Synology MailPlus

Verze systému DSM

Komponenta aplikace

Synology MailPlus Server

Funkce

 • Privátně vlastněná poštovní služba v zařízení Synology NAS, která nabízí centralizovanou správu více domén, uživatelské zásady a protokoly pošty umožňující snadnou správu
 • Meziplatformové řešení pošty umožňující přístup k e-mailů na počítači i na mobilním zařízení
 • Plnohodnotné funkce zabezpečení, které vás ochrání před škodlivými útoky: Modul Rspamd zajišťující blokování nevyžádané pošty, automatické učení nevyžádané pošty, ochrana proti malwaru ClamAV a rozšířené zabezpečení SMTP
 • Cluster high-availability zajišťující maximalizaci doby provozu poštovní služby při upgradu systému nebo výměně hardwaru přepnutím poštovního systému na spárovaný server jen za několik sekund
 • Nástroj pro plynulou migraci pošty navržený pro služby Gmail, Google Workspace, Microsoft Exchange, Yahoo a další servery IMAP

Technické údaje

 • Monitorování
  • Odchozí e-maily odeslané, opakovaně odeslané nebo neodeslané ze služby Synology MailPlus Server a příchozí e-maily přijaté nebo odmítnuté službou Synology MailPlus Server
  • Informace o serveru v reálném čase, včetně stavu clusteru s vysokou dostupností
  • Statistické informace o různých druzích e-mailových hrozeb prezentované v grafech
  • Statistické údaje o zablokované příchozí a odchozí poště, včetně největších odesílatelů a příjemců takové pošty
 • Správa
  • Správa několika domén a konfigurace nastavení souvisejících s aliasem, automatickou skrytou kopií, omezením využití a právním prohlášením služby Synology MailPlus Server
  • Ověření SMTP, které nutí klienty zadat při připojování ke službě Synology MailPlus Server prostřednictvím protokolu SMTP přihlašovací údaje uživatele
  • Nastavení SMTP a různé zásady blokování e-mailů překračujících omezení: název hostitele, hlavička SMTP, maximální počet uživatelů na e-mail, maximální počet segmentů směrování e-mailu a maximální velikost e-mailu ve službě Synology MailPlus Server
  • Externí postmaster, který je nastaven na příjem e-mailů odeslaných z jiných poštovních serverů do aliasů Mailer-daemon a postmaster
  • Nastavení doručení pošty, která umožňují odesílat e-maily prostřednictvím jiných poštovních serverů, takže se obsah e-mailu nevystaví internetu a nebude ohrožen možnými útoky
  • Služba Synology MailPlus jako předávací server, který odesílá e-maily serverům uvedeným v seznamu důvěryhodných serverů a přijímá e-maily uvedené v seznamu domén
  • Seznam blokovaných a povolených položek, které umožňují odmítnout, vymazat nebo přijmout e-maily odpovídající nastaveným kritériím
  • Zásady připojení pro blokování e-mailů z neidentifikovatelných domén a hostitelů, které nelze identifikovat, nebo mohou způsobit přetížení služby Synology MailPlus Server
  • Plynulá komunikace mezi službou Synology MailPlus Server a externími poštovními servery nebo klienty třetích stran prostřednictvím protokolů SMTP, POP3 a IMAP
  • Struktura s vysokou dostupností, která maximalizuje provozuschopnost poštovní služby při aktualizaci systému nebo výměně hardwaru přepnutím poštovního systému na spárovaný server jen za několik sekund
  • Nastavení kvóty poštovní schránky a odpovídajících upozornění pro řízení nárůstu objemu dat
  • Podrobnosti o poštovní schránce, včetně velikostí a stavu uživatelů zobrazených na konzoli a umožňující snadnou správu
  • Hromadné odstraňování poštovních schránek deaktivovaných uživatelů umožňující rychlé uvolnění místa v úložišti
  • Import a export pošty:
   • E-maily lze importovat do poštovní schránky uživatele ve formátu SMC nebo PST
   • Poštovní schránky uživatelů lze exportovat do souborů SMC
 • Zabezpečení
  • Vlastní pravidla pro filtrování nevyžádané pošty dosahují přesné detekce pomocí automatického učení
  • Seznam DNSBL filtruje nevyžádanou poštu zveřejňovanou prostřednictvím služby DNS podle IP adres počítačů či sítí
  • Seznam dočasně zakázaných položek vrací poštovním klientům dočasnou chybu
  • Služba ClamAV a McAfee (placená možnost) vyhledává viry ve všech příchozích i odchozích e-mailech. V případě zjištění infikovaného e-mailu systém tento e-mail odstraní nebo vloží do karantény a odešle upozornění zamýšleným příjemcům
  • Ke zjišťování škodlivých odkazů v e-mailech se používají databáze antivirového modulu služby ClamAV, například Google SafeBrowsing nebo databáze jiných osob
  • Definice virů se aktualizují automaticky podle vlastního plánu
  • Různé mechanismy ověřování, včetně SPF, DKIM, DMARC a DANE, chrání před nevyžádanou poštou a krádeží identity
  • E-maily s potenciálně nebezpečnými prvky se při prohledání odfiltrují podle obsahu a typů souborů příloh
  • K filtrování nebo blokování zaměřených e-mailů je možné použít pravidla ochrany dat MCP (Message Content Protection). Jestliže e-mail odpovídá kritériím pravidla, přičte se skóre pravidla k celkovému skóre MCP. Jestliže celkové skóre MCP překročí vámi zadané prahové skóre MCP, e-mailový systém provede zvolené akce: Uložit do karantény, Přesto doručit, Odstranit e-mail, Upozornit odesílatele nebo Předat
 • Kontrola
  • Zobrazuje protokoly fronty pošty, ve kterých si uživatelé mohou prohlížet stav e-mailů a pracovat s e-maily ve frontě
  • Zobrazuje protokoly týkající se příchozích a odchozích e-mailů ze zařízení Synology NAS
  • Zobrazuje protokoly správy, ve kterých se zaznamenávají změny nastavení provedené správci
  • Umožňuje hledání klíčových slov pro odstranění a export e-mailů
  • Předávání protokolů na jiný server za účelem zálohování nebo přenos protokolů do serveru syslog za účelem centralizované správy
  • Sleduje poštovní systém a jeho provoz a pravidelně odesílá protokoly
 • Migrace pošty
  • Nástroje pro plynulou migraci ze služeb Gmail, Google Workspace, Microsoft Exchange, Yahoo a dalších serverů IMAP
   • Podporuje opětovné využívání konfigurace systému ze služby Microsoft Exchange umožňující rychlé nahrazení systému
   • Podporuje migraci e-mailů z prostředí Google Workspace (Gmail) podle popisku se zachováním původní struktury
  • Několik úloh pro migraci pošty z externích poštovních serverů: vlastní filtry pro obcházení e-mailů nevyžádané pošty, e-maily přijaté po konkrétním datu a e-maily, jejichž velikost přesahuje limit (KB)
  • Migrace pošty bez vyžadování přístupových oprávnění k jednotlivým zdrojovým účtům služby Exchange, pokud jsou k dispozici delegované účty
 • Velikosti
  • Maximální počet souběžných uživatelů: 4000
  • Maximální počet e-mailů zpracovaných za den: 5 721 000

Omezení

 • Omezení počtu uživatelů a počty e-mailů, které lze zpracovat za jeden den, se u různých modelů zařízení Synology NAS liší. Podrobnosti jsou uvedeny ve specifikacích produktu nebo na stránce s licencemi služby Synology MailPlus
 • Aby bylo fungování modulu zabezpečení plynulé, doporučujeme používat modely s pamětí RAM o minimální velikosti 2 GB

Synology MailPlus

Funkce

 • Intuitivní a výkonný klient webové pošty určený k uspořádání e-mailů a sdílení poštovních schránek s kolegy
 • Uživatelské rozhraní ve stylu režimu se třemi sloupci a volitelné zobrazení konverzace lépe odpovídají známému uživatelskému prostředí
 • Vlastní filtry a prioritní poštovní schránka umožňující efektivnější správu pošty
 • Sdílení poštovní schránky s dalšími uživateli za účelem centralizace e-mailů týkajících se určitého projektu
 • Centrální bod komunikace a plánování díky plynulé integraci se službami Synology Chat a Synology Calendar

Technické údaje

 • Vytvoření
  • Automatické dokončování seznamu podle e-mailových adres příjemců uložených ve službě Synology Contacts
  • Automaticky ukládané koncepty
  • Protokoly S/MIME a OpenPGP určené k šifrování a podepisování e-mailů
  • Doba na zrušení odeslání 5, 10, 15, 20 nebo 30 sekund
  • Uživatelem definované styly textu: styly písma, velikosti a barvy písma
  • Automatické odpovídání/předávání podle nastavení uživatele
  • Naplánované odesílání určené k doručování e-mailů ve stanovený datum a čas
  • Sloučení pošty pro personalizované hromadné e-maily (Další informace)
  • Šablony pošty pro ukládání často používaných textů a obrázků a jejich opakované používání
 • Správa pošty
  • Centralizace správy pomocí prioritní poštovní schránky, ve které se shromažďují e-maily z různých poštovních schránek nebo popisků
  • Podpora vnořených popisků pro hierarchickou klasifikaci
  • Filtrování e-mailů pomocí vlastních pravidel výjimek pro organizaci e-mailů
  • Umožňuje třídění e-mailů pomocí označení hvězdičkou, archivace, přesunutí do přizpůsobených poštovních schránek a přidávání popisků
  • Umožňuje sdílet poštovní schránky s interními uživateli nebo skupinami a centralizovat e-maily týkající se určitého projektu. Každému uživateli nebo skupině lze ke sdílené poštovní schránce přiřadit specifické přístupové oprávnění
  • Umožňuje v této poštovní schránce zobrazovat všechny archivované e-maily z archivované poštovní schránky
  • V režimu rozděleného podokna nabízí dva a tři sloupce s dalšími možnostmi rozvržení pro dva sloupce: jeden řádek bez náhledu, jeden řádek s náhledem a dva řádky
  • Nabízí panel funkce Universal Search umožňující rychlé vyhledání konkrétního e-mailu pomocí syntaktických operátorů
  • Obsahuje flexibilní možnosti zobrazování externích obrázků: vždy zobrazovat externí obrázky nebo se před zobrazením zeptat. Druhá uvedená volba brání nebezpečným odesílatelům využívat externí odkazy na obrázky
  • Prostřednictvím rozšíření prohlížeče odesílá nabízená upozornění (volitelné)
  • Zobrazuje e-maily v režimu konverzace nebo v režimu jednotlivých zpráv. V režimu konverzace se k jednomu e-mailu seskupí všechny jeho odpovědi
  • Zobrazuje využití poštovní schránky a v případě přiblížení se k limitu úložiště odesílá výstražné zprávy
  • Podporuje zobrazení náhledů různých formátů souborů e-mailových příloh pomocí aplikace Universal Viewer
 • Obecná nastavení
  • Podporuje více podpisů pro různé scénáře
  • Obnovení konverzace, která byla nesprávně označena jako nevyžádaná pošta
  • Umožňuje přidávat další servery SMTP nebo upravovat ty stávající podle osobních předvoleb. Chcete-li například ve službě Synology MailPlus odesílat e-maily prostřednictvím svého účtu Google, přidejte server SMTP Google a poté zadejte svůj účet Google a heslo
  • Vlastní a předdefinované servery POP3 (např. Gmail) pro načítání e-mailů z různých serverů do zařízení Synology MailPlus
 • Správce
  • Umožňuje uživatelům přijímat e-maily z externích serverů POP3
  • Umožňuje uživatelům sdílet odkazy pro velké přílohy
  • Umožňuje uživatelům používat protokol S/MIME nebo OpenPGP určené k šifrování a podepisování e-mailů
  • Umožňuje uživatelům přizpůsobit logo na webovém portálu služby Synology MailPlus
 • Integrace
  • Možnost integrace se službami Synology Chat a Synology Calendar; v takovém případě slouží jako centrum komunikace a plánování. Pomocí modulů plugin služby Synology Chat a Synology Calendar se uživatelé mohou zapojit do diskusí o projektu a přidávat e-maily do seznamu úkolů přímo ze služby Synology MailPlus
  • Přidání konverzace do úloh služby Synology Calendar

Přidružený nástroj

Synology MailPlus (mobilní aplikace)

Funkce

 • Intuitivní uživatelské rozhraní pro sestavování e-mailů, příjem e-mailů a správu e-mailů na zařízeních se systémem Android či iOS
 • Popisky a uživatelem definované poštovní schránky pro vlastní organizaci pošty
 • Několik šablon, různé zabudované nálepky a emoji pro rychlé odpovědi

Technické údaje

 • Požadavky na systém
  • iOS: 13.0 nebo novější
  • Android: 9 nebo novější
 • Správa e-mailů
  • Zobrazení konverzace umožňující intuitivní procházení pošty
  • Jednoduché způsoby uspořádání poštovních schránek: použití popisku, přesunutí do konkrétní poštovní schránky, označení hvězdičkou nebo jako přečtený či nepřečtený
  • Lokalizace e-mailové adresy umožňuje odesílání nebo příjem e-mailů z e-mailových adres v nativních jazycích (např. čínština a ruština)
  • Gesta potáhnutí umožňující přechod do následujícího nebo předchozího e-mailového vlákna
  • Akce související s oznámeními e-mailů: odstranění, archivace a označení jako přečtené
  • Operace vrácení zpět označených akcí: odstranění, přesunutí, archivace a odebrání
  • Tisk pošty ve vláknu
  • Prohlížeč obrázků umožňující prohlížení přiložených obrázků bez jejich stahování
  • Ruční přidávání událostí do služby Synology Calendar
 • Zabezpečení
  • Uzamknutí heslem na ochranu dat (je podporována funkce Touch ID)
  • Podpora protokolu OpenPGP při šifrování a dešifrování e-mailů
  • Podpora nahlašování podezřelých e-mailů správci systému vylepšující učení nevyžádané pošty
 • Nastavení
  • Přepínání účtu umožňující příjem upozornění z různých zdrojů, aniž by bylo nutné opakovat proces přihlášení
  • Vlastní možnosti potažení: odstranit, archivovat, označit jako nevyžádanou/vyžádanou poštu, označit jako přečtené/nepřečtené, použití popisků, přesunutí do určité poštovní schránky
  • Vlastní řádky náhledu vycházející z předvolby uživatele
  • Nastavení velikosti písma: velké, střední, malé
  • Nabízená upozornění po přijetí e-mailu do uživatelem definovaných poštovních schránek
  • Nastavení mobilního podpisu umožňující zobrazení informací o odesílateli
  • Několik šablon pro rychlou odpověď
  • Automatické načítání vzdálených obrázků
  • Předběžné načítání obsahu e-mailů pouze při připojení k síti Wi-Fi
  • Integrace se službou Synology Calendar nebo jinými aplikacemi kalendářů
  • Správa poštovní schránky: vytvoření, úpravy a odstranění poštovní schránky
  • Správa popisků: vytvoření, úpravy a odstranění popisků
  • Omezení velikosti mezipaměti úložiště pro obrázky a přílohy
  • Nastavení tmavého motivu