Rozpoznávání obličeje

Používáním systému pro správu videa Synology Surveillance Station v kombinaci s nástroji pro rozpoznávání obličejů ve školách, firmách a dalších oblastech zlepšíte pomocí tohoto nového způsobu sledování celkovou úroveň bezpečnosti.

Transformace sledování pomocí funkce Rozpoznávání obličeje od společnosti Synology

Definování seznamu sledovaných osob předem – v případě zjištění osoby uvedené v tomto seznamu se správci odešle upozornění na událost a správce může podniknout příslušná opatření.

Používá algoritmus hlubokého učení, u kterého byla testem Face Recognition Vendor Test v kategorii WILD instituce NIST prokázána přesnost až 97,04 % (na základě obličejů extrahovaných ze skutečného záznamu)1

Zvýšení efektivity sledování

Pomocí fotografií obličejů můžete vyhledávat obraz ve videích a registrovat dříve identifikované osoby do databáze. Když se taková osoba znovu objeví, systém vás okamžitě upozorní.

Efektivní sledování podezřelých osob

Zjistěte, jestli mají lidé nasazenou masku, a upozorněte pracovníky ostrahy, aby přijali odpovídající opatření.

Zjišťování zakrytého obličeje

Chytré kancelářské aplikace

  • Monitorujte části kanceláře s intenzivním provozem, například vchody a východy. Pokud do kanceláře vstoupí někdo jiný než zaměstnanec, systém automaticky upozorní správce.
  • Snadná správa informací o zaměstnancích v systému rozpoznávání obličejů od společnosti Synology. Správci mohou informace o zaměstnancích importovat do databáze obličejů dávkově, ručně nebo z místního systému DSM či domény/LDAP.
Chytré kancelářské aplikace

Zlepšení bezpečnosti kampusu

  • Nahrávejte obličeje, které se objeví na daném místě. Pracovníci ostrahy mohou pomocí fotografií obličejů vyhledávat totožné osoby a prohlížet si informace v databázi.
  • Vytvořte seznam zakázaných osob. Nastavte výstrahy, které okamžitě upozorní pracovníky ostrahy, jestliže budou na daném místě zjištěny zakázané osoby.
Zlepšení bezpečnosti kampusu

Optimalizace chytrého maloobchodu

  • Pokud zaregistrujete profily VIP osob (jména, preference apod.), můžete při jejich příjezdu informovat pracovníky služeb.
  • Obličeje zlodějů lze zaregistrovat do databáze a uvést v seznamu zakázaných osob. Jestliže budou zjištěni na daném místě, může výstražný systém zaměstnance upozornit.
Optimalizace chytrého maloobchodu

Ochrana soukromí a zabezpečení pomocí místní analýzy bez starostí

Společnost Synology nabízí kompletní řešení, která zajišťují bezpečnost citlivých osobních údajů.

Všechny citlivé informace se uchovávají lokálně

Všechny citlivé informace se uchovávají lokálně

Všechny záznamy, databáze a analýzy se ukládají a zpracovávají lokálně. Není třeba se obávat úniku citlivých informací nebo nedodržení předpisů.

Zaručení bezpečnosti osobních údajů

Zaručení bezpečnosti osobních údajů

Povolte prohlížení osobních údajů identifikovaných osob (např. jméno a telefonní číslo) pouze oprávněnému operátorovi.

Naprostá kontrola nad aktivitou dat

Naprostá kontrola nad aktivitou dat

Všechny operace s daty se zaznamenávají do systémového protokolu (např. změna uživatele nebo export osobních souborů z databáze).

Vysoce integrované a komplexní řešení NVR

Zařízení Synology Deep Learning NVR nabízí následující funkce2:

Jednorázový výdaj

Stačí jednou zaplatit za hardware a za licence pro kamery a všechny ostatní funkce analýzy videa a aktualizace softwaru jsou zdarma, bez dalších nákladů.

Automatická reakce na události

Když se zjistí vlastní událost, systém může vydat příkaz. Například když se zjistí osoba uvedená v seznamu zakázaných osob, může se rozeznít alarm, aby ji odehnal.

Integrace různých platforem

Monitorovací systém si můžete kdykoli prohlížet ve webovém prohlížeči nebo prostřednictvím exkluzivního softwaru služby Surveillance Station pro stolní počítače.

Rozhraní API

Pomocí námi dodaných souborů API můžete do služby Surveillance Station snadno integrovat produkty nebo služby jiných firem.

Bezpracná integrace

Kompatibilita se 8600 typy IP kamer, snadné přidání funkce analýzy videa do stávajících kamer.

Vysoce integrované a komplexní řešení NVR

Jak začít

Jsme zde, abychom vám pomohli se všemi dotazy a poskytli potřebné informace.

Poznámky:

  1. Testování uskutečnil úřad National Institute of Standards and Technology (NIST) pomocí testu Face Recognition Vendor Test (FRVT).
  2. Další informace o zařízení Deep Learning NVR se nacházejí na této stránce.