Synology Hyper Backup

Do zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie Synology NAS potrzebny jest niezawodny plan kopii zapasowej. Dzięki Hyper Backup pobieranie danych z wielu punktów przywracania przy minimalnym zużyciu pamięci nie stanowi większego problemu.

Uniwersalne miejsce docelowe kopii zapasowych

Miejscem docelowym kopii zapasowych może być lokalny folder współdzielony, urządzenie zewnętrzne, inny system Synology NAS, serwer rsync lub publiczna usługa chmury, na przykład Dysk Google, Amazon Drive, Dropbox, Microsoft Azure, usługi przechowywania zgodne z S3 czy Synology C2, wykorzystująca chmurę usługa kopii zapasowej przeznaczona specjalnie dla użytkowników Synology.

Elastyczny plan kopii zapasowej

Hyper Backup oferuje szeroką gamę funkcji, które zaspokoją wszystkie Twoje potrzeby i sprawią, że plan kopii zapasowej będzie tak prosty, a jednocześnie skuteczny, jak to tylko możliwe.

Tworzenie kopii zapasowych według harmonogramu

Najlepsza strategia tworzenia kopii zapasowych wymaga jak najmniej wysiłku. Zaplanuj automatyczne wykonywanie zadań kopii zapasowej lub ich powtarzanie zgodnie z wybranym harmonogramem.

Kopia zapasowa w wielu wersjach

Przyrostowe kopie zapasowe na poziomie bloku radykalnie zmniejszają ilość pamięci potrzebnej do tworzenia kopii zapasowych wielu wersji, pozwalając jednocześnie na zachowanie dowolnej liczby punktów przywracania.

Elastyczna rotacja kopii zapasowych

Dostosuj własną strategię rotacji kopii zapasowych lub po prostu włącz Smart Recycle, aby automatycznie usuwać starsze, zbędne kopie zapasowe.

Efektywne i niezawodne przetwarzanie danych

Przy użyciu zaawansowanych technologii przetwarzania danych możesz zoptymalizować wydajność pamięci, chronić ważne dane, a nawet monitorować stan kopii zapasowych, aby mieć pewność, że są one dostępne.

Usuwanie duplikatów danych

Usuwanie duplikatów danych ma zastosowanie do kopii zapasowych wykonywanych pomiędzy wersjami, a także plików, których nazwa jest zmieniana lub które są duplikowane, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca, czasu i pieniędzy.

Szyfrowanie i kompresja danych

Technologie szyfrowania AES-256 i RSA-2048 klasy wojskowej chronią dane przed nieuprawnionym dostępem. Kompresja zmniejsza ilość danych wychodzących oraz zużycie pamięci.

Statystyki użycia

Śledź statystyki wykorzystania pamięci w określonej skali czasowej i określ wartość progową, po osiągnięciu której otrzymasz pocztą elektroniczną powiadomienie o nietypowym wykorzystaniu pamięci.

Sprawdzanie integralności

Dzięki kontroli spójności danych i indeksowania uszkodzenia danych można wykryć w poprzednich wersjach kopii zapasowych, co zwiększa dostępność procesu wykonywania kopii zapasowej i przywracania. Aby zwiększyć wygodę użytkowania, istnieje możliwość zaplanowania kontroli spójności o określonej godzinie i ograniczenia czasu trwania całej operacji. Niedokończone zadanie zostanie wznowione w kolejnym zaplanowanym czasie. 

Wstrzymuj i wznawiaj zadania kopii zapasowej

Zadania kopii zapasowej mogą zostać zawieszone z powodów, takich jak awaria zasilania lub przerwanie połączenia. Teraz za jednym kliknięciem możesz wznowić zawieszone zadanie kopii zapasowej od momentu przerwania, bez konieczności zaczynania od początku. Możesz też wstrzymać i wznowić zadanie ręcznie, zgodnie z potrzebą.

Ciągły dostęp do cennych danych

W przypadku poważnej awarii użytkownicy mogą przeglądać kopie zapasowe przez File Station lub przez standardowe protokoły transferu w zwykły sposób. Dzięki technologii Hyper Backup Explorer użytkownicy mogą odzyskać swoje kopie zapasowe NAS lub Synology C2 z komputerów z systemem Windows, macOS, Ubuntu lub Fedora.

Protokół AFP i SMB

Hyper Backup Explorer

Dostęp do kopii zapasowych można uzyskiwać z komputerów macOS przy użyciu protokołu AFP za pośrednictwem programu macOS Finder lub na komputerach Windows za pomocą protokołu SMB poprzez Eksplorator Windows, co oznacza brak konieczności logowania się do interfejsu DSM.

Dzięki technologii Hyper Backup Explorer użytkownicy mogą przeglądać i przywracać z NAS lub Synology C2 Backup bezpośrednio ze swoich komputerów.

Protokół AFP i SMB

Dostęp do kopii zapasowych można uzyskiwać z komputerów macOS przy użyciu protokołu AFP za pośrednictwem programu macOS Finder lub na komputerach Windows za pomocą protokołu SMB poprzez Eksplorator Windows, co oznacza brak konieczności logowania się do interfejsu DSM.

Hyper Backup Explorer

Dzięki technologii Hyper Backup Explorer użytkownicy mogą przeglądać i przywracać z NAS lub Synology C2 Backup bezpośrednio ze swoich komputerów.

Przekształć Synology NAS w scentralizowany system monitorowania kopii zapasowych

Autonomiczny pakiet Hyper Backup Vault umożliwia administratorom analizowanie wszystkich repozytoriów różnych klientów kopii zapasowej oraz monitorowanie wykorzystania pamięci i historii kopii zapasowych dla każdego zadania.