Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

Kalkulačka RAID

1 Klikněte na pevný disk

Selected Configuration

1 Klikněte na pevný disk

 • 2Vyberte typ svazku RAID, který chcete porovnat, a výsledek bude okamžitě zobrazen

  Typ RAID

  Místo:

  Nevyužité místo
  Využito pro zabezpečení
  Dostupné místo

  3Vyberte doporučené modely a srovnejte je

  Doporučený model

  Ostatní modely

  Poznámky:

  1. Více informací o výběru správné jednotky HDD zařízení Synology DiskStation najdete zde.
  2. Kalkulačka Synology RAID nabízí propočet využití místa v rámci nejrůznějších konfigurací jednotek HDD a typů RAID. Skutečná velikost jednotek HDD se může u různých výrobců lišit a vypočtené hodnoty se mohou od skutečných výsledků lišit. Podrobné výpočty úložišť nainstalovaných na zařízení Synology DiskStation najdete v části Správce úložiště Synology.
  3. Pokud používáte jako typ RAID ochranu pevného disku SHR nebo SHR-2 , Nevyužité místo bude automaticky vyhrazeno pro budoucí rozšíření. U jiných typů RAID naopak Nevyužité místo znamená, že prostor nelze využít, a je tedy nepoužitelné.
  4. Výsledek výpočtu vám pomůže odhadnout volný prostor pouze v případě, kdy vytváříte nový svazek. Pokud chcete rozšířit již existující svazek, přečtěte si pro více informací návody Rozšíření svazků nebo skupin disků přidáním pevných disků a Rozšíření svazků nebo skupin disků výměnou pevných disků.
  5. Modely uvedené v části „Ostatní modely“ podporují vybraný počet disků a jejich kapacity, ale mohou mít omezení týkající se velikosti jednotlivých svazků, které můžete vytvořit. Pokud přesáhnete limit, můžete vytvořit více svazků nebo označit disk jako „hot spare“. Některé modely mohou podporovat vyšší kapacity jednotlivých svazků po rozšíření instalované kapacity paměti. Pro více informací přejděte na Proč má můj Synology NAS omezení velikosti jednotlivého svazku 16, 108 nebo 200 TB?
  6. Kalkulačka Synology RAID poskytuje doporučení vycházející z celkové zjištěné kapacity. Některé modely nebo konfigurace nemusejí podporovat disky o určité kapacitě, ale budou schopné dosáhnout celkové kapacity prostřednictvím jiných kombinací nebo spárováním s rozšiřovací jednotkou. Nejnovější informace se vždy nacházejí v seznamu kompatibilních disků HDD/SSD.
  7. Výsledky kalkulačky RAID používejte pouze k orientačním účelům. Decimální předpona slouží k zobrazení vypočteného výsledku kapacity diskového pole. Jelikož ale systém Synology DSM vypočítává velikost svazku na základě binární předpony, neodráží tento nástroj odchylku spojenou s převodem. Potvrzení získáte u certifikovaného prodejce nebo zástupce podpory společnosti Synology. Společnost Synology nezaručuje správnost výsledků generovaných tímto nástrojem.