Active Backup for Business

Konsolidacja zadań kopii zapasowej dla fizycznych i wirtualnych środowisk oraz szybkie przywracanie plików, całych urządzeń lub maszyn wirtualnych, kiedy to potrzebne – całkowicie bez licencji na zgodnych modelach serwerów NAS.

Download Datasheet

Twórz kopie zapasowe danych firmowych, a nie tylko prywatnych

Nie musisz już przejmować się opłatami licencyjnymi. Active Backup for Business (ABB) to nowoczesne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, dostarczane bezpłatnie z serwerem Synology NAS, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych nieograniczonej liczby punktów końcowych Windows, maszyn wirtualnych VMware, Hyper-V i serwerów plików bez dodatkowych kosztów licencji na oprogramowanie.

Pozwala ona rozwiązać trzy najważniejsze problemy jednocześnie.

Pracujesz po godzinach z powodu awarii usług? Twoja firma cierpi z powodu czasochłonnych wdrożeń lub wolnego tworzenia kopii zapasowych? Martwisz się o zużycie pamięci masowej? Dzięki usłudze Active Backup for Business możesz pożegnać się z wszystkimi tymi problemami.

Przestań się martwić, zyskaj spokój i pewność.

Przestoje w dostawach usług zawsze są odczuwalne, a czasami mogą także przynosić straty i negatywnie wpłynąć na reputację marki. Usługa Active Backup for Business pozwala zyskać pewność, że dane, aplikacje i usługi będzie można przywrócić w krótkim czasie, zapewniając ciągłość działania firmy.

Bezproblemowe zarządzanie

Pełna ochrona danych i wydajność tworzenia kopii zapasowych nie powinny być kwestią wyboru, tylko pewnikiem. Usługa Active Backup for Business umożliwia znaczne skrócenie czasu tworzenia kopii zapasowych i zwiększenie efektywności wykorzystania pamięci przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ochrony danych.

Szybsza praca dzięki wdrożeniom o prostej obsłudze

Czasochłonne procesy wdrożeniowe to już przeszłość. Serwer NAS i instalacja w ramach kilku kliknięć to wszystko, czego potrzebujesz, aby usługa Active Backup for Business mogła rozpocząć swoją pracę w tle.

Kopia poza siedzibą firmy na potrzeby odzyskiwania po awarii

Zawsze bądź o krok do przod — zwiększ ochronę danych, replikując je z kopii zapasowej na innym serwerze Synology NAS przy użyciu funkcji Snapshot Replication i pozwól, by rozmiar pamięci masowej pozostał niezmieniony. Łatwe przywracanie danych z zadań tworzenia kopii zapasowych poza siedzibą firmy w przypadku awarii w zakładzie produkcyjnym.

Więcej informacji

Inteligentniejsza branża IT

Zwracaj uwagę na wszelkie nietypowe objawy.

 • Scentralizowana konsola zarządzania

  Monitoruj wszystkie zadania tworzenia kopii zapasowych i alerty błędów oraz uzyskuj szczegółowe informacje poprzez powiadomienia DSM.
 • Zaplanowany raport

  Wygeneruj raport w oparciu o zasady i wyświetl go w swojej skrzynce odbiorczej, szybko sprawdzając status tworzenia kopii zapasowych bez logowania się do NAS.
 • Scentralizowana konsola zarządzania
 • Zaplanowany raport
 1. 1
 2. 2

Nieograniczona liczba kopii zapasowych. Nie wymaga licencji.

Wybierz kompatybilny serwer Synology NAS dopasowany do Twojego planu tworzenia kopii zapasowych, bez względu na to, dla ilu komputerów, serwerów lub maszyn wirtualnych tworzysz kopię zapasową — bez licencji na oprogramowanie.

Przykłady zastosowań

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy serwer Synology NAS dla Twojego środowiska.

Kontakt z nami

Łatwość wykonywania scentralizowanej kopii zapasowej

Dowiedz się więcej informacji na temat następujących środowisk tworzenia kopii zapasowych, w których można korzystać z pakietu Active Backup Suite.

Obejrzyj wideo

Ochrona na poziomie systemu pozbawiona ryzyka

Scentralizowane tworzenie kopii zapasowych

Pakiet Active Backup for Business zapewnia ochronę całego systemu Windows z perspektywy administracji, pomagając firmom lub użytkownikom indywidualnym tworzyć scentralizowane kopie zapasowe krytycznych zasobów cyfrowych i ustawień, oszczędzając jednocześnie miejsce w pamięci masowej dzięki globalnej deduplikacji.

Dowiedz się więcej o obsługiwanych systemach operacyjnych Windows.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie typu bare-metal

Tworzenie kopii zapasowych na poziomie systemu zapewnia odzyskiwanie typu bare-metal (BMR) obrazów dysków, aplikacji, ustawień i danych w przypadku awarii, co zwiększa ochronę wszystkich punktów końcowych w sieci.

Przygotuj swój komputer na awarie

Regularnie twórz kopie zapasowe obrazów systemu Windows i przyjmij strategię 3-2-1 w celu tworzenia zewnętrznych kopii zapasowych, minimalizując ryzyko ataków i awarii systemu.

 • Ochrona po stronie klienta

  Możesz rozpocząć ochronę komputerów, logując się do klienta stacjonarnego Active Backup for Business Agent.
 • Monitoruj ruch kopii zapasowej według swoich potrzeb

  Elastycznie rozprowadzaj ruch kopii zapasowych, ustawiając maksymalną liczbę jednocześnie używanych urządzeń, planując zadania tworzenia kopii zapasowych lub używając określonych zdarzeń komputera (takich jak uruchamianie lub wylogowywanie), aby uruchamiać tworzenie kopii zapasowych.
 • Twórz nośnik odzyskiwania za pomocą jednego kliknięcia

  Generuj nośniki startowe w standardowych formatach USB i ISO dzięki kreatorowi nośników odzyskiwania Active Backup,które znacznie uproszczą proces tworzenia kopii zapasowych, sprowadzając go do jednego kliknięcia.
 • Ochrona po stronie klienta
 • Monitoruj ruch kopii zapasowej według swoich potrzeb
 • Twórz nośnik odzyskiwania za pomocą jednego kliknięcia
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Zoptymalizuj wydajność pamięci NAS

Korzystaj z metod tworzenia kopii zapasowych klasy biznesowej, aby zmaksymalizować pojemność pamięci masowej, a tym samym obniżyć koszty przechowywania w miarę zwiększania się ilości danych.

Globalna deduplikacja

Technologia globalnej deduplikacji robi ogromną różnicę, zwłaszcza w przypadku wykonywania kopii zapasowych na wielu komputerach. W systemach operacyjnych i plikach na różnych urządzeniach i platformach zostanie zapisany tylko jeden zduplikowany plik.

Kopia przyrostowa typu forever-incremental

Integruj system Microsoft VSS w celu zapewnienia spójności danych i wykorzystuj funkcję śledzenia zmiany bloku (CBT) do szybkiego tworzenia kopii przyrostowej typu forever-incremental.

Usprawnij wdrażanie infrastruktury IT i zarządzanie nią

Active Backup for Business ułatwia wdrażanie zadań kopii zapasowych danych z wielu komputerów w środowiskach biznesowych.

 • Portal samoczynnego odzyskiwania danych

  Administrator może włączyć dla uprawnionych pracowników portal samoczynnego odzyskiwania, umożliwiający poruszanie się po osi czasu w celu pobrania plików lub folderów.
 • Automatycznie zastosuj reguły tworzenia kopii zapasowych

  Skonfiguruj szablony w celu określenia częstotliwości tworzenia automatycznych kopii zapasowych, liczby wersji kopii zapasowych oraz zasad przechowywania na urządzeniach z uwzględnieniem różnych grup użytkowników – bez ręcznej konfiguracji każdego ustawiania.
 • Bezproblemowa integracja istniejącego systemu kont

  Zintegruj serwer Windows AD, aby administrator mógł szybko i sprawnie wdrożyć instalacje masowe i automatyczne logowanie w każdej lokalizacji klienckiej.
 • Portal samoczynnego odzyskiwania danych
 • Automatycznie zastosuj reguły tworzenia kopii zapasowych
 • Bezproblemowa integracja istniejącego systemu kont
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Przykłady zastosowań

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy serwer Synology NAS dla Twojego środowiska.

Kontakt z nami

Łatwość wykonywania scentralizowanej kopii zapasowej

Dowiedz się więcej informacji na temat następujących środowisk tworzenia kopii zapasowych, w których można korzystać z pakietu Active Backup Suite.

Obejrzyj wideo

Uzyskaj to, co najlepsze z rozwiązań wirtualnych i fizycznych

W pełni chroń swoje dane i usługi na serwerach fizycznych z systemem Microsoft Windows. Dzięki funkcji natychmiastowego przywracania w przypadku nieoczekiwanych zakłóceń możesz przenieść usługi na platformę VMware vSphere lub Synology VMM.

Dowiedz się więcej o obsługiwanych systemach operacyjnych Windows.

Rozwiązywanie problemów i spełnianie wymagań

Rozwiązania do backupu
Przywracanie danych
Zarządzanie ryzykiem
Proste zarządzanie
  • Globalna deduplikacja znacznie zmniejsza liczbę identycznych bloków na różnych urządzeniach, platformach i wersjach, dzięki sprawdzonemu współczynnikowi deduplikacji ponad 50% w rzeczywistych środowiskach klientów.
  • Przyrostowa kopia zapasowa identyfikuje i przesyła tylko zmienione bloki w celu skrócenia czasu tworzenia kopii zapasowych i zmniejszenia przepustowości.
  • Zapewnia spójność kopii zapasowych aplikacji obsługujących technologię VSS, takich jak Microsoft Exchange, Active Directory, SQL i SharePoint.
  • Przywracanie bare metal: Przywracanie bare metal pomaga przywrócić obrazy dysków, aplikacje, ustawienia i dane w przypadku klęsk żywiołowych.
  • Odzyskiwanie P2V: Natychmiastowe uruchamianie obrazu kopii zapasowej w środowisku VMware, Hyper-V lub na własnej platformie monitora maszyny wirtualnej firmy Synology – Virtual Machine Manager (VMM) – w celu odzyskania usługi.
  • Portal samodzielnego odzyskiwania: Umożliwia użytkownikom natychmiastowe odzyskiwanie plików i folderów bez pomocy działu IT.
 • Mimo że podczas działania usługi wszystko wydaje się być w porządku, po ponownym uruchomieniu serwera ujawniają się istniejące błędy. Aby upewnić się, że każdy problem będzie można wykryć, a daną wersję całkowicie odzyskać, przed faktycznym przywróceniem danych obraz zostanie wysłany do VMM w celu przeprowadzenia testowego odzyskiwania, a następnie ponownego uruchomienia serwera. Wyniki zostaną zapisane i wyświetlone w formie filmu odtwarzanego na monitorach z dzielonym ekranem, na których administrator IT może szybko wychwycić niebieski ekran błędu i rozwiązać problem ze zdegradowanymi wersjami, jeszcze przed wystąpieniem błędu.

 • W ramach kompleksowego rozwiązania administratorzy mogą cieszyć się prostym monitorowaniem i zarządzaniem wszystkimi kopiami zapasowymi w scentralizowanej konsoli, minimalizując nakład pracy potrzebny do utrzymania usługi.

Kopia poza siedzibą firmy na potrzeby odzyskiwania po awarii

Zawsze bądź o krok do przod — zwiększ ochronę danych, replikując je z kopii zapasowej na innym serwerze Synology NAS przy użyciu funkcji Snapshot Replication i pozwól, by rozmiar pamięci masowej pozostał niezmieniony. Łatwe przywracanie danych z zadań tworzenia kopii zapasowych poza siedzibą firmy w przypadku awarii w zakładzie produkcyjnym.

Więcej informacji

Nieograniczona liczba kopii zapasowych. Nie wymaga licencji.

Wybierz kompatybilny serwer Synology NAS dopasowany do Twojego planu tworzenia kopii zapasowych, bez względu na to, dla ilu komputerów, serwerów lub maszyn wirtualnych tworzysz kopię zapasową — bez licencji na oprogramowanie.

Przykłady zastosowań

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy serwer Synology NAS dla Twojego środowiska.

Kontakt z nami

Łatwość wykonywania scentralizowanej kopii zapasowej

Dowiedz się więcej informacji na temat następujących środowisk tworzenia kopii zapasowych, w których można korzystać z pakietu Active Backup Suite.

Obejrzyj wideo

Ochrona firmowych serwerów plików bez potrzeby korzystania z agenta

W zakres naszych kompetencji wchodzą również serwery plików wdrażające wspólne protokoły, takie jak SMB i rsync. Dzięki uproszczonej konfiguracji usługa Active Backup for Business ogranicza koszty zarządzania dla administratorów IT, ponieważ wszystkie ważne informacje zostają scentralizowane do jednego pulpitu i jednego menedżera DSM.

Proste wdrażanie dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych bez agenta

Dzięki temu rozwiązaniu do tworzenia kopii zapasowych niewymagającemu agenta, serwery plików mogą być aktywnie chronione bez obniżania wydajności klienta lub niezgodności.

Kopia zapasowa niewymagająca agenta

Kopie zapasowe swoich plików możesz tworzyć codziennie, a przy tym nie musisz już instalować na serwerach źródłowych skomplikowanych i kosztownych agentów ani martwić się o wpływ na wydajność klienta czy kompatybilność z agentem.

Elastyczny plan kopii zapasowej

Serwer plików obsługuje elastyczne opcje planu kopii zapasowych, od planów godzinnych do dziennych w dniach, w których chcesz utworzyć kopie zapasowe dopasowane do określonych zasad ochrony.

Tryb elastycznej kopii zapasowej

Tryb wielu wersji, odbicia lustrzanego i przyrostowy zaspokajają najczęstsze potrzeby związane z kopiami zapasowymi.

Tryb wielu wersji

Dla każdego uruchomienia kopii zapasowej tworzy nową wersję, dzięki czemu pliki można łatwo przywrócić z dowolnego punktu w czasie.

Tryb odbicia lustrzanego

Odpowiedni dla użytkowników, którzy potrzebują tyko najbardziej aktualnych wersji swoich plików, ponieważ nadpisuje docelową kopię zapasową, uwzględniając zmiany dokonane na źródle.

Tryb przyrostowy

Może być wykorzystywany do celów archiwalnych, ponieważ kopia zapasowa może być nadpisywana przez nowo dodane i zmodyfikowane pliki, przy zachowaniu usuniętych plików w miejscu docelowym.

Integracja z systemem operacyjnym DSM

Dzięki wykorzystaniu dopracowanych technologii DSM oraz obsłudze szyfrowania i Btrfs, Active Backup for Business może znacząco poprawić bezpieczeństwo danych i wydajność pamięci masowej.

 • Szyfrowanie

  Funkcja szyfrowania gwarantuje, że dane przechowywane w folderach współdzielonych są ściśle poufne i niedostępne dla użytkowników nieposiadających klucza prywatnego.
 • Obsługa Btrfs

  W przypadku danych typu Btrfs, kompresja może zminimalizować zużycie pamięci, a czyszczenie danych pomoże w naprawieniu poważnych błędów pamięci i przechowywania.

Obsługa protokołów SMB i rsync

Protokoły SMB i rsync są obsługiwane przy tworzeniu kopii zapasowych serwerów plików

Serwer SMB

Do przesyłania plików z serwerów Windows do serwera Synology NAS wykorzystywany jest protokół SMB. Integracja z protokołem FSRVP (File Server Remote VSS Protocol) zapewnia spójność kopii zapasowej. Tworzenie kopii zapasowych nie ogranicza się tylko do plików, ale obsługuje także Windows ACL, co ułatwia przywracanie plików i jednocześnie zapewnia kontrolę nad dostępem.

Serwer rsync

Do przesyłania plików z innych serwerów do serwera Synology NAS wykorzystywany jest protokół rsync. Protokół rsync pozwala na korzystanie z transferu na poziomie bloku, szyfrowania i kompresji, a ponadto zapewnia kontrolę nad przepustowością i zwiększa bezpieczeństwo oraz wydajność transferów. Tworzenie kopii zapasowych nie ogranicza się tylko do plików, ale obsługuje także Linux POSIX ACL.

Z naszych testów wynika, że pakiet Active Backup for Business zapewnia niesamowitą szybkość tworzenia kopii zapasowych i działa cuda w kwestii usuwania duplikatów danych — zajmuje tylko 28 TB z 58 TB pamięci serwera. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogólnej wydajności.

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy serwer Synology NAS dla Twojego środowiska.

Kontakt z nami

Bez licencji dla nieograniczonej liczby kopii zapasowych

Bezpłatne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V

Nie musisz już przejmować się opłatami licencyjnymi. Active Backup for Business (ABB), zintegrowane z serwerem Synology NAS nowoczesne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów licencji na oprogramowanie w celu tworzenia kopii zapasowych nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V.

W przypadku awarii lub przestojów można natychmiast przywrócić wirtualną maszynę w lokalizacji produkcji lub w celu zsynchronizowania oferowanego przez Synology narzędzia Virtual Machine Manager jednym kliknięciem.

Można z łatwością połączyć się z hostem vSphere bez konieczności instalowania agenta w infrastrukturze i utworzyć zadanie tworzenia kopii zapasowej, aby w prosty sposób zapewnić ochronę maszyn wirtualnych.

 1. W przypadku awarii lub przestojów można natychmiast przywrócić wirtualną maszynę w lokalizacji produkcji lub w celu zsynchronizowania oferowanego przez Synology narzędzia Virtual Machine Manager jednym kliknięciem.
 2. Można z łatwością połączyć się z hostem vSphere bez konieczności instalowania agenta w infrastrukturze i utworzyć zadanie tworzenia kopii zapasowej, aby w prosty sposób zapewnić ochronę maszyn wirtualnych.

Tworzenie kopii zapasowych bez użycia agentów dla VMware i Hyper-V

Przyrostowa kopia zapasowa na zawsze.

Przyspieszenie tworzenia kopii zapasowych poprzez natywną integrację z VMware Changed Block Tracking (CBT) i Microsoft Hyper-V Resilient Change Tracking (RCT), aby przenosić przyrostowe bloki tylko po pierwszej pełnej kopii zapasowej.

Tworzenie kopii zapasowych obrazów z uwzględnieniem aplikacji

Zapewnienie stałej ochrony danych w aplikacjach obsługujących VSS, takich jak Microsoft Exchange, Active Directory, SQL i SharePoint działających na VMware i Hyper-V.

Globalna deduplikacja

Wbudowana globalna deduplikacja znacznie zmniejsza zużycie pamięci masowej przez urządzenia, platformy i wersje. Dowiedz się więcej dzięki historiom sukcesu

Weryfikacja niezawodności kopii zapasowych

Zapewnienie niezawodności tworzenia kopii zapasowych poprzez symulację maszyn wirtualnych na ekranie w programie Synology Virtual Machine Manager (VMM).

Kopia poza siedzibą firmy na potrzeby odzyskiwania po awarii

Zawsze bądź o krok do przod — zwiększ ochronę danych, replikując je z kopii zapasowej na innym serwerze Synology NAS przy użyciu funkcji Snapshot Replication i pozwól, by rozmiar pamięci masowej pozostał niezmieniony. Łatwe przywracanie danych z zadań tworzenia kopii zapasowych poza siedzibą firmy w przypadku awarii w zakładzie produkcyjnym.

Więcej informacji

Odzyskiwanie danych w mgnieniu oka

 • Szybkie przywracanie do VMware i Hyper-V

  Szybko rozpocznij korzystanie z usługi dzięki kopiom zapasowym na serwerze Synology NAS – w ciągu kilku sekund.

 • Szybkie przywracanie na serwerze Synology NAS

  Integracja z programem Synology VMM pozwala tymczasowo przekształcić serwer Synology NAS w miejsce produkcji w celu testowania uaktualnień lub w miejsce odzyskiwania awaryjnego w celu przywrócenia kluczowych usług na serwerze Synology NAS w przypadku awarii monitora maszyny wirtualnej.

 • Samoobsługowy portal odzyskiwania danych

  Administrator i upoważnieni użytkownicy mogą przejść do portalu Active Backup for Business Portal w celu przeprowadzenia szczegółowego odzyskiwania na poziomie plików, co oszczędza pracy administratorom IT.

Przykłady zastosowań

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy serwer Synology NAS dla Twojego środowiska.

Kontakt z nami

Łatwość wykonywania scentralizowanej kopii zapasowej

Dowiedz się więcej informacji na temat następujących środowisk tworzenia kopii zapasowych, w których można korzystać z pakietu Active Backup Suite.

Obejrzyj wideo