Správa uživatelů

Intuitivní správa uživatelských účtů a zařízení v celé firmě zvyšuje produktivitu a šetří čas správců IT.

Zvýšení efektivity správy

Pomocí nástrojů pro správu uživatelů a skupin systému Synology DiskStation Manager (DSM) můžete konfigurovat oprávnění složek, kvóta úložiště, omezení rychlosti a přístupová oprávnění k softwaru v samotném systému DSM. Můžete se také připojit k dalším adresářovým službám jako Windows Active Directory (AD) a LDAP a zjednodušit tak správu zařízení na různých místech.

Přizpůsobení stávajícím prostředím

Zařízení Synology NAS lze integrovat do nasazení obsahujících celou řadu zařízení a aplikací a nastavením přístupových oprávnění pro stávající služby můžete zaručit efektivitu.

Centralizace správy uživatelů

Individuální správa účtů nebo správa účtů ve skupinách, delegování oprávnění správce systému DSM a odesílání důležitých aktualizací do více pracovních stanic prostřednictvím služby Windows AD.

Minimalizace výdajů

Eliminace nákladného hardwaru, operačních systémů a licenčních poplatků spojovaných s tradičními servery prostřednictvím vlastního hostování adresářového serveru v zařízení Synology NAS.

Spuštění adresářového serveru

Konsolidace správy účtů a zařízení v jedné aplikaci.


Synology Directory Server

Synology Directory Server

Přeměňte zařízení Synology NAS na centralizovaný řadič domény, kde budete moci spravovat a zabezpečovat účty a zařízení a nasazovat aktualizace nebo skupinové zásady do koncových bodů se systémem Windows.

Podpora služby Windows Active Directory a nástroje RSAT

Správa zařízení kompatibilních se službou Windows AD vytvořením řízení přístupu založeného na skupinách a zásad v nástroji RSAT (Remote Server Administration Tools). Povolení přiřazování pracovišť a sdílení zařízení vytvořením roamingu uživatelských profilů v počítačích připojených do domény.

Nastavení obnovení při selhání active-active zajišťující vysokou dostupnost

Zabezpečte nepřerušované adresářové služby pro případ závady systému tím, že nastavíte sekundární řadič domény se všemi oprávněními pro správu nebo řadič domény pouze pro čtení (RODC) s méně oprávněními, bez funkcí správy a uchovávající minimum citlivých přihlašovacích údajů.

dsm_overview_user.largeScale_CMS_tilte

Připojení se ke stávající doméně

Udělujte uživatelům zabezpečený a pohodlný přístup ke službám a zdrojům.


Windows Active Directory/LDAP

Připojením zařízení Synology NAS k existující doméně můžete centralizovat správu účtů a umožnit uživatelům přístup k aplikacím bez opakovaného zadávání stejných přihlašovacích údajů.

Služby Cloud Services

Integrace zařízení Synology NAS se službami Azure Active Directory a Google Cloud Identity umožňuje používat pro služby systému Synology DSM jednotné přihlašování (SSO).

dsm_overview_user.largeScale_CMS_tilte

Správa adresářové služby v cloudu

Pomocí služby C2 Identity můžete centrálně spravovat uživatele a skupiny, zjednodušit ověřování uživatelů pomocí jednorázového přihlašování v aplikacích SaaS (Software-as-a-Service) a efektivně spravovat místní pracovní stanice se systémem Windows a MacOS na více pracovištích.

Správa adresářové služby v cloudu

Potřebujete pomoc se správou souborů a přístupových oprávnění?

Objevte širokou nabídku řešení pro správu souborů společnosti Synology – od jednoduchého a zabezpečeného sdílení souborů až po nastavení synchronizace a granulárních přístupových oprávnění.

Začněte s efektivní správou uživatelů a zařízení

Zvolte zařízení Synology vhodné pro vaši firmu.

Jak začít