Licenční balíček pro sledovací zařízení

Licenční balíček pro sledovací zařízení

Licenční balíčky pro sledovací zařízení Synology jsou určeny k rozšíření počtů kamer, I/O modulů, domácích telefonů, řadičů přístupu, IP reproduktorů a transakčních zařízení nastavených ve službě Synology Surveillance Station. Ve výchozím nastavení máte k dispozici výchozí licence dodané společně se zařízením Synology NAS/NVR. S tím, jak vaše firma roste, je možné zakoupit dodatečné licence na další sledovací zařízení.

Device_License_Pack
Device_License_Pack

Licenční plán

Zařízení Synology NAS/NVR je dodáváno s výchozími licencemi1, pomocí kterých můžete nastavit a spravovat sledovací zařízení. Společnost Synology rovněž poskytuje tři možnosti, jak nakoupit další licence: Licenční balíčky pro 1, 4 nebo 8 sledovacích zařízení – každý se dodává s jedním licenčním klíčem, který umožňuje aktivovat 1, 4 nebo 8 sledovacích zařízení najednou.

Maximální počet sledovacích zařízení podporovaných jednotlivými zařízeními Synology NAS/NVR je uveden v technickém popisu každého modelu.

Jednotky licence

Každá IP kamera, I/O modul, IP reproduktor, domácí telefon a řadič přístupu budou vyžadovat pouze jednu licenci, transakční zařízení ale budou vyžadovat licence dvě. Například kamery s více objektivy a video servery pro analogové kamery mohou ale vyžadovat více licencí. Další podrobnosti o podporovaných kamerách a sledovacích zařízeních se nacházejí v seznamu podporovaných kamer a seznamu podporovaných sledovacích zařízení.

Typ zařízení Jednotka licence Příklad Vyžadovaná licence
Kamery Synology Za kameru BC500 (Další Informace)
Za kameru TC500 (Další Informace)
Synology LiveCam Na jedno zařízení Synology LiveCam app 1
Běžná IP kamera Za kameru AXIS P1347 1
Panoramatické (rybí oko) Za kameru AXIS M3007 1
Více objektivů Pevné objektivy Za kameru ArecontVision AV8185DN (Další informace) 1
Fixní objektivy s nezávislou IP adresou Za kanál AXIS Q3709-PVE 3
Vyměnitelné objektivy Za kanál AXIS F44 (Další informace) 5
Video server Za kanál Vivotek VS8801 8
I/O modul Na jedno zařízení AXIS A9188 1
Domácí telefon Na jedno zařízení AXIS A8105-E 1
IP reproduktor Na jedno zařízení AXIS C3003-E 1
Řadič přístupu (dveře) Na jedno zařízení AXIS A1001 1
Transakční zařízení (POS) Na jedno zařízení - 2

Výše uvedená tabulka obsahuje podrobný příklad čtyř různých typů kamer. Některé panoramatické kamery (např. Axis M3007), které podporují odstranění zkreslení obrazu přímo v kameře, mohou v jednom okamžiku poskytovat více než jeden datový proud (např. Zobrazení x 4, Dvojité panorama a Původní zobrazení). Všechny běžné a panoramatické kamery vyžadují pouze jednu licenci.

Existují dva typy kamer s více objektivy: s pevným objektivem a odnímatelným objektivem. Většina kamer s pevnými objektivy, které poskytují více než jeden datový proud najednou, vyžadují pro každou kameru pouze jednu licenci. V případě kamer s pevným objektivem s nezávislými IP adresami nebo kamer s odnímatelným objektivem budete potřebovat jednu licenci pro každý kanál. Například do kamery Axis Q3709-PVE můžete přidat až tři objektivy a vysílat datový proud až do tří kanálů. Jestliže chcete ve službě Surveillance Station zobrazit všechny tři kanály, budete potřebovat tři licence. Ukažme si to na dalším příkladu zařízení Axis F44. Axis F44 (až se čtyřmi objektivy) umožňuje přenášet datový proud až pěti kanálů s tím, že čtyři kanály zobrazují záznam ze čtyř objektivů a pátý kanál kombinuje zobrazení všech čtyř kamer. Jestliže chcete ve službě Surveillance Station zobrazit všech pět kanálů, budete potřebovat pět licencí.

Video servery, například Vivotek VS8801, se dokáží připojit až k osmi analogovým kamerám. V takovém případě budete potřebovat osm licencí. Toto pravidlo platí také pro video servery kompatibilní se službou Surveillance Station.

Aktivace a správa licencí

Ve službě Surveillance Station přejděte do části Hlavní nabídka > Licence > a poté klikněte na položku Přidat. Průvodce instalací vás provede přidáním licencí zařízení do služby Surveillance Station.

 • Počet výchozích licencí se může lišit. Další licence musíte dokoupit pouze v případě, že vaše nasazení vyžaduje více licencí než je níže uvedený výchozí počet:
  • Synology NAS: 2 výchozí licence
  • Network Video Recorder: 4 výchozí licence
  • Deep Learning NVR: 8 výchozích licencí
 • Jednu licenci lze najednou použít pro jeden produkt Synology.
 • Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat licenční klíče ve službě Surveillance Station, budete potřebovat přístup k internetu, aby bylo možné se připojit k ověřovacímu serveru společnosti Synology. Pokud je zařízení NAS určeno k práci v prostředí offline, můžete zpracovat ověření licencí pomocí aplikace DS cam. (Další informace)
 • Zakoupené licence je možné migrovat, kdežto výchozí licenční klíče migrovat nelze.
 • Pokud jste nasadili službu Synology High Availability nebo server CMS pro přepnutí služeb při selhání, nemusíte pro tento server pro přepnutí služeb při selhání nakupovat žádné další licenční klíče, protože licence se do serveru pro přepnutí služeb při selhání migrují automaticky, až budou potřeba.

Funkce služby Surveillance Station

Další informace o funkcích služby Surveillance Station se nacházejí pod tímto odkazem.

Nejsou nutné žádné licence pro zařízení ve službě Surveillance Station

BC500 a TC500

Nejsou nutné žádné licence pro zařízení ve službě Surveillance Station

Časté dotazy

Kde si mohu zakoupit licence na sledovací zařízení?

Musím licence pro sledovací zařízení obnovovat?

Jak se migrují licence pro sledovací zařízení do jiného produktu Synology?

Můžu migrovat výchozí licence pro sledovací zařízení do jiného produktu Synology?

Lze nainstalovat nebo odstranit licence pro sledovací zařízení v režimu offline?

Kde si mohu prohlédnout nainstalované licence sledovacích zařízení?

Poznámky:

 1. Služba Surveillance Station spuštěná v systému Virtual DSM neobsahuje žádnou výchozí licenci zařízení.
 2. Za uchovávání zakoupených licenčních klíčů, a to v papírové nebo elektronické podobě, nesete odpovědnost sami. Společnost Synology licenční klíče nenahrazuje.
 3. Jako doklad o zakoupení uchovejte fakturu nebo účtenku vydanou distributorem.
 4. K ověření licence je potřeba zaregistrovaný účet Synology.