Dodržování předpisů HIPAA ze strany společnosti Synology

Zjednodušte dodržování předpisů HIPAA díky flexibilitě nasazení a komplexním funkcím pro správu systémů úložiště Synology.1

Vítězná volba poskytovatelů zdravotní péče

Řešení Synology jsou výkonná, umožňují rozšíření a jsou ideální pro ukládání velkých objemů kriticky důležitých dat, jako jsou chráněné elektronické údaje o zdravotním stavu (ePHI). Flexibilní nástroje pro správu umožňují správcům systému navrhovat infrastrukturu vyhovující předpisům HIPAA zajišťující integritu, utajení a dostupnost údajů ePHI u příslušných právnických osob nebo obchodních partnerů.

Od základu navrženo pro bezpečnost a ochranu soukromí

Synology DiskStation Manager (DSM), operační systém pohánějící každé zařízení Synology, je od základu navržen na ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Přizpůsobitelná pravidla brány firewall

Omezte přístup ke službám hostujícím elektronické záznamy pacientů pouze pro určité klienty prostřednictvím filtrování síťového provozu z externích zdrojů.

Další informace

Důkladné zabezpečení hesel

Minimalizujte riziko prozrazení přihlašovacích údajů nastavením syntaktických pravidel a data skončení platnosti hesel.

Další informace

Automatická ochrana účtu

Nastavte práh uzamčení po překročení počtu neúspěšných pokusů o přihlášení a blokujte tak klienty, kteří se snaží proniknout do systémů hostujících údaje ePHI hrubou silou.

Další informace

Výstrahy zabezpečení na více platformách

Nechte si zasílat okamžitá upozornění na podezřelé aktivity při přihlašování a minimalizujte tak riziko vyzrazení nebo úniku citlivých údajů.

Další informace

Komplexní výkonné šifrování

Při návrhu a správě efektivní strategie šifrování zajišťující dobrý stav datového úložiště můžete využít šifrování AES-256, které je v tomto oboru standardní.

Centrální datový trezor

Centrální datový trezor

Ukládejte údaje ePHI do složek šifrovaných za pomoci samostatné sady klíčů a zajistěte tak jejich účinnou ochranu i v případě narušení účtů pro správu v důsledku digitální nebo fyzické krádeže.

Další informace

Bezpečná synchronizace

Bezpečná synchronizace

Vybírejte z různých metod zajištění synchronizace šifrovaných složek v místních a vzdálených systémech. Vyhněte se nutnosti dešifrovat složky během přenosu dat.

Ochrana koncového bodu

Ochrana koncového bodu

Chraňte koncové body zálohováním do šifrovaných cílů pomocí služby Active Backup for Business nebo si zvolte bezpečné a praktické zálohování do cloudu pomocí služby C2 Backup se šifrováním klient-server.

Ochrana infrastruktury úložiště

Ochrana infrastruktury úložiště

Chraňte centrální úložiště údajů ePHI zálohováním do různých cílů, včetně Synology C2 Storage. Zajistěte trvalé utajení dat jejich zašifrováním ještě před tím, než opustí zdroj.

Další informace

Granulární řízení přístupu

Zajistěte, aby si zdravotní údaje mohli prohlížet a nakládat s nimi pouze oprávněné osoby, a omezte cirkulaci citlivých dokumentů na základě flexibilních kritérií.

Správa uživatelů

Správa uživatelů

Konfigurujte oprávnění složek, kvóty úložiště, limity rychlosti a oprávnění pro služby Synology DSM na úrovni uživatelů nebo skupin.

Další informace

Správa souborů

Správa souborů

Nastavujte oprávnění pro konkrétní uživatele a skupiny a zvolte, jestli si mohou prohlížet, komentovat, upravovat, stahovat nebo kopírovat sdílené soubory a složky.

Další informace

Monitorování sdílených položek

Monitorování sdílených položek

Omezte cirkulaci dokumentů obsahujících údaje pacientů nastavením platnosti odkazů sdílení podle data nebo počtu přístupů.

Další informace

Zabezpečení zdravotních údajů pomocí pokročilých řešení

Pokročilé ochranné prvky integrity dat

Souborový systém Btrfs, neměnné snímky, funkce WriteOnce a replikace dat nabízené organizacím společností Synology jim pomáhají chránit data a splňovat požadavky předpisů. Tato řešení jsou navržena, aby data chránila před poškozením, neoprávněnými změnami a selháním hardwaru. Další informace

Komplexní ochrana dat

Ochraňte systémy využívané k hostování dat pacientů v případě poruch hardwaru nebo softwaru, útoků ransomwaru nebo ostatních hrozeb pomocí komplexních řešení zálohování. Další informace

Řešení s vysokou dostupností

Zajistěte provoz nezbytných služeb, které zdravotní odborníci a pacienti používají při nakládání s elektronickými zdravotními záznamy. Další informace

Zabezpečení zdravotních údajů pomocí pokročilých řešení

Rozsáhlé funkce pro auditování

Získejte přístup k podrobným protokolům s informacemi o přístupu k údajům ePHI a nakládání s nimi a zajistěte jejich správné využívání i plnění požadavků zákona HIPAA týkající se oznamování narušení zabezpečení dat.

Systémové protokoly
Monitorování přenosu souborů
Konzole správce služby Synology Drive
Systémové protokoly
Monitorování přenosu souborů
Konzole správce služby Synology Drive

Správa a monitorování všech zařízení

Získejte vyšší míru kontroly nad nasazeními s více servery a zjednodušte jejich údržbu s pomocí lokálních a cloudových řešení Synology pro distribuované systémy úložišť.

Správa a monitorování všech zařízení

Další informace

Časté dotazy

Co je to HIPAA?

Co jsou pravidla HIPAA?

Mají systémy Synology certifikaci HIPAA?

Poznámky:

  1. Informace uvedené na těchto webových stránkách slouží pouze pro informativní účely a nesmí být považovány za rady právního charakteru. Čtenáři těchto webových stránek by se měli se žádostí o právní poradenství v konkrétních záležitostech obrátit na svého právního zástupce. Společnost Synology nepřejímá odpovědnost za kroky, které čtenáři podniknou nebo nepodniknou na základě obsahu těchto webových stránek.