Where to Buy

Vietnam Vietnam | Change >

Thành phố Hồ Chí Minh

 • Mstar Corp
  Mstar Corp
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-909514461,+84-943199449
  • Fax: +84-835890737
  • Address: 1F, 75 Hoang Van Thu Street, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Facebook: https://www.facebook.com/mstarcorp/
 • Vietcorp Corporation
  Vietcorp Corporation
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2873018899,+84-814247247
  • Address: 3F, Lien Hoa Building, 134/1 CMT8 St., Ward 10, Dist. 3, TpHCM, Vietnam
  • Hotline: +84-1274-247-247
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU (ITM – MANAGEMENT CO., LTD)
  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU (ITM – MANAGEMENT CO., LTD)
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-19009450
  • Address: 5th Floor, No. 41, Street 41, Thao Dien Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam
 • D&L IT Investment Corp.
  D&L IT Investment Corp.
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-862650735
  • Fax: +84-862650734
  • Address: 458/86 3/2 St., Ward 12, Dist. 10, TpHCM, Vietnam
 • Green Connection Information Technology Co., Ltd.
  Green Connection Information Technology Co., Ltd.
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-835040798
  • Fax: +84-839381475
  • Address: 330/6C, 330/6D, Le Hong Phong St., Ward 1, Dist. 10, TpHCM, Vietnam
 • Khue Tu Information Technology Co,. Ltd.
  Khue Tu Information Technology Co,. Ltd.
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-838980707
  • Fax: +84-838980505
  • Address: 123, Dien Bien Phu St., Ward 15, Binh Thanh Dist., TpHCM, Vietnam
 • Le Oanh Trading Service Infomatic Co., Ltd.
  Le Oanh Trading Service Infomatic Co., Ltd.
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-908077994
  • Address: 346/21 Binh Loi St., Ward 13, Binh Thanh Dist., TpHCM, Vietnam
 • Sieu Sieu Nho Co,. Ltd.
  Sieu Sieu Nho Co,. Ltd.
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-862906489
  • Address: 254A Nguyen Dinh Chieu St., Ward 5, Dist. 3, TpHCM, Vietnam
 • Hà Nội

 • Mstar Corp
  Mstar Corp
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-909514461,+84-943199449
  • Fax: +84-835890737
  • Address: 11F, Zen Tower Building, 12 Khuat Duy Tien St.,Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan Dict, Hanoi, Vietnam
 • Viet Tuan Technology Co., Ltd.
  Viet Tuan Technology Co., Ltd.
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2435668286,+84-903209123
  • Address: 50 Nguyen Ngoc Nai St., Thanh Xuân Dist., Hà Nội, Vietnam
 • Vietcorp Corporation
  Vietcorp Corporation
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2473018899,+84-814247247
  • Address: Trung Yen 1 Building, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist., Ha Noi, Vietnam
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU (ITM – MANAGEMENT CO., LTD)
  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU (ITM – MANAGEMENT CO., LTD)
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-19009450
  • Address: R.605, No. 15, Alley 2, Tho Thap St., Dich Vong Ward, Cau Giay Dist., Hà Nội, Vietnam
 • Tan Long Technology and Trading J.S.C
  Tan Long Technology and Trading J.S.C
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-435666900
  • Fax: +84-435666902
  • Address: No 04/106 Nguyen Ngoc Nai St., Thanh Xuan Dist., Hà Nội, Vietnam
  •  
 • Lazada Vietnam
  Lazada Vietnam
 • NASSHOP Vietnam
  NASSHOP Vietnam
 • Thành phố Hồ Chí Minh

 • Duc Quang Connect Service Trade Co., Ltd.
  Duc Quang Connect Service Trade Co., Ltd.
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-866551122,+84-866781234
  • Address: 252/1 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
  • Hotline: 0939-123-798
 • Hà Nội

 • Phuc Anh Co., Ltd.
  Phuc Anh Co., Ltd.
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-435737383
  • Address: No. 15, Xa Dan St., Phuong Lien Ward, Dong Da Dist., Hà Nội, Việt Nam
 • Vision Technology Co., Ltd.
  Vision Technology Co., Ltd.
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2437478797
  • Address: No. 16A6 Ly Nam De St., Hoan kiem Dist., Hà Nội, Việt Nam
 • Đà Nẵng

 • Phi Long Technology
  Phi Long Technology
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2363888000
  • Address: 52 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam
 • Thành phố Hồ Chí Minh

 • Mstar Corp (Head Office)
  Mstar Corp (Head Office)
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-943199449
  • Fax: +84-835890737
  • Address: 1F, 75 Hoang Van Thu Street, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Facebook: https://www.facebook.com/mstarcorp/
 • Vietcorp Corporation
  Vietcorp Corporation
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2873018899,+84-814247247
  • Address: 3F, Lien Hoa Building, 134/1 CMT8 St., Ward 10, Dist. 3, TpHCM, Vietnam
 • Truong Tien Trading Service Informatic & Telecom, Ltd. (HCMC Office)
  Truong Tien Trading Service Informatic & Telecom, Ltd. (HCMC Office)
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2838337327
  • Address: 5A/2 Tran Phu St., 4 Ward, 5 Dist., TpHCM, Vietnam
 • Hà Nội

 • Mstar Corp (Hà Nội Branch)
  Mstar Corp (Hà Nội Branch)
  • Website
  • Tel: +84-943199449
  • Fax: +84-835890737
  • Address: 11F, Zen Tower Building, 12 Khuat Duy Tien St.,Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan Dict, Hà Nội, Vietnam
 • Vietcorp Corporation
  Vietcorp Corporation
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2473018899,+84-814247247
  • Address: Trung Yen 1 Building, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist., Ha Noi, Vietnam
 • Truong Tien Trading Service Informatic & Telecom, Ltd. (Ha Noi Office)
  Truong Tien Trading Service Informatic & Telecom, Ltd. (Ha Noi Office)
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2838337327
  • Address: Room 408, Talico Building, 22 Pho Ho Giam, Quoc Tu Giam, Dong Da, Hà Nội, Vietnam
 • Thành phố Hồ Chí Minh

 • Mstar Corp
  Mstar Corp
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-909514461,+84-943199449
  • Address: 1F, 75 Hoang Van Thu Street, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Hà Nội

 • Mstar Corp
  Mstar Corp
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-909514461,+84-943199449
  • Address: 11F, Zen Tower Building, 12 Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
 • Thành phố Hồ Chí Minh

 • MNS (Headquarters)
  MNS (Headquarters)
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-935500368
  • Address: 87/3 Nguyen Sy Sach St., Ward 15, Tan Binh Dist., TpHCM 700000, Vietnam
 • Eternal Asia Vietnam Co., Ltd. (Headquarter)
  Eternal Asia Vietnam Co., Ltd. (Headquarter)
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-838389941
  • Fax: +84-838389940
  • Address: Nguyen Lam Tower, Room #702, 7F, No. 133, Duong Ba Trac St., Ward 1, Dist. 8, TpHCM, Vietnam
  • *Authorised Synology SSD Distributor*

 • Hà Nội

 • Eternal Asia Vietnam Co., Ltd. (Hà Nội Branch)
  Eternal Asia Vietnam Co., Ltd. (Hà Nội Branch)
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2437475170
  • Address: Unit B5, X1 Residential area, Lane 17 Hoang Ngoc Phach, Lang Ha Ward, Dong Da Dist., Hanoi 100000, Vietnam
  • *Authorised Synology SSD Distributor*

 • Đà Nẵng

 • MNS (Da Nang Branch)
  MNS (Da Nang Branch)
 • Eternal Asia Vietnam Co., Ltd. (Da Nang branch)
  Eternal Asia Vietnam Co., Ltd. (Da Nang branch)
  • Website
  • Contact Us
  • Tel: +84-2363552162
  • Address: 391/4 Nguyen Van Linh St., Thac Gian Ward, Thanh Khe Dist., Da Nang, Vietnam
  • *Authorised Synology SSD Distributor*