Hybrid Share

Wersja DSM

Składnik aplikacji

Hybrid Share

Funkcje

 • Rozwiązanie chmury hybrydowej: integracja pamięci masowej w chmurze z lokalnym serwerem NAS w wielu lokalizacjach oraz stabilność, niezawodność i elastyczność zbierania danych w celu lepszej współpracy pracowników
 • Globalna synchronizacja plików:
  • Możliwość montowania tych samych folderów Hybrid Share na wielu serwerach NAS w celu bezproblemowego dostępu do plików z wielu lokalizacji
  • Obsługa globalnego blokowania plików w celu zachowania spójności danych podczas współpracy między różnymi lokalizacjami
 • Ochrona danych:
  • Obsługa przywracania do punktu odzyskiwania migawki, chroniąca foldery Hybrid Share przed złośliwym atakiem lub przypadkowymi działaniami
  • Obsługa automatycznego tworzenia kopii zapasowej konfiguracji systemu DSM i przywracanie w celu natychmiastowego odzyskiwania danych
 • Inteligentna pamięć podręczna:
  • Centralne przechowywanie danych w C2 Storage podczas buforowania często używanych danych na lokalnym serwerze NAS w celu zapewnienia wysokiej wydajności przy niskich opóźnieniach, równoważenia potrzeb oszczędzania lokalnej pamięci masowej i przepustowości sieci
  • Obsługa trwałego przypinania plików i folderów do lokalnej pamięci podręcznej folderów Hybrid Share
 • Scentralizowane zarządzanie:
  • Internetowy portal C2 Storage do łatwego zarządzania folderami Hybrid Share i ich połączeniem z poszczególnymi hostami NAS
  • Szczegółowe logi do monitorowania i audytu działań związanych z dostępem do plików
 • Szyfrowanie klasy wojskowej: zapewnianie bezpieczeństwa danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu AES-256
 • Wydajność: optymalizacja transfer danych do C2 poprzez przesyłanie tylko zmienionych danych

Dane techniczne

 • Wymaga modelu Synology NAS obsługującego system plików Btrfs, posiadającego 2 GB pamięci i zaktualizowanego do wersji DSM 7.0.1 lub nowszej
 • Wymaga konta Synology z subskrypcją planu C2 Storage - Plan Advanced
  • Oferuje nowym abonentom 30-dniowy bezpłatny okres próbny bez konieczności wprowadzania danych karty kredytowej
  • Obsługuje logowanie za pomocą kont zewnętrznych Apple i Google
 • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 768 GB
 • Funkcja migawek jest obsługiwana w Hybrid Share w wersji 1.3.0 i nowszej
  • Maksymalna liczba przechowywanych migawek: 32
   • Ustaw harmonogram, aby automatycznie tworzyć jedną migawkę na dobę
   • Wykonuj ręcznie nieograniczoną liczbę migawek na dobę
 • Logi i globalne funkcje blokowania plików są obsługiwane w wersji Hybrid Share 1.4.0 i nowszych
  • Klucz C2 Encryption Key jest wymagany do włączenia logów transferu plików
 • Umożliwia jednoczesne zamontowanie tego samego folderu Hybrid Share na maksymalnie 10 hostach Synology NAS
 • Umożliwia hostowi Synology NAS na równoczesne zamontowanie od 5 do 30 folderów Hybrid Share, w zależności od specyfikacji sprzętu hosta NAS
 • Tylko administratorzy (lub delegowani użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami) mogą zamontować folder Hybrid Share lub przekonwertować folder współdzielony na folder Hybrid Share w systemie DSM w obszarze Panel sterowania > Folder udostępniony (Dowiedz się więcej)
 • Obsługuje dostęp do plików za pośrednictwem następujących protokołów/pakietów:
  • SMB/CIFS
  • AFP
  • NFS
  • FTP
  • WebDAV
  • File Station
  • Synology Drive
 • Obsługuje następujące aplikacje, pakiety i usługi:
  • File Station: dostęp do i zarządzanie zawartością folderu Hybrid Share z systemu DSM lub DS file (aplikacja mobilna)
  • Synology Drive: dostęp do i zarządzanie zawartością folderu Hybrid Share z przechowywaniem wersji i współpracą nad plikami pakietu Synology Office
  • Hyper Backup: tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie folderów Hybrid Share
  • Cloud Sync: synchronizacja i udostępnianie pliki i foldery do innych obsługiwanych usług w chmurze
  • Web Station: konfiguracja portali internetowych do zarządzania plikami i folderami
  • USB Copy: kopiowanie plików i folderów między serwerem Synology NAS a zewnętrznymi urządzeniami pamięci masowej USB/SD
  • Presto File Server: przesyłanie plików i folderów między wieloma hostami Synology NAS lub między komputerami osobistymi a serwerem Synology NAS
  • Synology Universal Search: wyszukiwanie plików i folderów według nazw na serwerze Synology NAS (nie można indeksować zawartości folderów Hybrid Share)
  • Przeglądarka dokumentów/plików PDF: wyświetlanie dokumentów i plików PDF
  • Centrum logów: monitorowanie i rejestrowanie działań związanych z transferem plików na serwerze Synology NAS
 • Przechowanie często używanych danych w chmurze w lokalnej pamięci podręcznej w celu zmniejszenia opóźnień dostępu. Pamiętaj, że:
  • Zarezerwowany rozmiar lokalnej pamięci podręcznej musi wynosić co najmniej 500 GB
  • Zarezerwowany rozmiar lokalnej pamięci podręcznej nie może przekraczać 90% rozmiaru woluminu Btrfs
  • Zarezerwowany rozmiar lokalnej pamięci podręcznej nie może przekroczyć limitu folderu Hybrid Share w pamięci C2 Storage
 • Usuwa dane z najstarszym czasem dostępu z lokalnej pamięci podręcznej, aby utworzyć miejsce na nowe dane. Pamiętaj, że:
  • Najstarsze dane (z wyjątkiem przypiętych plików i folderów) są automatycznie usuwane, gdy użycie lokalnej pamięci podręcznej osiągnie zarezerwowany rozmiar lokalnej pamięci podręcznej
  • Użytkownicy mogą również przejść do aplikacji File Station, aby wybrać i ręcznie zwolnić pliki lokalne z lokalnej pamięci podręcznej
 • Mechanizm ograniczania pamięci podręcznej spowalnia ilość danych zapisywanych w zamontowanym folderze Hybrid Share, gdy na woluminie Btrfs zaczyna brakować miejsca. Pamiętaj, że:
  • Prędkość odczytu jest nienaruszona
  • Szybkość zapisu jest ograniczona, gdy użycie woluminu osiągnie 80% (w przypadku woluminów mniejszych niż 1 TB) lub gdy przestrzeń woluminu jest mniejsza niż 200 GB (w przypadku woluminów większych niż 1 TB)
  • Minimalna prędkość zapisu (128 KB/s) jest stosowana, gdy użycie woluminu osiąga 95% (w przypadku woluminów mniejszych niż 1 TB) lub gdy przestrzeń woluminu jest mniejsza niż 50 GB (w przypadku woluminów mniejszych niż 1 TB)
 • Uprawnienia synchronizacji plików wyłącznie dla użytkowników domeny
 • Synchronizuje dziedziczenie uprawnień i usuwanie odziedziczonych uprawnień (w tym użytkowników lokalnych i domeny) dla dowolnych podfolderów we wszystkich serwerach NAS z zamontowanym folderem Hybrid Share

Ograniczenia

 • Nie wszystkie foldery współdzielone można konwertować do folderu Hybrid Share (Dowiedz się więcej)
 • Foldery Hybrid Share nie można montować na klastrze wysokiej dostępności utworzonym przy użyciu dwóch różnych modeli Synology NAS
 • Folderów Hybrid Share nie można skonfigurować jako folderów synchronizacji w narzędziu Synology Drive ShareSync
 • Foldery Hybrid Share nie obsługują dysków wirtualnych i zdalnych folderów CIFS/NFS
 • Usługa C2 Storage/Hybrid Share nie jest obsługiwana w Chinach

C2 Storage Explorer

Funkcje

 • Zarządzanie plikami
  • Dostęp do folderu Hybrid Share bezpośrednio z C2 Storage
  • Pobieranie danych z folderu Hybrid Share
  • Przesyłanie danych do folderu Hybrid Share
  • Udostępnianie danych innym
  • Dostęp do danych udostępnianych przez innych
 • Zarządzanie punktami odzyskiwania
  • Wyświetlanie zawartości punktów odzyskiwania
  • Pobieranie poszczególnych plików z punktu odzyskiwania
  • Przywracanie folderów do poprzedniego punktu odzyskiwania

Dane techniczne

 • Konto Synology i klucz C2 Encryption Key są wymagane do uzyskania dostępu do udostępnionych danych
 • Maksymalny rozmiar przesyłania pojedynczego pliku: 16 GB
 • Maksymalna liczba użytkowników, którym można udostępnić jeden plik: 20
 • Maksymalna dzienna liczba pobrań pojedynczego pliku: 50
 • Maksymalna liczba użytkowników, którym można delegować pojedynczy folder Hybrid Share: 10

Ograniczenia

 • Maksymalny rozmiar pojedynczego pobieranego pliku jest ograniczony do 1 GB w następujących przeglądarkach:
  • Safari (wersja komputerowa i dla systemu iOS)
  • Firefox