Ochrona obciążeń biznesowych w środowiskach hybrydowych

Ponieważ coraz więcej organizacji przechodzi do środowisk wirtualnych lub w chmurze, Twoje obciążenia biznesowe są rozproszone, dlatego dział IT może mieć problemy z zarządzaniem zadaniami tworzenia kopii zapasowych z różnych platform. Nowoczesne i zintegrowane rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych może pomóc w centralizacji zadań kopii zapasowej w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurach.

Nieskuteczne administrowanie w środowiskach hybrydowych

Rozproszone dane

Organizacje stają przed wyzwaniem zarządzania rozproszonymi obciążeniami biznesowymi w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze.

Skumulowane koszty

Wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych często wiąże się z osobnym zakupem licencji na oprogramowanie i na serwery pamięci masowej, a dostawcy oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych zazwyczaj korzystają z modelu licencjonowania opartego na subskrypcji.

Koniec przejmowania się opłatami licencyjnymi

Firma Synology wkroczyła na rynek kopii zapasowych poprzez zintegrowanie nowoczesnych funkcji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych z serwerami Synology NAS całkowicie bez licencji.

Zintegrowane Ujednolicone usługi pomocy technicznej dzięki oprogramowaniu uzupełniającemu sprzęt

Bez licencji Zyskaj bezpłatny dostęp do funkcji Active Backup

Jednorazowy Jednorazowy zakup serwera NAS upoważnia do korzystania z funkcji Active Backup

Łatwość wykonywania scentralizowanej kopii zapasowej

Scentralizuj tworzenie kopii zapasowych punktów końcowych komputerów z systemem Windows lub komputerów Mac, serwerów z systemem Linux, VMware, Hyper-V, Microsoft 365 i Google Workspace, co zapewnia szybkie odzyskiwanie danych i dostępność usług.

Centralne zarządzanie

W prosty sposób zarządzaj, wdrażaj i monitoruj wszystkie zadania tworzenia kopii zapasowych z jednej konsoli. Podejmuj natychmiastowe działania dzięki powiadomieniom i zaplanowanym raportom.

Maksymalizacja wydajności tworzenia kopii zapasowych

Skutecznie ogranicz czas i używaną pamięci masowej dzięki przyrostowym kopiom zapasowym i globalnej technologii deduplikacji.

Błyskawiczne przywracanie danych

Zaspokajaj potrzeby różnych scenariuszy związanych z odzyskiwaniem danych i pełnym przywracaniem, od przywracania na poziomie plików, natychmiastowego i pełnego przywracania maszyn wirtualnych do natychmiastowego przywracania do programu Synology Virtual Machine Manager.

Zwiększ odporność infrastruktury IT

Poleganie na jednej platformie do tworzenia kopii zapasowych pozwala zaoszczędzić czas, wysiłek i koszty przy jednoczesnej ochronie wszystkich zasobów cyfrowych.

Natychmiastowe przywracanie

Zminimalizuj przestoje, przywracając serwery do Synology Virtual Machine Manager (VMM), Hyper-V lub VMware.

Przywracanie na poziomie plików

Odzyskaj pojedyncze foldery lub poszczególne pliki, aby pobrać tylko to, czego potrzebujesz.

Ochrona Bare-metal

Twórz kopie zapasowe i przywracaj całe środowiska Windows i Linux, w tym aplikacje i ustawienia.

  • Natychmiastowe przywracanie

    Zminimalizuj przestoje, przywracając serwery do Synology Virtual Machine Manager (VMM), Hyper-V lub VMware.

  • Przywracanie na poziomie plików

    Odzyskaj pojedyncze foldery lub poszczególne pliki, aby pobrać tylko to, czego potrzebujesz.

  • Ochrona Bare-metal

    Twórz kopie zapasowe i przywracaj całe środowiska Windows i Linux, w tym aplikacje i ustawienia.

Wszechstronna ochrona

Scentralizuj tworzenie kopii zapasowych punktów końcowych komputerów z systemem Windows lub komputerów Mac, serwerów z systemem Linux, VMware, Hyper-V, Microsoft 365 i Google Workspace, co zapewnia szybkie odzyskiwanie danych i dostępność usług.

Scentralizuj tworzenie kopii zapasowych punktów końcowych komputerów z systemem Windows lub komputerów Mac, serwerów z systemem Linux, VMware, Hyper-V, Microsoft 365 i Google Workspace, co zapewnia szybkie odzyskiwanie danych i dostępność usług.

Twórz kopie zapasowe wszystkich urządzeń z systemem Windows, Linux i komputerów Mac, a następnie wybierz przywracanie na poziomie plików lub typu bare-metal (tylko w przypadku systemu Windows i Linux). Integracja z usługą Microsoft Active Directory pozwala skonfigurować masowe wdrażanie zadań tworzenia kopii zapasowych na setkach urządzeń z systemem Windows. Więcej informacji

Wykonuj kopie zapasowe bez użycia agentów i zapewnij dostępność usług, błyskawicznie przywracając maszyny wirtualne do wybranego monitora maszyny wirtualnej. Więcej informacji

Kopie zapasowe bez użycia agentów oraz kopie przyrostowe przeznaczone do środowisk Microsoft Hyper-V. Natychmiastowe przywracanie danych do środowiska Hyper-V lub przywracanie danych z wielu platform do VMware vSphere. Więcej informacji

Twórz kopie zapasowe za pośrednictwem protokołu SMB lub rsync używając obsługi wielu wersji, tworzenia kopii lustrzanych i przyrostowych. Więcej informacji

Opcje tworzenia obrazów całego systemu i przywracania umożliwiają szybsze odzyskiwanie danych, a nawet klonowanie przy minimalnych dodatkowych procedurach. Więcej informacji

Zachowaj własność danych i chroń firmowe usługi SaaS dzięki kompleksowym funkcjom tworzenia kopii zapasowych na poziomie konta i elastycznego przywracania danych. Więcej informacji

Relacje klientów

Zobacz, w jaki sposób te organizacje zyskały więcej dzięki rozwiązaniom Synology.

Dzięki wbudowanej deduplikacji Active Backup for Business oszczędza miejsce w pamięci masowej o co najmniej 68% na 23 komputerach PC. Jesteśmy zadowoleni z ogólnej wydajności i gotowi do wdrożenia na większej liczbie komputerów klienckich.

Z naszych testów wynika, że pakiet Active Backup for Business zapewnia niesamowitą szybkość tworzenia kopii zapasowych i działa cuda w kwestii usuwania duplikatów danych — zajmuje tylko 28 TB z 58 TB pamięci serwera. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogólnej wydajności.

Active Backup for Business ma trzy główne zalety: po pierwsze, De-Dupe i przyrostowe tworzenie kopii zapasowych w oparciu o technologię CBT skutecznie zmniejsza ilość pamięci masowej i czasu potrzebnego do wykonania kopii zapasowych; integracja z VMM zapewnia rozwiązanie do przywracania danych po awarii w celu zapewnienia nieprzerwanego czasu sprawności usług...

Dzięki wbudowanej deduplikacji Active Backup for Business oszczędza miejsce w pamięci masowej o co najmniej 68% na 23 komputerach PC. Jesteśmy zadowoleni z ogólnej wydajności i gotowi do wdrożenia na większej liczbie komputerów klienckich.

Więcej informacji

Z naszych testów wynika, że pakiet Active Backup for Business zapewnia niesamowitą szybkość tworzenia kopii zapasowych i działa cuda w kwestii usuwania duplikatów danych — zajmuje tylko 28 TB z 58 TB pamięci serwera. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogólnej wydajności.

Więcej informacji

Active Backup for Business ma trzy główne zalety: po pierwsze, De-Dupe i przyrostowe tworzenie kopii zapasowych w oparciu o technologię CBT skutecznie zmniejsza ilość pamięci masowej i czasu potrzebnego do wykonania kopii zapasowych; integracja z VMM zapewnia rozwiązanie do przywracania danych po awarii w celu zapewnienia nieprzerwanego czasu sprawności usług...

Więcej informacji