Active Backup for Business
Active Backup for Business

Active Backup for Business

Správa úloh zálohování fyzických a virtuálních prostředí z centralizovaného řídicího panelu zajišťuje neustálou dostupnost dat a služeb.

Stáhnout datový list

Zálohujte celou svou firmu, ne pouze svá data

Pomocí neomezeného zálohování zařízení se systémem Windows a Linux, virtuálních počítačů se systémy VMware a Hyper-V a souborových serverů dokážete ochránit všechny svoje digitální zdroje.

Zálohujte celou svou firmu, ne pouze svá data

Snadná ochrana dat

Efektivní ochrana dat s jednoduchou správou zajistí neustálou dostupnost a provoz vašich služeb.

Zajištěním nepřetržité dostupnosti dat, aplikací a služeb předejdete ztrátě zisku a poškození pověsti vaší firmy.

Minimalizace výpadků služeb

Spolehnutím se na přírůstkové zálohování a deduplikaci dat dosáhnete zkrácení doby zálohování a zlepšíte využití úložiště.

Maximalizace efektivity zálohování

Všechna data a služby jsou chráněny díky jednorázovému nastavení pomocí šablony zálohování.

Zjednodušené nasazení

Dosažení plné ochrany podle pravidla zálohování 3-2-1

Pokud budete zálohy replikovat do jiného zařízení Synology NAS, můžete data v případě výpadku produkčního pracoviště rychle znovu obnovit. Další informace Další informace

Dosažení plné ochrany podle pravidla zálohování 3-2-1

Zabezpečení záloh

Šifrováním cílů záloh pomocí šifrování AES-256 tato data ochráníte před únikem nebo fyzickou krádeží. Další informace

Dosažení plné ochrany podle pravidla zálohování 3-2-1

Zjednodušení správy záloh

Mějte svůj plán ochrany dat pod kontrolou.

Jedna konzole

Nastavení a monitorování všech úloh zálohování z centralizovaného ovládacího panelu.

Naplánované sestavy

Nechte si posílat přizpůsobené sestavy o stavu záloh přímo do své poštovní schránky.

Dosažení plné ochrany podle pravidla zálohování 3-2-1
Dosažení plné ochrany podle pravidla zálohování 3-2-1
Neomezený počet záloh a bez licencí

Neomezený počet záloh a bez licencí

Chraňte všechna svoje data, bez ohledu na to, kolik počítačů, serverů nebo virtuálních počítačů má vaše firma nasazených.

Podívejte se, co říkají společnosti z celého světa

customer logo

„Po provedení testů jsme zjistili, že služba Active Backup for Business nabízí fantastické rychlosti zálohování a vynikající výsledky při odstraňování duplicitních dat – záloha dat serveru o velikosti 58 TB měla velikost pouhých 28 TB. S celkovým výkonem jsme velice spokojeni.“

Další informace

customer logo

Služba Synology Active Backup for Business nás velmi překvapila a překonala naše očekávání tím, jak zvládá rychlé zálohování virtuálních počítačů a RTO v řádu sekund

Další informace

customer logo

„Společnost Synology nám poskytla cenově přijatelné a vysoce výkonné řešení zálohování, které jsme dokázali ve velmi krátké době implementovat do celé naší sítě administrativních center v regionu APAC.“

Další informace

Zdroje

Rádi vám pomůžeme s vyhledáním toho nejvhodnějšího zařízení Synology NAS pro vaše prostředí.

Snadné centralizované zálohování

Získejte další informace o následujících prostředích zálohování, kde můžete sadu Active Backup Suite využít. Podívejte se, jak to funguje

Rozsáhlá ochrana na úrovni systému

Centralizace zálohování počítačů

Zálohování a správa počítačů se systémem Windows 7, 8.1 a 10 z jediné konzole. Další informace

Úplné zálohování a obnovení systému

Ochrana koncových bodů v případě výpadku pomocí zálohování na úrovni systému a úplného obnovení systému zahrnujícího všechny aplikace, nastavení a data.

Podívejte se na ukázku

Zálohujte celou svou firmu, ne pouze svá data

Ochrana počítačů před havárií

Začněte chránit svoje počítače a minimalizujete riziko útoků ransomwarem a zhroucení systémů.

Snadné nastavení

Stačí do kompatibilních počítačů nasadit aplikaci Active Backup for Business Agent.

Vytvoření strategie zálohování

Naplánujte zálohy počítačů a spouštějte je při uzamčené obrazovce, v době odhlášení nebo jako událost při spuštění.

Vytvořit médium pro obnovení

Vytvořením spouštěcího média USB nebo ISO zajistíte možnost provedení obnovení celého systému v koncových bodech.

Snadné nastavení
Vytvoření strategie zálohování
Vytvořit médium pro obnovení

Optimalizace efektivity úložiště zařízení NAS

Pomocí technologií zálohování firemní třídy, které maximalizují kapacitu úložiště, dokážete snížit náklady na úložiště.

Globální deduplikace

Globální deduplikace

Ukládáním pouze jedné instance duplicitních souborů omezíte prostor potřebný k zálohování více počítačů.

Přírůstková zálohování

Přírůstková zálohování

Sledování změn bloků (CBT) šetří šířku pásma, urychluje úlohy zálohování a zlepšuje konzistenci dat, protože zkopíruje pouze rozdíl mezi předchozí zálohou a novou zálohou.

Zjednodušení nasazení a správy IT

Služba Active Backup for Business (ABB) usnadňuje nasazení úloh zálohování více počítačů ve firemních prostředích.

Samoobslužné obnovení

Umožněte zaměstnancům přístup k portálu, ve kterém mohou procházet zálohy a obnovit soubory a složky, které potřebují.

Zpřesnění strategie zálohování pomocí pravidel

Nastavením šablon můžete na zařízení automaticky použít frekvenci zálohování a zásady uchovávání informací.

Hromadné nasazení a správa

Všechny pracovní stanice lze spravovat pomocí služby ABB. Stačí nakonfigurovat agenta služby ABB pomocí přihlašovacích údajů a poté jej hromadně nasadit do pracovních stanic pomocí skupinových zásad Windows Active Directory.

Samoobslužné obnovení
Zpřesnění strategie zálohování pomocí pravidel
Hromadné nasazení a správa

Podívejte se, co říkají společnosti z celého světa

customer logo

Řešení Synology NAS umožňuje pohodlné a efektivní zálohování více než 700 počítačů, 13 fyzických serverů a 49 virtuálních počítačů a umožňuje tak vyřešit mnoho výzev spojených se správou dat.

Další informace

customer logo

„Nasazení zálohování 50 počítačů se systémem Windows pomocí technologie globální deduplikace snížilo spotřebu úložiště o více než 50 % a flexibilní zásady uchovávání informací optimalizovaly využití našeho úložiště,“

Další informace

customer logo

„...díky technologii deduplikace zabudované v sadě Active Backup for Business (ABB) zabraly [naše úlohy zálohování] ale pouze 600 GB a v úložišti se tak ušetřilo alespoň 68 % místa.“

Další informace

Zdroje

Rádi vám pomůžeme s vyhledáním toho nejvhodnějšího zařízení Synology NAS pro vaše prostředí.

Snadné centralizované zálohování

Získejte další informace o následujících prostředích zálohování, kde můžete sadu Active Backup Suite využít. Podívejte se, jak to funguje

Kompletní ochrana pro vaše servery

Zálohujte data a služby na fyzických serverech používajících systém Windows nebo Linux. Pomocí služby Instant Restore můžete v případě neočekávaného přerušení svoje servery obnovit do systému VMware® vSphere, Microsoft® Hyper-V® a do nástroje Synology Virtual Machine Manager (VMM). Další informace

Kompletní ochrana pro vaše servery

Vyřešené problémy a uspokojené potřeby

  • Globální deduplikace ukládá duplicitní soubory pouze jednou a významně tak snižuje prostor potřebný pro zálohy na serverech
  • Přírůstkové zálohování zjišťuje a přenáší pouze změněná data, čímž se zkracuje doba zálohování a snižuje využití šířky pásma
  • Kontinuitu provozu firmy můžete zajistit zálohováním aplikací podporujících službu VSS a u aplikací, které službu VSS nepodporují, můžete automaticky spouštět skripty před zákazem a po povolení
Vysoce účinné zálohování
  • Úplné obnovení systému pomáhá obnovit bitové kopie disků, aplikace, nastavení a data v případě havárie
  • Obnovení P2V umožňuje rychlé spuštění snímku zálohy v systému VMware nebo Hyper-V nebo ve vlastní platformě hypervisoru společnosti Synology – Synology Virtual Machine Manager
  • Portál samoobslužného obnovení umožňuje uživatelům samostatně a bez podpory IT provádět okamžité obnovení souborů a složek
Všestranné obnovení

Kontrolou videa zachycujícího jejich spuštění můžete zajistit integritu a spolehlivost záloh serverů. Po zálohování serveru lze nahrát sekvenci jeho spuštění, pomocí které můžete zjistit a vyřešit problémy ještě před jejich eskalací.

Ověření zálohy

Snadné monitorování a správa všech záloh z výkonného centralizovaného řídicího panelu.

Snadná správa

Dosažení plné ochrany podle pravidla zálohování 3-2-1

Pokud budete zálohy replikovat do jiného zařízení Synology NAS, můžete data v případě výpadku produkčního pracoviště rychle znovu obnovit. Další informace Další informace

Dosažení plné ochrany podle pravidla zálohování 3-2-1
Neomezený počet záloh a bez licencí

Neomezený počet záloh a bez licencí

Chraňte všechna svoje data, bez ohledu na to, kolik počítačů, serverů nebo virtuálních počítačů má vaše firma nasazených.

Podívejte se, co říkají společnosti z celého světa

customer logo

„Po provedení testů jsme zjistili, že služba Active Backup for Business nabízí fantastické rychlosti zálohování a vynikající výsledky při odstraňování duplicitních dat – záloha dat serveru o velikosti 58 TB měla velikost pouhých 28 TB. S celkovým výkonem jsme velice spokojeni.“

Další informace

customer logo

„Služba Active Backup for Business, kompletní řešení bez licencí, umožňuje centralizovat a spravovat všechny úlohy zálohování z jediné konzole. Rychlé a spolehlivé obnovení navíc zajišťuje provoz bez výpadků.“

Další informace

customer logo

„[Active Backup for Business] je integrované řešení zálohování bez licencí, které usnadňuje optimální využití omezených firemních zdrojů.“

Další informace

Zdroje

Rádi vám pomůžeme s vyhledáním toho nejvhodnějšího zařízení Synology NAS pro vaše prostředí.

Snadné centralizované zálohování

Získejte další informace o následujících prostředích zálohování, kde můžete sadu Active Backup Suite využít. Podívejte se, jak to funguje

Ochrana firemních souborových serverů bez agenta

Našim oborem jsou souborové servery implementující běžné protokoly jako SMB a rsync. Díky zjednodušenému nastavení snižuje služba Active Backup for Business správcům IT náklady na správu, protože všechny důležité a potřebné informace se soustředí na jednom ovládacím panelu a v jednom systému DSM.

Ochrana firemních souborových serverů bez agenta

Jednoduché nasazení zálohování bez agenta

Všechny úlohy zálohování můžete organizovat z jediného rozhraní, bez ohledu na počet chráněných domén.

Zálohování bez agenta

Zálohujte soubory každý den, aniž by bylo nutné na zdrojové servery instalovat nákladné a složité agenty a bez starostí s tím, jak ovlivní výkon klientů a jaké bude jejich kompatibilita.

Flexibilní plán zálohování

Zálohování souborového serveru podporuje flexibilní možnosti plánování, od hodinového až po každodenní ve dnech, kdy si přejete zálohování provádět, aby bylo možné plnit požadavky specifických zásad ochrany.

Jednoduché nasazení zálohování bez agenta

Zálohování je vaše odpovědnost

Uživatelsky přívětivý portál umožňuje plnit požadavky zásad na uchovávání informací a kontrol a zajistit ochranu digitálních datových zdrojů a jejich obnovení na jediném místě.

Režim s několika verzemi

Režim s několika verzemi

Díky vytvoření nové verze pro každé spuštěné zálohování nabízí několik bodů obnovy. To vám umožní snadné obnovení souborů z jakéhokoli předchozího časového bodu.

Režim zrcadlení

Režim zrcadlení

Je vhodný pro uživatele, kteří potřebují pouze tu nejnovější verzi svých souborů. Tento režim přepisuje zálohu v cílovém umístění podle provádění změn ve zdroji.

Přírůstkový režim

Přírůstkový režim

Režim lze využít k archivaci, protože záloha bude přepsána nově přidanými a upravenými soubory, zatímco odstraněné soubory se v cílovém umístění zachovají.

Integrace DSM

Díky zralosti technologií systému DSM, podpoře šifrování a souborovému systému Btrfs dokáže služba Active Backup for Business významně zvýšit zabezpečení dat a efektivitu úložiště.

Šifrování

Funkce šifrování zajišťuje, že data uložená ve sdílených složkách zůstanou přísně důvěrná a že k nim žádný uživatel nezíská přístup bez vašeho soukromého klíče.

Připraveno pro systém Btrfs

U dat uložených ve svazcích Btrfs lze pomocí komprimace minimalizovat využití úložiště a pomocí scrubbingu dat opravovat významné chyby v paměti a v úložišti.

Integrace DSM

Podpora protokolů SMB a rsync

Při zálohování souborového serveru jsou podporovány protokoly SMB a rsync

Server SMB

Server SMB

K přenosu souborů ze souborových serverů se systémem Windows do zařízení Synology NAS se používá protokol SMB. Využívá se výhod integrace funkce File Server Remote VSS Protocol (FSRVP) zajišťující konzistenci zálohování. Kromě zálohování souborů lze zálohovat také seznamy Windows ACL umožňující snadné obnovení souborů a současné řízení přístupu.

Server rsync

Server rsync

K přenosu souborů ze serverů do zařízení Synology NAS se používá protokol rsync. Protokol rsync můžete využít k povolení přenosu na úrovni bloků, šifrování, komprimaci a řízení šířky pásma a díky tomu používat bezpečné a efektivní přenosy. Kromě zálohování souborů lze zálohovat také seznamy Linux POSIX ACL.

Zálohování a obnovení pro systémy VMware a Hyper-V

Zálohování neomezeného počtu virtuálních počítačů se systémem VMware® vSphere a Microsoft® Hyper-V® pomocí výkonných technologií umožňujících zmenšení prostoru úložiště.

Podívejte se na ukázku

Viz podporovaná prostředí VMware a Hyper-V
Zálohování a obnovení pro systémy VMware a Hyper-V

Zálohování a obnovení pro systémy VMware a Hyper-V
  1. V případě havárie nebo výpadku služeb můžete okamžitě obnovit virtuální počítač na produkčním pracovišti nebo do nástroje Synology Virtual Machine Manager (VMM).

  2. Snadné připojení k hostiteli v systému vSphere, aniž by bylo nutné instalovat agenta, a snadné zahájení vytváření úloh zálohování.

Zálohování bez agenta pro systémy VMware a Hyper-V

Přírůstková záloha

Pomocí nativní integrace technologie Sledování změn bloků (CBT) systému VMware nebo Sledování odolných změn (RCT) systému Microsoft Hyper-V zvýšíte rychlost procesů zálohování, protože se při každé nové úloze zálohování budou přenášet pouze změněná data.

Zálohování snímků zaměřené na aplikace

Zajišťuje konzistenci dat v aplikacích podporujících službu VSS, například Microsoft Exchange, Active Directory, SQL a SharePoint v systému VMware nebo Hyper-V.

Vestavěná globální deduplikace

Pokud budete duplicitní soubory ukládat pouze jednou, významně snížíte prostor potřebný na všech zařízeních a platformách.

Learn more from success stories

Ověření spolehlivosti zálohy

Spolehlivost zálohy můžete ověřit pomocí simulace virtuálních počítačů zobrazované na obrazovce nástroje Synology VMM.

Dosažení plné ochrany podle pravidla zálohování 3-2-1

Pokud budete zálohy replikovat do jiného zařízení Synology NAS, můžete data v případě výpadku produkčního pracoviště rychle znovu obnovit. Další informace Další informace

Dosažení plné ochrany podle pravidla zálohování 3-2-1

Okamžitě obnoví vše, co potřebujete

Rychlé obnovení virtuálních počítačů do hypervisorů

Minimalizace hodnoty RTO (doba obnovení dat) obnovením virtuálních počítačů ze záloh do systémů VMware, Hyper-V nebo do nástroje Synology VMM.

Obnovení do nástroje Virtual Machine Manager

Pokud dojde k neočekávaným přerušením nebo se testuje prostředí upgradu, můžete použít migraci fyzických serverů nebo virtuálních počítačů do nástroje Synology VMM. Po obnovení stavu online původních hypervisorů můžete virtuální počítače obnovit zpět do těchto původních hypervisorů.

Portál samoobslužného obnovení

Správci a oprávnění uživatelé mohou procházet zálohy a provádět granulární obnovení na úrovni souboru.

Rychlé obnovení virtuálních počítačů do hypervisorů
Obnovení do nástroje Virtual Machine Manager
Portál samoobslužného obnovení

Podívejte se, co říkají společnosti z celého světa

customer logo

„Po provedení testů jsme zjistili, že služba Active Backup for Business nabízí fantastické rychlosti zálohování a vynikající výsledky při odstraňování duplicitních dat – záloha dat serveru o velikosti 58 TB měla velikost pouhých 28 TB. S celkovým výkonem jsme velice spokojeni.“

Další informace

customer logo

„Služba Active Backup for Business, kompletní řešení bez licencí, umožňuje centralizovat a spravovat všechny úlohy zálohování z jediné konzole. Rychlé a spolehlivé obnovení navíc zajišťuje provoz bez výpadků.“

Další informace

customer logo

„Společnost Synology nám poskytla cenově přijatelné a vysoce výkonné řešení zálohování, které jsme dokázali ve velmi krátké době implementovat do celé naší sítě administrativních center v regionu APAC.“

Další informace

Zdroje

Rádi vám pomůžeme s vyhledáním toho nejvhodnějšího zařízení Synology NAS pro vaše prostředí.

Snadné centralizované zálohování

Získejte další informace o následujících prostředích zálohování, kde můžete sadu Active Backup Suite využít. Podívejte se, jak to funguje