Licencja Virtual DSM

Dzięki licencji Synology Virtual DSM możesz uruchomić system Virtual DSM w pakiecie Virtual Machine Manager, aby skorzystać z szeregu funkcji ze standardowego systemu DiskStation Manager, w tym z usług plików i aplikacji dodatkowych. Pakiet Virtual Machine Manager zapewnia dostęp do klastra High Availability, funkcję szybkiego wykonywania migawek i plany ochrony, co pozwala na zwiększenie czasu pracy systemu bez przestojów oraz na elastyczne zarządzanie.

VDSM_License_Pack
VDSM_License_Pack

Plan licencjonowania

Każdy pakiet licencji Virtual DSM dodaje jedno wystąpienie Virtual DSM do programu Virtual Machine Manager. Licencja obsługuje aktualizowanie Virtual DSM w ciągu trzech lat.

  • Po otwarciu tego pakietu licencji nie można go zwrócić.
  • Przed zakupem tego pakietu licencji sprawdź zgodność posiadanego serwera Synology NAS z programem Virtual Machine Manager. Dowiedz się więcej o modelach stosujących ten system
  • Ten pakiet licencji może być zastosowany jednocześnie tylko do jednego produktu Synology NAS.
  • Ten pakiet licencji pozwala na wydłużenie wsparcia aktualizacji Virtual DSM dla istniejącego wystąpienia.
  • Każda licencja Virtual DSM upoważnia do aktualizacji oprogramowania dla jednego pakietu Virtual DSM przez trzy lata. Po wygaśnięciu licencji można nadal korzystać z systemu Virtual DSM, ale aktualizacje nie będą już udostępniane. Okres aktualizacji można wydłużyć, aktywując nowy klucz licencyjny dla Virtual DSM.

Aktywacja i mapowanie

W programie Virtual Machine Manager wybierz opcję Licencja > Virtual DSM, a następnie kliknij Dodaj. Podczas dodawania licencji serwer Synology NAS musi być podłączony do Internetu. 

Maksymalna liczba wystąpień Virtual DSM

Model Maksymalna zainstalowana pamięć systemowa Maksymalna liczba wystąpień Virtual DSM (1 vCPU / 1 GB )
FS6400 512 GB (32 GB x 16) 32
FS3600 128 GB (32 GB x 4) 24
FS3410 128 GB (32 GB x 4) 16
FS2500 32 GB (16 GB x 2) 8
HD6500 512 GB (32 GB x 16) 40
SA6400 1024 GB (64 GB x 16) 24
SA3610 128 GB (32 GB x 4) 24
SA3410 128 GB (32 GB x 4) 16
SA3400D 64 GB (16 GB x 4) 16
SA3200D 64 GB (16 GB x 4) 8
RS4021xs+ 64 GB (16 GB x 4) 16
RS3621xs+ 64 GB (16 GB x 4) 16
RS3621RPxs 64 GB (16 GB x 4) 12
RS3618xs 64 GB (16 GB x 4) 8
RS2821RP+ 32 GB (16 GB x 2) 8
RS2423+/RS2423RP+ 32 GB (16 GB x 2) 8
RS1619xs+ 64 GB (16 GB x 4) 8
RS1221+/RS1221RP+ 32 GB (16 GB x 2) 8
RS822+/RS822RP+ 32 GB (16 GB x 2) 8
DS3622xs+ 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) 12
DS2422+ 32 GB (16 GB x 2) 8
DS1823xs+ 32 GB (16 GB x 2) 8
DS1821+ 32 GB (16 GB x 2) 8
DS1621+ 32 GB (16 GB x 2) 8
DS1522+ 32 GB (16 GB x 2) 4
DS923+ 32 GB (16 GB x 2) 4
DS723+ 32 GB (16 GB x 2) 4
DS620slim 6 GB (2 GB + 4 GB) 2
DS423+ 6 GB (2 GB + 4 GB) 2
DS224+ 6 GB (2 GB + 4 GB) 2

Specyfikacje zostały podane jedynie w celach informacyjnych i mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu i rozmiaru pamięci.

Dotyczy modeli

Pełna lista modeli obsługujących aplikację znajduje się tutaj.

Uwagi:

  1. Lista modeli może zostać zmieniona bez powiadomienia. Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie https://www.synology.com.