Active Backup for Google Workspace

Služba Active Backup for Google Workspace umožňuje firmám řídit a chránit firemní data uložená v sadě Google Workspace. Data pošty, kontaktů, kalendáře a služby Drive lze zálohovat a soustředit v zařízení Synology NAS, zajistit tak jejich ochranu před náhodnými událostmi a uspokojit potřeby zachování dat pro případ soudního sporu.

Komplexní zálohování sady Google Workspace

Pomocí tohoto vnitropodnikového řešení zálohování můžete zálohovat služby Můj disk, sdílené disky, poštu, kontakty a kalendář sady Google Workspace.

Ochrana dat na disku

Podporováno je zálohování Mého disku, sdílených disků a odpovídajících metadat, včetně online aplikací Google.

Ochrana pošty

Zálohovat lze data ve službě Gmail, a to včetně popisků, struktur popisků a příloh.

Ochrana kontaktů

Klíčovým faktorem pro úspěch firmy jsou vztahy se zákazníky a partnery. Zálohováním kontaktů uložených ve službě Google Workspace pomáhá služba Active Backup for Google Workspace omezovat nebezpečí ztráty takového majetku.

Ochrana kalendáře

Velice často se stává, že zanedlouho po odstranění dat zjistíme, že je vlastně potřebujeme. Začněte zálohovat události kalendáře sady Google Workspace a uchovejte je na dobu, kdy je budete potřebovat.

Neomezený počet záloh. Není nutná žádná licence.

Active Backup for Google Workspace je bezplatná doplňková aplikace, která se dodává se zařízením Synology NAS. Zvolte ideální zařízení Synology NAS, které dokáže zálohovat neomezený počet uživatelských účtů až do vyčerpání kapacity úložiště – zcela bez licencí.

Vaše zodpovědnost

Odpovědnost za ochranu dat vytvořených pomocí služeb sady Google Workspace nesete vy, protože tato data se nezálohují ani neukládají pro dlouhodobé účely.

Ochrana vašeho intelektuálního vlastnictví

Když dojde na zabezpečení dat, měly by firmy přijmout plnou zodpovědnost za řízení svých dat a za ochranu před lidskými chybami a škodlivými útoky.

Uchovávání dat zajišťující shodu s předpisy nebo z právních důvodů

V souladu s platnými předpisy musejí organizace často řešit zachování dat pro zákonné účely. V dlouhodobém časovém horizontu to ale může vést k výrazným nákladům na prostor úložiště.

Optimalizace procesu obnovení dat

Obnovení dat v sadě Google Workspace může trvat poměrně dlouho – proto je důležité posílit efektivitu obnovování a minimalizovat přerušení práce.

Vaše zařízení NAS, vaše kontrola

Povolením průběžného zálohování mohou firmy minimalizovat riziko ztráty dat a současně flexibilně uchovávat verze záloh nastavením určitého období, jak dlouho se mají soubory uchovávat.

Průběžné zálohování

Firmy mohou průběžně zálohovat uživatelské služby a sdílené disky a minimalizovat tak riziko ztráty dat.

Flexibilní správa verzí souborů

Data se budou zálohovat tehdy, když byly provedeny změny. Když dojde k aktualizaci zálohovaného souboru na novou verzi, předchozí verze se zachová po nastavenou dobu, jak dlouho se má soubor uchovávat, takže obnovit bude možné alespoň předchozí verzi.

Inteligentní obnovení

Po povolení služby Active Backup for Google Workspace Portal mohou zaměstnanci i správci snadno vyhledat položky, které se mají obnovit, a poté je pomocí pár kliknutí obnovit nebo exportovat.

 • Podrobné obnovení

  Urychlete proces obnovení díky možnosti obnovit jediný soubor včetně jeho metadat, jeden e-mail, e-mailové přílohy, kontakty nebo události kalendáře, místo toho, abyste obnovovali celé úlohy zálohování.

 • Hledání obsahu

  V rámci funkce Hledání obsahu můžete pomocí klíčových slov okamžitě vyfiltrovat libovolný e-mail, přílohu e-mailu, kontakt nebo kalendář a nemusíte tedy prohledávat hromadu dat.

 • Náhled dat

  Uživatel si může ještě před obnovením prohlédnout obsah e-mailu nebo podrobnosti o libovolném kontaktu, aby nedocházelo k obnovení nesprávných položek.

 • Export dat

  Data pošty, kontaktů a kalendáře lze exportovat ve formátech EML, CSV a ISC a data služby Drive a přílohy e-mailů lze exportovat ve formátech souborů služby Office.

Nová definice správy

Bez ohledu na počet domén s nastaveným zálohováním mohou správci monitorovat a spravovat úlohy zálohování z jediného rozhraní.

 • Centralizovaný řídicí panel

  Komplexní řídicí panel umožňuje správcům IT sledovat aktuální i historickou ochranu služeb zálohování, spotřebu úložiště nebo historii přenosu dat.
 • Zjišťování účtů

  Funkce Zjišťování účtů, kterou lze povolit pro jednotlivé služby, zjišťuje sdílené disky nebo uživatele s povolenými službami sady Google Workspace, automaticky vybírá, že se mají zálohovat, a tím šetří správcům práci s ručním nastavením.

Efektivita úložiště

Pokročilé technologie úložiště společnosti Synology umožňují firmám uchovávat maximální objem dat na minimálním prostoru úložiště.

 • Vytváření jedné instance

  Pošta, přílohy kalendáře (pouze svazky Btrfs) a soubory sady Google Workspace obsahující identický obsah se do zařízení Synology NAS uloží pouze jednou, takže se ušetří prostor úložiště.
 • Deduplikace na úrovni bloku

  Soubory uložené ve svazcích Btrfs na zařízení Synology NAS lze deduplikovat z předchozích verzí a minimalizovat tak potřebný prostor úložiště.

FAQ

 • Je před vytvořením úlohy zálohování služby Active Backup for Google Workspace nutné něco připravit?

   Vytvořte klíč služby a povolte přístup ke službě Google Drive prostřednictvím rozhraní API služby Drive. Další informace.

  Existují nějaká omezení nebo požadavky související se zařízením NAS?

   Ano, vyžaduje se zařízení NAS se systémem DSM 6.1.-15217 nebo novějším a podporovány jsou pouze servery Synology NAS x64 a souborový systém Btrfs (pokud se používá technologie deduplikace). Kompatibilní modely se nacházejí pod tímto odkazem.

  Můžu zálohovat data ve službě Active Backup for Google Workspace do jiného zařízení a vytvořit tak jejich druhou kopii?

   Funkce kopírování zálohy není nyní podporována, ale máme to v plánu.

  Existují nějaké požadavky na licenci nebo maximální počet účtů?

   Nikoli, zařízení lze používat zcela bez licencí a maximální počet účtů není nijak omezen. Pokud ale jejich počet překročí 500, doporučujeme obrátit se na náš prodejní tým.

Podívejte se na video

Naučte se jednoduše vytvářet úlohy zálohování a obnovení dat ve službách Microsoft 365 a Google Workspace.

Kontaktujte nás

Nejste si jistí, které zařízení Synology NAS je nejvhodnější pro vaše zálohovací prostředí? Kontaktujte nás a my vám doporučíme to nejlepší.

Kontaktujte nás

Bez licencí, umožňující neomezený počet záloh sady Google Workspace