Active Backup for Business
Active Backup for Business

Active Backup for Business

Zarządzaj zadaniami tworzenia kopii zapasowych w środowiskach fizycznych i wirtualnych ze scentralizowanego pulpitu w celu zapewnienia dostępności danych i usług.

Pobierz arkusz danych

Twórz kopie zapasowe danych firmowych, a nie tylko prywatnych

Chroń wszystkie zasoby cyfrowe, korzystając z nieograniczonej liczby kopii zapasowych dla urządzeń z systemami Windows i Linux, maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V oraz serwerów plików.

Twórz kopie zapasowe danych firmowych, a nie tylko prywatnych

Prosta ochrona danych

Zapewnij stałą sprawność swoich usług dzięki prostej w zarządzaniu i skutecznej ochronie danych.

Uniknij utraty przychodów i nadszarpnięcia reputacji firmy, zapewniając ciągłą dostępność danych, aplikacji i usług.

Minimalizacja przestojów w pracy

Skróć czas tworzenia kopii zapasowych i zwiększ wydajność pamięci masowej dzięki wykorzystaniu przyrostowych kopii zapasowych i deduplikacji danych.

Maksymalizacja wydajności tworzenia kopii zapasowych

Chroń wszystkie dane i usługi w tle konfigurując wszystkie ustawienia tylko raz przy użyciu szablonu kopii zapasowej.

Uproszczenie wdrażania

Osiągnij pełną ochronę dzięki regule tworzenia kopii zapasowych 3-2-1

Replikuj kopie zapasowe na inny zdalny serwer Synology NAS i szybko przywracaj dane, gdy jednostki produkcyjne ulegną awarii. Więcej informacji

Osiągnij pełną ochronę dzięki regule tworzenia kopii zapasowych 3-2-1

Ochrona kopii zapasowych

Szyfruj miejsca docelowe kopii zapasowych przy użyciu szyfrowania AES-256, aby chronić je przed naruszeniami danych lub fizyczną kradzieżą. Więcej informacji

Osiągnij pełną ochronę dzięki regule tworzenia kopii zapasowych 3-2-1

Prostsze zarządzanie kopiami zapasowymi

Bądź na bieżąco z planem ochrony danych.

Jedna konsola

Konfiguruj i monitoruj wszystkie zadania tworzenia kopii zapasowych z poziomu scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego.

Zaplanowane raporty

Otrzymuj dostosowane raporty dotyczące stanu kopii zapasowych bezpośrednio do skrzynki odbiorczej.

Osiągnij pełną ochronę dzięki regule tworzenia kopii zapasowych 3-2-1
Osiągnij pełną ochronę dzięki regule tworzenia kopii zapasowych 3-2-1
Nieograniczona liczba kopii zapasowych, bez licencji

Nieograniczona liczba kopii zapasowych, bez licencji

Chroń wszystkie dane niezależnie od liczby komputerów, serwerów lub maszyn wirtualnych wdrożonych przez firmę.

Zobacz, co mówią firmy na całym świecie

customer logo

„Po przeprowadzeniu testów odkryliśmy, że Active Backup for Business charakteryzuje się niesamowitą szybkością tworzenia kopii zapasowych i świetnie usuwa zduplikowane dane — zajęło tylko 28 TB z 58 TB serwera. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogólnej wydajności.”

Więcej informacji

customer logo

Synology Active Backup for Business znacznie przewyższa nasze oczekiwania, tworząc szybkie kopie zapasowe maszyn wirtualnych i minimalizując czas przywracania do zaledwie kilku sekund

Więcej informacji

customer logo

„Firma Synology zapewniła nam ekonomiczne, wydajne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które można było wdrożyć w naszej sieci centrów w regionie APAC w bardzo krótkim czasie”.

Więcej informacji

Zasoby

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy serwer Synology NAS dla Twojego środowiska.

Łatwe tworzenie scentralizowanej kopii zapasowej

Dowiedz się więcej o środowiskach tworzenia kopii zapasowych, w których można korzystać z pakietu Active Backup Suite. Zobacz, jak to działa

Zaawansowana ochrona na poziomie systemu

Scentralizowane tworzenie kopii zapasowych

Twórz kopie zapasowe komputerów z systemem Windows 7, 8.1 i 10 i zarządzaj nimi za pomocą jednej konsoli. Więcej informacji

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie typu bare-metal

Chroń punkty końcowe w przypadku przestojów dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu typu bare-metal wszystkich aplikacji, ustawień i danych.

Obejrzyj demonstrację

Twórz kopie zapasowe danych firmowych, a nie tylko prywatnych

Chroń swoje komputery przed awarią

Utwórz kopie zapasowe swoich komputerów, aby zminimalizować ryzyko ataków ransomware i awarii systemu.

Łatwa konfiguracja

Wystarczy wdrożyć Active Backup for Business Agent na zgodnych komputerach.

Określ strategię tworzenia kopii zapasowych

Twórz kopie zapasowe komputerów zgodnie z harmonogramem lub podczas zdarzeń, takich jak blokada ekranu, wylogowanie lub uruchamianie.

Utwórz nośnik odzyskiwania

Utwórz nośnik startowy USB lub ISO, aby przeprowadzić odzyskiwanie typu bare-metal dla urządzeń końcowych .

Łatwa konfiguracja
Określ strategię tworzenia kopii zapasowych
Utwórz nośnik odzyskiwania

Zoptymalizuj wydajność pamięci NAS

Obniż koszty pamięci masowej, korzystając z technologii tworzenia kopii zapasowych klasy biznesowej, które maksymalizują pojemność pamięci masowej.

Globalna deduplikacja

Globalna deduplikacja

Zmniejsz ilość miejsca potrzebnego na tworzenie kopii zapasowych wielu komputerów, zapisując duplikaty plików tylko raz.

Kopie przyrostowe

Kopie przyrostowe

Changed Block Tracking (CBT) oszczędza przepustowość, przyspiesza tworzenie kopii zapasowych i poprawia spójność danych, kopiując tylko różnice w porównaniu z ostatnią kopią zapasową.

Usprawnij wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą IT

Active Backup for Business (ABB) umożliwia łatwe wdrażanie wielu zadań tworzenia kopii zapasowych komputerów w środowiskach biznesowych.

Samodzielne odzyskiwanie

Udostępnij pracownikom portal, w którym będą mogli przeglądać kopie zapasowe i odzyskiwać pliki i foldery, których potrzebują.

Dostosowywanie strategii tworzenia kopii zapasowych za pomocą reguł

Skonfiguruj szablony, aby automatycznie stosować zasady częstotliwości tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych dla nowych urządzeń.

Masowe wdrażanie i zarządzanie

Za pomocą ABB można zarządzać wszystkimi stacjami roboczymi. Wystarczy skonfigurować agenta ABB przy użyciu poświadczeń logowania, a następnie wdrożyć go zbiorczo na stacjach roboczych przy użyciu zasad grupy Windows Active Directory.

Samodzielne odzyskiwanie
Dostosowywanie strategii tworzenia kopii zapasowych za pomocą reguł
Masowe wdrażanie i zarządzanie

Zobacz, co mówią firmy na całym świecie

customer logo

Rozwiązanie Synology NAS umożliwia wygodne i wydajne tworzenie kopii zapasowych na ponad 700 komputerach, 13 serwerach fizycznych i 49 maszynach wirtualnych, ułatwiając radzenie sobie z wieloma wyzwaniami związanymi z zarządzaniem danymi.

Więcej informacji

customer logo

„Wdrażając 50 kopii zapasowych komputerów z systemem Windows z technologią globalnej deduplikacji zmniejszyliśmy zużycie pamięci masowej o ponad 50%, a elastyczne zasady przechowywania pozwoliły nam zoptymalizować wykorzystanie pamięci masowej”.

Więcej informacji

customer logo

„...dzięki wbudowanej technologii deduplikacji rozwiązania Active Backup for Business (ABB) [nasze zadania kopii zapasowej] zajmowały tylko 600 GB – były o 68% mniejsze”.

Więcej informacji

Zasoby

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy serwer Synology NAS dla Twojego środowiska.

Łatwe tworzenie scentralizowanej kopii zapasowej

Dowiedz się więcej o środowiskach tworzenia kopii zapasowych, w których można korzystać z pakietu Active Backup Suite. Zobacz, jak to działa

Pełna ochrona serwerów

Chroń swoje dane i usługi na serwerach fizycznych z systemem Windows lub Linux. Funkcja Instant Restore umożliwia przywrócenie serwerów do wersji VMware® vSphere, Microsoft® Hyper-V®i Synology Virtual Machine Manager (VMM) w przypadku nieoczekiwanych przerw w działaniu. Więcej informacji

Pełna ochrona serwerów

Rozwiązywanie problemów i spełnianie wymagań

  • Globalna deduplikacja znacznie zmniejsza ilość miejsca potrzebnego na kopie zapasowe na serwerach dzięki zapisywaniu powielonych plików tylko raz
  • Przyrostowe kopie zapasowe identyfikują i przenoszą tylko zmienione dane w celu skrócenia czasu tworzenia kopii zapasowych i zmniejszenia przepustowości
  • Zapewnij ciągłość działania firmy poprzez tworzenie kopii zapasowych aplikacji obsługujących technologię VSS lub automatyczne uruchamianie skryptów pre-freeze i post-thaw w przypadku aplikacji nieobsługujących technologii VSS
Wysoce wydajne tworzenie kopii zapasowych
  • Odzyskiwanie typu bare-metal pomaga przywrócić obrazy dysków, aplikacje, ustawienia i dane w przypadku awarii
  • Odzyskiwanie P2V umożliwia szybkie uruchomienie obrazu kopii zapasowej w systemie VMware, Hyper-V lub na platformie monitora maszyny wirtualnej firmy Synology, Synology Virtual Machine Manager
  • Samoobsługowy portal odzyskiwania umożliwia użytkownikom natychmiastowe odzyskiwanie plików i folderów bez pomocy działu IT
Uniwersalne przywracanie

Zapewnij spójność i niezawodność kopii zapasowych swoich serwerów, oglądając nagranie z ich uruchamiania. Po utworzeniu kopii zapasowej serwera sekwencja startowa może zostać nagrana i wysłana do Ciebie, ułatwiając rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, zanim eskalują.

Weryfikacja kopii zapasowej

W prosty sposób monitoruj wszystkie kopie zapasowe i zarządzaj nimi za pomocą wydajnego, scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego.

Proste zarządzanie

Osiągnij pełną ochronę dzięki regule tworzenia kopii zapasowych 3-2-1

Replikuj kopie zapasowe na inny zdalny serwer Synology NAS i szybko przywracaj dane, gdy jednostki produkcyjne ulegną awarii. Więcej informacji

Osiągnij pełną ochronę dzięki regule tworzenia kopii zapasowych 3-2-1
Nieograniczona liczba kopii zapasowych, bez licencji

Nieograniczona liczba kopii zapasowych, bez licencji

Chroń wszystkie dane niezależnie od liczby komputerów, serwerów lub maszyn wirtualnych wdrożonych przez firmę.

Zobacz, co mówią firmy na całym świecie

customer logo

„Po przeprowadzeniu testów odkryliśmy, że Active Backup for Business charakteryzuje się niesamowitą szybkością tworzenia kopii zapasowych i świetnie usuwa zduplikowane dane — zajęło tylko 28 TB z 58 TB serwera. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogólnej wydajności.”

Więcej informacji

customer logo

„Active Backup for Business, kompletne rozwiązanie niewymagające licencji, umożliwia centralizację wszystkich zadań tworzenia kopii zapasowych i zarządzanie nimi za pomocą jednej konsoli. Szybkie i niezawodne odzyskiwanie zapewnia również ciągłość pracy”.

Więcej informacji

customer logo

„[Active Backup for Business] to zintegrowane, niewymagające licencji rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które ułatwia firmom optymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów”.

Więcej informacji

Zasoby

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy serwer Synology NAS dla Twojego środowiska.

Łatwe tworzenie scentralizowanej kopii zapasowej

Dowiedz się więcej o środowiskach tworzenia kopii zapasowych, w których można korzystać z pakietu Active Backup Suite. Zobacz, jak to działa

Ochrona firmowych serwerów plików bez potrzeby korzystania z agenta

W zakres naszych kompetencji wchodzą również serwery plików wdrażające wspólne protokoły, takie jak SMB i rsync. Dzięki uproszczonej konfiguracji usługa Active Backup for Business ogranicza koszty zarządzania dla administratorów IT, ponieważ wszystkie ważne informacje zostają scentralizowane do jednego pulpitu i jednego menedżera DSM.

Ochrona firmowych serwerów plików bez potrzeby korzystania z agenta

Proste wdrażanie dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych bez agenta

Organizuj wszystkie zadania tworzenia kopii zapasowych z jednego interfejsu, bez względu na liczbę domen, które są chronione.

Kopia zapasowa niewymagająca agenta

Kopie zapasowe swoich plików możesz tworzyć codziennie, a przy tym nie musisz już instalować na serwerach źródłowych skomplikowanych i kosztownych agentów ani martwić się o wpływ na wydajność klienta czy kompatybilność z agentem.

Elastyczny plan kopii zapasowej

Serwer plików obsługuje elastyczne opcje planu kopii zapasowych, od planów godzinnych do dziennych w dniach, w których chcesz utworzyć kopie zapasowe dopasowane do określonych zasad ochrony.

Proste wdrażanie dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych bez agenta

Tworzenie kopii zapasowych to Twoja odpowiedzialność

Przestrzegaj zasad przechowywania i audytu, chroń zasoby cyfrowe i przywracaj je za pomocą przyjaznego dla użytkownika portalu.

Tryb wielu wersji

Tryb wielu wersji

Dla każdego uruchomienia kopii zapasowej tworzy nową wersję, dzięki czemu pliki można łatwo przywrócić z dowolnego punktu w czasie.

Tryb odbicia lustrzanego

Tryb odbicia lustrzanego

Odpowiedni dla użytkowników, którzy potrzebują tyko najbardziej aktualnych wersji swoich plików, ponieważ nadpisuje docelową kopię zapasową, uwzględniając zmiany dokonane na źródle.

Tryb przyrostowy

Tryb przyrostowy

Może być wykorzystywany do celów archiwalnych, ponieważ kopia zapasowa może być nadpisywana przez nowo dodane i zmodyfikowane pliki, przy zachowaniu usuniętych plików w miejscu docelowym.

Integracja z systemem operacyjnym DSM

Dzięki wykorzystaniu dopracowanych technologii DSM oraz obsłudze szyfrowania i Btrfs, Active Backup for Business może znacząco poprawić bezpieczeństwo danych i wydajność pamięci masowej.

Szyfrowanie

Funkcja szyfrowania gwarantuje, że dane przechowywane w folderach współdzielonych są ściśle poufne i niedostępne dla użytkowników nieposiadających klucza prywatnego.

Obsługa Btrfs

W przypadku danych typu Btrfs, kompresja może zminimalizować zużycie pamięci, a czyszczenie danych pomoże w naprawieniu poważnych błędów pamięci i przechowywania.

Integracja z systemem operacyjnym DSM

Obsługa protokołów SMB i rsync

Protokoły SMB i rsync są obsługiwane przy tworzeniu kopii zapasowych serwerów plików

Serwer SMB

Serwer SMB

Do przesyłania plików z serwerów Windows do serwera Synology NAS wykorzystywany jest protokół SMB. Integracja z protokołem FSRVP (File Server Remote VSS Protocol) zapewnia spójność kopii zapasowej. Tworzenie kopii zapasowych nie ogranicza się tylko do plików, ale obsługuje także Windows ACL, co ułatwia przywracanie plików i jednocześnie zapewnia kontrolę nad dostępem.

Serwer rsync

Serwer rsync

Do przesyłania plików z innych serwerów do serwera Synology NAS wykorzystywany jest protokół rsync. Protokół rsync pozwala na korzystanie z transferu na poziomie bloku, szyfrowania i kompresji, a ponadto zapewnia kontrolę nad przepustowością i zwiększa bezpieczeństwo oraz wydajność transferów. Tworzenie kopii zapasowych nie ogranicza się tylko do plików, ale obsługuje także Linux POSIX ACL.

Shiseido

Z naszych testów wynika, że pakiet Active Backup for Business zapewnia niesamowitą szybkość tworzenia kopii zapasowych i działa cuda w kwestii usuwania duplikatów danych — zajmuje tylko 28 TB z 58 TB pamięci serwera. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogólnej wydajności.

Przewodnik administratora

Ten przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące procesu wdrażania zadań tworzenia kopii zapasowych i zarządzania nimi, a także przywracania danych za pomocą funkcji Active Backup for Business.

Kontakt z nami

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy serwer Synology NAS dla Twojego środowiska.Bez licencji dla nieograniczonej liczby kopii zapasowych

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w środowiskach VMware i Hyper-V

Twórz kopie zapasowe nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych VMware® vSphere i Microsoft® Hyper-V®, korzystając z zaawansowanych technologii redukowania miejsca w pamięci masowej.

Obejrzyj demonstrację

Zobacz obsługiwane środowiska VMware i Hyper-V
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w środowiskach VMware i Hyper-V

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w środowiskach VMware i Hyper-V
  1. W przypadku awarii lub przestojów można natychmiast przywrócić wirtualną maszynę do lokalizacji produkcji lub narzędzia Synology Virtual Machine Manager (VMM).

  2. W prosty sposób połącz się z hostem vSphere bez instalowania agenta i rozpocznij tworzenie zadań kopii zapasowych.

Tworzenie kopii zapasowych bez użycia agentów dla VMware i Hyper-V

Kopia przyrostowa

Zwiększ szybkość procesów tworzenia kopii zapasowych dzięki natywnej integracji z funkcjami VMware Changed Block Tracking (CBT) lub Microsoft Hyper-V Resilient Change Tracking (RCT), aby przesyłać tylko zmienione dane podczas każdego nowego zadania tworzenia kopii zapasowej.

Kopia zapasowa obrazów uwzględniająca aplikacje

Zapewnij spójność danych w aplikacjach obsługujących technologię VSS, takich jak Microsoft Exchange, Active Directory, SQL i SharePoint, działających w środowisku VMware lub Hyper-V.

Wbudowana globalna deduplikacja

Znacząco zmniejsz ilość potrzebnego miejsca na różnych urządzeniach i platformach poprzez jednokrotne zapisywanie powielonych plików.

Dowiedz się więcej dzięki historiom sukcesu

Sprawdzanie poprawności kopii zapasowej

Zapewnij niezawodność tworzenia kopii zapasowych dzięki symulacji maszyn wirtualnych na ekranie w programie Synology VMM.

Osiągnij pełną ochronę dzięki regule tworzenia kopii zapasowych 3-2-1

Replikuj kopie zapasowe na inny zdalny serwer Synology NAS i szybko przywracaj dane, gdy jednostki produkcyjne ulegną awarii. Więcej informacji

Osiągnij pełną ochronę dzięki regule tworzenia kopii zapasowych 3-2-1

Odzyskiwanie danych w mgnieniu oka

Szybkie przywracanie maszyn wirtualnych na monitory maszyn wirtualnych

Zminimalizuj cele dotyczące czasu przywracania (RTO), przywracając maszyny wirtualne do VMware, Hyper-V lub Synology VMM z kopii zapasowych.

Przywracanie do programu Virtual Machine Manager

Migruj serwery fizyczne lub maszyny wirtualne do programu Synology VMM w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych przerw w działaniu lub w środowiskach testowych aktualizacji. Gdy oryginalne wirtualizoatory będą ponownie w trybie online, możesz przywrócić maszyny wirtualne do oryginalnych wirtualizatorów.

Samoobsługowy portal odzyskiwania danych

Administratorzy i autoryzowani użytkownicy mogą przeglądać kopie zapasowe i przeprowadzać szczegółowe odzyskiwanie na poziomie plików.

Szybkie przywracanie maszyn wirtualnych na monitory maszyn wirtualnych
Przywracanie do programu Virtual Machine Manager
Samoobsługowy portal odzyskiwania danych

Zobacz, co mówią firmy na całym świecie

customer logo

„Po przeprowadzeniu testów odkryliśmy, że Active Backup for Business charakteryzuje się niesamowitą szybkością tworzenia kopii zapasowych i świetnie usuwa zduplikowane dane — zajęło tylko 28 TB z 58 TB serwera. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogólnej wydajności.”

Więcej informacji

customer logo

„Active Backup for Business, kompletne rozwiązanie niewymagające licencji, umożliwia centralizację wszystkich zadań tworzenia kopii zapasowych i zarządzanie nimi za pomocą jednej konsoli. Szybkie i niezawodne odzyskiwanie zapewnia również ciągłość pracy”.

Więcej informacji

customer logo

„Firma Synology zapewniła nam ekonomiczne, wydajne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które można było wdrożyć w naszej sieci centrów w regionie APAC w bardzo krótkim czasie”.

Więcej informacji

Zasoby

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy serwer Synology NAS dla Twojego środowiska.

Łatwe tworzenie scentralizowanej kopii zapasowej

Dowiedz się więcej o środowiskach tworzenia kopii zapasowych, w których można korzystać z pakietu Active Backup Suite. Zobacz, jak to działa