Virtual Machine Manager Pro

Virtual Machine Manager Pro

Licencja Synology Virtual Machine Manager Pro pozwala w pełni wykorzystać infrastrukturę klastra VMM. Umożliwia to migrację zasobów i elastyczną skalowalność w zakresie równoważenia obciążenia i alokacji. Licencja na program VMM jest przyznawana według wielkości klastra. Oferujemy różne opcje pozwalające zaspokoić różnorodne potrzeby.

VMMPro_License_Pack
VMMPro_License_Pack

Plan licencjonowania

Licencje programu Virtual Machine Manager Pro są dostępne w postaci pakietów 3- i 7-węzłowych i zachowują ważność przez trzy lub pięć lat. Każdy klaster VMM może składać się maksymalnie z siedmiu urządzeń Synology NAS. Po aktywowaniu licencji nie można jej zwrócić.

  • Przed zakupem licencji należy upewnić się, że serwer Synology NAS obsługuje program VMM.
  • Każda licencja może być używana tylko na jednym klastrze Synology VMM w danym momencie.
  • Możliwa jest migracja zakupionych licencji.
  • Okresu licencji nie można przedłużyć poprzez jednoczesne aktywowanie wielu licencji.

Porównanie funkcji

Synology VMM Synology VMM Pro
Obsługiwany system operacyjny Windows, Linux i Virtual DSM
Zarządzanie klastrami
Ustawienia QoS
Przeciążanie CPU Fizyczne wątki procesora x2 Fizyczne wątki procesora x4
Maksymalna liczba przełączników wirtualnych 4 4096
Maksymalna liczba migawek na maszynę wirtualną 32 255
Łącza do udostępniania maszyny wirtualnej na hosta 1 16
Zdalny plan replikacji
Zdalna migracja pamięci masowej
Uruchom maszynę wirtualną na zdalnym hoście
High Availability
Migracja na żywo

Bezpłatna wersja próbna

Każdy produkt Synology obsługujący program VMM jest uprawniony do jednorazowego, 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego dla funkcjonalności VMM Pro. Wersję próbną można aktywować w opcji Virtual Machine Manager > Licencja.

Aktywacja i mapowanie

W programie Virtual Machine Manager przejdź do opcji Licencja > Menedżer maszyny wirtualnej i kliknij przycisk Dodaj. Podczas dodawania licencji serwer Synology NAS musi być podłączony do Internetu.

Zalecenia dotyczące wymiarowania

Model Maksymalna zainstalowana pamięć systemowa Zalecana maksymalna liczba instancji
FS6400 512 GB (32 GB x 16) 32
FS3600 128 GB (32 GB x 4) 24
FS3410 128 GB (32 GB x 4) 16
FS2500 32 GB (16 GB x 2) 8
HD6500 512 GB (32 GB x 16) 40
SA6400 1024 GB (64 GB x 16) 24
SA3610 128 GB (32 GB x 4) 24
SA3410 128 GB (32 GB x 4) 16
SA3400D 64 GB (16 GB x 4) 16
SA3200D 64 GB (16 GB x 4) 8
RS4021xs+ 64 GB (16 GB x 4) 16
RS3621xs+ 64 GB (16 GB x 4) 16
RS3621RPxs 64 GB (16 GB x 4) 12
RS3618xs 64 GB (16 GB x 4) 8
RS2821RP+ 32 GB (16 GB x 2) 8
RS2423RP+ 32 GB (16 GB x 2) 8
RS2423+ 32 GB (16 GB x 2) 8
RS1619xs+ 64 GB (16 GB x 4) 8
RS1221RP+ 32 GB (16 GB x 2) 8
RS1221+ 32 GB (16 GB x 2) 8
RS822RP+ 32 GB (16 GB x 2) 8
RS822+ 32 GB (16 GB x 2) 8
DS3622xs+ 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) 12
DS2422+ 32 GB (16 GB x 2) 8
DS1823xs+ 32 GB (16 GB x 2) 8
DS1821+ 32 GB (16 GB x 2) 8
DS1621+ 32 GB (16 GB x 2) 8
DS1522+ 32 GB (16 GB x 2) 4
DS923+ 32 GB (16 GB x 2) 4
DS723+ 32 GB (16 GB x 2) 4
DS620slim 6 GB (2 GB + 4 GB) 2
DS423+ 6 GB (2 GB + 4 GB) 2
DS224+ 6 GB (2 GB + 4 GB) 2

Specyfikacje zostały podane jedynie w celach informacyjnych i mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu i rozmiaru pamięci.

Dotyczy modeli

Pełna lista modeli obsługujących aplikację znajduje się tutaj.