Zgodność z HIPAA dzięki Synology

Uprość zachowywanie zgodności z przepisami HIPAA dzięki elastycznym opcjom wdrażania i kompleksowym funkcjom zarządzania systemami pamięci masowej firmy Synology1.

Najlepszy wybór dla pracowników służby zdrowia

Wydajne i rozbudowane rozwiązania Synology doskonale nadają się do przechowywania dużych zestawów danych o znaczeniu krytycznym, takich jak chronione dane medyczne w formie elektronicznej (ePHI). Elastyczne narzędzia do zarządzania umożliwiają administratorom systemów u upoważnionych podmiotów lub partnerów biznesowych zaprojektowanie infrastruktury zgodnej ze standardem HIPAA, która zapewnia integralność, poufność i dostępność chronionych danych medycznych w formie elektronicznej.

Architektura zapewniająca bezpieczeństwo i prywatność

Synology DiskStation Manager (DSM), system operacyjny każdego urządzenia Synology, jest projektowany tak, aby z założenia chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Dostosowywane reguły zapory sieciowej

Zezwalaj tylko określonym klientom na dostęp do usług obsługujących elektroniczne rekordy pacjentów poprzez filtrowanie ruchu sieciowego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji

Ścisłe bezpieczeństwo hasła

Ustawiaj reguły składni i daty wygaśnięcia haseł, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych logowania.

Więcej informacji

Zautomatyzowana ochrona kont

Skonfiguruj wartość progową blokowania dla prób logowania zakończonych niepowodzeniem, aby zablokować klientów próbujących sforsować zabezpieczenia systemów obsługujących chronione dane medyczne w formie elektronicznej.

Więcej informacji

Wieloplatformowe alerty bezpieczeństwa

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o podejrzanych działaniach logowania w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia lub ujawnienia poufnych danych.

Więcej informacji

Wydajne szyfrowanie

Korzystaj ze standardowego w branży szyfrowania AES-256 do opracowania skutecznej strategii szyfrowania przechowywanych danych medycznych oraz zarządzania nią.

Scentralizowany magazyn danych

Scentralizowany magazyn danych

Przechowuj chronione dane medyczne w formie elektronicznej w folderze zaszyfrowanym za pomocą osobnego zestawu kluczy, skutecznie je chroniąc, nawet jeśli konta administracyjne zostaną naruszone w wyniku cyfrowej lub fizycznej kradzieży.

Więcej informacji

Bezpieczna synchronizacja

Bezpieczna synchronizacja

Wybierz jedną z kilku różnych metod synchronizacji zaszyfrowanych folderów w systemach lokalnych i zdalnych. Unikaj odszyfrowywania folderów podczas przesyłania danych.

Ochrona punktów końcowych

Ochrona punktów końcowych

Zabezpiecz punkty końcowe, tworząc ich kopie zapasowe do zaszyfrowanych miejsc docelowych za pomocą usługi Active Backup for Business lub wybierz bezpieczne i wygodne tworzenie kopii zapasowych w chmurze zabezpieczone kompleksowym szyfrowaniem dzięki C2 Backup.

Ochrona infrastruktury pamięci masowej

Ochrona infrastruktury pamięci masowej

Chroń centralne repozytorium chronionych danych medycznych w formie elektronicznej, tworząc jego kopię zapasową w różnych miejscach docelowych, w tym w usłudze Synology C2 Storage. Zachowaj poufność, szyfrując dane zanim opuszczą one lokalizację źródłową.

Więcej informacji

Szczegółowa kontrola dostępu

Upewnij się, że tylko upoważniony personel może przeglądać i obsługiwać dane medyczne oraz ograniczaj obieg poufnych dokumentów w oparciu o elastyczne kryteria.

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie użytkownikami

Skonfiguruj uprawnienia folderów, limity pamięci masowej, ograniczenia prędkości i uprawnienia administracyjne dla usług Synology DSM w oparciu o użytkowników lub grupy.

Więcej informacji

Zarządzanie plikami

Zarządzanie plikami

Ustawiaj uprawnienia dla określonych użytkowników i grup, a następnie określ, czy mogą wyświetlać, dodawać komentarze, edytować, pobierać lub kopiować współdzielone pliki i foldery.

Więcej informacji

Monitorowanie współdzielonych elementów

Monitorowanie współdzielonych elementów

Ogranicz obieg dokumentów zawierających dane pacjentów, konfigurując łącza udostępniania, aby wygasły w oparciu o datę lub liczbę dostępów.

Więcej informacji

Bezpieczeństwo danych opieki zdrowotnej dzięki zaawansowanym rozwiązaniom

Zaawansowane środki ochrony integralności danych

Synology pomaga organizacjom chronić zgodność z przepisami dzięki systemowi plików Btrfs, migawkom bez możliwości wprowadzania zmian, funkcji WriteOnce i replikacji danych. Rozwiązania te zostały zaprojektowane w celu ochrony przed uszkodzeniem danych, nieautoryzowanymi zmianami i awariami sprzętu. Więcej informacji

Kompleksowa ochrona danych

Kompleksowe rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych umożliwiają ochronę systemów wykorzystywanych do przechowywania danych pacjentów w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania, ataków typu ransomware lub innych zagrożeń. Więcej informacji

Rozwiązania wysokiej dostępności

Zapewnij podstawowe usługi, z których pracownicy służby zdrowia i pacjenci korzystają podczas obsługi elektronicznych danych medycznych. Więcej informacji

Bezpieczeństwo danych opieki zdrowotnej dzięki zaawansowanym rozwiązaniom

Rozbudowane możliwości audytu

Uzyskuj dostęp do szczegółowych dzienników w celu śledzenia sposobu uzyskiwania dostępu do chronionych danych medycznych w formie elektronicznej i ich obsługi, zapewniając ich prawidłowe używanie i zgodność z przepisami HIPAA dotyczącymi powiadomień o naruszeniu danych.

Logi systemu
Monitorowanie transferu plików
Konsola administratora aplikacji Synology Drive
Logi systemu
Monitorowanie transferu plików
Konsola administratora aplikacji Synology Drive

Zarządzanie flotą i jej monitorowanie

Usprawnij konserwację i zaostrz kontrolę nad wdrożeniami obejmującymi wiele serwerów dzięki rozwiązaniom firmy Synology, lokalnym i w chmurze, dla rozproszonych systemów pamięci masowej.

Zarządzanie flotą i jej monitorowanie

Więcej informacji

Często zadawane pytania

Czym jest serwer HIPAA?

Jakie są zasady HIPAA?

Czy systemy Synology posiadają certyfikat HIPAA?

Uwagi:

  1. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być interpretowane jako porady prawne w jakiejkolwiek formie. Odbiorcy tej strony powinni skontaktować się z prawnikiem w celu uzyskania porady w odniesieniu do konkretnej kwestii prawnej. Firma Synology nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte lub niepodjęte w oparciu o zawartość niniejszej strony internetowej.