Web Station

Wersja DSM

Web Station

Funkcje

 • Intuicyjna platforma hostingu stron internetowych, obsługująca wiele serwerów wewnętrznych HTTP, języki wewnętrzne PHP i systemy relacyjnych baz danych
 • Kompleksowe zarządzanie portalami internetowymi
 • Możliwość hostowania osobistych witryn internetowych przez użytkowników

Dane techniczne

 • Obsługiwane serwery wewnętrzne
  • Nginx
  • Apache HTTP Server wersja 2.4
 • Obsługiwane wersje wewnętrzne PHP
  • PHP 7.3
  • PHP 7.4
  • PHP 8.0
  • PHP 8.1
  • PHP 8.2
 • Obsługiwane systemy zarządzania skontenerowanymi bazami danych
  • MariaDB 10
  • PgSQL
 • Zarządzanie usługą WWW i portalami internetowymi
  • Obsługa hostowania wielu portali internetowych
  • Obsługa protokołu HTTP/2
  • Obsługa protokołu HTTP Strict Transport Security (HSTS)
  • Obsługa niestandardowych katalogów głównych dokumentów dla każdej usługi WWW
  • Integracja zarządzania certyfikatami systemu DSM, oferująca dostosowany certyfikat dla każdego portalu internetowego
  • Integracja zarządzania na poziomie profilu TLS/SSL w systemie DSM, dostosowującego poziom profilu TLS/SSL każdego portalu internetowego
 • Obsługa niestandardowych serwerów wewnętrznych i profilów PHP dla każdego portalu internetowego
 • Obsługa resetowania wartości php.ini
 • Obsługa niestandardowych stron błędów używanych przez portale internetowe i portale aliasów

Ograniczenia

 • Folder główny dokumentów, foldery i pliki osobistej witryny internetowej muszą być własnością tego samego konta użytkownika