Ochrana dat

Plán ochrany vašich dat je silný jen tak jako ten nejslabší článek vašeho zálohování. Rostoucí složitost domácích nasazení a firemní IT infrastruktury vyžadují maximální důraz na ochranu každého koncového bodu.

Chraňte své digitální datové zdroje

Zálohování počítačů, fyzických serverů, virtuálních počítačů a aplikací SaaS v domácích nebo firemních nasazeních.

Centralizovaná správa

Nasazení, správa a sledování všech úloh zálohování z jediné konzole zjednodušuje plán ochrany dat a snižuje nároky na údržbu.

Efektivní zálohování

Přírůstkové zálohování a deduplikace dat minimalizují dobu zálohování a spotřebu úložiště.

Flexibilní obnovení

Můžete si vybrat z několika metod obnovení, například obnovení kompletního systému, obnovení na úrovni souborů a okamžitého obnovení do virtuálního počítače.

Active Backup for Business

Active Backup for Business

Ochrana dat, aplikací a nastavení systému v počítačích se systémem Windows nebo Linux a ve virtuálních počítačích.

Active Backup for Microsoft 365

Active Backup for Microsoft 365

Ochrana dat uložených ve službách Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online a Teams.

Active Backup for Google Workspace

Active Backup for Google Workspace

Zálohování dat uložených ve službách Drive, Gmail, Contacts a Calendar.

Chraňte svoje zařízení Synology NAS

Zálohování dat uložených v zařízení Synology NAS přidá do vašeho nasazení další vrstvu ochrany.


Hyper Backup

Hyper Backup

Pomocí efektivních technologií úložiště můžete pomocí více zdrojů zálohování zálohovat a obnovit data nebo jednotky LUN na úrovni souboru, balíčku nebo systému.

Několik cílů

Jako cíl záloh můžete vybrat jiné zařízení Synology NAS, externí zařízení nebo cloud.

Flexibilní plánování

Naplánujte automatické každodenní nebo týdenní spouštění úloh zálohování a pomocí flexibilního uchovávání více verzí uchovávejte pouze verze, které potřebujete nebo které uchovávat musíte.

Funguje nejlépe se službou Synology C2 Storage

Zvolte veřejný cloud společnosti Synology, který představuje efektivní cíl záloh s podporou deduplikace a uchovávání více verzí. Další informace

Hyper Backup

Synology

Snapshot Replication

Chraňte sdílené složky a jednotky LUN obsahující kritická data nebo data virtuálního počítače pomocí rychlého a častého zálohování do jiného zařízení Synology NAS.

Minimalizace ztráty dat

Nastavením vysoké frekvence zálohování a povolením uchovávání více verzí dosáhnete hodnot RPO (doba mezi okamžikem havárie a časem poslední zálohy dat) v řádu minut.

Zajištění neustálého provozu služeb

Provedením rychlého přepnutí služeb systému při selhání a povolením samoobslužného obnovení souborů a složek minimalizujete přerušení provozu firmy a zajistíte, že vaše systémy nebudou havárií prakticky vůbec postiženy.

Snapshot Replication

Záloha konfigurace

Konfigurace systému DSM (DiskStation Manager) můžete automaticky zálohovat do svého účtu Synology. Další informace

Záloha konfigurace

Maximalizace dostupnosti služeb

Pomocí služby Synology High Availability (SHA) můžete v reálném čase zrcadlit data mezi dvěma zařízeními Synology NAS a minimalizovat tak výpadky služeb, které by mohly mít negativní dopad na vaši firmu.

Bezpečné a spolehlivé úložiště pro všechny vaše potřeby zálohování

Chraňte svoje data pomocí jedné z univerzálních platforem zálohování společnosti Synology.

Jak začít