Synology Virtual Machine Manager (VMM)
Synology Virtual Machine Manager (VMM)

Synology Virtual Machine Manager (VMM)

Skonfiguruj i uruchom maszyny wirtualne z systemem Windows, Linux lub Virtual DSM, aby przetestować oprogramowanie w bezpiecznym środowisku testowym lub uzupełnić plan przywracania po awarii.

Kompletna platforma wirtualizacji

Program Synology VMM pozwala zbudować ekonomiczne i łatwe w zarządzaniu środowisko wirtualizacji poprzez połączenie zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieciowych na jedną platformę sprzętową.

Kompletna platforma wirtualizacji

Obsługa wielu platform

Uruchamiaj maszyny wirtualne oparte na systemie Windows lub Linux albo skonfiguruj zwirtualizowaną wersję oprogramowania DiskStation Manager (DSM), intuicyjnego systemu operacyjnego dla serwera Synology NAS. Więcej informacji

os 1
os 2
os 3
os 4
os 5

Wirtualizacja systemów

Uruchamiaj zwirtualizowane wersje systemów w celu ochrony hosta bez utraty funkcjonalności.

Chroń fizyczne środowisko IT przed złośliwymi atakami. Korzystaj z środowiska testowego do wprowadzania etapów przejściowych, aby uniknąć negatywnego wpływu na hosta.

Aplikacje środowiska testowego

Wykorzystaj w pełni aplikacje i narzędzia zarządzania DSM w swoich zwirtualizowanych systemach.

Wirtualizacja systemu DSM

Konfiguracja maszyn wirtualnych w celu zapewnienia różnym jednostkom biznesowym aplikacji do krótkotrwałego użytku przy minimalnej konserwacji.

Środowiska typu wielu multi-tenant

Zabezpiecz swoje zasoby cyfrowe

Zminimalizuj przestoje usług dzięki natychmiastowym migawkom, zdalnej replikacji i Synology VMM High Availability.*

Plany ochrony maszyny wirtualnej

Plany ochrony maszyny wirtualnej

Przywracaj migawki maszyn wirtualnych lub uruchamiaj je bezpośrednio w programie Synology VMM, aby cofać ludzkie błędy lub odzyskiwać dane po awarii sprzętu.

Integracja z Active Backup for Business (ABB)

Integracja z Active Backup for Business (ABB)

Wykonuj kopie zapasowe maszyn wirtualnych, komputerów i serwerów utworzonych przy użyciu programu Active Backup for Business.Dowiedz się więcej

Elastyczne zarządzanie infrastrukturą IT

W prosty sposób przydzielaj moc obliczeniową, miejsce w pamięci masowej i interfejsy sieciowe między maszynami wirtualnymi zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami.

Stwórz klaster z maksymalnie siedmiu serwerów Synology i elastycznie przydzielaj zasoby między maszynami wirtualnymi w celu zrównoważenia obciążenia lub reagowania na zmieniające się wymagania.

Klastrowanie serwerów

Funkcja Live Migration umożliwia przenoszenie działających maszyn wirtualnych z jednego serwera Synology NAS do innego bez konieczności ponownego uruchamiania lub zakłócania pracy aplikacji.

Szybka migracja

Udostępniaj graficzny dostęp do maszyn wirtualnych za pomocą chronionych hasłem łączy o ograniczonej ważności, które można łatwo udostępniać za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu.

Dostęp do udostępniania

Więcej informacji o architekturze wirtualizacji firmy Synology

Pobierz bezpłatną dokumentację techniczną, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach programu Synology VMM.

Więcej informacji o architekturze wirtualizacji firmy Synology

Większe możliwości dzięki oprogramowaniu Synology VMM Pro

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji klastrowania, takich jak migracja na żywo i funkcja High Availability na maksymalnie 7 połączonych serwerach Synology NAS.

Synology VMMSynology VMM Pro
Zarządzanie klastrami
Przechowywanie migawek32255
Replikacja zdalna*-
Zdalna migracja pamięci masowej*-
High Availability-
Migracja na żywo-

* Niektóre funkcje są dostępne tylko w systemie DSM 6.2 i nowszych.

Więcej informacji