T dla kompresji wideo H.265
 • Kompatybilność z ponad 8300 kamerami IP 140 marek (Lista obsługiwanych)
 • Obsługa do 128 kamer IP na jednym serwerze Synology (NVR selector)
 • Obsługa połączeń HTTPS i SRTP
 • Obsługa dodawania kamer partiami w trybie on-line i off-line przez importowanie wstępnie wypełnionych list .xlsx i plików konfiguracyjnych lub przez skanowanie zakresu IP
 • Obsługa wielostrumieniowego przesyłania z indywidualnymi ustawieniami rozdzielczości, liczby klatek na sekundę, przepływności i jakości obrazu
 • Obsługa różnych typów detekcji zdarzeń, w tym detekcji ruchu, sabotażu i PIR
 • Obsługa sterowania PTZ w zgodnych kamerach
 • Obsługa automatycznego patrolowania kamer wyzwalanego przez harmonogram, wykryte zdarzenia lub alarmy we/wy
 • Obsługa dostosowywania ustawień wyświetlania informacji, w tym znacznika czasu, formatu i pozycji kamery
 • Obsługa ustawień trybu ekspozycji, które redukują zakłócenia obrazu spowodowane ekspozycją na światło lub przełączaniem trybu dzień-noc
 • Obsługa ustawienia pola widzenia (FOV) dla kamer w celu przechwytywania obrazów o szerszym kącie
 • Integracja aplikacji AXIS ACAP VMD i ACAP (Perimeter Defender, Cross Line Detection, Digital Autotracking, Tailgating Detector i Object Analytics)
 • Integracja Hikvision Smart Events
 • Integracja DAHUA IVS (Intelligent Video System)
 • Obsługuje grupy kamer w celu łatwego zarządzania dużą liczbą kamer

Ograniczenia

 • Adresy IP w formacie IPv6 nie są obsługiwane
 • Niektóre typy wykrywania zdarzeń, elementy sterujące PTZ, tryb dzienny-nocny i regulacja pola widzenia są dostępne tylko wtedy, gdy kamera obsługuje te funkcje

Inteligentna analiza wideo

Dane techniczne

 • Rozpoznawanie twarzy:
  • Obsługuje rejestrację maksymalnie 10 000 profili użytkowników z dostosowanymi członkami, lokalnymi użytkownikami systemu DSM, użytkownikami domeny i LDAP
  • Umożliwia wykrywanie zakrytych/odsłoniętych twarzy
  • Obsługuje ignorowanie twarzy mniejszych niż ustawiony rozmiar
  • Obsługuje odtwarzanie, pobieranie i blokowanie wyników rozpoznawania
  • Dostępne na serwerach nagrywających CMS i serwerach przełączania awaryjnego
 • Funkcja Deep Video Analytics (DVA):
  • Obsługa czterech typów zadań: Wykrywanie osób i pojazdów, wykrywanie wtargnięcia, liczenie osób i liczenie pojazdów
  • Obsługa odtwarzania, pobierania i blokowania wyników wykrywania
  • Obsługa funkcji zadań DVA, wyników wykrywania i archiwizacji na serwerach nagrywania CMS
  • Obsługa inteligentnych znaczników, które automatycznie oznaczają typy obiektów i określone zachowania
 • Wykrywanie osób i pojazdów:
  • Obsługuje funkcję rozpoznawania tablic rejestracyjnych, która identyfikuje globalne tablice rejestracyjne składające się ze znaków alfanumerycznych (zwiększona dokładność w określonych regionach)
  • Obsługuje rejestrację do 10 000 niestandardowych tablic rejestracyjnych (od 4 do 12 znaków)
  • Obsługuje wykrywanie pojazdów poruszających się z prędkością mniejszą niż 40 km/h
  • Obsługiwane formaty pobierania raportów: HTML i XLSX
  • Obsługa wykrywania gapiów, która wyzwala zdarzenia w przypadku przebywania ludzi lub pojazdów przez określony czas
  • Obsługa wykrywania tłumu, która wyzwala zdarzenia w przypadku przekroczenia limitu zajętości w strefach wykrywania
 • Wykrywanie wtargnięcia:
  • Obsługa wykrywania określonych celów
 • Liczenie osób i pojazdów:
  • Obsługuje funkcję wykrywania tłumu, która wyzwala zdarzenia, gdy liczba osób przebywających w strefach wykrywania przekroczy limit
  • Obsługuje łączenie zadań zliczania w celu łączenia liczb z wielu zadań
  • Obsługiwane formaty pobierania raportów: HTML i XLSX

Ograniczenia

 • Funkcje rozpoznawania twarzy i Deep Video Analytics są obsługiwane tylko w modelach serii DVA (Dowiedz się więcej)
 • Liczba dostępnych zadań inteligentnych funkcji analizy wideo zależy od modelu serwera Synology ([Dowiedz się więcej] (https://kb.synology.com/Surveillance/tutorial/How_many_Face_Recognition_and_DVA_tasks_can_I_use))
 • Dokładność wykrywania zależy od rzeczywistego otoczenia i wdrożenia zadania

Powiązane narzędzie

Synology DS cam

Funkcje

 • Intuicyjna aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android i iOS do podglądu transmisji na żywo, nagrań i zrzutów obrazu z kamer IP podłączonych do aplikacji Surveillance Station
 • Możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym powiadomień o zdarzeniach wyzwalanych przez urządzenia dozorowe

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • iOS: 14.0 lub nowszy
  • Android: 8.0 lub nowszy
 • Multi widok
  • Wielokanałowy podgląd na żywo i zsynchronizowane odtwarzanie z wieloma opcjami układu (1×2, 1×3, 2×2 i 2×3)
  • Możliwość wyboru wyświetlanych kamer i zmiany kolejności wyświetlania
  • Elastyczna regulacja prędkości odtwarzania (od 0,25x do 5x), z dostępną maksymalną prędkością odtwarzania klatek na sekundę
  • Panel skrótów z przyciskami do obsługi następujących funkcji: elementy sterujące odtwarzaniem, przełączanie zdarzeń, szybkie wyszukiwanie, zrzuty obrazu, elementy sterujące PTZ, zoom optyczny, skala czasu, dwukierunkowy dźwięk, dostęp ręczny i stałe proporcje ekranu
  • Obsługa przeciągania paska osi czasu do wcześniejszego momentu w celu wyświetlenia nagrania z danej chwili
  • Obsługa gestu zsuwania palców na osi czasu w celu dostosowania skali lub włączania funkcji Smart Timeline w celu automatycznego dostosowania skali czasu zgodnie z prędkością przewijania
 • Pojedynczy widok
  • Dostępny na kartach Multi widok i Kamery
  • Elastyczna regulacja prędkości odtwarzania (od 0,25x do 5x), z dostępną maksymalną prędkością odtwarzania klatek na sekundę
  • Panel skrótów z przyciskami do obsługi następujących funkcji: elementy sterujące odtwarzaniem, przełączanie zdarzeń, szybkie wyszukiwanie, zrzuty obrazu, elementy sterujące PTZ, zoom optyczny, skala czasu, dwukierunkowy dźwięk, dostęp ręczny i stałe proporcje ekranu
  • Obsługa przeciągania paska osi czasu do wcześniejszego momentu w celu wyświetlenia nagrania z danej chwili
  • Obsługa gestu zsuwania palców na osi czasu w celu dostosowania skali lub włączania funkcji Smart Timeline w celu automatycznego dostosowania skali czasu zgodnie z prędkością przewijania
  • Przycisk wyciszenia/wyłączania wyciszenia do włączania i wyłączania dźwięku w filmach
  • Ręczne nagrywanie i regulacja ustawień kamery dostępne w trybie pojedynczego widoku, w tym jakość strumienia, wyjście cyfrowe, wstępnie ustawiona pozycja, patrolowanie, automatyczne panoramowanie itp. (dostępne opcje różnią się w zależności od urządzenia)
  • Obsługuje tryb PiP dla urządzeń z systemem Android
 • Kamery
  • Możliwość zarządzania wszystkimi dostępnymi kamerami, wyświetlania transmisji strumieni na żywo, nagrań i zapisów zdarzeń z jednej kamery
  • Obsługa przełączania trybu wyświetlania między widokiem listy a widokiem miniatur oraz zmiana kolejności wyświetlania kamer
  • Dostarczanie podstawowych informacji o kamerze
  • Możliwość włączania i wyłączania kamer
  • Obsługa wyszukiwania kamer według słów kluczowych, źródeł lub statusów
  • Pływający odtwarzacz umożliwiający ciągłe odtwarzanie nagrań bez konieczności pozostawania na stronie
 • Nagrania
  • Możliwość przeglądania wszystkich nagrań przechowywanych na serwerze Synology NAS/NVR
  • Elastyczna regulacja prędkości odtwarzania (od 0,25x do 5x), z dostępną maksymalną prędkością odtwarzania klatek na sekundę
  • Przycisk wyciszenia/wyłączania wyciszenia do włączania i wyłączania dźwięku w filmach
  • Możliwość wyszukiwania nagrań według daty, godziny, źródła, kamery, stanu blokady i trybu nagrywania
  • Akcje usuwania, blokowania, odblokowywania i pobierania dla nagrań
  • Obsługa wykonywania zrzutów obrazu bieżącej klatki wideo
  • Obsługa pobierania pliku wideo przez określenie czasu trwania i możliwości włączenia podglądu klipu wideo
  • Pływający odtwarzacz umożliwiający ciągłe odtwarzanie nagrań bez konieczności pozostawania na stronie
 • Zrzuty obrazu
  • Możliwość wyświetlania wszystkich zrzutów obrazów przechowywanych na serwerze Synology NAS/NVR
  • Obsługa wyszukiwania zrzutów obrazów według daty i statusu zablokowania
  • Akcje usuwania, blokowania, odblokowywania i pobierania dla migawek
 • Powiadomienia
  • Wysyłanie powiadomień push po wyzwoleniu wcześniej zdefiniowanych zdarzeń, z dostępnymi powiadomieniami, w tym dotyczącymi zdarzeń związanych między innymi z systemem, kamerą, modułem we/wy, głośnikiem, stacją VisualStation, serwerem, kontrolą dostępu, urządzeniem zewnętrznym, funkcją Deep Video Analytics, Archive Vault i klientami
  • Powiadomienia z możliwością wyciszenia na określony czas (20 minut, 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin lub do końca bieżącego dnia)
  • Tryb Nie przeszkadzać, wyciszający wszystkie powiadomienia w określonym przedziale czasowym
  • Miniatury do szybkiego dostępu do strony pojedynczego widoku kamer
  • Obsługa wyszukiwania powiadomień według słów kluczowych i statusu odczytu
 • Tryb Home Mode
  • Obsługa automatycznego włączania i opuszczania trybu Home Mode w aplikacji Surveillance Station na podstawie lokalizacji urządzenia lub połączonej sieci Wi-Fi
  • Obsługa GPS dla lepszej dokładności wykrywania lokalizacji Home Mode
  • Obsługa ustawiania lokalizacji Home z bieżącej lokalizacji, przez wprowadzenie adresu w polu wyszukiwania lub przez przeciągnięcie i upuszczenie znacznika lokalizacji na mapie
  • Obsługa dostosowania promienia lokalizacji Home w celu ograniczenia możliwych błędów wykrywania (dostępne są opcje w zakresie od 100 do 500 m)
  • Obsługa parowania kilku urządzeń mobilnych, aktywowania i dezaktywowania trybu Home Mode gdy sparowane urządzenie znajdzie się w ustalonej lokalizacji Home lub opuści ją (jeśli sparowane jest kilka urządzeń, tryb Home Mode zostanie aktywowany przez pierwsze urządzenie, które znajdzie się w lokalizacji Home i dezaktywowany przez ostatnie urządzenie, które ją opuści)
  • Regulowane opóźnienie wyzwania w celu ograniczenia możliwych błędów w obliczeniach, jeśli użytkownik wejdzie do lokalizacji Home lub opuści ją w krótkim czasie (dostępne opcje obejmują 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty lub 3 minuty)
  • Obsługa ręcznego włączania/wyłączania trybu Home Mode
 • Licencje
  • Akcje usuwania, blokowania, odblokowywania i pobierania dla licencji
  • Zarządzanie licencjami offline dla Surveillance Station bez połączenia internetowego lub w izolowanej sieci lokalnej
 • Inne
  • Obsługa logowania za pomocą identyfikatora QuickConnect ID przez Internet (Opóźnienie sieci może być większe niż zwykle, jeśli połączenie z Surveillance Station jest nawiązywane za pośrednictwem usługi przekazywania QuickConnect)
  • Opcja „Pamiętaj mnie” i historia logowania w celu szybkiego logowania
  • Dekodowanie sprzętowe w celu optymalizacji wydajności systemu
  • Blokada hasłem z obsługą funkcji odblokowywania odciskiem palca/identyfikatora Touch ID lub Face ID oraz ustawienia ponownego uwierzytelniania dla zapewnienia bezpieczeństwa danych
  • Funkcja Klonowanie ekranu (AirPlay) z opcjami przesyłania całego obrazu lub odtwarzania tylko materiału wideo (dostępne tylko w urządzeniach z systemem iOS)
  • Możliwość przypisywania przez administratorów profilów uprawnień do użytkowników z uprawnieniami wystarczającymi do wykonywania określonych czynności w aplikacji DS cam lub uzyskiwania dostępu do określonych urządzeń (profile uprawnień muszą zostać skonfigurowane w aplikacji Surveillance Station)
  • Obsługiwane kodeki wideo: MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4, and MxPEG
  • Obsługiwane formaty dźwięku: G711, G726, PCM i AMR

Ograniczenia

 • Oś czasu na stronie Multi widok obsługuje tylko tryb synchronizacji
 • Wstępnie zdefiniowane pozycje i ścieżki patrolu można tworzyć tylko w aplikacji Surveillance Station
 • Włączenie funkcji asysty GPS i sieci Wi-Fi może zwiększyć zużycie energii przez urządzenie
 • Urządzenia mobilne wymagają połączenia z Internetem w celu dodawania lub usuwania licencji
 • Maksymalna obsługiwana rozdzielczość może się różnić w zależności od urządzenia
 • Aplikacja DS cam nie obsługuje trybu wielu okien/widoku podzielonego

Synology LiveCam

Funkcje

 • Przekształcanie urządzenie mobilnego z systemem Android lub iOS w kamerę IP i parowanie jej z aplikacją Surveillance Station
 • Bezproblemowe rejestrowanie danych nawet po odłączeniu od Internetu lub sparowaniu aplikacji Surveillance Station
 • Możliwość pobierania i przechowywania plików lokalnie na urządzeniach mobilnych

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • iOS: 12.0 lub nowszy
  • Android: 8.0 lub nowszy
 • Kamera
  • Orientacja pionowa i pozioma do streamingu i nagrywania
  • Sterowanie lampą LED urządzeń mobilnych w celu lepszego oświetlenia (lampą LED można sterować także ze sparowanej aplikacji Surveillance Station lub DS cam)
  • Tryb oszczędzania energii zmniejszający jasność wyświetlacza urządzenia
  • Obsługa wykonywania zrzutów obrazu i zapisywania ich w aplikacji Surveillance Station
  • Dwukierunkowa transmisja dźwięku do przesyłania/obierania dźwięku do/ze sparowanej aplikacji Surveillance Station
 • Nagrywanie
  • Dostęp do wszystkich nagrań aplikacji Synology LiveCam przechowywanych w sparowanej aplikacji Surveillance Station i urządzeniu mobilnym
  • Obsługa wyszukiwania nagrań wg daty, czasu statusu blokowania i statusu przesyłania
  • Usuwanie, blokowanie, odblokowywanie i pobieranie nagrań
  • Obsługa wykonywania zrzutów obrazu i zapisywania ich w aplikacji Surveillance Station
  • Podczas ciągłego nagrywania bez przerw, system automatycznie przycina nagrania co 30 minut; nagrania w trybie nagrywania płynnego są przycinane co 10 minut
 • Migawki
  • Obsługa wyświetlanie wszystkich zrzutów obrazu, w tym zrzutów wykonanych przez aplikację Synology LiveCam, sparowaną aplikację Surveillance Station lub DS cam
  • Obsługa wyszukiwania migawek wg daty, czasu i statusu blokowania
  • Wyszukiwanie, usuwanie, blokowanie, odblokowywanie i pobieranie zrzutów obrazu
 • Ustawienia
  • Połączenie zabezpieczone protokołem HTTPS
  • Obsługa wyboru przedniej kamery urządzenia jako źródła transmisji strumieniowej
  • Obsługa nagrywania bez dźwięku
  • Dostosowywanie rozdzielczości i liczby klatek na sekundę (dostępne opcje różnią się w zależności od urządzenia)
  • Dostosowywanie jakości wideo: niska, średnia, wysoka
  • Funkcja stabilizacji obrazu (dostępna tylko w obsługiwanych urządzeniach)
  • Wyświetlanie informacji na ekranie, w tym daty, czasu i tekstów, które można pokazać na górze lub na dole wideo
  • Automatyczna blokada ekranu: 1, 2, 5, 10 minut lub nigdy
  • Wykrywanie ruchu z regulowaną czułością i wartością progową
  • Rotacja nagrań według dnia/rozmiaru
  • Możliwość przechowywania nagrań w istniejących folderach współdzielonych w sparowanej aplikacji Surveillance Station
  • Płynne nagrywanie po utracie połączenia z Internetem lub sparowaną aplikacją Surveillance Station oraz przesyłanie nagrań tymczasowo zapisanych lokalnie po wznowieniu połączenia
  • Blokada hasłem obsługująca funkcję odblokowywania odciskiem palca/identyfikacji dotykowej lub identyfikacji twarzy i ponowne uwierzytelnianie ustawień hasła dla zapewnienia bezpieczeństwa danych

Ograniczenia

 • Każde urządzenie mobilne z aplikacją Synology LiveCam wymaga licencji Surveillance Device do poprawnego działania
 • Aplikacja Synology LiveCam wymaga systemu Android 7.0 lub iOS 9.0 lub nowszego
 • Tylko konta użytkowników należące do grupy administrators w systemie DSM z odpowiednimi uprawnieniami mogą parować Synology LiveCam z Surveillance Station
 • Użytkownicy nie mogą oglądać strumieniowej transmisji na żywo bez nagrywania filmów
 • Po rozpoczęciu nagrywania nie można zmienić orientacji wideo
 • Strumieniowe przesyłanie wideo zużywa określoną ilość energii urządzeń mobilnych
 • Strumieniowe przesyłanie wideo może zostać przerwane przez inne operacje systemowe, takie jak uruchomienie innej aplikacji kamery lub przejście w tryb oszczędzania energii, który blokuje działanie aplikacji w tle
 • Przesyłanie strumieniowe wideo nie jest dostępne, jeśli połączenie z aplikacją Surveillance Station zostało nawiązane za pośrednictwem usługi przekazywania QuickConnect

Synology Transactions Simulator

Funkcje

 • Aplikacja komputerowa symulująca interfejs użytkownika punktu sprzedaży (POS), co umożliwia użytkownikom testowanie wszystkich funkcji transakcji w aplikacji Surveillance Station

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • Windows 7 lub nowsze wersje
 • Symuluje urządzenie transakcyjne połączone przez TCP
 • Obsługuje przetwarzanie danych transakcji przez listę wstępnie zdefiniowanych pozycji
 • Obsługuje usuwanie lub anulowanie transakcji
 • Obsługuje finalizowanie transakcji według łącznej kwoty lub kwoty płatności

Ograniczenia

 • Wstępnie zdefiniowanych pozycji listy danych transakcji nie można modyfikować
 • Danych transakcji nie można zapisywać

Synology Transactions Compatibility Tool

Funkcje

 • Aplikacja komputerowa sprawdzająca zgodność pomiędzy aplikacją Surveillance Station a oprogramowaniem punktu sprzedaży (POS)

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • Windows 7 lub nowsze wersje
  • Umożliwia sprawdzenie zgodności za pomocą połączeń TCP i COM
 • Wyświetla dane transakcji
 • Umożliwia użytkownikom ustawić reguły dla początkowych i końcowych transakcji
 • Umożliwia użytkownikom dodawanie filtrów w celu ignorowania określonych znaków lub zamiany znaków na znaki podziału wiersza/inne znaki w celu oznaczania danych

Synology Evidence Integrity Authenticator

Funkcje

 • Aplikacja komputerowa weryfikująca, czy nagrania i zrzuty ekranu z aplikacji Surveillance Station nie zostały zmodyfikowane

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • Windows 7 lub nowsze wersje
  • macOS 10.12 lub nowsze wersje
 • Sprawdza poprawność plików przesyłanych indywidualnie lub zbiorczo
 • Pokazuje dokładny czas produkcji i numer seryjny serwera Synology, który wygenerował obrazy

Ograniczenia

 • Nie można uwierzytelnić nagrań ze znakami wodnymi, nawet tych dodanych za pośrednictwem aplikacji Surveillance Station

Synology Video Converter

Funkcje

 • Aplikacja komputerowa konwertująca filmy do formatu zgodnego z aplikacją Surveillance Station

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • Windows 7 lub nowsze wersje
 • Konwertuje formaty filmów wideo