Licence Presto File Server

Licence Presto File Server

Služba Presto File Server se licencuje podle šířky pásma a nabízí různé možnosti šířky pásma, které uspokojí různé potřeby.

Presto_License
Presto_License

Cena licence

Cena (USD) $399 $949 $1,799 $4,799 $6,999
Maximální šířka pásma1 20Mbps 50Mbps 100Mbps 300Mbps 500Mbps
Souběžné připojení Neomezený počet klientů pro stolní počítače
Typ licence Trvalá licence, včetně tříleté služby upgradování a technické podpory

Licence nabízené službou Presto File Server jsou škálovatelné a licencovanou šířku pásma lze na určitém zařízení Synology NAS akumulovat.

Například, pokud jste na zařízení Synology NAS již aktivovali licenci na 50 Mb/s a nyní chcete na stejném zařízení Synology NAS šířku pásma rozšířit, můžete ve službě Presto File Server zakoupit licenci na dalších 20 Mb/s a rozšířit tak šířku pásma až na 70 Mb/s.  

30denní bezplatné zkušební období

Pro každé zařízení Synology NAS můžete ručně aktivovat jednorázové 30denní bezplatné zkušební období služby Presto File Server, abyste mohli zjistit, který licenční plán je nejvhodnější pro vaše síťové prostředí.

Trvalá licence

Trvalá licence vám umožňuje používat licencovaný balíček po neomezeně dlouhou dobu.

Migrace licence

Licence Presto File Server trvale umožňuje migraci licence ze zařízení Synology NAS do jiného zařízení NAS se stejnou verzí licence. Licenci lze současně importovat pouze do jednoho zařízení Synology NAS – po importu bude platnost licence na původním serveru ukončena.   

Postup zakoupení

Přihlaste se do systému DSM jako správce a nainstalujte z Centra balíčků balíček Presto File Server. Po instalaci balíčku přejděte do části Presto File Server > Licence a klikněte na možnost Přidat licenci. Budete provedeni postupem nákupu a nákup se dokončí po úspěšné platbě kreditní kartou.

  • K zakoupení a používání licence služby Presto File Server je vyžadován účet Synology. Informace o aktivovaných licencích a jejich stav se synchronizují s vaším účtem Synology.
  • Každý licenční klíč lze zároveň použít pouze pro jeden produkt Synology podporující službu Presto File Server.
  • Licenční klíče jsou přidruženy k vašemu účtu Synology. Pokud se v produktu Synology odhlásíte ze svého účtu, dojde k dočasnému pozastavení licence až do dalšího přihlášení.
  • Sériové číslo vašeho licenčního klíče bude doručeno do společnosti Synology pro ověření.
  • Společnost Synology vás bude kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené ve vašem účtu Synology ohledně poprodejních služeb a důležitých aktualizací.

Funkce služby Presto File Server

Další informace o funkcích služby Presto File Server se nacházejí pod tímto odkazem.

Poznámky:

  1. Maximální šířka pásma zobrazená ve výše uvedené tabulce uvádí pouze jednosměrnou šířku pásma (tj. pro odesílání nebo pro stahování). Například zakoupením licence na 20 Mb/s dosáhnete toho, že bude možné současně používat maximální šířku pásma 40 Mb/s (tj. 20 Mb/s pro odesílání a 20 Mb/s pro stahování).

  2. Společnost Synology neručí za kompatibilitu balíčku s verzemi systému DSM vydanými po vydání služby Presto File Server.

  3. Pokud se na vašem produktu Synology odhlásíte z účtu Synology nebo pokud se tento produkt Synology odpojí od internetu na dobu delší než 30 dní, budou licence až do dalšího přihlášení dočasně pozastaveny.

  4. 30denní bezplatné zkušební období nelze za žádných okolností aktivovat v systému VDSM.