Kalkulačka RAID

1 Klikněte na pevný disk

Selected Configuration

1 Klikněte na pevný disk

 • 2Vyberte typ svazku RAID, který chcete porovnat, a výsledek bude okamžitě zobrazen

  Typ RAID

  Místo:

  Nevyužité místo
  Využito pro zabezpečení
  Dostupné místo

  3Vyberte doporučené modely a srovnejte je

  Doporučený model

  Ostatní modely

  Poznámky:
  1. Více informací o výběru správné jednotky HDD zařízení Synology DiskStation najdete zde.
  2. Kalkulačka Synology RAID nabízí propočet využití místa v rámci nejrůznějších konfigurací jednotek HDD a typů RAID. Skutečná velikost jednotek HDD se může u různých výrobců lišit a vypočtené hodnoty se mohou od skutečných výsledků lišit. Podrobné výpočty úložišť nainstalovaných na zařízení Synology DiskStation najdete v části Správce úložiště Synology.
  3. Pokud používáte jako typ RAID ochranu pevného disku SHR nebo SHR-2 , Nevyužité místo bude automaticky vyhrazeno pro budoucí rozšíření. U jiných typů RAID naopak Nevyužité místo znamená, že prostor nelze využít, a je tedy nepoužitelné.
  4. Výsledek výpočtu vám pomůže odhadnout volný prostor pouze v případě, kdy vytváříte nový svazek. Pokud chcete rozšířit již existující svazek, přečtěte si pro více informací návody Rozšíření svazků nebo skupin disků přidáním pevných disků a Rozšíření svazků nebo skupin disků výměnou pevných disků.
  5. Modely uvedené v části „Ostatní modely“ podporují vybraný počet disků a jejich kapacity, ale mohou mít omezení týkající se velikosti jednotlivých svazků, které můžete vytvořit. Pokud přesáhnete limit, můžete vytvořit více svazků nebo označit disk jako „hot spare“. Některé modely mohou podporovat vyšší kapacity jednotlivých svazků po rozšíření instalované kapacity paměti. Pro více informací přejděte na Proč má můj Synology NAS omezení velikosti jednotlivého svazku 16, 108 nebo 200 TB?
  6. RAID kalkulačka společnosti Synology dává doporučení na základě zvolené celkové kapacity. Některé modely nebo konfigurace nemusejí podporovat zařízení s určitou kapacitou, ale umějí dosáhnout celkové kapacity pomocí jiných kombinací nebo spárováním s rozšiřovací jednotkou. Vždy si zkontrolujte a prohlédněte v seznamu kompatibilních HDD/SSD nejnovější údaje. Výsledky RAID kalkulačky lze použít pouze jako referenční a je třeba je konzultovat se zástupcem prodeje nebo podpory certifikovaným společností Synology. Společnost Synology neručí za výsledky vytvořené tímto nástrojem.