Release Notes for USB Copy

Funkce USB Copy pomáhá kopírovat soubory mezi zařízením Synology NAS a externími úložnými zařízeními USB/SD. Kopírování souborů se může zahájit ihned po zapojení externího úložného zařízení k zařízení Synology NAS, aniž by bylo nutné otevřít webovou konzolu systému DSM. Funkce USB Copy obsahuje několik strategií kopírování a organizace souborů zajišťujících efektivní využití úložiště a snadné vyhledání souborů.

Version: 2.2.1-1103


(2022-02-17)

Compatibility and Installation

 1. Updated to be compatible with DSM 7.1.

Version: 2.2.0-1086


(2021-06-01)

Important Notes

 1. The STATUS LED indicator is now adjusted to flash green and orange when a copy task is running on 15-series or above models that do not come with the Copy button.

Compatibility and Installation

 1. Updated to be compatible with DSM 7.0.

What's New

 1. Supports running multiple copy tasks on a single partition of an external USB storage device.
 2. Supports backing up and restoring package configuration via Hyper Backup.
 3. Added support for NFD-encoded file names.

Version: 2.1.1-0081


(2021-02-23)

Important Notes

 1. This update is expected to be available in all regions within the next few days. The actual time of release may vary slightly depending on regions.
 2. The STATUS LED indicator flashes green and orange when a copy task is run on a 15-series or above model that does not come with the Copy button.

Fixed Issues

 1. Fixed a security vulnerability.

Version: 2.1.0-0074


(2020-05-26)

What's New

 1. Supports running multiple copy tasks on a single partition of an external USB storage device.
 2. Supports using Hyper Backup to back up and restore USB Copy configurations.
 3. Supports NFD-encoded file names.

Fixed Issues

 1. Minor bug fixes.

Version: 2.0.6-0064


(2019-06-25)
 1. Minor bug fixes.

Version: 2.0.5-0059


(2018-05-23)

Thai user interface is now available.

Version: 2.0.4-0057


(2017-10-05)

What’s new 

 1. Enhanced the storage efficiency for data imported under multi-version mode. 
 2. Added the option to retain USB Copy's database when removing the USB Copy package.

Fixed issue 

 1. Fixed an issue where the default task for USB/SD card may fail. 
 2. Fixed an issue where users may still receive notifications on backup task failures even though the tasks have been backed up successfully.

Version: 2.0.3-0037


(2017-07-26)

Fixed issues
• Enhanced performance for incremental copy.
• Supports scheduling copy tasks.
• Supports task logs.
• Supports version rotation for multi-versioned copy tasks.
• Supports automatically removing source files after incremental copy tasks complete.
• Supports keeping deleted copies of multi-versioned and mirror copy tasks in DSM Recycle Bin.
• Fixed an issue where folders imported to DSM might not be organized in the correct time order.
• Fixed an issue where files might have incorrect modification time after being copied to NTFS file system.
• Minor bugs fixes.

Version: 2.2.1-1103


(2022-02-17)

Compatibility and Installation

 1. Updated to be compatible with DSM 7.1.

Version: 2.2.0-1086


(2021-06-01)

Important Notes

 1. The STATUS LED indicator is now adjusted to flash green and orange when a copy task is running on 15-series or above models that do not come with the Copy button.

Compatibility and Installation

 1. Updated to be compatible with DSM 7.0.

What's New

 1. Supports running multiple copy tasks on a single partition of an external USB storage device.
 2. Supports backing up and restoring package configuration via Hyper Backup.
 3. Added support for NFD-encoded file names.

Version: 2.1.1-0081


(2021-02-23)

Important Notes

 1. This update is expected to be available in all regions within the next few days. The actual time of release may vary slightly depending on regions.
 2. The STATUS LED indicator flashes green and orange when a copy task is run on a 15-series or above model that does not come with the Copy button.

Fixed Issues

 1. Fixed a security vulnerability.

Version: 2.1.0-0074


(2020-05-26)

What's New

 1. Supports running multiple copy tasks on a single partition of an external USB storage device.
 2. Supports using Hyper Backup to back up and restore USB Copy configurations.
 3. Supports NFD-encoded file names.

Fixed Issues

 1. Minor bug fixes.

Version: 2.0.6-0064


(2019-06-25)
 1. Minor bug fixes.

Version: 2.0.5-0059


(2018-05-23)

Thai user interface is now available.

Version: 2.0.4-0057


(2017-10-05)

What’s new 

 1. Enhanced the storage efficiency for data imported under multi-version mode. 
 2. Added the option to retain USB Copy's database when removing the USB Copy package.

Fixed issue 

 1. Fixed an issue where the default task for USB/SD card may fail. 
 2. Fixed an issue where users may still receive notifications on backup task failures even though the tasks have been backed up successfully.

Version: 2.0.3-0037


(2017-07-26)

Fixed issues
• Enhanced performance for incremental copy.
• Supports scheduling copy tasks.
• Supports task logs.
• Supports version rotation for multi-versioned copy tasks.
• Supports automatically removing source files after incremental copy tasks complete.
• Supports keeping deleted copies of multi-versioned and mirror copy tasks in DSM Recycle Bin.
• Fixed an issue where folders imported to DSM might not be organized in the correct time order.
• Fixed an issue where files might have incorrect modification time after being copied to NTFS file system.
• Minor bugs fixes.