SHISEIDO Taiwan

Po przeprowadzeniu testów odkryliśmy, że Active Backup for Business charakteryzuje się niesamowitą szybkością tworzenia kopii zapasowych i świetnie usuwa zduplikowane dane — kopia zajęła tylko 28 TB z 58 TB serwera. Ogólna wydajność jest zadowalająca.
Zhang Jiao-Hao, menedżer działu planowania systemów informacji w firmie SHISEIDO Taiwan

Firma

Założona ponad 60 lat temu SHISEIDO Taiwan jest pierwszym zamorskim oddziałem Shiseido. W celu zaspokojenia potrzeb operacyjnych SHISEIDO Taiwan korzysta z serwerów Synology NAS, aby tworzyć w bazie danych kopie zapasowe dużych ilości codziennych rejestrów transakcji. Po rozważeniu stabilności, szybkości i innych dodatków w kontekście potrzeb wewnętrznych aplikacji firmy, SHISEIDO Taiwan od 2010 r. korzysta z urządzeń magazynujących Synology jako wewnętrznych serwerów plików i serwerów iSCSI.

Wyzwanie


W 2017 r. rozprzestrzenił się wirus ransomware, zarażone nim były komputery części naszych pracowników. Zhang Jiao-Hao, menedżer działu planowania systemów informacji w firmie SHISEIDO Taiwan, szukał międzyplatformowego rozwiązania tworzenia kopii zapasowych, aby chronić najważniejsze dane firmy. Wdrażano różnorodne znane programy tworzenia kopii zapasowych, ale okazały się one kosztowne, nieefektywne i trudne w obsłudze. W czerwcu 2018 r. SHISEIDO Taiwan dołączyła do programu Beta Active Backup for Business w ramach 3-miesięcznej wersji próbnej. Rozwiązanie to pozwala w sposób scentralizowany wykonywać kopie zapasowe danych klientów z komputerów, maszyn wirtualnych i serwerów Windows do serwera NAS, a także umożliwia zarządzanie wszystkimi zadaniami tworzenia kopii zapasowych w ramach jednej konsoli. Dzięki temu nie jest konieczny zakup innych narzędzi tworzenia kopii zapasowych lub kosztownych licencji oprogramowania.

Rozwiązanie

Skuteczne usuwanie zduplikowanych danych pozwala zaoszczędzić 52% pamięci.

Tworzenie kopii zapasowych po stronie klienta nie jest prostym zadaniem dla firm każdej wielkości. Firma SHISEIDO Taiwan nie jest wyjątkiem. Dzienne zmienione dane mogą sięgać 600 GB, szczególnie gdy w siedzibie głównej jest ponad 500 pracowników. Zapisywanie codziennych danych może być wyzwaniem bez odpowiednich narzędzi tworzenia kopii zapasowych. Technologia globalnej deduplikacji rozwiązania Synology Active Backup for Business obsługuje deduplikację między urządzeniami, platformami i wersjami, zmniejszając zapotrzebowanie na pamięć zadań tworzenia kopii zapasowych. Dodatkowo obsługuje śledzenie zmienionych bloków (Changed Block Tracking, CBT) wykonujące przyrostowe kopie zapasowe wyłącznie dla zmienionych bloków, co zmniejsza czas i dane tworzenia kopii zapasowych.</div><div></div><div>„Testy przeprowadzone przez nasz zespół IT wykazały, że Active Backup for Business osiąga niesamowite czasy tworzenia kopii zapasowych i świetnie sprawdza się w usuwaniu zduplikowanych danych – zajęło tylko 28 TB z 58 TB na serwerze. Po testach tworzenia kopii zapasowej na 25 komputerach stacjonarnych i laptopach klient stacjonarny ograniczył dane z 6,5 TB do 2,1 TB. Ogólne wyniki były zadowalające. SHISEIDO Taiwan planuje zakup w 2019 r. wysokowydajnych urządzeń pamięci masowej Synology i korzystanie z Synology Active Backup for Business w celu opracowania mechanizmu tworzenia kopii zapasowych dla 500 pracowników w siedzibie głównej z wykorzystaniem klienta stacjonarnego. W przypadku awarii systemu pracownicy mogą utworzyć kopię zapasową bare-metal z użyciem bootowalnego napędu odzyskiwania USB lub przeprowadzić przywracanie na poziomie plików przy pomocy intuicyjnego interfejsu użytkownika, co skutecznie skraca czas konserwacji i zapewnia dobre wykorzystanie zasobów IT. Po przyjęciu rozwiązania tworzenia kopii zapasowych firmy Synology w siedzibie głównej będzie ono stopniowo wdrażane we wszystkich komputerach biurowych i firmowych terminalach punktów sprzedaży na terenie Tajwanu" – stwierdza Zhang.


Szybkie tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych maszyn wirtualnych. Przywracanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych w 15 minut.

W miarę rozwoju firmy, kilka lat temu SHISEIDO Taiwan korzystała z VMware vSphere do tworzenia wirtualnych hostów, redukując obciążenia związane z obsługą infrastruktury informatycznej i zapewniając stabilność oddziałów, linii produkcyjnych i realizacji dostaw. Obecnie firma korzysta z 55 wirtualnych hostów. Nieefektywność pierwszych narzędzi kopii zapasowych oznaczała, że zadanie tworzenia ich z wirtualnych hostów zawierających bazy danych trwało zwykle 6-8 godzin. Dzięki zastosowaniu Synology Active Backup for Business czas tworzenia kopii zapasowych uległ znacznemu skróceniu, a przywrócenie danych kopii zapasowej maszyny wirtualnej trwa tylko 15 minut.
Zhang stwierdził, że wbudowana technologia globalnej deduplikacji odgrywa kluczową rolę, ponieważ skraca czas tworzenia kopii zapasowych i pozwala zaoszczędzić pamięć masową. Ogólna wydajność była zadowalająca. Dodatkowo Synology Active Backup for Business obsługuje szczegółowe przywracanie plików za pośrednictwem portalu przywracania, natychmiastowe pełne przywracanie maszyn wirtualnych, natychmiastowe przywracanie do Synology Virtual Machine Manager (VMM) i natychmiastowe przywracanie z serwera fizycznego do VMware (P2V). Największą korzyścią dla firm wynikającą ze zintegrowania Synology VMM jest możliwość przywracania danych kopii zapasowej na hostach wirtualnych do urządzeń pamięci masowej Synology. Obsługujący różne systemy operacyjne, takie jak Windows i Linux, moduł Synology VMM zapewnia firmom tymczasowe rozwiązanie odtwarzania danych po awarii i środowisko testowania uaktualnień.

Korzyści

Synology Active Backup for Business umożliwia międzyplatformowe tworzenie kopii zapasowych, usuwanie zduplikowanych danych oraz integrację VMM, co pomaga SHISEIDO Taiwan tworzyć kopie zapasowe danych przechowywanych w środowiskach fizycznych i wirtualnych. Śledzenie zmienionych bloków i globalna deduplikacja redukują czas i miejsce wymagane do przeprowadzenia zadania tworzenia kopii zapasowej o ponad 50%. Szeroka gama rozwiązań przywracania po awarii, w tym integracja z VMM, znacząco ułatwiają SHISEIDO Taiwan ochronę różnych firmowych obciążeń roboczych.

Wykorzystywane modele

  • RS3618xs
  • RS2416+

Zalecane funkcje

  • Active Backup for Business
Trudności w doborze produktu? Porozmawiaj z ekspertami ds. sprzedaży o potrzebach swojej firmy